Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Arbetsrelaterade frågor kommer att bli S-kongressens huvudfokus.

Av , , 4 kommentarer 0

Det råder inga som helst tvivel om att arbetsrelaterade frågor såsom anställningsvillkor, anställningstrygghet och arbetsvillkor kommer att bli den kommande S-kongressens huvudsakliga fokusområde – För ett arbetarparti som Socialdemokraterna är detta naturligt.

Därutöver är jag helt övertygad om att en stor del av kongressen kommer att handla om hur vi på bästa sätt sätter människor i arbete utan att försämra ingångslöner och anställningstrygghet med speciellt fokus på hur nyanlända bäst integreras och sätts i arbete.

Jag hoppas extra mycket på min egen motion i ämnet anställningstrygghet och arbetsrätt och hoppas att den antas i sin helhet av partiet och blir officiell Socialdemokratisk politik efter kongressen.

Det jag motionerat om är att vi politiskt ska ta ställning till och reglera frågor som rör anställningar och som i egentlig mening ligger utanför de förhandlingar som arbetsmarknadens parter för inför varje lönerörelse.

Det jag motionerat om berör framför allt arbetsvillkoren och anställningsvillkoren i upphandlad offentlig verksamhet då detta är det område vi som politiker bäst kan påverka och ta täten i.

Motionen vill att alla S-styrda kommuner, landsting och regioner ska ställa följande krav i samband med att man upphandlar verksamhet:

  • Att tillsvidareanställning på heltid blir norm för alla anställningar i Sverige.
  • Att alla tillsvidareanställda i den upphandlade verksamheten följer med till den nye entreprenören.
  • Att visstids och timtidsanställd personal som följer med till den nya entreprenören får tillgodoräkna sig den LAS-tid man tjänat in hos avgående entreprenör.
  • Att all den tid en anställd tillbringar på jobbet är betald tid förutom 1 timmes avdrag för mat och fikaraster – Dvs. ett slut för 25%-betalning i samband med raster på borta- och hemmaort och slut för företeelser likt ”sovande natt” som inte betalas fullt ut.

Att dessa 4 punkter är politikens ansvar tycker jag inte att det råder några tvivel om då politikens ansvar alltid måste vara att värna de anställdas bästa när upphandlingar sker av offentliga tjänster – Detta därför att det offentliga alltid måste gå i bräschen och visa hur samhällsbygget ska se ut och vilka byggstenar som ska användas.

En annan hård strid som kommer att utkämpas är den som kommer från bland annat Kommunal och andra fackförbund och som handlar om att avskaffa eller kraftigt begränsa användandet av allmän visstidsanställning.

Sedan hoppas jag på skärpningar i lagstiftningen runt kraven för arbetsgivare att teckna kollektivavtal – Skärpningar som gör kollektivavtal obligatoriska på arbetsmarknaden.

Att värna arbetstagarnas väl och ve har alltid varit en Socialdemokratisk paradgren då det är den kampen som mer eller mindre byggde vårt parti och välfärdslandet Sverige.

Därför är det hög tid att arbetarfrågorna hamnar i fokus på kongressen.

Utöver arbetarfrågorna hoppas jag att vi behandlar de frågor som oroar medborgarna allra mest.

Hur segregationens ska brytas – Hur invandrare och människor som befinner sig i utanförskap integreras och hur skolan, vården, omsorgen och pensionen ska tryggas för framtiden är alla viktiga frågor för folket och därmed viktiga frågor som vi Socialdemokrater måste ha ett svar och en lösning på.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

4 kommentarer

Tysklands Socialdemokrater flyger fram opinionsmässigt.

Av , , 4 kommentarer 1

Väljarstödet för Tysklands Socialdemokrater stiger lika snabbt som ett flygplan stiger efter start efter partiledarbytet till Martin Schulz.

Att Socialdemokraterna lyfter beror på dock på mycket mer än ett partiledarbyte. Får jag ett ord med i laget så beror det ökade väljarstödet på att tyskarna precis som många andra är trötta på nyliberal politik och dess oförmåga att leverera ett bättre liv för majoriteten av väljarna.

Efter att under de 10 sista åren ha legat på dryga 20% har SDP sedan partiledarbytet i januari seglat upp som Tysklands största parti med 32% av väljarsympatierna i den sista mätningen utförd av public-service bolaget ARD – 1% högre än Merkels CDU/CSU som landar på 31%.

