Petter Nilsson(SD)

Etikett: jämställdhet

För S är ord viktigare än välfärd!

Av , , 26 kommentarer 24

När jag skriver med den rubriken som utgångspunkt så kan det förstås inbegripa en rad olika saker, men detta är en recension av de blogginlägg som kommit att lyftas i ljuset av att Lars Forsgren (SD), gruppledare i Umeå kommun, kallat jämställdhetsutskottet för ‘överklasskärringar’.

Nu kan jag personligen tycka att ordet är en aning olämpligt för ett formellt forum såsom kommunfullmäktige. Samtidigt är frågan om huruvida ett jämställdhetsutskott verkligen ska prioriteras före kärnverksamheten?

Som det är i dag ska detta så kallade utskott hjälpa kommunfullmäktigeledamöterna att analysera och styra kommunen avseende jämställdhet, vilket samtliga partier är för. Det kan tyckas märkligt, då jag tror att de flesta politiker rimligen kan analysera beslut själv utan att tillsätta arvoderade uppdrag för att gynna politiska proselyter. Dess syfte är inte att syssla med jämställdhet utan att premiera en politisk klass som inte skapar ett mervärde. Svensk lagstiftning reglerar dessutom redan detta; hur kommuner och regioner ska behandla individer oavsett kön eller härkomst. Ett jämställdhetsutskott är således överflödigt.

Jag tycker det är riktigt att väga de medel man lägger på jämställdhetsutskottets ledamöter mot att lägga medlen på omsorg och omsorgspersonal.

Återigen. För S är ord viktigare än välfärd.

Grattis på den internationella kvinnodagen!

Av , , 3 kommentarer 16

Är grattis verkligen rätt ord? Även om det är vanskligt sett till både kärnan av internationella kvinnodagen enligt FN:s resolution om den internationella kvinnodagen, likväl som till dagens ämne, valde jag rubriken för att någonstans lyfta de bekymmer som i dag är kopplad till jämställdhet.

Överlag är lagstiftning och annat väl jämställd i Sverige även om det finns vissa paragrafer som främst ger kvinnor strafflindring, men annars har kvinnor och män samma möjligheter i samhället. Däremot finns det kvinnofientliga kulturella inslag som har fått fäste i Sverige inom ramen för den mångkulturella verkningslösa integrationen som övriga partier länge vurmat för. Ni känner till integration idén om att flera kulturer i växelverkan kan stärka varandra.

Eftersom jag anser att Sverige och vår kultur främjar jämställdhet menar jag att assimilation ska vara normen, det vill säga: de som kommer till Sverige anpassar sig till Sverige. Punkt. Det är vad som faktiskt gynnar kvinnor, men när vi nu i decennier har genomfört integrationsdoktrinen har vi fått vänja oss vid begrepp som oskuldskontroller, hedersvåld, tvångsgifte, balkongkvinnor, klaner och så vidare. Dessa kulturella element måste bekämpas även här i Region Västerbotten.

Bara då kan vi säkerställa att Sverige får vara ett bra land för kvinnor även i framtiden.

Värdesignalering och verklighet (#Metoo)!

Av , , 16 kommentarer 26

Under helgen var jag knappast den ende som nåddes av klippet om kvinnan som blir misshandlad och filmad i centrala Umeå.
Platsen var inte särskilt långt från den vrålande puman.

Samtidigt som – vad jag får anta vara – en sparsam skara ideologer träffas för att hylla och revitalisera #metoo-rörelsen.
Ni kommer ihåg #metoo-rörelsen? En rörelse som häftigt ifrågasatte det demokratiska systemet och vårt rätssystem, till förmån för sociala medier och lynchning. En rörelse som förutsatte att man skulle lita på alla kvinnor.

Jag vet inte hur mycket offentlig reklam som gått till att lyfta denna #metoo-dag. Skattemedel som skulle kunnat gå till vettigare saker. Men reklamen till trots så uteblev bilder av publikhav, vilket gör att jag antar att den intresserade skaran var blygsam.
Den samlade skaran som snackade #metoo, om deras ”förmödrar”, och jämställdhet.

Har varit sparsamt om rubriker kring det cirkulerande klippet.

Det är fruktansvärt när människor utsätts för övergrepp. Vi behöver bygga ett tryggt samhälle.

Etnisk diskriminering av vårdpersonal

Av , , 13 kommentarer 28

DN visade att det i alla regioner finns vårdgivare som låter patienter välja att vårdas av etniskt svenska läkare och tandläkare. SVT gör också ett löp och en video i ämnet där man försöker göra gällande att det handlar om etnicitet.

Personligen är jag övertygad om att detta främst rör sig om patienter som försöker garantera att de får en läkare som talar det svenska språket. Det dröjde innan språkkrav för läkare nådde C1, vilket innebär att det tyvärr funnits en lucka där läkare inte i alla fall har väldigt god svenska.
Det är olyckligt eftersom det går ut över alla.

Det finns en dubbelmoral en aning begravd som bör adresseras också.
Kulturdoulor är en yrkesroll inom kvinnosjukvården som finns till för kvinnor av en viss etnisk hemvist. De används och rättfärdigas främst genom en reducerad regional tolkkostnad.

Hur ska MP diskriminera vita kvinnor?

Av , , 7 kommentarer 26

Vill lyfta en interpellationsdebatt där Ludvig Aspling (SD) ställer frågan till Stenevi (MP), kring hennes uttalande om att vita kvinnor måste flytta på sig för att utlandsfödda kvinnor ska få mer makt.

Jag har själv suttit och diskuterat rasism, makt och genusteori i talarstolen i region likväl som kommun. Oftare än inte brukar det rinna ut i en diskussion där man talar om varandra. Övriga tar ett strukturfokus medan jag har ett agentfokus.

 

I det här fallet är det märkliga emellertid att miljöpartiet föreslår en rasistisk åtgärd enligt regeringens egna definition av rasism. Någon klar väg fram för MP att diskriminera vita kvinnor presenterar Stenevi inte under den här interpellationsdebatten.