Etikett: skatter

Det går bäst för företagen i Västerbotten….

Av , , 7 kommentarer 15

Det går bra för företagen i Västerbotten. Inte så konstigt egentligen om jag ska vara ärlig. I Västerbotten styrs alla kommuner utom tre av Socialdemokrater. Självklart har det betydelse för vi har jobben som den viktigaste politiska åtgärden. Det har kunnat gå ännu bättre om staten sett till att det funnits bristyrkesutbildningar. Företagarna har redovisat att de inte får tag i folk i vissa brancher.

Vi har i Umeå gjort saker som åligger staten där ungdomsjobben är ett exempel. Vi tycker det är fel att unga ska gå utan jobb länge. Arbetsmarknadspolitiken är statens ansvar men någon sådan finns inte. Vi har inkubatorer som Bic faktory som också borde vara ett statligt ansvar men den typen av organisation får inga statliga stöd.

Vi har i Umeå en slogan för Socialdemokraterna som lyder För oss går välfärd före skattesänkningar. Jobb är välfärd och även offentlig sektor som satsar ger jobb åt det privata näringslivet och dess små företagare. Vi har också en slogan i kommunen som heter Vi vinner i Umeå och det är så att det gör både Umeåborna och de företag som verkar här.

Företagarnas redovisning visar att det går bäst för företagarna i Västerbotten i hela landet trots ett ganska högt skatteläge. Det gör skillnad vilka som styr i en kommun och det är klart att Umeå är motorn för hur det går i länet och nu har vi styrt sedan 1994 och vi vill fortsätta utvecklingen och att det ska gå bra för våra företag

Vårt utvecklingsanslag i kommunen har och har haft stor betydelse för utvecklingen. Vi har en ideologi att jobb skapar välfärd och det fortsätter vi med. Lita på oss.

Pensionerna sjunker nästa år för andra året i rad

Av , , 1 kommentar 8

 

Pensionerna sjunker nästa år för andra året i rad och det beror på att avkastningen i systemet blivit lägre, så ur den synpunkten är det helt rätt.
 
Nu diskuteras skatterna för pensionärerna så att deras ekonomi inte faller för mycket och det är väl gott och väl.
 
 Pension är uppskjuten lön och ska självklart beskattas lika men nu har det på grund av fallande belopp uppkommit en budgivning om sänkta skatter. Vi vill ha samma skatt på arbete och pension men kommer alliansen att höja skatten för pensionärerna om de ökar mera än lönerna
 
Det här talar för att man måste se över dessa delar i pensionssystemet och de sätt pensionerna räknas om när det går bra eller dåligt i ekonomin. Pensionärerna får en lönesänkning med 4,3 % nästa år och ingenstans har jag sett att löntagarna och inte heller direktörerna för den delen fått sänkta löner.
 
Det skulle behövas någon typ av buffert i systemet som tar ansvar för nedgångar i värdet av pensionsfonderna. Det är klart att den här frågan måste ses över för att undvika detta och att pensionärerna ska hållas skadelösa tills systemet förändrats.
 
En översyn bör göras i bred politisk enighet, och blanda inte in skatter i detta för de ska vara lika
 

Rösta på Holmlund så slipper du Ågren

Blå dunster och buskig borglig propaganda

Av , , 2 kommentarer 13

 

Jag har sett många lögner från alliansföreträdare med anledning av de rödgrönas förslag till budget och pengar till kommunerna. Jag säger att det är lögner för det de säger är inte sant. De pengar som man satsar är finansierade och ger en bättre välfärd.
Å andra sidan har de kritiserat de skattehöjningar som föreslås som ska förstöra landet enligt deras vulgärargument. Jag har också sett alliansföreträdare i Umeå tala om hur ekonomin blivit mycket bättre och då blir jag ännu mer förvånad.
Våra verksamhetsföreträdare har idag visat vilka volymökningar vi har främst inom skolan, individ och familjeomsorgen, äldreomsorgen och förskola eller som jag brukar kalla det barnomsorgen. Och för att minska antalet barn i barngrupperna
Deras bedömning av behoven handlar om i runda tal 170 miljoner och att fördela efter att ha följt regeringens prognoser finns i runda tal 70 miljoner kronor. Det kommer att bli svårt att klara av dessa verksamheter med nuvarande standard med de volymökningar som finns och jag hoppas verkligen att vi byter regering som kommer med mera pengar till kommunerna men även de 12 miljarderna som man föreslår i den rödgröna budgeten gör att det blir mycket knapert och ännu svårare blir det när avtalsrörelsen är klar då vi räknat upp nämndernas lönebudgetar med 2 % för mer hade vi inte råd med förut.
Så med en borglig politik för kommunerna blir det nedskärningar om de inte kommer med mera pengar. Vi har dessutom ökningar av socialbidrag och placeringar av ungdomar som har det svårt vilket det alltid brukar bli när det är sämre sociala skyddsnät.
Den här regeringen har valt att sänka skatterna och det ligger ju i deras ideologi att skatt är något ont men de talar aldrig om att det ger mindre välfärd. Skatten har sänkts mest för de som redan har det bäst och har klarat sig utan skattesänkningar som jag till exempel. Tala om vad ni ska ta bort för att finansiera skattesänkningarna i stället.

