Demokratin hotas om man folkomröstar om…

Demokratin hotas om man folkomröstar om smått. Alliansen backar upp en folkomröstning om en liten, liten detalj om en budget på flera miljarder. Dessutom är en budget en helhet och då det i stort sett inte sker några kostnadsminskningar alls i inlandet och massor av platser försvinner Umeå, Skellefteå och Lycksele.

Dessutom stöder man en olaglig ockupation. Tala om hot mot demokratin. Att dra igång och stötta en folkomröstning som kostar runt 10 miljoner för en sådan lite fråga visar på hur fjuttig högerpolitiken är

Umeå kommuns skattebetalare får skära i äldre eller barnomsorgen för att anordna folkomröstning angående vårdplatsreducering i Dorotea som inte går att mäta med de omfattande vårdplatsreduceringar som görs i Umeå. Jag ska se om alliansen i Umeå tar med kostnaden för folkomröstningen i sin budget. Slöseri skulle revisorer säga

Socialdemokraternas omställning i landstinget har ett helhetsperspektiv som innebär att resurserna ska fördelas över länet på ett rättvist sätt. Man kan effektivisera genom att prioritera och se över hur vi fördelar olika verksamheter i länet.

För att klara av detta är det framtaget ett antal åtgärder som berör hela länet och alla verksamheter. Bland annat att reducera vårdplatserna med 10%.

Proportionerligt görs lika stora besparingar i hela länet (10% av vårdplatserna) trots att vissa delar minskar och andra ökar i befolkning. Jag vill påminna om att Umeås befolkning ökar lika mycket som Doroteas hela befolkning på två eller tre år och även de har rätt till sjukvård

En procentuell minskning av vårdplatser får konsekvenser, både i inlandet, Skellefteå och Umeå. NUS har på flera ställen stora problem att klara av omställningen men de kämpar och gör sitt bästa, för vad är alternativet?

Anpassar landstinget inte kostnaderna efter inkomsterna och får en ekonomi i balans så kommer det inte att räcka med vårdplatsreduceringar utan då kommer vården raseras.

Då blir den borgerliga modellen aktuell: den som har råd kan köpa sin vård övriga blir utan. Den dagen vill jag inte vara med om och stödjer därför landstingets arbete med att få en budget i balans även om vissa åtgärder känns besvärliga. Det känns fel att använda pengar till en folkomrösting för att vi inte ska ha lika vård i länet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.