Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Härdsmältan i Deutsche Bank har börjat – Hotar ekonomin i hela EU!

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag har skrivit i ämnet Deutsche Bank tidigare och varnat för att Deutsche Bank är en tickande bomb som kommer att explodera – Frågan är inte om utan snarare när detta sker. I dagens VK med flera tidningar går det att läsa hur Deutsche Banks aktie faller som en sten på Frankfurt börsen – I skrivande stund är fallet drygt 4%.

Bankens VD har aviserat nedskärningar bland personalen med 15.000 som får gå samt avyttring av verksamheter som sysselsätter ytterligare 20.000 anställda efter en förlust på 2.1 miljarder euro under 4:e kvartalet i fjol. Till historien hör att man under 3:e kvartalet gjorde en rekordförlust på 6.2 miljarder dollar och att banken sedan i höstas tappat en tredjedel av sitt värde. Analytiker spår dessutom att banken måste ha aktieägartillskott för att få ordning på ekonomin.

Varför är jag orolig för skeendet i en tysk bank?

Svaret är enkelt – Deutsche Bank är världens största ”market maker” när det gäller derivathandel med en omsättning på derivathandeln som är drygt 20 gånger större än Tysklands samlade BNP. Smäller det där och banken går i konkurs eller måste räddas av skattebetalarna kommer det att få långsiktiga konsekvenser för hela EU och sannolikt även för USA.

Att banken tillåtits växa och utvecklas till ett monster som hotar hela den europeiska ekonomin kan inte ses som annat än resultatet av en ansvarslös avreglering och en aldrig sinande tro på att nyliberal politik fungerar på samma sätt i praktiken som den gör i teorin.

Teoretiskt så anser nyliberalismen att nyliberal politik fungerar därför att den klarar av att reglera förhållandet mellan tillgång och efterfrågan samt att den reglerar alla övriga skeenden på en fri marknad – Det man helt glömt att ta hänsyn till är att människor är GIRIGA och EGOISTISKA och att enda sättet att tygla detta är genom regleringar som sätter gränser för hur stor GIRIGHETEN tillåts bli.

Därför sjunger jag än en gång samma sång som jag sjungit många gånger tidigare – Låt oss reglera bank & finansindustrin innan GIRIGHETEN och EGOISMEN slagit till fullt ut och skickat mänskligheten tillbaka till stenåldern sett ur ett ekonomiskt perspektiv.

Alla banker & finansinstitut ska lyda under strikt reglering och pengar ska tjänas på rätt sätt dvs. på in- och utlåning samt handel med aktier, obligationer och räntebärande paper. Derviathandel ska om den överhuvudtaget ska finnas kvar bara användas av oerhört stora institutionella investerare.

Skeendet i Deutsche Bank visar att GIRIGHETEN tagit överhanden och att det är dags för en politik som är byggd på KÄRLEK.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag” 

Dagens äldrevård är en skymf mot de generationer som byggde vårt land.

Av , , Bli först att kommentera 1

Dagens Sverige är inget vi kan känna oss stolta över – Snarare bör vi känna både skam och oro när vi kan se och läsa hur de generationer som byggde Sverige behandlas på ålderns höst. Det borde rimligen stå klart och tydligt för alla och envar att det samhällsklimat som rådde historiskt ersatts av ett som i alla stycken är sämre.

Jag påstår på fullaste allvar att Sverige utvecklats åt fel håll allt sedan 1980-talets mitt – Att Sverige gått från att vare ett SOLIDARISKT och KÄRLEKSFULLT land och i stället blivit ett KALLT – GIRIGT och EGOISTISKT land där alla sätter sig själv och sina egna behov främst.

Därför är det inte underligt att äldrevården utvecklats i samma riktning som samhället i övrigt. Den nedrustning som skett med nedläggning av mer än 30.000 vårdplatser samtidigt som antalet åldringar ökar är inget annat än en stor skymf mot de generationer som med blod, svett och tårar byggt upp det välfärdsland vi kallar Sverige.

Att gamla och vårdberoende skickas hem till sin egen bostad utan tillgång till tillfredställande vård trots att vårdbehov föreligger är horribelt och inte värdigt ett välfärdssamhälle. Att vi dessutom pratar om neddragningarna som nödvändiga därför att pengarna inte räcker till är om möjligt en ännu större skymf mot de äldre och ett klart och tydligt bevis på att det är GIRIGHET och EGOISM som styr.

