Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Umeås vänsterpartister utgör en skamfläck för sitt eget parti.

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har spenderat hela gårdagen på Kommunfullmäktige i Umeå och en sak står helt klar efter gårdagens fullmäktigemöte – Vänsterpartiet i Umeå utgör en skamfläck för sitt eget parti.

På den nationella nivån – Dvs. i riksdagen står Vänsterpartiet för traditionell vänsterpolitik – Politik som de genom att handla ärligt och uppriktigt fått visst gehör för när de förhandlat med oss Socialdemokrater som med hjälp av stöd från Vänsterpartiet gått iland med att lägga ett flertal förslag i höstbudgeten som gynnar de svaga grupperna i samhället.

Den saken ser dock helt annorlunda ut i Umeå där framför allt gruppledaren Ulrika Edman och den tidigare ordföranden i tekniska nämnden Lasse Jacobsson i Kommunfullmäktige ifrågasätter och kritiserar beslut de själva medverkat till och röstat för när de under den förra mandatperioden styrde Umeå tillsammans med oss Socialdemokrater.

Det finns fullt fog för att kalla Vänsterpartiet populister – Därtill populister som mörkar sanningen och inte tvekar att ge sig på kommunens tjänstemän på ett mycket elakt sätt genom att beskylla tjänstemännen på kommunikationsavdelningen för att tillhöra Socialdemokraterna och för att vara en partimegafon för S och hänga ut dem med namn på vänsterpartiets hemsida.

Vore jag Jonas Sjöstedt – En man som jag trots att jag inte delar hans politiska åskådning har den största respekt för skulle jag se till att ingripa och se till att Vänsterpartiet i Umeå slutar upp med att bete sig som barn som sitter uppradade runt sandlådan.

Vore jag vänsterväljare ute på vänsterkanten skulle jag lägga min röst på ett annat parti vars politiska uppfattning jag personligen inte delar – Vore jag Vänsterpartist skulle jag rösta på Arbetarpartiet som trots att de upplevs som enkelspåriga i den politiska debatten är konsekventa och ärligt står för de förslag de lagt.

I dag fick Lasse Jacobsson än en gång motta kritik för att bete sig på samma sätt som när han var ordförande i tekniska nämnden – Beskyllningar om att utgöra ett arbetsmiljöproblem för kommunens kompetenta och duktiga tjänstepersoner genom att ifrågasätta deras arbete och beskylla dem för felaktigheter de inte begått.

Därtill försökte Vänsterpartiet sig på att driva igenom en återuppbyggnad av det i Umeå omtalade ”Apberget” i min stadsdel Ersboda – Ett apberg som ingen invånare på Ersboda någonsin efterfrågat på ett enda av de många politiska kaféer vi Socialdemokrater hållit i området avseende faciliteter eller saker de boende på Ersboda efterfrågar.

Det mest slående av allt var att Vänsterpartiets gruppledare flydde mötet direkt efter lunch när frågan från Liberalerna om Vänsterpartiets beteende skulle debatteras – I min värld finns bara ett uttryck för den sortens beteende – Feghet!

Vänsterpartiet i Umeå har gått långt över gränsen för vad som är brukligt inom politiken och att resten av partierna i Umeå förlorat förtroendet och respekten för Vänsterpartiet som varande ett parti att lyssna till står helt klart när till och med Arbetarpartiet röstar emot de förslag Vänsterpartiet i Umeå lägger i kommunfullmäktige.

Därför ska jag avsluta där jag började – Vänsterpartiet i Umeå utgör en skamfläck för sitt eget parti.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Lärdom från Tyskland – Socialdemokrater som driver nyliberal politik straffas av sina kärnväljare.

Av , , 22 kommentarer 0

Jag har lovat mina flitiga kommentatörer att göra en analys av det tyska valresultatet och då jag alltid anför att man som politiker ska leva som man lär och leva upp till sina löften så kommer den första delen av valanalysen här.

