Petter Nilsson(SD)

Etikett: Hedersrelaterat våld

Varför trivialisera hedersvåld?

Av , , 8 kommentarer 34

Vänsterfolk jämför nu uniformkrav i en skola i Täby med hederskultur.
Hederskultur. Där tjejer och kvinnor riskerar våld beroende hur de klär sig.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer menar att hedersrelaterat våld – i likhet med exempelvis om en kvinna slår sitt barn – den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen.

Sverige har en lång tradition att säkra kvinnors rättigheter. Kvinnofridslagstiftning sedan tidig medeltid. Det är klart man hela tiden ska stämma av mot verkligheten, se till att alla har samma förutsättningar oavsett vad man har för kön. Det är inte minst viktigt som politiker.

Mångkultur, idén om den ”ädle vilden”, likväl som en alltför liberal inställning har fört med sig att hedersvåld och hederskultur etablerat sig i Sverige.

Det gamla vurmandet för mångkultur är fortfarande kvar inom övriga partier. Inte minst i Västerbotten. Vissa partier klarar av att dölja det någorlunda.
Vänsterpartiet har emellertid en grannlaga uppgift att dölja sitt problem att välja vilken fot man ska stå på kring hedersvåld.
Vurmandet för mångkultur har blivit så pass viktig för många profiler att det blivit nageln i ögat i jämställdhetsdebatterna.

Självklart kan man veva med begrepp som ”patriarkala strukturer”, eller ”mäns våld mot kvinnor”. Och visst passar det vänsternarrativet väl. Man slipper lägga fokus på just det obekväma hedersvåldet.
Patriarkala strukturer i det svenska samhället bör väl rimligen stå sig rätt slätt jämfört med desamma inom hederskultur och hedersvåld. Om man med hull och hår köper att strukturen är patriarkal.
Vill man bekämpa hederskultur kan en rimlig fråga ställa sig vara huruvida den inte är kulturellt betingad, och oberoende av kön.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer(roks) i Sverige löser knappast några problem i sin definition heller. Där roks tycks mena att hedersrelaterat våld är precis som när en kvinna slår sitt barn den – yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen.

Ni kommer ihåg definitionerna i handboken, där det framkommer att kvinnors våld mot barn, eller köp av prostituerade, våld mot män eller andra kvinnor – likväl som våld inom samkönade relationer med mer ryms inom begreppet ”mäns våld mot kvinnor”.

Vill man bekämpa hedersrelaterat våld så är det rimligt att definiera det som en ordentligt dålig – och ej önskvärd mångkulturell företeelse. Det här med att hitta på ord och definitioner bör väl rimligtvis utgå från vad som löser problem, i stället för att skapa ett färglöst virrvarr bara för att sälja politisk propaganda.