Extra glädjande är att SPD:s framgångar beror på att det högerpopulistiska AFD genomgår en rejäl kris som gör att deras väljare väljer Socialdemokratin istället för den främlingsfientliga högerpopulismen.

Enligt tyska experter beror den utvecklingen till stor del på Trump som genom sitt agerande fått väljarna att nyktra till och inse att högerpopulistisk politik inte är något trovärdigt alternativ. Schulz proeuropeiska politik är oerhört mycket mer trovärdig om man ska tro experterna.

Min tro är at det är mer än så som lockar väljarna till SPD – Min tro är att SPD:s framgångar beror på människors trötthet och låga förtroendet för att nyliberal politik någonsin ska leverera det nyliberalerna påstår att den ska leverera.

Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov - Så låter devisen som har framtiden för sig.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

4 kommentarer

Väljarna kommer att straffa SD för utspelet om Sverige i amerikanska media.

Av , , 86 kommentarer 2

Jag är fullt och fast övertygad om att straffet för SD:s tilltag att framställa Sverige som ett land i kris i amerikanska media kommer att straffa sig minst lika hårt som Moderaternas utspel om samarbete med SD – Detta sett till väljarstöd i kommande opinionsundersökningar.

Som svenskar ska vi vara stolta över vårt land och alltid framhäva det som är bra med landet. Detta för att ge Sverige och svenska företag bästa möjliga förutsättningar för framtida affärsverksamhet.

Om jag vore företrädare för det svenska näringslivet skulle jag vara öppet upprörd över SD:s utspel i amerikanska medier då detta skadar bilden av Sverige bland amerikaner som väljer att tro på det de läser utan att göra en djupare analys av det verkliga läget i Sverige.

Visst har vi ett och annat problem här och där men inte större än att vi kan lösa dem med rätt sorts politik som leder till integration och egen försörjning. Det arbetet har regeringen påbörjat sedan länge och så här långt blir läget bättre dag för dag.

Nästa steg är att identifiera och eliminera det lilla fåtal människor som ägnar sig åt kriminalitet och gängbildning. När detta fåtal är lagförda, dömda och satta i fängelse kommer brottsligheten att minska.

Undersökningar visar dessutom att det inte finns några starkt sammansatt gäng utan att lojaliteten är mycket flyktig och att många av uppgörelserna sker mellan personer som var vänner igår men blivit ovänner idag.

För att återgå till början så tycker jag att SD begår ett stort misstag som försöker sig på populism som saknar verklighetsförankring likt den de nu ägnar sig åt i USA.

Min tro är som jag sa inledningsvis att straffet från väljarna kommer att bli hårt och det är utspel som dessa som gör att jag sedan lång tid tillbaka sagt att SD inte behöver hjälp för att förgöra sig själva – Den delen klarar de utmärkt på egen hand.

Utspelet i USA är bara ett i raden av utspel som kommer att se till att SD får max 10% av väljarstödet i nästa val.

Låt mig därtill säga att jag numera dagligen får feedback på att så kommer att bli fallet från människor som så sent som för 6 månader sedan sa att de skulle rösta på SD men nu ändrat sig och kommer att lägga sin röst på S alternativt C.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

86 kommentarer

Att Moderaternas utspel om samarbete med SD straffar sig råder inga tvivel om.

Av , , 12 kommentarer 2

Jag har skrivit i detta ämne tidigare ett antal gånger och jag sa rätt omgående att Anna Kinberg Batra och Moderaternas utspel om att samarbete med SD kommer att straffa sig och dessutom hårt.

Det väljartapp som redovisas i SVT:s Aktuellt och Rapport och bygger på Novus undersökningar skriver under på att så är fallet 3,3% i tappat väljarstöd är katastrofsiffror.

Jag har tidigare sagt att jag tror att AKB tvingas avgå redan innan denna månads slut och trots att månaden ännu inte är slut verkar det som om jag kommer att få äta upp den förutsägelsen och säga att jag hade fel.

Lyssnar man till de som kallar sig för experter på området tror de att AKB kommer att sitta kvar över nästa val – För egen del är jag inte övertygad om det. Snarare tror jag att AKB sitter mycket löst om Moderaternas kräftgång i opinionsmätningarna fortsätter vilket jag är övertygad om kommer att bli fallet.