Den första delen av valanalysen kan sammanfattas i två påståenden:

  1. Socialdemokratiska partier som för nyliberal högerpolitik förlorar sin själ och därmed stödet från sina kärnväljare.
  2. Partier som inte tar människors oro på allvar och driver de frågor väljarna tycker är viktiga straffas av väljarna.

Dessa två påståenden tycker jag sammanfattar situationen och valutgången både för SPD och för CDU/CSU.

Att SPD förlorat kraftigt på att regera tillsammans med nyliberala och högerinriktade CDU råder inga som helst tvivel om och de få tyska väljare jag hunnit prata med så här långt säger att den allmänna känslan bland tyska väljare är att SPD svikit inte bara sina kärnväljare utan även sin ideologi.

Jag har sagt det förr och jag säger det igen – Man måste alltid vara trogen sina ideal även om man är otrogen gentemot de metoder man använder för att nå idealen. Sviker man idealen röstar väljarna på andra partier som de anser bättre står upp för idealen.

Att det är på det sättet tycker jag visas rätt tydligt i Tyskland. När Schulz just tagit över partiledarposten i SPD ökade stödet för SPD kraftigt därför att väljarna äntligen trodde att man fått en partiledare som ville ta partiet och dess politik tillbaka till dess rötter.

När samma väljare insåg att Schulz inte skulle göra detta släcktes hoppet och SDP fortsatte den resa nedåt man påbörjat redan innan partiledarbytet.

Vad kan man lära av det?

Enligt mitt sätt att se på saken att Socialdemokratiska partier ska stå stadigt förankrade i sin ideologi och föra den politik den förespråkar om de vill vinna väljarnas stöd.

I Storbritannien med flera länder och till viss även i Sverige visar opinionssiffror och valresultat att Socialdemokratiska partier som för en politik som vilar på fast ideologisk grund och sätter arbetstagarna och deras bästa högst på den politiska agendan vinner väljarnas förtroende.

I det andra påståendet säger jag att partier som inte tar väljarnas hjärtefrågor på allvar straffas av väljarna. Vad jag menar med det påståendet är att CDU/CSU straffas av väljarna därför att partiet inte en gång för alla tagit tag i frågan om invandring och migrationspolitik och löst den på ett sätt som har tyska folkets fulla stöd.

Gör man inte det så lämnar man dörren på vid gavel för missnöjespartier/enfrågepartier som AfD vilket är precis vad som hänt i Tyskland.

Lösningen på det problemet är enkel – Merkel och CDU måste lyssna på väljarna och lösa de frågor väljarna anser vara viktiga.

Avslutningsvis vill jag i denna första analys av det tyska valet anföra följande. Tyskland befinner sig nu i ett läge där det kommer att bli svårt att bilda en handlingskraftig regering. Att så är fallet är allt annat än bra för Europa och dess utveckling då Tyskland under lång tid varit lokomotivet i AB Europa.

Ska jag tycka till om hur regeringsbildningen bör se ut så är mitt förslag följande – CDU och SDP bör ta sitt ansvar och fortsätta regera Tyskland för att inte försätta landet i ett politiskt limbo som är lika skadligt för Tyskland som det är för EU som helhet.

I det samarbetet bör man samarbeta på ett nytt sätt som innebär att man bara gör upp i de frågor där man är överens för att låta övriga frågor lösas genom hoppande majoriteter i den tyska förbundsdagen.

Kan dessa två partier göra det så att bägge partierna kan samregera och samtidigt tydliggöra sina ideologiska rötter och ideologiska skillnader har vi ett Tyskland som går att regera utan att något av partierna förlorar ansikten inför sina kärnväljare.

Den första frågan en sådan regering måste ta itu med är frågan om invandring, migrationspolitik och integrationspolitik.

Lyckas dessa två partier lösa den frågan på ett för väljarna hållbart och uppskattat sätt kommer valresultatet i nästa val att bli mycket tydligare och ge ett Tyskland den starka regering ett land som Tyskland behöver.

