Petter Nilsson(SD)

Etikett: Genus

För S är ord viktigare än välfärd!

Av , , 26 kommentarer 23

När jag skriver med den rubriken som utgångspunkt så kan det förstås inbegripa en rad olika saker, men detta är en recension av de blogginlägg som kommit att lyftas i ljuset av att Lars Forsgren (SD), gruppledare i Umeå kommun, kallat jämställdhetsutskottet för ‘överklasskärringar’.

Nu kan jag personligen tycka att ordet är en aning olämpligt för ett formellt forum såsom kommunfullmäktige. Samtidigt är frågan om huruvida ett jämställdhetsutskott verkligen ska prioriteras före kärnverksamheten?

Som det är i dag ska detta så kallade utskott hjälpa kommunfullmäktigeledamöterna att analysera och styra kommunen avseende jämställdhet, vilket samtliga partier är för. Det kan tyckas märkligt, då jag tror att de flesta politiker rimligen kan analysera beslut själv utan att tillsätta arvoderade uppdrag för att gynna politiska proselyter. Dess syfte är inte att syssla med jämställdhet utan att premiera en politisk klass som inte skapar ett mervärde. Svensk lagstiftning reglerar dessutom redan detta; hur kommuner och regioner ska behandla individer oavsett kön eller härkomst. Ett jämställdhetsutskott är således överflödigt.

Jag tycker det är riktigt att väga de medel man lägger på jämställdhetsutskottets ledamöter mot att lägga medlen på omsorg och omsorgspersonal.

Återigen. För S är ord viktigare än välfärd.

Mansrollen, SVT och Pontus Persson!

Av , , 16 kommentarer 19

I normala fall går jag och lägger mig väldigt tidigt. Igår gjorde jag ett undantag.
Pontus Persson – en opinionsbildare som är aktiv i Sverigedemokraterna i Umeå – var med i SVT.

Programmet, Sverige möts, ställde sig frågan ifall ”mansrollen är i kris”, efter #metoo.

Rekommenderar gemene person kika igenom hela programmet, oavsett politisk övertygelse. Tycker ämnet belystes väl.

Ska väl lämna en sedvanligt partisk recension av en partikamrat också. Tycker Pontus blev förhållandevis hårt ansatt. Särskilt under det första blocket. Tycker han gjorde en kanonbra insats.

Har skrivit relativt utförligt kring #metoo, förr. Lite tankar sådär utöver det man skrivit – och efter debattprogrammet igår:
De absolut flesta människorna har både män och kvinnor i sina liv som de uppskattar. Människor som går igenom lyckliga stunder likväl som svåra. Tror det är viktigt att bära det i minne när det rör den här typen av frågor.

De få ytterfall av människor som på riktigt har svårt för människor utifrån deras kön – har antagligen en ytterst liten erfarenhet av människor.

De båda könen som utgör mänskligheten har tillsammans byggt vårt demokratiska samhälle. Den starka tilliten som bygger Västerbotten har anlagts av många generationer av människor där man under svårmod fått hjälpas åt tillsammans för att överkomma – inte sällan – väldigt svåra situationer.
Generationsskiften har krävt både män och kvinnor.

Även om det finns män som anser sig vara lite snällare än gemene man, så får man komma ihåg att den upplevelsen är subjektiv.

”Gangfluencer”

Av , , 6 kommentarer 33

Sägs ju att vi konservativa är bakåtsträvare. Det är inget jag skulle skriva under på som något allmängiltigt. Men…

”Gangfluencer” blir en term. Enligt språktidningen definieras ordet som följande:

Person som ingår i kriminellt nätverk och använder sociala medier för att visa upp sin livsstil.”

Om forna tiders gangsters var måna om att hålla en låg profil så tillhör dagens kriminella en annan skola. De kan flasha med pengar, dyra klockor och märkeskläder på sociala medier och posta stories från exklusiva semesterresor. De är gangfluencers och bygger varumärken.

På vissa sätt är jag faktiskt en bakåtsträvare. Det här är ingen särdeles trevlig utveckling.
Även om många nya ord är kopplade till covid – vilket i sig inte alls är vidare värst positivt – så tycker jag nog att detta nya ordet är det som sticker ut mest. Tyvärr behövs ordet för att beskriva samhällsutvecklingen.

Må väl ska försöka hålla isär äpplen och päron. Men. Appropå ord och besynnerligheter så såg jag tidigare att någon genusstatsvetar-filur menar att man ska undvika bland annat ordet ”invandrare” i TV4. Har sagt det förr, och vidhåller det: Tror inte rasism är så förbaskat utbrett som vänstern försöker göra gällande för att vänstern ska vara politiskt relevanta.

Nåväl. Invandrare är en funktionell term som är neutral. Tillhör väl dagens samhälle att man ska försöka problematisera ord strukturellt, men samtidigt blir det förvirrande för den som följer den allmänna diskussionen och har att göra med subjektiva värderingar av ord.

Genusslöseriet

Av , , 8 kommentarer 24

Så Vänsterpartiet återanvände en motion i Umeå kommunfullmäktige.

Denna gången ville man följande:

“att kommunfullmäktige uppdrar till För- och Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden att besluta om att inrätta ett ”Resurscentrum för genus och jämställdhet” , med uppgift att stödja och utveckla arbetet för genus och jämställdhet samt att motverka alla former av diskriminering.”

