Miljöpartiet med sitt lilla väljarunderlag ska inte ha veto över strandskyddet och skogspolitiken

Miljöpartiet har en liten märklig syn på demokratin. De är ett parti som har mellan 3 och 5 % i oppinionsundersökningarna. Att utifrån den styrkan säga helt nej till att man gör en kraftig reformering av strandskyddet är att verkligen ta i för mycket och som en följd lämna regeringen det gör inte att man tar ansvar för en helhet i politiken. Det är för mycket Stockholm när det gäller byggande trots att de nästan på alla områden har man inte följt några regler om strandskydd. Det måste till en uppluckring av strandskyddet även inom Umeå kommuns gränser för bland annat öka bostadsbyggandet. Jag tycker även att MP far fram med osanningar och blandar ihop det med allemansrätten. Det går hur bra som helst att man lämnar en remsa efter stranden som tex på Ön här i Umeå och området kan få en strandpromenad eller strandvegetationen. Det behöver definitivt inte vara 100 meter. Vi har många sjöar och älvar i Västerbotten som skulle vara väl lämpad för enskilda fritidshus och bostadshus om man klarar vatten och avlopp. Att lämna regeringen kan å andra sidan vara vägen till ett uppluckrat strandskydd på en helt annat sätt än vad S och C vill.

Sedan är de också ute på helt fel väg när det gäller skogspolitiken. I Sverige har vi i stort sett varit överens om att skogen har en stor nytta i klimatomställningen och ett grönare Sverige bland annat i byggandet av hus. Metoderna att bygga i trä har även ändrats så att man kan bygga betydligt högre byggnader i trä och därmed gå till ett miljövänligare material än stål och betong. Visserligen ska man nu framställa stål på ett miljövänligt sätt men det förutsätter en mycket kraftig utveckling av nya energikällor som i de flesta fall är dyrare. De tar också mycket mark i anspråk eller vattenområden. Jag tror inte Miljöpartiet kommer att stå uppför att nya och stora områden i södra Sverige avsätts för vindkraft.

Återgår vi till strandskyddet har man i de södra delarna tagit i anspråk mycket stora delar av stränderna och det är inte det i alla fall jag menar utan ska folk flytta till mindre orter behöver man kunna bygga närmare vatten för att få attraktiva miljöer och då kan man inte placera husen mitt inne i skogen. Miljöpartiet måste välja att vara kvar i ett regeringssamarbete eller sitta på läktaren utan att ha vunnit något på strandskyddet eller skogen. I Norrland har vi redan nu avsatt för mycket och skyddat för mycket skog. Jag vill ha en skog som sköts av markägarna och inte en skog som det är omöjligt att vara i och nyttja allemansrätten. Eu har pekat ut enorma skogsarealer för skydd medan de flesta länderna i stort sett inte har någon skog. EU bör inte ha något att göra med skogspolitiken som är en viktig del av näringspolitiken. Att peka ut stora skogar att skydda utan att betala för då måste Sverige klart och tydligt säga ifrån. Ska man lägga ut skydd då är det fel om Sverige ska stå och betala för detta. Jag tycker EU inte motsvarar det jag hade röstat på utan de är alltför ofta ute och lägger sig i det man inte har något med att göra

2 kommentarer

  1. Krister

    När det gäller strandskyddet känner jag att risken är att begränsa allemansrätten, likaså att vi kan förledas att inte ta för lätt på höjda vattennivåer, liksom den erosion det medför.

    • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

      Det begränsar inte allemansrätten. Jag äger delägare i skog och åkermark och där får folk gå om de inte skadar odlingar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.