Fortsättning följer i slutet av veckan när jag fått fler återkopplingar från Tyskland.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

22 kommentarer

Når smäller det ordentligt mellan USA och Nordkorea?

Av , , 12 kommentarer 0

Det är inte utan att världen borde hålla andan som resultat av den allt mer eskalerande ordväxlingen och krigshetsen mellan Trump och Nordkoreas Kim. Bägge nationernas tal i FN där man förolämpade varandra hör inte hemma i FN utan snarare i sandlådan som ett krig mellan 2 barn.

Efter det tal bägge nationerna hållit inför FN:s generalförsamling är den stora frågan inte om det kommer att smälla till ordentligt utan snarare när?

Hur resten av världen kan låta detta ordkrig pågå övergår mitt och säkert många andras förstånd. Som jag ser saken är det dags för resten av världen att ingripa på allvar och förklara för bägge dessa herrar att detta sätt att uttrycka sig inte hör hemma i FN och/eller i vår värld.

Det som gör saken ännu allvarligare än att kasta ord på varandra är de fysiska provokationerna som sker från bägge sidor.

I går nåddes vi av beskedet att amerikanska bombplan flugit närmare Nordkoreas gräns än någonsin under detta århundrade och att Kim kommer att känna sig tvingad att svara på en sådan provokation genom ännu ett kärnvapentest eller en raketuppskjutning för att inte förlora sin prestige ordkriget med Trump torde vara oundvikligt.

Att Nordkoreas utrikesminister tillåts stå i FN och öppet säga att Nordkorea kommer att straffa USA och Trump för hans uttalanden om Kim och säkerställa att detta får konsekvenser för USA och Trump låter i mina öron så nära en krigsförklaring som det är möjligt att komma utan att förklara krig.

För egen del är jag mycket orolig – Orolig därför att resten av världen inte reagerar och en gång för alla ser till att detta krigshetsande upphör omedelbart.

Min vädjan och mitt hopp gällande Nordkorea står till Kina. Det jag hoppas på är att Kina ingriper på allvar och säkerställer att Nordkorea inte kan fortsätta att utveckla kärnvapen och att Nordkoreas förmåga att anfalla sina grannländer begränsas fullt ut.

Skulle det innebära att Kina måste invadera Nordkorea militärt för att lyckas har en sådan invasion mitt fulla stöd och jag är övertygad om att resten av världen tycker samma sak.

Vad gäller Trump och USA så ser jag ingen annan lösning än den att det amerikanska rättsmaskineriet accelererar och ser till att avsätta Donald Trump innan det är för sent och innan denne man tillåtits starta det som i mina ögon och öron framstår som ett tredje världskrig.

Så länge ett ingripande mot Kim och Trump är utestående är allt resten av världen kan göra att hålla andan och hoppas på att ingen av herrarna gör allvar av sina uttalanden.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

12 kommentarer

Nordeas finska bolagsledning har missbedömt svenska folkets integritet och lojalitet mot fosterlandet.

Av , , 20 kommentarer 3

Efter Nordeas besked om att de avser flytta huvudkontoret till Finland har det gått oerhört tungt för Nordea och dess i grunden finska bolagsledning.

Flera fackförbund har meddelat att de kommer att lämna Nordea till förmån för banker med huvudkontor i Sverige och så här långt har ca. 1 miljon svenska kunder meddelat att de avser göra samma sak.

Mot den bakgrunden vill jag därför anföra följande:

Nordeas finska huvudägare och Nordeas finska bolagsledning har gravt missbedömt svenska folkets integritet och lojalitet gentemot fosterlandet Sverige.

Innan denna soppa är över är jag övertygad om att det blir som jag förutspådde direkt efter beskedet om att Nordea skulle flytta huvudkontoret till Finland – Att Nordea förutom merparten av sina svenska privatkunder kommer att förlora alla fackföreningar och alla svenska kommuner, landsting och offentligt ägda bolag som kunder i banken.