Sällan och aldrig har svenska väljare så klart och tydligt visat sitt ogillande för ett politiskt förslag som för AKB:s utspel om samarbete med SD. Jag tror att tappet kommer att bli ytterligare dryga 4% ner till nivån 15% väljarstöd för M om partiledningen framhärdar med att påstå att utspelet var korrekt.

Mitt tips är att C kommer att vara större än M när nästa val är genomfört samtidigt som KD åker ut ur riksdagen vilket för mig innebär att Alliansen precis som jag påstått tidigare är död.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

12 kommentarer

Som politiker ska vi respektera allmänhetens rätt att överklaga beslut.

Av , , 2 kommentarer 2

Precis som rubriken säger så tycker jag att det är helt rätt att vi som sysslar med politik ska respektera allmänhetens rätt att överklaga politiska beslut vad gäller byggnationer och stadsplanering dvs. ärenden enligt plan & bygglagen.

Att kunna överklaga politiska beslut på detta område är en demokratisk rättighet vi ska vara rädda om och värna.

Med detta sagt så tycker jag trots min inställning om rätten att överklaga att vi ska se till att reformera överklagandeprocessen utan att äventyra rättssäkerheten.

I dagsläget tycker jag att överklagandeprocessen tar alldeles för lång tid och att den ska passera igenom allt för många instanser på sin väg till högsta instans – En väg som kostar tid och därmed pengar och effektivitet.

Därför vill jag på nytt lansera ett förslag jag lyft flertalet gånger – Ett förslag som kortar ner överklagandetiden utan att äventyra rättssäkerheten.

Det jag vill göra är att förenkla överklagandeprocessen genom att införa en speciell PBL-domstol.

Min tanke är att denna PBL domstol ska ha domare av samma kaliber som Högsta Förvaltningsdomstolen som redan i första instans kan fatta det slutgiltiga beslutet.

Kan vi ha de domare som sitter i sista instans redan i första instans så spar vi tid i varje ärende. Överklaganden blir inte bättre eller mer rättssäkra bara för att de passerar fler instanser på sin väg mot sista instans som alltid fäller det slutliga avgörandet.

Kan vi förenkla och förbättra rättsprocessen genom att flytta domarna i sista instans till första och enda instans spar vi tid och pengar utan att äventyra rättssäkerheten vilket är målet med mitt förslag,

Därför upprepar jag mitt förslag!

Låt oss inrätta en specialdomstol för alla plan & byggärenden och bemanna den med domare av samma kaliber som i Högsta Förvaltningsdomstolen. Låt sedan dessa domare döma i alla överklaganden rörande PBL-ärenden utan möjlighet till vidare överklagan.

Kan vi genomföra det så är mycket vunnet  i och med att rättsprocessen och därmed byggandet blir snabbare utan att rättssäkerheten går förlorad.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2 kommentarer

Låt oss utreda om EU-semitrailers är lämpliga i Vintersverige.

Av , , Bli först att kommentera 0

Som yrkeschaufför med vana att köra tunga fordon har jag länge hävdat att den sorts 2-axlade och mycket korta lastbilar som drar semitrailers av EU längd är farliga på vintern – Detta trots att jag företrädesvis kör buss och inte lastbil.

Vintertid är det mer regel än undantag att man endera ser ett trailerekipage som vikt sig likt en fällkniv och åkt av vägen eller att man ser ett fordon som klarar en sådan situation med minsta möjliga marginal.

Min största fasa när jag är ute och kör buss är just dessa fordon och att riskera att möta dem i samma stund som de råkar i problem – Alldeles speciellt så om jag befinner mig på en 2-1-väg med staket på ömse sidor vilket innebär att mitt manöverutrymme för att undvika en olycka är begränsat.

Varje person som framfört ett tungt fordon behöver inte vara speciellt matematiskt kunnig för att veta och/eller räkna ut att kombinationen dragbil med kort hjulbas, trailer och halka är en stor riskfaktor. Säkerhetsmässigt är våra svenska långtradare på 24 meter eller 25.25 meter oerhört säkra jämfört med dessa dödsfällor.

I dagens VK finns ett reportage där Johan Gidlund som är expert på vägteknik på företaget WSP uttalar sig i frågan och framför åsikten att dessa fordon inte är säkra sett ur en ingenjörs perspektiv och med matematiska beräkningar som fundament för åsikten.