Alliansens skattesänkningar har eroderat kommunernas kassakistor så till den milda grad att pengarna inte ens räcker till det som lagen föreskriver. Alla de Allianspolitiker som deltog i besluten om skattesänkningar och dessutom såg till att de genomfördes bör SKÄMMAS storligen – Detta därför att de är de som bär det yttersta ansvaret för att dagens äldre i många stycken behandlas sämre än djur.

För alla som följer SVT och övrig medias rapportering runt äldrevården står en sak helt klar och det är att en förändring är nödvändig. Vi behöver bygga många nya vårdplatser på äldreboenden och anställa mängder med kvalificerad personal för se till att svensken kan leva ett värdigt liv även när man blir gammal och sjuk.

De neddragningar framför allt Alliansen verkat för inom offentlig sektor har kommit helt på skam – Offentlig sektor ska inte minskas snarare byggas ut och ökas på för att klara framtidens utmaningar. Det är precis som jag sagt tidigare inom offentlig sektor framtidens arbetstillfällen finns.

Helt klart är att skatterna måste höjas om pengar för detta inte kan hittas på annat håll. För egen del kommer jag att driva på för att den största delen av dessa skattehöjningar träffar de med de allra högsta lönerna – Dvs. de som redan i dagsläget betalar statsskatt och sitter på stora förmögenheter.

Jag är Socialdemokrat i själ och hjärta därför att jag fullt ut delar vår ideologiska övertygelse. KÄRLEK – SOLIDARITET – MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är mitt fundament och det som motiverar mig att föra en daglig kamp för byggandet av ett JÄMLIKARE samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsklyftor.

KÄRLEK är viktigare och större än GIRIGHET och egen vinning – Tror man liksom jag på KÄRLEK som ett viktigt inslag i samhällsbygget går det inte att försvara dagens behandling av våra äldre – Därför ska äldrevården stärkas och byggas ut med omedelbar verkan.

Äldrevården borde dessutom vara ett nationellt snarare än ett kommunalt ansvar – Detta för att säkerställa att alla får samma kvalitet och samma kärleksfulla omvårdnad oavsett vart i landet de bor.

Mitt löfte är därför att jag enträget kommer att jobba för att förändra äldrevården till det bättre – En röst på Socialdemokraterna och en röst på Anders är därför en röst på kraftigt utbyggd och förbättrad äldrevård och äldreomsorg – Dessutom en röst på ett samhällsbygge som ersätter dagens EGOISM och GIRIGHET med SOLIDARITET och KÄRLEK.

Glöden kommer aldrig att falna och jag kommer inte att ge mig förrän Sverige på nytt är det välfärdsland det var under regeringarna Erlander och Palme. Kraften i min övertygelse är så stark att den med råge kommer att räcka hela vägen fram tills dess Sverige på nytt är ett land där medborgarna med stolthet i rösten kan deklarera att de lever i ett välfärdsland. Ett land där medborgarna känner sig delaktiga i politiken och ser framtiden an med nyfikenhet och tillförsikt.

Sverige och svenskarna behöver ett starkt Socialdemokratiskt parti om detta ska bli möjligt. Samtidigt behöver vi Socialdemokrater din röst för att uppnå den styrka som krävs för att göra det möjligt.

Därför upprepar jag samma fråga jag ställt i många andra inlägg. Vilket Sverige vill du ha?

Ett Sverige fyllt av KÄRLEK och SOLIDARITET eller ett Sverige fyllt av GIRIGHET och EGOISM?

Valet är ditt!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Dagens samhälle är både ruttet och kärlekslöst.

Av , , Bli först att kommentera 0

Det har säkert inte undgått någon att det pågår en häxjakt på Margot Wallström för närvarande och att hon beskylls för både det ena och det andra vad gäller den lägenhet hon bor i. En sak som många driver hårt är att hon får bidrag för dubbelt boende – Något som för övrigt utgår till alla riksdagsmän som inte bor i Stockholm.

