Petter Nilsson(SD)

Partiernas lösningar på regionens underskott: Regionplaner för Västerbotten!

Förslagen till regionplan finns här:
Sverigedemokraternas
Majoriteten
Alliansen

Presskonferenser kring samma ämne har jag bara kännedom om vår(Sverigedemokraternas), som också var tillgänglig för allmänheten.
Men kommentera gärna eller skicka PM kring de andras presskonferenser, så lägger jag in det i inlägget för att ge en såpass rättvisande bild som möjligt.
Bristen på presskonferenser till trots tycks övriga partier fått mycket uppmärksamhet i media.

Nu till mina synpunkter.
Det ekonomiska läget för regionen är – viket många av er känner till – synnerligen dystert.
Politiker behöver därmed visa en kapacitet att fatta svåra beslut.

Majoritetens stora höjning av patientavgifter är en dålig åtgärd. Regionen behöver stärka intäkterna absolut. Men. höjda patientavgifter riskerar att drabba utsatta grupper hårt. Inte minst fattiga pensionärer, inte minst i glesbygd.
2024 är det svåra året att finansiera. Det vore bättre att i stället temporärt höja skatten med 5 öre – endast året 2024 för att bidra till att finansiera underskottet med motsvarande mängd medel.
Vi föreslår att höja patientavgifter för uteblivet besök med 200 kr. Det har en viktig styrande effekt – vi vill inte att patienter uteblir från besök.

SD gör besparingar på verksamheter. Den tidigare memeologen, HBTQ-diplomering, jämställdhetsintegrering, genderbudgeting – och så vidare – slutar vi att bedriva.
Det innebär att administrationen kopplat till ovan nämnda verksamheter inte längre behöver utföras. Alltså kan vi reducera administratörer då det inte finns arbete för dem.

Det är tydligt att de övriga partierna (som tycks vara rätt nöjda med att driva samma politik i dagsläget) bara försöker vilseleda väljare, när man säger att man vill göra besparingarna på administratörer. De vill fortsatt driva verksamheterna.
Om administrationen finns kvar, är det som svårt att göra sig av med de som ska göra uppgifterna.
Men det innebär att man kan se snäll ut som politiker, när man inte behöver prioritera bort verksamheter.
Historien visar oss också att när man försökt detta tidigare så har det inte lett till några större hemtagningar. Det funkar helt enkelt inte.

Vi skär ner på verksamheter. Särskilt bör nämnas den Nationellt Högspecialiserade vården, där vi menar att vi inte ska ta oss ann uppdraget kring könsdysforiutredningar 16+ inom psykiatrin.
Rimligen måste fokus ligga på att hålla en god tillgänglighet inom psykiatri och BUP i första hand. Att inte låta könsdysforiutredningar sättas högre på grund av en politisk agenda.

Det är upp till politiken att besluta om verksamhetens omfattning och inriktning.
Att som övriga partier helt strunta i det, och lämna det till tjänstemän visar att man inte är redo att ta ansvar.

Sjukvård, vårdpersonal och patienter behöver gå först.
Det är inte skäligt att lägga mer pengar på kulturbolagen, tvärtom måste vi ställa krav på att de stärker sin självfinansieringsgrad. Detta gäller förstås i synnerhet norrlandsoperan, där biljettpriserna står för knappt 5% av de totala intäkterna. Vi har drivit på den frågan länge. Vi hoppas att de övriga partierna tar med sig detta.

Noterar också att vi fått igenom många saker, när jag ser till majoritetens budgetförslag, däribland en stoppad förhyrning för regionala utvecklings-förvaltningens lokaler, och bara fenomenet att man lägger drift och investeringsbudget samtidigt. Det är några steg i rätt riktning.

Men nog ser jag klara bekymmer med majoritetens förslag, oavsett om man räknar in alliansen i majoriteten eller inte.

Fick även frågan kring hur arvodena fördelas per grupp, och återkommer med vilken mängd arvoderade politiker som de olika partierna/grupperna har till att arbeta med politik per år:

Det här inlägget är relativt neutralt, för att försöka ge samtliga partier ungefär en rättvis mängd uppmärksamhet.
Media tycks inte ha lyckats så väl i det avseendet. Inte sett några rubriker kring SD:s budgetförslag ännu.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer

  1. brorson

    1) Håller helt med Holmlund, som 10 okt skrev att han har full förståelse för att patientavgifterna måste höjas. Man tappar ju andan, när man läser hur billigt det är i region V-botten. Dessutom är telefontjänster, som man får betala för i andra regioner, gratis i V-botten. På det här sättet utraderar man sjukvården i inlandet genom onödig underfinansiering av densamma. Att höja skatten är ingen bra idé, även om det bara är med fem öre, när Dorotea redan har en utdebitering på över 35 kr, högst i hela landet. Inte ens med en höjning av patientavgiften med 100 % skulle ett läkarbesök i V-botten bli dyrare än i Sörmland idag. En höjning av patientavgiften i V-botten skulle bara drabba de relativt friska och arbetsföra, d.v.s. personer som vanligen har jobb och höga löner, om man behåller högkostnadsskyddet på nuvarande 1.300 kr. Men det borde också höjas. Varför inte till 1.500 kr, men då ska telefontjänsterna ingå.

    2) Tycker att könsdysfori-utredningarna ska upphöra, och de lurade ungdomarna för remiss till en imam i stället. För imamer tror väl fortfarande att Gud skapade människan, i stället för tvärtom – och att det därför är en synd att ändra på Guds skapelse? Det står ju f.ö. i Bibeln, som är en helig skrift även för muslimer: ”Till man och kvinna skapade han dem”. Sjukvården ska inte ägna sig åt vetenskapligt humbug utan bota verkliga sjukdomar, inte ”korrigera” det som är friskt.

    3) Öka de regionala kulturbolagens självfinansieringsgrad är en bra idé. Det vore ju dessutom ett bra sätt att förverkliga ”armlängds avstånd” mellan politiken och kulturen. Överlag behöver kulturens beroende av offentliga anslag minska och beroendet av kulturkonsumentrna, d.v.s. dem som uppskattar god kultur och är villiga att betala för densamma. Norrlandsoperan tycker jag kan utlokaliseras till Dorotea, som behöver fler skattebetalare, så att kommunen kan sänka den abnormt höga utdebiteringen.

    4) Illegala migranter ska inte ha gratis vård, som inte är akut. De ska utvisas. Regionen bör inrätta en särskild tjänst, som samordnar anmälningarna till Polisen eller Migrationsverket och beviljar eventuella undantag från anmälningsplikten. Detta ansvar bör alltså inte ligga på dem, som arbetar praktiskt i vården ,Men naturligtvis måste de rapportera sina iakttagelser till den som fattar besluten. -.

  2. Pingback: Sosse-inflation och sjukvård! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.