Så förstörde vinstjakten svenska skolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Så förstörde vinstjakten svenska skolan. Det skriver Björn Elmbrandt i en ledare i Dagens Arena. Den är och ger en bild hur det gick till och lyder så här.

Om du någon gång undrat hur det gick till när en skola likställd för alla blev en skola som ofta gynnar de rikas barn och slussar miljoner av skattemedel till privata profitörer, ta en titt på TV ikväll.
Då visas Staffan Juléns dokumentär Staten och kapitalet  slaget om skolan.

Det är en bild av hur att Socialdemokraterna under press från högern och arbetsgivarna överger flera av sina klassiska välfärdslöften, däribland målet om en sammanhållen skola för alla.

En del politiker tror att den skolpeng som Bildt-regeringen driver igenom 1992 kan rädda nedläggningshotade glesbygdsskolor som den i Drevdagen och att alternativ pedagogik ska uppmuntras.

Av de få raderna i propositionen som riksdagen har att ta ställning till för 25 år sedan var det inte lätt att se att det skulle bli fem privata skolkoncerner som 2016 skulle ge en samlad vinst på närmare en miljard.

Men högern och arbetsgivarna visste vad man ville. Några år tidigare på en av arbetsgivarnas kongresser har man klart uttalat vad syftet med privata alternativ i offentlig verksamhet är. Det är inget tjafs om valfrihet och kvalitet, utan pang på rödbetan:
Här ligger 300 miljarder och väntar på oss. Det är en dödssäker placering,

Här ligger 300 miljarder och väntar på oss. Det är en dödssäker placering , säger SAFs vd.
I centrum för dokumentären ikväll finns Peje Emilsson, som elegant glider mellan olika makthavarroller i det allt mer marknadsliberala landskapet som växer fram under 90-talet.

Han agerar som Moderat politiker, som PR-man på Kreab, som grundare av  Kunskapsskolan, och som krishanterare när kritiska forskare eller journalister ska klubbas ner.
En annan huvudperson i kväll av det mindre sympatiska slaget är den tidigare statsministern Göran Persson, som när han var S-märkt skolminister driver igenom en kommunalisering av skolan.

Många kommuner är emellertid för små och har för lite kompetens för att hantera besvärliga skolfrågor.  Det blir bekvämt att släppa in profitörerna.  Ett dråpslag, är superrevisorn Inga-Britt Ahlenius omdöme i TV.

Av dokumentären framgår också hur
Persson beordrar en nedläggning av Skolöverstyrelsen, som han tycker var alltför regelstyrande.  De anställda tvingas förstöra alla dokument av hur den gamla skolan fungerade.
TV-programmet är en angelägen övergripande beskrivning av hur den svenska skolan förstörts när marknadskrafterna släppts in. 

Men man skulle önskat mer konkreta detaljer om vad detta i praktiken betytt.
Betygsinflation, frampressad av rika föräldrar. Skolsegregation, som förvärrat bostadssegrationen.  Vinster, som pressats fram genom lägre lärartäthet än tidigare.

Och eftersom socialdemokraterna utpekats för att gradvis ha kapitulerat för idéer som många av deras väljare är upprörda över, borde man hört några av dagens företrädare för detta parti.
Hur förklarar dessa till exempel att ett klart nej till skolpengen under Bildts regeringsår blev fortsatt skolpeng, när man några år senare kommit tillbaka till makten?
Och hur går det med demokratin om glappet mellan väljare och valda hela tiden växer? Slut ledare

I lördags skrev jag en blogg om strandskyddet (rev VK Bromans artikel idag)

Av , , 3 kommentarer 2

I lördags skrev jag en blogg om strandskyddet. Jag gjorde det med anledningen av att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tog upp det på konferensen i Örnsköldsvik. Efteråt reagerade M på detta och sa att de tyckte det skulle vara en kommunal fråga.

Jag vill påminna om att man gjorde en stor genomlysning av detta under Moderaternas styre och man gjorde förändringar. Man basunerade ut att det skulle bli lättare att bygga men det blev bara djävligare med de nya reglerna. Jag tycker det är dåligt och falskt av moderaterna att nu säga att man ville något annat för det är inte sant. I dåvarande regering hade moderaterna fler mandat än de andra allianspartierna.