Därför är jag beredd att hålla med Margot när hon säger att hon inte har något att dölja – Det är inte Margot det är fel på – Snarare år det så att samhällsmoralen är rutten därför att människor drivs av GIRIGHET snarare än av KÄRLEK.

Vad vi måste göra är att ifrågasätta hela systemet där Riksdagen ger sig själva förmåner och möjligheter som resten av befolkningen inte åtnjuter. Vi ska således inte skjuta på enskilda individer utan på systemet som sådant.

Sedan ska vi ta i beaktande att precis samma sak pågår i den privata sfären där företag gynnar vissa på bekostnad av andra när det gäller fria och/eller förmånliga bostäder och hyreskontrakt.

Som jag ser det ska lagstiftningen ändras så att en alla hyreslägenheter lämnas till en gemensam bostadskö där alla behandlas lika. Detta oavsett om lägenheten ägs av det allmänna eller av en privat hyresvärd. Sedan ska lagstiftningen vad gäller besittningsrätt göras om så att man inte kan byta lägenhet utan att lämna den man bor i tillbaka till hyresvärden.

Sedan vill jag se en lagstiftning som permanent sätter stopp för ombildande av hyresrätter till bostadsrätter.

När det gäller Riksdagens ledamöter och deras förmåner vill jag se en modell där Riksdagen kostnadsfritt tillhandahåller övernattningsbostäder till alla Riksdagsledamöter bosatta utanför Stockholm i ett lägenhetshotell tillhörande Riksdagen. Om den som sitter i Riksdagen sedan väljer att hyra annan bostad eller köpa sig en bostad så ska detta anses som en privat angelägenhet.

När det gäller avdrag för dubbelt boende så ska Riksdagens ledamöter omfattas av samma regelverk som övriga svenskar utan undantag från regelverket.

Jag har tidigare skrivit i ett antal inlägg om att jag anser att Riksdagens ledamöter ska omfattas av samma förmåner som alla andra svenskar både vad gäller pensioner, anställningstrygghet, sjukpenning mm. – En åsikt jag fortsatt anser är rätt och riktig.

I nästa steg vill jag se ett regelverk som maximerar hur länge man kan verka som heltidsarvoderad politiker – Detta för att undvika att politiken blir ett karriärval snarare än ett kall.

I tidigare inlägg har jag sagt att maximalt 3 mandatperioder som heltidsarvoderad politiker ska vara tak. Detta uppdelat så att man först kan sitta max 2 mandatperioder med en mandatperiods avbrott innan man gör den 3:e mandatperioden. Vill man fortsätta med politiken efter detta så ska det vara i rollen som fritidspolitiker.

Detta ska gälla oavsett vart man gör sin mandatperiod som heltidsarvoderad politiker – Dvs. man ska inte först kunna göra 3 mandatperioder i kommunen för att sedan upprepa detta i landstinget, riksdagen eller europaparlamentet.

Att jag vill ha det på detta sätt är just för att undvika att man som politiker blir fartblind samt att man bygger relationer som sedan kan leda till att man beskylls för mutbrott mm.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Fackföreningar ska företräda medlemmarna snarare än bedriva affärsverksamhet.

Av , , Bli först att kommentera 0

I likhet med många andra blir jag både bestört och oerhört upprörd och arg när Kommunal’s beteende kommer upp i dagens ljus. Fackföreningar ska företräda medlemmarna och deras intressen snarare än att bedriva affärsverksamhet. Det enda undantaget som ska finnas från denna regel är att fackföreningar ska investera i hyresfastigheter med lägenheter som sedan företrädesvis hyrs ut till medlemmar. De lägenheter som inte hyrs ut till medlemmar via egen bostadskö ska lämnas till den kommunala bostadskön i den kommun där de är belägna.

Många av de som kommenterar mina inlägg brukar lyfta upp just det faktum att fackföreningar ägnar sig åt pampvälde och åt verksamheter och beteenden som inte hör hemma i en fackförening vilket händelserna i Kommunal till viss del bevisar.

Därför kräver jag som Socialdemokrat att detta ska upphöra med omedelbar verkan!

Vår Socialdemokratiska ideologi bygger på KÄRLEK – SOLIDARITET – ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE. Med sådana ideologiska kärnvärden fungerar det inte att fackföreningsledare ska vara mer värda än de medlemmar de satts att företräda.

