Petter Nilsson(SD)

Etikett: Genderbudget

Varför saknar övriga partier förtroende för personalen?

Av , , 2 kommentarer 30

Ökande administration och byråkrati i vården är något som uppmärksammats flitigt på senare tid. Att problemet uppmärksammas är viktigt.

Sverigedemokraterna har ständigt verkat mot den utvecklingen i Region Västerbotten. Sanningen bakom den ökande administrationen är förstås komplicerad. Många saker rår regionen inte över, men en hel del onödig styrning och statistik är väl inom regionens befogenhet. Men det gäller också märkliga godhetssignalerande projekt som kostar mer än vad de smakar – exempelvis hbtq-diplomering.

Att övriga partier kör på med genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, hbtq-diplomering etc är godhetssignalering. Man måste se det ur ett systemperspektiv. Fler mål, mer statistik och mer byråkrati måste vägas mot att få ut fler händer i vården. Vad skapar mer nytta?

Det är i grunden väldigt enkelt. Jag har förtroende för personal, chefer likväl som för deras kompetens. Det är inte rimligt att kvalitetssäkra allt dubbelt- eller i värsta fall trippelt upp – som övriga partier konsekvent gör. Istället måste vi fokusera på att ge bra och tillgänglig vård, och där är sanningen helt enkelt att administrationen växer alldeles för fort – och vården har inte så omfattande resurser att vi kan godkänna vartenda godhetssignalerande projekt för att säkra väljarstöd.

Vården står inför allvarsamma bekymmer.
Att prioritera dessa resurser så att alla medborgare – oavsett sexuell läggning, kön eller hudfärg – får bättre vård är det egentligt snälla. Det måste medföra att man stoppar de projekt och besynnerligheter man håller på med som inte ger ordentligt bra resultat!
Studien Alejandro Caviedes hänvisar till – visar inte att hbtq-diplomeringen gett ett klart bra utfall.
Och studien sätter förstås inte satsningen mot om medel istället gått till vård och vårdpersonal för att stärka vård för alla, oavsett sexuell läggning.

Sedan förstår jag att Socialdemokraternas värdesignalering är viktig, idag står förtroendet för partiet och vilar på en grund som utgörs av en missvisande snällhetsbild. Men min förhoppning kvarstår att partiet nyktrar till och förstår värdet av att faktiskt prioritera vård- och vårdpersonal – och detta snarast!