Moderaterna är ansvarig för nuvarande strandskyddsregler så det så. Vi har även i vårt parti haft folk som bor i storstadsområdena och inte vet hur det ser ut på landsbygden och jag välkomnar att man gör en ordentlig översyn av reglerna för strandskydd och gör den gärna blocköverskridande. Se också till att ni kör över de myndigheter som alltid bromsat byggandet nära vattnet för de flesta av dessa vet inte hur det ser ut på landsbygden.

Så här ser S förslag ut i lite mer detaljer än jag skrev i går
Ett strandskydd som främjar utveckling på landsbygden. Det ska gå att leva, bygga och uppfylla drömmar i hela landet. Socialdemokraterna vill därför se över strandskyddet nästa mandatperiod. Vi ska värna stränderna samtidigt som vi stärker landsbygdens utvecklingsmöjligheter.

Socialdemokraterna går till val på förslag för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Dagens strandskyddsregler är inte anpassade till våra landsändars olika behov och försvårar skapandet av nya attraktiva boendemiljöer på landsbygden.
Det är nästan lika svårt att få bygglov invid Arjeplogs över 8000 sjöar som det är i tätbebyggda Nacka.

Vi behöver ett rättvist regelverk som väger in var exploateringen är lägre så att det blir lättare att bygga sjönära på landsbygden där tillgången till stränder är stor, samtidigt som strandskyddets intentioner värnas.

Att på landsbygden ha möjlighet att bygga i områden med god tillgång till stränder är viktigt, eftersom möjligheten att bygga bostäder i vackra lägen och uppfylla sina husdrömmar stärker attraktionskraften för jobb och boende. Många upplever i nuläget att strandskyddsreglerna är orättvisa och att strandskyddet i praktiken inte tillämpas lika hårt i städerna som på landsbygden.

Den förra alliansregeringens lagstiftning har inte uppfyllt sitt syfte och därför vill Socialdemokraterna under nästa mandatperiod se över strandskyddet. En översyn är särskilt viktig för delar av Norrlands inland och för glesbygdskommuner i Syd- och Mellansverige med många sjöar. Där behövs det hus, jobb och tillväxt och det kan vi bidra till utan att allmänheten stängs ute.

Jag för min del tror att många skulle vilja bygga ute på landsbygden om man får bygga nära vattnet och en utveckling skulle det bli både med fastboende och fritidshus. Fler fritidshus skulle gynna handeln i glesbygden. I Västerbotten kommer det även att bli ganska enkelt med bredband i områdena.

Jag känner anledning att kort kommentera vad den liberala skribenten Joakim Broman skrev VK. Han marknadsförde vad centern vill i strandskyddsfrågan. Jag har för min del inte sett vad de tog upp utan referaten har handlat om det S presenterande genom minister Bucht. Jag vill också påminna om att centern är ansvariga för de regler som nu finns och var ganska kaxiga om hur reglerna skulle göra det lättare att bygga strandnära. Det är som jag skrivit att det blev värre eller nästan omöjligt. Jag tycker det är märkligt att man inte erkänner hur dåligt det blev och tycker det är märkligt att inte BK talar om att de gjort en kovändning i frågan. Visst förstår jag att VK gör allt de kan för att hjälpa fram alliansens partier men det är viktigt att inte skönmåla ett parti som står bakom strandskyddet som gäller nu. Vi har ändrat vår inställning och man inte se på samma sätt i Stockholm och Arvodsjaur kommun

I Sverige där minskar arbetslösheten

Av , , 4 kommentarer 0

I Sverige där minskar arbetslösheten. Den svenska arbetsmarknaden utvecklas snabbt. Den 14 maj kom ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att antalet arbetslösa minskat med 14 000 personer sedan i fjol. Dessutom har 4 700 nyanlända personer börjat jobbaeller studera hittills i år, förra året låg samma siffra på 2 400personer. ( (Ett starkare samhälle gör Sverige väl rustat för att lösa de stora samhällsproblemen, att kompromisslöst bekämpa brottsligheten, garantera välfärden för framtiden och förbättra integrationen. ( (Vårt mål är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Denya siffrorna som Arbetsförmedlingen presenterar idag visar att viär på rätt väg. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har sysselsättningen ökat med 300 000 personer, varav över 100 000 arbetar i välfärden. Även långtidsarbetslösheten har minskatoch är bland de lägsta i EU. Arbetslösheten bland ungdomar är den lh extratjänster är viktiga vägar in på arbetsmarknaden. Särskilt ex

Nu ska Socialdemokraterna lätta på strandskyddet

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu ska Socialdemokraterna lätta på strandskyddet. Det skulle alliansen göra förra mandatperioden men stora delar av landet blev det bara svårare Det här att luckra upp strandskyddet berättade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på landsbyggnadsriksdagen som hölls i Örnsköldsvik.