Lyfte mina invändningar i vanlig ordning. Resurscentrum för genus är värdelöst. Vi behöver inte mer administration. Lagstiftningen räcker. Att inrätta administrativa enheter som har snälla namn riskerar också att växa i takt med att politiker tävlar om vem som bäst kan godhetssignalera. Man måste komma ihåg att alla administrativa kostnader gröper ur kärnverksamheterna (mindre medel finns kvar för de välfärdstjänster medborgarna nyttjar, likväl som mindre resurser till personal).

Men ytterst är det en märklig inställning att man varken litar på personalen eller de kvalitetssäkrande utbildningar som utgör rekvisit för att personalen anställs.

Fick inget svar avseende huruvida Vänsterpartiet avsåg att med ett resurscentrum för genus kunna lösa eventuella destruktiva kulturella inslag som vuxit till följd av den mångkultur som en alldeles för ansvarslös invandringspolitik har medfört, eller är det personalen som  – (En vänsterledamots ord)man ska krossa beteendet för –
Eller är det personalens beteende man ska krossa, och i sådana fall, kan man förändra beteendet hos de som är så pass till åren och i värsta fall stadgade i sina destruktiva uppfattningar?

Tillstymmelsen till svar var väl i princip att Vänsterpartiet menade att det ursprungssvenska samhället är det stora bekymret.

Övervägde be V också förklara vad de menade med ursprungssvenska. Men släppte det.

Oavsett: Jag är övertygad om att vår personal bemöter människor som människor. Att man inte diskriminerar människor. Om man aktivt diskriminerar människor så är knappast genusresurscentra eller andra besynnerliga administrativa omskolningsåtgärder rätt väg att gå.
Kan man inte behandla kommunmedborgare väl i sitt arbete inom den kommunala välfärden så bör man rimligen inte få jobba kvar.

Osynliggör inte de som utsätts för våld i nära relationer!

Av , , 3 kommentarer 22

Signalpolitik är ett allvarligt bekymmer.

Kommunal likväl som regional verksamhet styrs genom ramar som beslutas av politiken. Däribland nationell kunskapsstyrning.
Samtidigt kräver verksamheterna kvalificerad arbetskraft. Arbetskraft som ges utbildning.

Detta till trots diskuterades Vänsterpartiets motion som föreslog att utbilda personal kring ”mäns våld mot kvinnor”.

Det är förvisso en ekonomisk kostnad som verksamheterna förstås får bära. Men det jag vänder mig emot i detta inlägg är begreppskonstruktionen som möjliggör signalpolitiken i sig.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på motionen. Viss heder till moderaterna som ansåg den besvarad.
Tyvärr var en majoritet för delar av motionen.

I det här fallet menar jag att begreppet i sig är skadligt. Det riskerar endast att osynliggöra de som drabbas. Det finns inga som helst skäl att använda sig av det.

Vi ska självklart både arbeta preventivt mot våld i nära relationer. Naturligtvis ska vi verka för att uppmärksamma och hjälpa de som drabbas.
Men det är inte rimligt att använda oss av begrepp som riskerar osynliggöra de som drabbas.

Vägrade kalla elev ”Hen” – lärare fick sparken!

Av , , 8 kommentarer 26

En lärare på Solvikskolan i Järna fick sparken på grund av att hon vägrade kalla en av eleverna för ”hen”. Skolans styrelse hänvisar till diskrimineringslagen och att lärare inte får använda oönskade pronomen i relation till sina elever.

– Barnet har självt aldrig talat om för mig att jag skulle kalla det för ”hen”, sa läraren till världen idag i våras.
– Det var en förälder som drev på ganska hårt. Jag förklarade för styrelsen att jag kunde kompromissa och säga barnets namn i stället för ett pronomen, men eftersom föräldern inte gick med på det så gick inte heller styrelsen med på det, förklarade läraren som vill vara anonym.

Under hösten har hon emellertid valt att träda fram. Jag tycker att hennes facebook-sändning är värd tjugo minuters uppmärksamhet.

Bekymret med Feminism

Av , , 2 kommentarer 22

Ok. Den rubriken får jag väl erkänna är mer än lovligt mycket clickbait. Egentligen bör de flesta ”-ism”-er hamna under luppen, men feminismen är aningen aktuell. I ljuset av jämställdhetsministerns utspel.

Ett utspel som jag egentligen tycker vår riksdagsledamot från Skellefteå, Jonas Andersson, kommenterade särskilt väl på facebook.

Feminismens breda diaspora har plats för synsätt som står radikalt mot varandra – likväl som de häftiga motsättningar som finns inom de ideologiska underarterna.
Likväl brukar feminism karakteriseras av de olika vågorna.

Ett par begrepp som ofta kan vara lite kluriga att särskilja är jämlikhet och jämställdhet.
Själv brukar jag använda mig av ett relativt enkelt knep och tänka ”jämlikhet (inför lagen)”, vilket betyder att man ska ha samma formella rättigheter. Uteslutningsprincipen innebär då att jämställdhet är det där puckade kvoteringstänket.

Jag är faktiskt övertygad om att jag känner ett par meningsmotståndare inom politiken – vilka åtminstone utåt är för feminism – som har det rätt svårt på grund av övergripande kvoteringstänk inom deras respektive partier.

Nåväl. Grundproblemet med ”feminism” – som term, och precis som många andra ”-ism”-er, är att det inte bara finns ”en feminism”.

När nu Stenevi (MP) gräver runt i det näste som är feminism och säger att vita kvinnor måste flytta på sig för att ge plats för utlandsfödda så har hon i realiteten petat i ett särskilt stort getingbo.