Vindkraftverken blir högre och högre och producerar mer och mer energi vilket är bra

Vindkraften har ökat sin andel av energin i Sverige. Det har också skett en ständig utveckling av själva verken. De har framför allt ökat i storlek och det är att de blivit högre och det har skett stegvis. Det tycker jag är bra för det får andra effekter och det är att ju högre de blir ju färre blir det och färre behövs. Det får inte stå i vägen för varandra. I Umeå hamn kommer många av verken in och det är bra för hamnen men ju högre de blir behövs större utrymme i hamnen. Däremot har får det effekter på de översiktsplaner som vi antog under min tid som kommunalråd då det fastställdes hur höga de fick vara vilket självklart blev fel när de bara blivit högre och högre vilket självklart är mycket bra då de producerar mer elenergi. Nu har man kommit i höjder upp till 270 m vilket självklart är bra just ur produktionssynpunkt. Jag tycker också att acceptansen för vindkraften har ökat. En sak som ofta glömts bort är att det behövs vägar fram till verken vilket är en stor fördel för skogsbruket. Jag hoppas nu att kommunerna tillåter att höjden på verken får öka till högre höjder. De kommer med all säkerhet att öka ännu mer i höjd och det bör man skaffat ta höjd för. Vindkraften behövs och ska vi klara klimatomställningen behövs det vindkraftverk som kan producera mer energi.

4 kommentarer

  1. Tommy Pettersson

    Det finns ingen analys ang hur människor mår i närheten av dessa vindkraftverk. Nästan all forskning visar att så många som 15 procent inom 2 km påverkas av verken och upp till 5 procent inom 5km el har vi i norr bygg där dom behövs långt från människan för hälsan måste gå först.

  2. erot

    Vi kan konstatera att Sverige inte längre är självförsörjande när det gäller elektricitet. Svenska kärnkraftverk har stängts ned för att ersättas med vindkraft som även under blåsiga dagar inte kommer upp i den kapacitet vi behöver.
    Detta skriver Hans-inge Smetana vilket stämmer,
    Nu har dom öppnat upp ett oljedrivet kraftverk!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.