Han sade till TT Det här är jätteviktigt för att få en bra utveckling på landsbygden. Jag har vandrat i Stockholm och sett att man till och med pålar ut i vattnet och bygger hus. Och så har jag varit i Arjeplog, som har 8 300 sjöar och 2 800 invånare och ingen får bygga närmare än 300 meter. Och när man ser det, så undrar man ju om vi bor i samma land 

Ja det är han inte ensam om utan det här har vi kämpat hårt för även i Umeå. Det instrument som skulle lätta upp detta var så kallade LIS områden men det var fullständigt hopplöst då länsstyrelsen som tolkade lagen att det var bara små områden. Vi ville tex. att hela området runt Tavelsjön skulle vara ett Lis område när vi fick nej att göra hela kommunen till LIS område

Bucht menar att lagstiftningen som den förre regeringen införde inte fungerar i praktiken, särskilt inte i Norrlands inland, delar av Mellansverige och i landsbygdskommunerna i södra Sverige. I fredags föreslog Centern att det generella strandskyddet ska avskaffas helt, med undantag för områden med stora naturvärden. Minns jag inte fel var det så centern resonerade även förra gången men fick inte gehör för detta inom alliansen. Det här är oerhört viktigt och jag tycker kommunerna i översiktsplanen ska peka ut var man ska ha kvar ett strandskydd kvar. Orsaken är att det finns områden som inte bör bebyggas

Fina förslag från S för landsbygden

Av , , 2 kommentarer 1

Fina förslag från S för landsbygden. Det handlar avskrivning av studiemedel, reseavdragen, och så här speglas det i nyhetssajten Omni. Regeringen tittar på möjligheten att skriva av studiemedel för att underlätta för kommuner att rekrytera kompetent personal. Det sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) vid öppnandet av Landsbygdsriksdagen enligt TT.

Vi ser också över reseavdragen en som i dag mest går till en storstad, jag ska inte säga vilken, säger han. Systemet som utreds är ett avståndsbaserat system, som skulle gynna landsbygden. Regeringen presenterade i mars en landsbygdsproposition där man föreslår en satsning på 1,5 miljarder kronor 2019 och 2020 för att stärka landsbygden. Men då var förslagen om avdrag och reseavdragen inte med. Slut citat Omni.

Det är bra att man tar upp reseavdragen och gör något åt det för Bucht har ju rätt att reseavdragen går mest till storstadsområdena när man tittar på hur mycket pengar. Det bor så mycket folk i storstadsområdena så den grupp som får mest är det bor mest folk. Tyvärr har det varit högljudda protester när det införts förändringar på bensinskatter saker som gett miljarder i reseavdrag till folk i storstadsområdena och några skärvor blir det till glesbygden

Se hur alliansen styr sjukvården i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 1

Se hur alliansen styr sjukvården i Stockholm. Finns det någon som tror att sättet att bygga Karolinska sjukhuset och hur det ha letts är bra för skattebetalarna i länet. Jag har sett notiser där alliansen nu vill köpa tillbaka sjukhuset. Ingen organisation funkar och nu är de andra sjukhusens akutmottagningar överfulla med patienter men Karolinskas är tom. Jag tycker Karolinska är ett tydligt exempel på att alliansens sätt att leda sjukvården är helt fel och dyrt för skattebetalarna