Johan påpekar något som vi alla måste ta på största allvar och det är att denna fordonstyp är kraftigt överrepresenterad i olycksstatistiken.

Inte nog med att fordonstypen är överrepresenterad i olycksstatistiken - Därutöver kostar denna typ av olyckor oerhört många människoliv och oerhört många svårt skadade vilket innebär att något måste göras åt saken.

Jag tycker att vi ska ta Johans åsikt på största allvar och lyssna noga på vad experten på området har att säga.

Som varande både yrkeschaufför och politiker tycker jag därför att olycksstatistiken talar sitt tydliga språk – Denna fordonstyp är kraftigt överrepresenterad i olycksstatistiken och därför ska vi nogsamt utreda om denna typ av fordon är lämplig att framföra på svenska vägar vintertid.

För egen del är jag till och med beredd att förbjuda fordonstypen vintertid under den tid utredningen pågår och ersätta dragbilen med en dragbil av svensk standard vintertid vilket i regel innebär både boggie och längre hjulbas.

Sedan håller jag helt med Johan Gidlund om att EU bör släppa längden på dragbilarna fri för att öka säkerheten.

I min värld räcker det med att begränsa trailerns längd och inte dragbilens.

Sägas ska att anledningen till att använda korta dragbilar är att man då kan öka trailerns längd utan att överskrida ekipagets totallängd. En reglering av trailerns längd skapar därför förutsättningar att använda den dragbil man vill vilket är möjligt i bland annat Norge och USA.

Avslutningsvis håller jag helt med Johan om att trafiksäkerheten för tunga fordon är synonymt med friktion – Saknas friktion är tung trafik en dödsfälla av den enkla anledningen att kombinationen låg friktion och hög vikt är en dålig och potentiellt dödlig kombination.

Därför vill jag förutom en förändring av EU:s regelverk se bättre halkbekämpning på svenska vägar. För mig är en renässans för finkornig sand en bra lösning på friktionsproblemet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Bill Gates tycker precis som jag att maskinell tillverkning och robottillverkning ska beskattas.

Av , , 12 kommentarer 1

Det har kommit rätt många kommentarer innehållande kritik på mitt inlägg som handlade om att ersätta arbetsgivaravgifterna med en produktionsavgift. Därför känns det rätt bra att Bill Gates – En av världens absolut rikaste människor och en storföretagare av megaformat tycker lika som jag i frågan.

I gårdagens DN.ekonomi finns en artikel med hans uttalande i frågan – En artikel du kan läsa på följande länk: http://www.dn.se/ekonomi/bill-gates-beskatta-robotarna-som-stjal-jobben/

Bill Gates idé och tanke är att en robotskatt ska finansiera fler anställda inom välfärdsområdet som även fortsättningsvis kommer att behöva förlita sig på mänsklig arbetskraft.

Det Gates förstått är att välfärdssamhället krackelerar om staternas skatteintäkter minskar som ett led i robotiseringen ökar och hans förslag och syn är blott och allena vad varje klarsynt människa borde inse – Nämligen att stater även framgent behöver skatteintäkter för att klara av välfärden.

Det känns tryggt att även storföretagare inser detta vilket gör mig övertygad om att de inte kommer att protestera allt för mycket när vi gör de omläggningar av skatter och avgifter som vi behöver göra för att klara morgondagens välfärd.

Av alla efter förmåga – Åt alla efter behov – Att det är en viktig värdegrund att tillämpa om man vill ha en välmående värld som kan konsumera de varor och tjänster företagen producerar har Bill Gates förstått till fullo i och med sitt uttalande.

Därutöver skulle jag inte bli speciellt förvånad om Bill Gates precis som George Soros i själ och hjärta är Socialdemokrat – Detta baserat på detta och många andra uttalanden om samhällsbygge från hans sida genom åren.

Tack för din klarsynthet Bill Gates – Förhoppningsvis tycker merparten av övriga storföretagare som du.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

12 kommentarer

Nu inför EU de begränsningar gällande skatteplanering som jag förutspått länge.

Av , , 15 kommentarer 1

Det kommer goda och positiva signaler från Magdalena Andersson runt EU:s arbete med att täppa till kryphålen i olika medlemsländers skattelagstiftning och tillse att hybridlösningar och transit genom ett EU-land till 3:e land för att minska skatten stoppas.

Att effektivt stoppa den skatteplanering som handlar om att använda ett transitland inom EU på väg till 3:e land för att undvika beskattning helt och hållet är efterlängtad sedan länge av både mig själv och EU:s finansministrar.