Nordeas finska lednings ödesdigra beslut om att flytta huvudkontoret till Finland kommer därför att bli en oerhört dyrköpt erfarenhet för de aktieägare Nordeas ledning hoppades berika genom flytten av huvudkontoret till Finland.

Förvisso ska vi inte ägna oss åt konspirationsteorier men trots att jag säger så är min magkänsla att Nordeas finska ledning hela tiden haft för avsikt att flytta banken till Finland för att ge i gen för de oförätter de anser att Sverige åsamkat Finland historiskt.

Allt den finska bolagsledningen gjort är att avvakta vad de trodde vara rätt tillfälle för en sådan flytt!

Detta har dock väldigt liten betydelse i sammanhanget. Oförrätt eller inte – För mig är det som betyder något att Nordas svenska kunder rakt av visar sitt missnöje med flyttbeslutet och därför byter bank.

Är man bosatt i Sverige ska pengar och lån hanteras av banker med huvudkontor i Sverige för att säkerställa att svenska regler gäller den dag banken får problem.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

20 kommentarer

Alliansen i chock tack vare socialdemokratisk framgångspolitik.

Av , , 32 kommentarer 4

Allt sedan Magdalena Andersson lagt fram den höstbudget som har fokus på att förbättra livssituationen för de grupper som har det allra sämst i samhället har de forna allianspartierna befunnit sig i chock.

Det påståendet grundar jag på det faktum att alla företrädare som uttalar sig saknar hållbara argument för sin kritik – En kritik som faller helt platt om man lyssnar till alla ”vanliga” människor/väljare som intervjuas om vad de tycker om regeringens höstbudget och det den medför för vanliga löntagare.

Initialt handlade vår politik om att vända det budgetunderskott Alliansen lämnade efter sig till ett budgetöverskott för att på nytt kunna fylla de tomma ladorna med nya pengar för att kunna genomföra väljarkårens länge efterlängtade välfärdsreformer.

Att vända budgetunderskott till budgetöverskott är något vi Socialdemokrater är duktiga på då det är precis det vi tvingats göra varje gång vi tagit tillbaka regeringsmakten från borgerligheten.

Det största problemet för den forna Alliansen och anledningen till att de helt saknar hållbara argument i debatten runt höstbudgeten torde vara det faktum att vi Socialdemokrater inte gjort våra satsningar utan att ta först fullt ut ta ansvar för landet och den statsskuld vi har.

Hade det varit så att vi lånat för att genomföra reformer hade debatten måhända sett annorlunda ut än den nu gör men i ett läge där vi först tar ansvar genom att amortera av på statsskulden och se till att den är på den lägsta nivån sedan 1977 innan vi genomför reformer faller hela fundamentet för den kritik den forna Alliansen normalt framför platt till marken.

Höjda barnbidrag, höjda studiebidrag, höjda vårdnadsbidrag, sänkta skatter för de pensionärer som har lägst pension och alla andra reformer som inryms i de välfärdssatsningar vi nu genomför kommer att göra stor skillnad för oerhört många människor och göra deras vardag lite lättare.

Att alla samhällsmedborgare och framför allt alla som arbetar i sjukvården och psykiatrin får det bättre tack vare de extra satsningarna på sjukvården tror jag alla begriper.

Jag förstår som sagt att det svider i själ och hjärta hos företrädarna för den forna Alliansen då vi Socialdemokrater nu lyckats göra det den forna Alliansen aldrig trodde att vi skulle klara av – Påvisa att politik kan göra skillnad och att RÄTT politik gör en enorm skillnad.