Vi vill ha ett tryggare Sverige

Av , , 4 kommentarer 0

Vi vill ha ett tryggare Sverige. Det är oerhört viktigt inte minst för barnen.Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför är barn och ungas psykiska hälsa en högt prioriterad fråga för oss socialdemokrater. ( (De senaste trettio åren har psykisk ohälsa bland tonåringar fördubblats. Varannan 15-årig tjej och nästan var tredje 15-årig kille har återkommande flera besvär som sömnsvårigheter, ont i magen eller nedstämdhet. Det är en utveckling vi måste ta på allvar. ( (Vi socialdemokrater vet att ökad otrygghet är den viktigaste förklaringen till att fler barn och unga mår dåligt. Arbetsmarknaden måste bli tryggare. Stressen i skolan och bostadsbristen måste bekämpas. ( (Men de som mår dåligt nu måste också få stöd. Samhället ska vara som starkast när du är som svagast. Därför har vi socialdemokrater i regeringsställning dubblerat satsningarna på psykisk ohälsa. Därför presenterar vi i dag fyra förslag för ett snabbt och brett stöd till unga som mår dåligt:
” Alla ska få vård utan väntan
” Det ska finnas möjlighet till stöd direkt i mobilen
” Rätt stöd och snabb hjälp vid självmordstankar
” Elevhälsan ska ha verktyg för att upptäcka elevers psykiska ohälsa

Det här är viktiga frågor under nästa mandatperiod och en del i ett tryggt och starkt samhälle.

Trump mot världen i övrigt på nyheterna

Av , , Bli först att kommentera 0

Trump mot världen i övrigt på nyheterna. Det har nu varit en lång tid där det mesta har handlat om Trump och hans agerande i stora frågor. Nu ett tag har det handlat om diskussionen mellan Nordkorea och USA som såg ljust ut men lågan håller på att släckas, dessutom har Trumps agerande när det gäller det så kallade Iranavtalet som han sa upp men där han står helt ensam och så har vi alla de så kallade strafftullarna han sysslar med förutom en massa sanktioner. All kommunikation sker också vi Twitter där tex Tillerson inte ser det som statsmannamässigt. Jag har hämtat lite notiser från Omni

Europa måste visa en enad front, sa EU-rådets ordförande Donald Tusk och riktade hård kritik mot att USA drar sig ur Iranavtalet. Bland annat sågade han den amerikanska administrationens nyckfulla beslutsamhet  och sa att Donald Trump agerar mer som än fiende än en vän.

 När man tittar på president Trumps senaste beslut kan någon tänka att med sådana vänner, vem behöver fiender? , sa Tusk under en presskonferens och fortsatte:
 Europa måste göra allt i sin makt för att försvara de transatlantiska banden, men samtidigt måste vi vara förberedda på att göra saker ensamma.

Stefan Löfven är tydligt kritisk mot EU:s permanente rådsordförande Donald Tusks hårda ord om USA:s president Donald Trump när det gäller kärnavtalet med Iran.
Sten tycker inte Tusk uttryck med vänner som Trump behöver man inga fiender . Och säger  jag skulle inte ha använt det uttrycket. Jag måste säga att jag inte förstår att vi håller på att gå i en utveckling där så viktig och seriös diplomati ska hanteras med Twitterkommentarer, sa Löfven till TT på väg in till dagens EU-toppmöte i Sofia och tillägger:
 Jag tycker inte att det är rätt helt enkelt. Det här ska vi hantera med att prata med varandra, direkt. Och det gäller alla inblandade.

Så avlutar jag med Nordkorea. Nordkorea har öppnat för att ompröva mötet med USA. Det kan tolkas som att Kim Jong-Un vill få USA:s president Donald Trump att göra slut  med sin nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton. Det skriver säkerhetsanalytikern David Rothkopf i en analys för CNN.

Bolton är känd för att vara extremt skeptisk till Nordkoreas vilja till nedrustning. Bolton har också gjort liknelser med Libyen-modellen  då Muammar Gaddafi avsattes  och sedermera mördades  som inte fallit i god jord hos Nordkorea.

Även AP:s byråchef för Pyongyang, Eric Talmadge, skriver i en analys att budskapet till Trump är att han inte ska lyssna på Bolton. Landet varnar uttryckligen för en löjlig komedi  om Trump lyssnar på Bolton och andra som förespråkar nedrustning först och kompensation sedan . Slut citat

Vi får väl se vad som händer härnäst inte minst på handelskrigets område där hans tullar straffar villkorslöst. Det var ett telekomföretag som hade stora importer av insatsvaror från USA som var ett hårt straff för det amerikanska företaget. Det känns som om allt undan för undan trissats upp och Trump,s beslut har lett till oroligheter mellan Israel och Palestina med tusentals skadade och många döda. Jag tror i alla fall att detta var slutet på fredsprocessen i området, och det var väl därför Trump flyttade ambassaden. Han har nog bara Saudiarabien kvar som en allierad i området.

