Johan Persson L bygg ut kärnkraften i södra Sverige där det är brist på el och inte efter Norrlandskusten

Liberaler tänker fel när det gäller ny kärnkraft. Johan Persson sa vid sitt besök här att han tyckte det skulle byggas nya små kärnkraftverk efter Norrlandskusten. Det tycker jag är ett feltänk eftersom man bör bygga där energibristen är som störst i södra Sverige när behovet av el. Det finns redan idag stora brister i överföringskapaciteten söder ut och den el som nu produceras i Norrland behöver inte skickats söderut utan den gröna elen som främst kommer från vattenkraft och vindkraft behövs till den gröna omställningen som sker inom industrin.

Den kärnkraft som kommer att produceras i de nya små kraftverken behöver inte de ökade kostnaderna som kommer av byggandet av ny överföringskapacitet. Därför är det mycket viktigt att ny kärnkraft byggs i södra Sverige där bristen på el är störst. Här är det en grov tankevurpa av Liberalerna. Norrland behöver som sagt den gröna elen i den nya gröna industrin och behöver inte producera el åt södra Sverige där man mer eller mindre stoppat all vindkrafts utbyggnad. Politikerna där som har ropat på mer kärnkraft får se till att man bygger den nya modellen av kärnkraft och räcker det inte till så bygg vindkraftverk gärna till havs.

Norrland har inget behov av att förse de södra delarna av landet med el. Den el som produceras i Norrland vilket är både vattenkraft och vindkraft där vi offrat orörda älvar och annan orörd natur den ska skapa jobb i Norrland.

Jag tycker också att ska man ha kärnkraft bör vi också bryta Uran själva och inte vara beroende av Ryssland, Australien och Kanada. Vi köper ungefär 40% av uranet från Ryssland och det kommer inte att vara någon säker leverantör under mycket lång tid. Jag tycker vi ska vara helt oberoende av handel med Ryssland. Jag vill höra av M,KD, L och SD hur man tänker när det gäller bränslet till kärnkraftsverken. Man kan inte bygga nytt om man inte har klart med bränsleförsörjningen i minst 50 år

En kommentar

  1. brorson

    Ravlundafältet vid den skånska ostkusten är den perfekta platsen för ett kärnkraftverk med flera reaktorer, både stora och små. Uran finns i marken i både Närke och Västergötland, där det t.o.m. har funnits en urangruva i drift. Men den lönade sig inte p.g.a. kraftigt sjunkande världsmarkadsspriser på uran. Är nog en god idé att ha kontroll över hela produktionskedjan från gruva till slutförvar. men då ska man inte bygga in onödiga förluster i systemet genom långa överföringsledningar, där uppemot 1 / 4-del av den producerade elen förloras i överföringsförluster. Johan Persson pratar strunt och det inger inget förtroende för L, trots att partiet vill ha kärnkraft.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.