Därför vill jag snarast inleda en revision av alla de LO förbund som hör till arbetarrörelsen och se över både verksamheter och lönesättningar för dess ledningar. Som jag ser det ska det ligga ett lönetak på 2 gånger medianlönen för medlemmarna för alla i ledningen – Detta oavsett position och medlemsantal.

Att leda ett en fackföreningen är ett förtroendeuppdrag och inte en yrkeskarriär. Alla som utgör ledningen i ett fackförbund ska finnas där därför att de brinner för sina medlemmar och deras väl och ve snarare än för sin egen situation.

Därför upprepar jag ännu en gång – Låt oss återvända till den tid där fackliga uppdrag var ett förtroendeuppdrag accepterat med största ödmjukhet.

Till alla i Kommunal’s ledning säger jag följande – Ställ era platser till förfogande med omedelbar verkan och om ni har någon skam kvar i kroppen ska ni även avsäga er alla fallskärmar och övriga förmåner förutom de 3 månadslöner som gäller för alla övriga medlemmar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

2016 kommer att bli året när stora kapitalvärden eroderas.

Av , , Bli först att kommentera 0

Trots att jag sagt att jag inte skulle återkomma med bloggandet innan den 20 januari så bestämde jag mig för att göra ett undantag och skriva trots att jag befinner mig i Kamerun på semester.

Jag sitter för stunden i Bamenda, Kamerun och har precis kommit online för först gången på dryga 2 veckor efter att ha tillbringat kvalitetstid med familj och vänner. När jag nu uppdaterat mig på senaste veckornas händelser är det en sak som slår mig mer än något annat och det är börsernas kraftiga volatilitet och en påbörjad korrigering av världens aktiekurser.

Att det blir en korrigering är bra då en sådan i många stycken delvis korrigerar den rådande ekonomiska ojämlikheten i världen. Under allt för lång tid har vi levt med nyliberal politik som slitit sönder inte bara Sverige utan även den övriga världen. En situation där världens rikaste 3 % äger 1/3 del av världens samlande tillgångar är inte långsiktigt hållbar.

Så för att gå tillbaka till ämnet så fastnade mina ögon på en artikel med ett budskap jag väntat länge på. Affärsvärlden har en artikel i dagens webbupplaga där den brittiska storbanken uppmanar alla att sälja allt (dvs. aktier, optioner, terminer mm.) och i stället investera i högkvalitativa obligationer – Detta för att behålla kapitalet snarare än för att få avkastning på densamma.

RBS chefen Andrew Roberts spår att Europas börser ska backa mellan 10 -20 % det kommande året med störst tillbakagång på Londonbörsen. Vidare spår man att priset på Brent olja ska bottna först vid 16 USD per fat vilket mer eller mindre är en halvering av dagens prisnivå.

Länken är som följer: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3955668.ece

Att vi under lång tid levt med stora mängder luft på världens aktiemarknader har jag skrivit om många gånger förut och därför föreslagit att bank & finansindustrin måste regleras. Utspel som dessa visar att jag har rätt i mitt påstående.

Dock är jag rädd att det även denna gång blir så att den lille spararen drabbas hårdare än storfräsarna – Därför vill jag uppmana alla småsparare att göra precis som RBS chefen säger – Sälj av aktier och aktiefonder och satsa pengarna i högkvalitativa obligationer och obligations/räntebärande fonder.

Nästa chock kommer med säkerhet att komma v ad gäller bostadslån. När börsen går ner så går räntan upp och 2016 kan mycket väl bli året när många drivs från hus och hem. Bind därför dina lån under åtminstone 2 år på en räntenivå du klarar att leva med.

Med nedgångar på världens börser följer mindre konsumtion med varsel som följd därför att storkapitalet vill mildra sina förluster så långt det går. Det är just därför jag under lång tid påtalat vikten av en sund balans mellan offentlig- och privatsektor. Vad vi politiker ska göra är att intensifiera arbetet med att stärka offentlig sektor för att minska effekterna av stora börs-svängningar – Ett arbete vi ska påbörja genast.

Dessutom skapar situationer som denna goda möjligheter för staten att låna till en bra ränta för att finansiera expansion och framtidsinvesteringar.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”