Det måste bli ett slut på diskriminering av äldre både inom politiken och när det gäller jobben

Äntligen börjar media ta upp och granska diskrimineringen av äldre. Det skedde i går lördag förmiddag tog upp partiernas diskriminering av äldre och då främst till riksdagen. Den som gjorde detta var Markus Oscarsson som är politisk reporter på TV4 han har dessutom en bakgrund som statsvetare och jobbat som opolitisk tjänsteman i regeringskansliet. Han tog tex upp om det skulle vara samma fördelning av kvinnor som det är av äldre skulle det vara 12% kvinnor i riksdagen.

Svenska folket lever längre och längre och är även aktivare på ett helt annat sätt än tidigare. Han tog även upp att det här kommer att fortsätta att öka andelen äldre som lever och att levnadsåldern snart kan bli uppemot hundra år och menade helt riktigt att då måste vi också kunna jobba längre ifall vi ska ha råd med att färre ska betala pengar till pensionen utan äldre måste jobba längre för sin egen pension.

Eftersom man lever längre och är verksam längre är de åldersismen eller rättare sagt diskriminering av äldre om inte de äldres kunskap och erfarenhet även tas tillvara i den politiska verksamheten en uppfattning som jag delar till 100%. Är man frisk och kry har man minst lika mycket av allt som behövs för att vara med att fatta beslut som rör frågor i samhället om allt och vet betydligt mer än många unga som kommer in i politiken och som inte ens haft ett arbete och inte vet hur arbetsmarknaden fungerar.

Man kan även se att äldre diskrimineras när det gäller att få vara kvar på arbetsmarknaden och att det är fler och fler äldre som drabbas av långtidsarbetslöshet. Äldre och då menas de gränser som finns nu oftast de som passerat tiden när man går i pension måste få vara med i alla sammanhang inte minst inom politiken och ha ett inflytande i förhållande till andelen av befolkningen. Jag är också säker att frågan om äldres diskriminering kommer att ha en större del i den politiska debatten. Det gäller både inom politiken och arbetsmarknadspolitiken. Tar inte de nuvarande partierna kommer det med all säkerhet att uppstå ett pensionärsparti som är betydligt starkare än de som funnits tidigare.

Det tror inte jag är bra om det blir partier som har ålder som gränser utan det gäller att nuvarande partier är öppna och tillåtande för alla grupper unga som gammal och att man jobbar tillsammans mot de mål som finns. Jag har märkt att i USA finns inte den här diskrimineringen på samma sätt i alla fall inte ska välja president. Jag vill leva i ett samhälle som är fritt från diskriminering och de lagar som finns för att förhindra diskriminering även ska gälla diskriminering av äldre. Det måste bli slut på att se äldre som andra klassens medborgare. Skärpning behövs innan det är för sent

4 kommentarer

 1. Ulf Parde

  En del av diskrimineringen mot äldre är ”kontantfritt”. Något som Holmlund själv bidragit till i fråga om Björklöven. Detta har f ö inneburit att mitt intresse för Björklöven drastiskt minskat – oavsett vilken serie de spelar i. Bankerna – såväl sosseägda Swedbank som de kapitalistiska bankerna – är skyldiga. I Norge USA och Euroländerna förekommer inte ”kontantfritt” på samma sätt.

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Jag har samma uppfattning som du men nu lägger man ner kontor och på många ställen har de ingenstans att ta emot kontanter. Det här tycker jag ska lagstifta att bankerna måste ta emot kontanter.

 2. erot

  Ärt det riktigt att vi ska jobba längre för att sydeuropeer ska kunna gå i pension tidigare? Tex Spaniens test med 4- dagarsvecka är vi också med och betalar,via EU,hur många svenskar är varse detta? Rätta mig om jag är ute och cyklar

  • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

   Nej inte för några andra än för våra framtida pensionärer. orsaken är att folk lever så mycket längre och då räcker inte de de avgifter som betalas in för den pension som vi redan har idag. trots att man jobbar längre behöver man nog höja avgifterna till pensionerna. vi har ju alla tagit ansvar för avgifterna för dessa ingår i arbetsgivareavgifterna som alliansregeringen tog pengar ur för att sänka skatterna. Vi har alla löntagare avstått löneutrymme för pensionerna. Jag tror att avgifter behöver höjas. numera grundar sig pensionen på livstidsinkoomsten

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.