Som jag ser saken är ett stopp för denna typ av skatteplanering dessutom ett rättvisekrav – Ännu mer så om man kritiskt granskar hela förfarandet med skatteplanering och hur och varför den struktureras på det sätt den görs.

Skatteplanering vars enda syfte är att undvika beskattning och vars resultat inte ökar företagens och/eller samhällets vinster utan endast ser till till att beröva samhället skatteintäkter är ohälsosam verksamhet och röveri i modern tappning – Därför ska den stoppas och stoppas permanent.

Att detta är på gång och att detta varit planen inom EU har jag framfört länge trots att det funnits många som tvivlat och påstått att jag har fel. Därför känns det extra tillfredställande att få belagt att det jag påstått skulle komma nu genomförs.

Företag och förmögna privatpersoners skatteplanerande har blivit till ett stort problem för alla EU-länder som både direkt och indirekt lider av stora tapp i skatteintäkter på grund av sagda skatteplanering – Skatteplanering som förutom att den äventyrar välfärden och de sociala trygghetssystemen i länderna även skapar osund konkurrens mellan företag som skatteplanerar och de som inte gör det.

De förändringar som nu är på gång är därför både angelägna och välkomna och det vi nu kan hoppas på är att Magdalena får gehör för och genomslag för synen att EU:s medlemsländer inte ska konkurrera inbördes genom att ägna sig åt skattekonkurrens.

I den bästa av världar så betalar alla företag skatt i alla länder där de är verksamma. Detta för att därigenom ta sitt ansvar och bli en tillgång snarare än en börda i samhällsbygget.

Därför säger jag starkt jobbat Magdalena med flera finansministrar i EU – Fortsätt på inslagen väg så att vi kan återupprätta tron på den typ av solidariska samhälle som innebär att alla bidrar efter förmåga.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

15 kommentarer

Pensionerna ska både höjas och tryggas vilket är fullt möjligt med rätt politik.

Av , , 74 kommentarer 2

Jag har skrivit om pensioner och pensionsnivåer mänga gånger och dessutom om vilken reform som måste till för att trygga pensionerna i en verklighet där fler och fler människor ersätts av maskiner – Något jag ska utveckla och sammanfatta i detta inlägg då både tryggandet och höjda pensioner är möjliga med rätt sorts politik.

Innan jag kommer med det förslag som gör detta vill jag dock börja från början och dra en förenklad historia över hur det svenska pensionssystemet skapades.

Sverige hade länge AFP eller Allmän Folkpension som enda pension efter ett långt arbetsliv vilket på inget sätt var tillräckligt för en trygg ålderdom. Därför började debatten om en Allmän Tilläggs Pension (ATP) i egentlig mening redan 1944 på ett initiativ från oss Socialdemokrater.

Turerna var många och långa och efter många om och några men lades ett förslag som röstades igenom den 14 maj 1959 därför att Folkpartisten Ture Königsson lade ner sin röst vilket innebar att Socialdemokraternas förslag om införande av ATP vann tack vare denna nedlagda röst.

ATP infördes sedemera 1 januari 1960 med den första pensionsutbetalningen enligt ATP 1963.

I grunden är ATP ett framtida löneavstående och ett tillskott från arbetsgivarsidan med samma summa enligt ett system där arbetsgivaren betalar in till ATP baserat på den anställdes lönesumma varvid pensionen beräknas enligt en formel som ändrats historiskt.

Detta system fungerade mycket bra trots att man vid införandet gjorde misstaget att inte sätta av pengar till de som fick full pension trots att det inte uppfyllt intjänande reglerna då de gick i pension före det att de uppfyllt regelverket.

Så långt historien!

I dag har vi två problem varav det ena är att vi lever längre än vad som avsågs när systemet skapades. Det största problemet med pensionssystemet idag består i att människor fortsatt ska ha pension trots att de sedan länge ersatts av maskiner därför att detta blir förmånligare för arbetsgivaren.

Detta problem har jag en lösning på vilken jag kommer att precisera i slutet av inlägget.

Förutom att maskiner tar över monotona, tunga och ibland farliga arbetsuppgifter är en övergång till maskinell tillverkning allt för lönsam för arbetsgivarna som jag ser saken.