Som avslutning till detta inlägg ska jag tacka Moderaterna för valet av Ulf Kristersson som ny partiledare då valet av honom innebär att det blir än lättare för oss Socialdemokrater att påvisa skillnaden mellan Socialdemokratisk välfärdspolitik och moderat högerpolitik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

32 kommentarer

Kommunal har fattat sitt beslut – Därtill rätt beslut och ett beslut som innebär att lämna Nordea.

Av , , 6 kommentarer 0

Som medlem i fackföreningen Kommunal är jag både glad och stolt över att vår framsynta förbundsledning gjort det enda rätta och beslutat sig för att avsluta alla bankaffärer i Nordea.

1 miljard är mycket pengar till och med för en storbank som Nordea och att Kommunal flyttar sina bankaffärer kommer att sända avsedda signaler till bankens ledning och deras giriga sätt att ensidigt se till sin egen fördel.

Att arbetarrörelsens alla delar håller i hop och gemensamt lämnar banker och organisationer som inte solidariskt är med och tar sitt ansvar för vårt kära fosterland tycker jag är naturligt och helt rätt väg att gå.

Att svensk fackföreningsrörelse ska göra sina bankaffärer i banker med huvudkontor i Sverige är ett grundkrav alla svenskar kan ställa på sin fackförening och därför kan jag inget annat än bocka och buga inför Kommunals beslut att fullt ut lämna Nordea.

Tack Kommunal!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

6 kommentarer

Äntligen! – Katolska kyrkan tar krafttag mot pedofiler.

Av , , 2 kommentarer 0

Under lång tid har jag förundrats över varför katolska kyrkan låtit bli att reagera och därtill försökt tysta ner alla skandaler angående pedofilbrott och sexuella övergrepp begångna av präster och annan personal i kyrkan gentemot de barn som är verksamma i olika kyrkliga aktiviteter.

Det har till och med gått så långt att jag funderat på hur en sådan kyrka ens kan kalla sig kyrka och Guds företrädare på jorden.

Därför är det glädjande att katolska kyrkans högste ledare Påve Franciskus nu lovar att citat: ”Vidta så lämpliga åtgärder som möjligt” mot de som begår sexuella övergrepp mot barn.

Låt oss alla hoppas att han med detta uttalande avser att säga att det från och med nu är slut på nedtystande av sexuella övergrepp på barn inom den katolska kyrkan och att alla som avslöjas med att begå sådan övergrepp från och med nu lämnas ut för att straffas av rättsväsendet i det land i vilket brotten begås.

Katolska kyrkan må se sig själv som Guds välsignade institution på jorden men precis som Bibeln skriver borde kyrkan förstå att rätt tolka innebörden i Bibelns budskap om att i himlen gäller himmelska lagar regler och på jorden gäller mänsklighetens lagar och regler.

Med det sagt så får vi alla hoppas att detta sorgens kapitel i katolska kyrkan stängs en gång för alla och att katolska kyrkan och dess medarbetare från och men nu följer jordiska likväl som himmelska lagar och regler.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

2 kommentarer

Alliansens avundsjuka på fungerande politik avspeglas i deras budgetkritik.

Av , , 24 kommentarer 2

Jag är på inget sätt förvånad över att de forna allianspartierna försöker kritisera den budget Magdalena Andersson la igår och beskylla den för att spreta, för att osa bränt valfläsk och för att vara alldeles för förmånlig för de utsatta grupperna i samhället.

Att det skulle bli reaktionen då vi Socialdemokrater gör det Alliansen misslyckades med under sitt regeringsinnehav förvånar inte. Min tro är att de forna allianspartierna i sak inte tycker det de anför utan att de snarare är avundsjuka därför att vi Socialdemokrater har en politik som fungerar.

Budgeten är därtill på inget sätt valfläsk utan resultatet av att vi Socialdemokrater rakryggat står upp för de löften vi gav väljarna inför förra valet.

Att använda överskott i statsfinanserna på ett sådant sätt att vi både kan amortera på statsskulden så att den nu är den lägsta sedan slutet på 1970-talet och samtidigt satsa extra på svaga och utsatta grupper är sund politik.