Tillerson varnar i förtäckta ordalag för Trump

Av , , Bli först att kommentera 0

Tillerson varnar i förtäckta ordalag för Trump. Han var tidigare utrikesminister men fick kicken i mars som alla andra som inte gör exakt som Trump vill. Jag tror inte heller att det blir någon överenskommelse i Korea för de kommer inte att ställa upp exakt på de krav han kommer att ställa utan det är total kapitulation han kommer att kräva. Nordkorea har ju reagerat kraftigt på den militärövning som pågår. De har sett hur han hanterat tidigare avtal som USA har varit med och tecknat tidigare. Han tycks veta bäst i allt.

Så här är referatet i Omni.
USA:s tidigare utrikesminister Rex Tillerson varnar för en växande etik- och integritetskris  i USA i ett uttalande som verkar riktat mot president Donald Trump, rapporterar amerikanska medier.
 Om våra ledare försöker dölja sanningen eller om vi som människor accepterar alternativa sanningar som inte längre är grundade i fakta, så är vi som amerikanska medborgare på väg att ge upp från vår frihet, sa Tillerson under ett tal på en militärakademi i Virginia.

Tillerson fick sparken av Trump i mars och nämnde inte presidenten vid namn i talet, men sa att det är viktigt att amerikaner konfronterar etik- och integritetskrisen bland våra ledare .
Slut citat.

Jag är helt säker på att de allra flesta delar den uppfattningen som Tillerson gav uppfattning för. Vi har hört hur många turer som helst inte minst när det gäller rysk inblandning i det amerikanska valet och de beskyllningar han hade mot Clinton. Det stämmer in på den bild Carl Bild hade i en artikel i Washington Post.

En S-Regering ska ge arbetsro till alla elever

Av , , 4 kommentarer 2

En S-Regering ska ge arbetsro till alla elever. Det har vi ett bra program för. Det ska då ställs mot ett regeringsalternativ med alliansen som ger Sverigedemokraterna inflytande. Så här ser programmet ut i korthet inom det området.

Skolan ska ge ordning och studiero till alla elever  under hela skoldagen. Socialdemokraterna vill därför att all skolpersonal ska känna till skolans värdegrund och kunna ingripa om någon kränks eller far illa. Fler lärarassistenter ska avlasta lärarna och kontrollen av vem som arbetar i gymnasieskolan skärpas.
Det starka samhället bygger på en jämlik kunskapsskola med trygghet och studiero. Det är en förutsättning för att alla elever ska må bra och för att skolan ska vara en plats för lärande. Då behövs fler ögon och öron i skolan, alla vuxna ska bidra till att skolmiljön är trygg. Därför presenterar vi idag fyra nya förslag för tryggare skoldagar:

*Ökad kunskap om skolans värdegrund (Oavsett om du är lärare, kurator eller vaktmästare ska du arbeta utifrån skolans värdegrund samt larma om ett barn far illa, kunna säga ifrån vid kränkningar och förhindra mobbing. Därför ska all skolpersonal ges grundläggande kunskaper om vad det innebär att arbeta i skolan.

” Ökat ansvar att säkra trygghet och studiero (Andra yrkesgrupper i skolan än rektor och lärare ska kunna omhänderta störande eller farliga föremål. Vi vill se över om möjligheten att visa ut elever samt besluta om kvarsittning bör ges till fler yrkesgrupper.

” Skärpt kontroll före anställning (Gymnasie- och gymnasiesärskolan ska också omfattas av kravet att visa utdrag ur Polisens belastningsregister för att kunna bli anställd.

” Fler lärarassistenter i skolan (Lärarna ska inte vara diversearbetare, utan behöver avlastas för att kunna lägga sin arbetstid på planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Socialdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för fler lärarassistenter i skolan.

Det där tycker jag är bra saker för ska Sverige vara ett framgångsrikt land i framtiden behövs det att eleverna är trygga i skolan och självklart behöver man studiero