Vinsten med att övergå till maskiner istället för människor ligger inte i lönen kontra kostnaden för maskinen och dess underhåll. Det som gör att kalkylen väger över till maskinens fördel stavas arbetsgivaravgifter – Dvs. den avgift som ska finansiera pensionssystemet.

När företagen ersätter en arbetstagare med en maskin kan man stoppa arbetsgivaravgiften på ca 1/3-del av lönen i ägarnas ficka i form av vinst och det är det som är ”pudelns kärna”

Ska vi klara framtidens pensioner måste vi därför genomföra en reform som garanterar pensionssystemet intäkter vilket jag föreslagit länge då jag tycker att det är FEL och framför allt osolidariskt att företagsägare ska kunna tillskansa sig högre vinster på samhällets bekostnad genom att förfara på ett sätt som innebär att man låter bli att dra sitt strå till stacken.

Därför är lösningen på pensionssystemets tryggande ett slopande av arbetsgivaravgiften och ett införande av en produktionsavgift som utgår oavsett av om produktionen/tillverkningen/försäljningen sker manuellt eller maskinellt.

En produktionsavgift helt dedikerad till pensionssystemet och sjukförsäkringssystemet som belöper på företagets vinst/förädlingsvärde snarare än på lönesumman är därför ett måste för att säkerställa att de avgifter företagen ålades att betala när ATP infördes även fortsättningsvis betalas av företagen och dess ägare.

Därför är mitt förslag kort och gott att skrota arbetsgivaravgifterna och ersätta dessa med en produktionsavgift vars storlek ska fastställas till den procentsats som behövs för att trygga framtidens pensioner sett till de demografiska förhållanden som gäller vid varje enskild tidpunkt.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

74 kommentarer

Jag tror att Trump avsåg Owe Thörnqvist med sin kommentar igår.

Av , , 22 kommentarer 2

Förvisso ska man inte skämta om politik men efter att ha plöjt igenom alla tidningar och medier i går har jag landat i att Trump måste ha varit en dag före sin tid – Måhända var det att Owe Thörnqvist gick direkt till final i Melodifestivalen han avsåg när han i hastigheten nämnde Sverige och det som händer här i sitt tal

Owe är ju förövrigt bosatt i USA under vinterhalvåret så den kopplingen är inte allt för avlägsen. Dessutom är det en oerhörd skräll att han gick direkt till final vilket gör händelsen till något ovanligt och till en sensation.

Detta säger jag givetvis på skämt och med mycket ironi och med ett stort leende på läpparna!

Det jag innerst inne tror är fallet är att det som nu inletts är Trumps sista strid innan han tvingas avgå som president. Att både republikaner och demokrater redan efter så kort tid börjat prata om misstroendevotum och riksrätt för en sittande president måste var rekord även i USA.

I vart fall framstår Trump som allt mer desperat och isolerad och jag är inte speciellt förvånad över att de han föreslagit som kandidater till administrationen ändrar sig och hoppar av i förtid av ren självbevarelsedrift.

Min tro är att vi kommer att få se en strid ström av avhoppare från Trumps administration baserat på att de som hoppar av vill skydda sina egna fortsatta politiska karriärer och därför inte har något annat val än att distansera sig från Donald Trump och hans plumpa utspel.

Att det politiska etablissemanget skärpt tonen råder inga tvivel om – Frågan är hur mycket och framför allt hur länge de ska låta Trump hållas innan de hittar en anledning att göra allvar av hotet om riksrätt?

Det allvarliga i allt detta är att Trump är president i världens mäktigaste land och som sådan måste man veta att föra sig i politiken vilket Trump verkar sakna insikt om. Det är stor skillnad på att bestämma därför att man ensam äger ett företag och därför att man blivit folkvald till ett ämbete.

I det första fallet kan man göra mer eller mindre som man vill så länge man inte bryter mot några lagar medan man som folkvald har både lagar och regler likväl som demokratiska spelregler att hålla sig till.

En sak är helt klar och det är att det måste bli ordning och reda i USA. Endera rättar Trump in sig i ledet och börjar uppföra sig med den värdighet en amerikansk president bör göra eller så avgår han och återgår till sin affärsverksamhet där han kan göra som han vill – Svårare än så är det inte.

Trump anser säkert att han behöver världen och att världen behöver honom medan världen anser motsatsen och tycker att världen vore en bättre plats med en annan person än Trump som amerikansk president.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

22 kommentarer