Därför tar jag de forna allianspartiernas kritik för vad det är – Ett synbart bevis på avundsjuka gentemot en politik som tillskillnad från den Alliansen förde ger resultat och bygger ett jämlikare samhälle för alla.

Den synen möter jag även bland väljarna när jag är ute och rör mig i samhället. Där man tidigare var kritiska mot vår politik därför att man förväntade sig dramatiska förändringar över en natt när vi övertog regeringsmakten har man nu insett att vissa saker tar tid och att förändra och att det viktiga är att arbeta för den förändring man utlovat.

Det är precis det vi Socialdemokrater gjort. Vi har aldrig svävat i vår tro på vad vi vill åstadkomma utan envetet jobbat på för att åstadkomma det vi lovat väljarna.

Återupprättandet av välfärdsnationen Sverige har nu inletts på allvar och med din och andra väljares hjälp kommer vi socialdemokrater att fortsätta återuppbyggnaden över nästa mandatperiod och de mandatperioder som kommer därefter.

Rätt sorts politik gör skillnad – Det vet du likväl som jag. Därför är min förhoppning och min vädjan till dig som röstar i nästa val följande – Gå och rösta – Rösta rätt – Rösta på en politik som gör skillnad och levererar det den utlovat – Rösta på Socialdemokraterna.

Även i Umeå och i Västerbotten kommer regeringens framsynta och dynamiska politik att göra skillnad – 184 miljoner extra till Landstinget innehållande medel öronmärkta till BUP och psykiatrin samt förlossningsvården gör skillnad och hjälper landstinget att prioritera på ett sätt som inte varit möjligt utan detta tillskott.

För kommunens del innebär framsynt socialdemokratisk politik att kommunen får 123 miljoner extra från staten – Pengar till viss del öronmärkta för för & grundskolan och för individ & familjenämndens verksamhet. Att som kommun få ta del av statens budgetöverskott på detta sätt gör skillnad och hjälper till att skapa det jämlika samhälle vi lovat att skapa i Umeå.

Med det sagt ska jag avsluta med att återkoppla till rubriken – Alliansen är egentligen inte kritiska utan blott och allena avundsjuka på en politik som fungerar och på en politik som gör skillnad för gemene man.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

24 kommentarer

Socialdemokratisk politik med vänsterinriktning stärker välfärden.

Av , , 10 kommentarer 0

Idag kommer Socialdemokraterna och Magdalena Andersson att presentera höstbudgeten – En budget full av välfärdsreformer och satsningar på sjukvård och sänkta pensionärsskatter likväl som andra reformer som betyder mycket för de svaga grupperna i samhället.

Ett paket på 40 miljarder innehållande välfärdsreformer kommer att göra enorm skillnad för många – Inte minst för de som ska föda barn i och med att 1 miljard av de 5,5 miljarder som tillförs sjukvården kommer att öronmärkas för förlossningsvården.

Samtidigt som SD gjort en kraftig högersväng och numera är ett riktigt högerparti och Alliansen krackelerar rullar vi Socialdemokrater tillsammans med MP och V precis som sig bör ut reformer som stärker välfärden.

Att dessa reformer blivit möjliga att genomföra beror på att framsynt socialdemokratisk politik vänt ett budgetunderskott till ett budgetöverskott – Ett överskott vi nu investerar klokt för att skapa ett jämlikare samhälle med mindre klyftor.

Att vi Socialdemokrater vridit vår politk en bit till vänster och att vi söker stöd från Vänsterpartiet i frågor där vi kan komma överens tycker jag är bra då socialdemokratisk politik till vänster om mittfåran i svensk politik är det som behövs för att skapa ett stabilt och välmående samhällsbygge.

Att dessa satsningar kommer att belönas med fler röster i nästa val är jag helt övertygad om av den enkla anledningen att väljarna sakta men säkert börjar känna igen oss Socialdemokrater och den politik vi för.

