Visst byggs det för lite bostäder i landet och i Umeå även om vi ligger bra till

Visst byggs det för lite bostäder i landet idag…Vi skulle behöva bygga fler bostäder idag men de blir inte av. Civilutskottet är här på besök och tycker lika. Jag bara konstaterar att trots att det man sagt att det kommit förslag på förenklingar blir det krångligare och krångligare och dyrare och dyrare.

Vi har exempel här i Umeå som tragglats i flera år och de flesta orsakerna att det inte blir av beror på staten på något sätt och staten är någon av alla dessa myndigheter

Var själv på en konferens för någon vecka sedan och alla som medverkade där är helt eniga att den största boven är de tolkningar som kommit när det gäller buller och de krav som ställs beträffande tyst eller ljuddämpande sida.

Behovet av lägenheter är störst för de små lägenheterna. Med ettor och tvåor i stadsmiljöer går det inte att bygga så kalas tyst sida där du kan ha fönstret öppet i sovrummet.

Det är helt orimligt och inte nödvändigt. Det är inga som helst problem att bygga lägenheterna så att det är tyst inne i lägenheterna. Dessutom finns det inget som säger att det ska vara tyst sida utan bara att det bör. Husen som är tänkt att byggas där Hagagården var är ett sånt exempel och bostadsbolagen kan inte bygga treor när det är ettor och tvåor som behövs. Riksdagsledamöter kan inte kräva att det byggs när inte de skapar förutsättningar ett byggande. Jag är dessutom ganska säker på att uppfattningen på de olika deparetementen är lika.

Att bygga i städer som är det enda riktigt hållbara ur klimatsynpunkt och långsiktigt hållbarhet går inte att bygga små lägenheter på någon plats dit man ska ta sig med bilar eller bussar går inte.

Visst finns det förslag i den utredning som nyss har lagts som kan hjälpa till men jag är till 100 % säker att det går inte bygga bostäder i städer med de tolkningar som finns om buller och på ett sätt som gör att folk har råd att bo.

Det är alldeles för få som tänker på vad folk har råd att betala för sitt boende utan kraven bara ökar och det blir bara dyrare och då byggs det inga lägenheter oavsett upplåtelseformerna och på platser där folk vill bo.

Överklagandemöjligheterna måste också förändras och vi har exempel som dragit ut på tiden i flera år och där man slutligt fått rätt att bygga. Det är många överklaganden som dragit på stora kostnader för hyresgästerna för det är de som får betala allt som man hittar på oavsett vart man hittat på sakerna.

En kommentar

  1. Alexander Åkerman

    Bullerreglerna som tycks stoppa många projekt har vad jag vet inget stöd i lagen såsom länsstyrelsen tolkar den. Be någon på plankontoret att luska i detta (fråga t.ex boverkets jurister), jag är ganska säker på min sak.

    Gör sedan en formellt helt korrekt utförd detaljplan (som gissningsvis avslås av länsstyrelsen pga buller). I sådana fall är det bara att överklaga i domstol. Umeå kommun kommer självklart att gå vinnande i målet. Länsstyrelsen får en redig bakläxa och lär snabbt ändra sina rutiner för hur man avslår byggprojekt som kommer alla till nytta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.