Alliansföreträdarna skryter om högerpolitiken som slår mot sjuka och arbetslösa

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Högeralliansföreträdarna skryter om regeringens politik, och det kanske är naturligt då man gläds över ett samhälle där klyftorna ökar och de som redan har det bäst ständigt får det bättre med skattesänkningar medan sjuka och arbetslösa kastas ut i kylan.
Den sjukförsäkring som Ågren, Riedl talar sig varm för börjar nu kasta ut människor i kylan och exemplen är många. Dem här stora försämringen har tillkommit så att man kan sänka skatten för de välbeställda.
När man nu kom hem efter en strålande påsk med sol och gäddfiske och slog upp lördagens VK fanns följande exempel. En kvinna som nu blivit utförsäkrad knäckte ryggen och fick diskbråck och får därför ingen ersättning förrän om tidigast 3 månader. Det är det som alliansföreträdarna skryter och applåderar över och som jag skrivit om tidigare.

Reinfelt, Maud med flera väljer skattesänkningar före välfärd, gnäll inte sedan

Av , , 8 kommentarer 17

 

 

Ekonomin i kommunerna.

Mina farhågor om den kommunala ekonomin besannades då vi fick rapporter att SCB räknat fel på våra förutsättningar och vilka skatteunderlag vi har.
Min tveksamhet och jag har nog tjatat mycket på våra tjänstemän och ifrågasatt siffror då vi i kommunerna är beroende av antalet arbetade timmar och arbetslösheten är hög och företagen har gott om utrymme i sin organisation och anställer inte.
 
Regeringen har ju totalt misslyckats när det gäller jobbpolitiken Och värst är det för ungdomarna våra. Det är folk i jobb som ger mera pengar till kommunerna och inte den konsumtion som blir av sänkta skatter
 
Jag är ganska säker på att det blir ännu tuffare nästa år om inte staten ökar pengatilldelningen till kommunerna med ökade anslag inte minst för ökade socialbidrag.
 
Jag är dessutom ganska säker på att vi kan ha mindre pengar att röra oss med än vad vi har i våra planer och i dem har vi inte räknat in några volymökningar alls och har lite pengar avsatta till löner. Nu har de första avtalen landat på industrins sida som ger 3,2 % på 22 månader eller drygt 1,6 % per år.
Och löneavtalen ger skatteintäkter och vi får se om inte den tidigare planen hade högre utfall och i så fall minskar skatteintäkterna av den orsaken. Den typen av prognoser går vi alltid på regeringens.
 
Nu väntar vi snart på kommunala avtal och även där har vi inte räknat med stora höjningar liksom att kostnaderna i övrigt är på rimliga nivåökningar.
Gnäll inte sen om det blir mindre pengar till skolan,äldreomsorgen, vägar, polis eller annat som betalas via skatt, för Reinfeldt väljer skattesänkningar  före välfärd

Skatter

Av , , 2 kommentarer 5

Jag har i bloggar och artiklar tagit upp skattefrågan och senast idag fick jag in en insändare i VK där jag påpekar att välfärd och skatter går hand i hand. Sänks skatterna totalt sett minskar den kassa som man kan betala välfärden med. Det är omöjligt att behålla en omfattande och generell välfärd om pengarna att betala välfärden med minskar.

Grekland är ett sådant exempel som har levt över sina tillgångar och som nu har ett skenande underskott. Detta så till den milda grad att euron rasar i värde för alla euroländer. För Sverige blir konsekvenserna att kronan blir dyrare och kanske blir det besvärligare för exportindustrin.
 
Övriga länder inom EU ställer också hårt tryck på Grekland med kraftiga besparingsåtgärder och krav om tänkbara skattehöjningar i form av moms och punktskatter på bilar och energi. Men moms slår ju hårdast mot låginkomsttagare där matkostnader är en stor del av utgifterna. Det grekiska folket å sin sida verkar dock tro att man inte ska betala ränta på de stora lånen och hotar med strejker. Det är inte lätt för den nytillträdde socialdemokraten att städa upp efter en ekonomi som misskötts så gravt och att skatterna har sänkts med lånade pengar. Men det går inte att låna till skattesänkningar och minska skatten utan att det går ut över välfärden.
 
Gratis heroin
Förstår inte varför danskarna väljer att ge upp kampen mot droger och missbruk. Man har beslutat att dela ut gratis heroin till missbrukare där metadon inte hjälpt. Även metadon är ju en konstgjord och syntetisk drog som upprätthåller missbruket. Men det är beklagligt då det känns som att man nu ger upp det förebyggande arbetet mot droger. Så kan det gå om den liberala politiken får ta över helt.

Skatter gör nytta och ger tillväxt

Av , , 2 kommentarer 6

Högerpolitiker i de flesta länder  har sänkt skatter och sänkt skatter om och om igen när de har suttit vid makten. Effekterna har blivit stora statskulder, nedskärningar i välfärdssystemen, spekulation och en havererad ekonomi i jakt på snabba vinster.

Men jobb, forskning och utveckling inom välfärden skapas av skatter som i sin tur ger tillväxt. Det visar bland annat den här artikeln på. Sverige har haft lika hög tillväxt som USA, vilket tyder på att det inte finns något samband mellan låga skatter och hög tillväxt. USA är ett lågskatteland med stora orättvisor och där 50 miljoner står utan sjukförsäkring och med en statskuld som är gigantisk. Då inser man att skatter gör nytta.  Tillväxten i Sverige har ju dessutom avtagit sedan man sänkte skatterna undan för undan.