Nästa stora utmaning är att göra verklighet av den effektiva integrationspolitik som det länge talats om – Då förhoppningsvis genom att sluta breda parlamentariska uppgörelser som kan verka under lång tid.

Min rekommendation till regeringen är att vi ska kontakta belgiska Mechelen och lära av dem hur vi ska göra för att bryta segregation och utanförskap och ersätta det med innanförskap och tillhörighet.

Med fler i arbete ökar statens intäkter vilket gör att vi kan investera än mer i välfärdsreformer som kommer alla till del. Kan vi ovanpå det lära av Mechelen och bryta trenden och minska kriminaliteten sparar vi än mer pengar – Pengar som utan omsvep ska gå till ännu fler välfärdssatsningar.

Socialdemokratin har i alla tider levererat och vårt löfte om att utveckla den svenska modellen har nu startat på allvar – 40 miljarder öronmärka till välfärdsreformer och sänkta pensionärsskatter är bara första steget i att utveckla den svenska modellen.

Att mer av reformer som stärker svaga grupper och jämnar ut skillnaderna i samhällsbygget finns att finna runt hörnet är ett löfte och något alla samhällsmedborgare kan känna sig säkra på.

Socialdemokratisk politk gör skillnad - Det inser fler och fler och det är därför vårt väljarstöd kommer att öka månad för månad fram tills nästa val.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

10 kommentarer

Jag har rätt – Väljarstödet för SD ligger runt 10%.

Av , , 63 kommentarer 1

Det är inte helt orelevant att ställa sig frågan om huruvida valresultatet i kyrkovalet är en spegel på det valresultat som sedan kommer att gälla i det ordinarie valet nästa år – I vart fall om man tittat på de stora trenderna och på hur folk röstat när det gäller deras traditionella blocktillhörighet.

Att göra den jämförelsen ger följande vid handen:

Socialdemokraterna har i stort sett samma valresultat i kyrkovalet som i väljaropinionen dvs. runt 30%. Samma sak gäller för Centerpartiet som fick 13,9% av rösterna i kyrkovalet. POSK vill jag närmast jämföra med Moderaterna och där var valresultatet drygt 17% vilket stämmer väl överens med moderaternas stöd i opinionsundersökningarna.

Vad gäller liberaler, miljöpartister och vänsterpartister är de i kyrkovalet uppdelade i ett antal små och splittrade nomineringsgrupper vilket gör det svårare att säga mer precist vilket parti som fått vilken röst.

Det riktigt intressanta är dock valresultatet för SD. Trots att SD satsade oerhört hårt i kyrkovalet – Kanske till och med hårdare än de flesta andra partier blev resultatet inte mer än blygsamma 9,22% av rösterna – Dvs. helt i linje med de runt 10% av rösterna jag anfört att SD kommer att få i samband med nästa val.

Många vill säkert anföra att SD är det parti som ökade mest i kyrkovalet och det är förvisso helt sant. Dock ser jag inte den ökningen som speciellt förvånande därför att SD inte la tid och energi på det förra kyrkovalet överhuvudtaget.

Att SD ökar i detta kyrkoval och når till en nivå som högst sannolikt stämmer väl överens med det valresultat de skulle göra i ett reguljärt val är sett mot den bakgrunden inte förvånande – Runt 10% av rösterna – Det är där dagsnivån för SD ligger.

Min tro är att det är i samband med riktiga val som den verkliga sanningen om vilket stöd ett parti har kommer att visa sig och att det är riktiga val som påvisar om de opinionsundersökningar som görs stämmer eller inte.

Att valresultatet för övriga partier stämmer rätt bra med opinionsundersökningarna får mig att utgå från att densamma gäller i fallet SD.

Därför avslutar jag på samma sätt som jag anför i rubriken – Det verkliga stödet för SD ligger runt de 10% jag förutspått sedan länge.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

63 kommentarer