Självklart ska föreningar göra rätt för sig

Självklart ska föreningar göra rätt för sig. Det finns och har funnits föreningar som haft svårt att göra rätt för sig, nu som tidigare. Nu har fritidsnämnden i går tagit ett beslut för att komma till rätta med detta. Man kopplar ihop detta till fördelningen av tider. Sedan drar man från beviljade bidrag som föreningsstöd eller speciella sponsringar så det som står i nedanstående pressmeddelande är egentligen ett tillägg till tidigare regeler

Nya riktlinjer för hantering av föreningar med skulder
Umeå kommun – 2017-05-30 17:05 CEST
Nu förnyas riktlinjerna för hur föreningar med skulder till kommunen ska hanteras i samband med fördelning av tider i kommunens idrottsanläggningar. Detta fastställdes vid fritidsnämndens sammanträde 30 maj.

För de föreningar som inte reglerat sina skulder kan konsekvensen bli att de inte tilldelas tider i kommunens lokaler under kommande säsong. Detta gäller föreningar som inte betalat sina skulder eller startat en process om avbetalning inom tre månader.

Hänsyn tas till storlek på skulden, föreningens inställning och dialog med kommunen samt om det är något som upprepats tidigare. Beslut tas av fritidschef i samband med den ordinarie processen vid tilldelning av tider för inom- och utomhussäsong.

Bakgrund
Varje år fördelas en stor mängd tider i kommunens olika idrottsanläggningar. Med anledning av detta har fritidsnämnden ett styrdokument med mål och kriterier för fördelning av tider i inomhuslokaler. Detta dokument reviderades senast 2016 och nu finns behov av revidering i samband med 2017 års fördelningsprocess. Styrdokumentet som revideras heter  Mål och kriterier vid fördelning av tider i Umeå kommuns idrottshallar och anläggningar .

Det gäller att föreningarna har ordning och reda i ekonomin som alltid. En kommun kan inte alltid att gå in och städa och om jag förstått den kommande budgeten rätt så blir det inga fastighetsanknutna investeringar i idrottsanläggningar. Numera går det inte heller för fritidsnämnden att finansera ytterligare anläggningar tex genom att höja hyrorna. Jag är av den bestämda uppfattningen att det varit bättre om fritid fått göra som förut nämligen att hyra lokaler av fastighetskontoret och i sin tur hyra ut till föreningarna

3 kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.