Bensinpriset stiger, stiger och stiger

Av , , 1 kommentar 0

Vi får nästan varje dag höra att bensin- och dieselpriset har nått upp till nya rekordnivåer. Jag för min del tror att detta bara är början. Det beror inte på skatter som höjs utan att den olja som finns kvar i världen är dyrare att ta upp, samt att det börjar uppstår brist.

Det gäller nog att börja anpassa sig ganska snabbt skulle jag tro. Stora bensinslukande bilar kommer att fasas ut och de med alternativa drivmedel kommer att öka, även om det finns mycket att fundera över innan man börjar köra mer på t.ex. etanol.

I städer som Umeå blir det inte så betungande ekonomiskt. Det finns gott om alternativ som redan idag är bättre både ekonomiskt och hälsobefrämjande. Som ni förstår så är det gång- eller cykling till jobb eller andra ärenden.

I en stad är ju allt så nära att det upplevs som långt borta om man inte hinner fram på cykeln på 30 minuter, men i stort sett tar det lika lång tid med bil. Ett andra alternativ är att åka kollektivt som också är ett billigare alternativ än bilen om man sätter sig och räknar efter.

Ny teknik kommer säkert och drivmedlet blir med stor säkerhet två hål i väggen och då gäller det att producera tillräckligt med el på ett miljövänligt sätt.

* Svältdöden
Vi får ständigt rapporter om ökade livsmedelpriser, en utveckling som spär på världssvälten. Det råder dessutom brist på livsmedel, en brist som har uppstått i och med den snabba omställningen som skett då man odlar och använder marken till att producera fram drivmedel istället för mat.

Men också att vi subventionerar markanvändningen inte minst via EU. Allt EU-stöd till jordbruket som inte handlar om matproduktion bör plockas bort. Det är ett viktigt led samt att det är bra både för miljön och för livsmedelsproduktionen.

FN har uppmärksammat detta och menar att målen med 10 procents biobränslen kommer att ge världssvält. Det blir att prioritera liv eller död framöver. Visst finns det säkert marker, inte minst i Afrika, som bör användas för sockerrörsodling. Det ger både inkomster och drivmedel men livsmedel måste hela tiden gå före drivmedel. Skulle världen inte klara livsmedelsförsörjningen följer dessutom risken för stora konflikter i dess spår.

* Hus måste lagas när det går
Dagen idag får börja med att kolla om det är sant det som står i tidningarna att vi först bygger upp ställningar runt Rådhuset för att måla och laga det som förstörts av frostsprängningar. Sedan ska det rivas ner för att fortsättas senare då uteserveringen ska öppnas.

Vi måste ha konstiga avtal om sånt sker. Fasader måste lagas annars förfaller huset men detta och takmålning måste ske när det är varmt. Vi måste ha avtal som gör att huset kan få sitt underhåll annars har vi fel verksamhet i det. Det blir dessutom så fruktansvärt dyrt att göra det i två omgångar och de kostnaderna måste ju slås ut på hyresgästerna. Det måste kunna planeras i god tid annars är det nåt fel någonstans.

1 kommentar

Det är snart 1 maj

Av , , Bli först att kommentera 0

Första Maj är den internationella arbetarerörelsens högtidsdag då man kan demonstrera mot något man tycker är fel eller också för något som man tycker är rätt. Själv kommer jag inte att vara i Umeå utan i Nordmaling och Första Maj-tala så om man vill lyssna så är det bara att sluta upp. Då ska jag prata om vad jag känner är viktigt just nu i politiken.

Ni som är i Umeå på Första Maj kan gå in på vår hemsida, www.umesosse.se så ser ni var och hur en del målar plakat. Jag gillar de plakat som görs lokalt bättre än de centralproducerade.

Första Maj-talet kommer att läggas ut här på bloggen efter att jag har talat. I det går att läsa huvuddragen även om jag ibland har svårt att följa manus då det är lättare att tala ur hjärtat.

Bli först att kommentera

Sören Wibe vad tänker du göra?

Av , , Bli först att kommentera 0

Sören och jag har ofta samma uppfattning i de flesta frågor som de rör grundläggande politiska värderingarna, som frågor om skattepolitiken, arbetsmarknadspolitiken, välfärdspolitiken och inte minst energipolitiken.

Däremot har vi nog lite skillnad i uppfattningen i en del frågor – så till vida om EU är bra eller inte. Däremot inte när det gäller de fackliga rättigheterna där EU nu vill pröva om den svenska regeringen gör fel som håller på med de tidsbegränsade anställningarna.

Hörde dock att Sören funderar på Junilistan och då faller all den uppskattning jag har. Sjunk inte så lågt i din syn på EU frågan att du går till Junilistan. Ett parti som grundades av en f.d. chefsekonom i en bank som åkte runt och talade om vad politiken skulle göra för att ekonomin skulle gå bra.

Men i den bank han var chefsekonom kunde han inte ge råd inåt så banken blev orsaken till en bankkris i vårt land. Samma sak som nu händer med bankvärden i USA där bankernas ansvar totalt försvunnit.

Bli först att kommentera

En ekonomi i fritt fall

Av , , 1 kommentar 0

De ekonomiska förutsättningar och prognoserna för framtiden ser mörka ut. USA håller på att sätta hela världsekonomin i gungning bl.a. på de boendelån som finns. Systemet har skapats av några som gjort sig multirika, om jag minns rätt.

Det går inte heller så bra för Sverige som regeringen vill göra gällande, ivrigt påhejade av sina lokala politiker. Det som har hänt ekonomiskt i positiv anda i början av perioden berodde inte på den nu sittande regeringen.

Igår presenterade Nordea sina ekonomiska bedömningar. Kort sagt kan man säga att det ser dystert ut och det beror inte endast på den finansiella krisen. Bedömarna tror att exporten minskar och den analysen är nog rätt. Då minskar köpkraften och arbetslösheten ökar. Då minskar också den inhemska efterfrågan och handeln avtar. Både skatteintäkter från löntagarna och momsen minskar.

Arbetslösheten innebär kostnader för både staten och kommunerna. Ersättningsnivåerna har dessutom sänkts vid arbetslöshet. När intäkterna minskar kommer säkert förslag om att skära i välfärden istället för att ta ut skatt för välfärden.

Regeringen har haft en medveten politik att sänka skatterna i högkonjunkturen och nu kommer den klassiska högerpolitiken att gå ut över välfärden då skatteintäkterna minskar.

* Vart har allmänbildningen tagit vägen?
Förut var det allmänt känt, ung som gammal, vad olika nyckelpersoner heter. Jag är övertygad om att få vet vad FN:s generalsekreterare heter, Ban Ki-Moon. Jag tycker att vissa namn bör man snappa upp som t.ex. FN-chefen men också de viktigaste stadsråden som den nuvarande statsministern Reinfeldt, nuvarande finansministern Anders Borg och nuvarande utrikesministern Carl Bildt.

De andra kan man ha överseende med då de oftast pratar om saker som istället ligger på kommunerna ansvar. Skolan har självklart ett ansvar för alla elevers allmänbildning och det andra ansvaret ligger på oss själva. Vi politiker har ett eget ansvar för att folk ska veta vilka vi är så att de kan ta kontakt med oss om de vill.

1 kommentar

Fotbollsarena, moderata trots, statens ansvar & etanolbilar

Av , , 1 kommentar 0

* FOTBOLLSARENA AV GAMLIA
Igår presenterades ett arenaförslag för pressen. Gamlia ska renoveras när friidrotten flyttar. Läktare och löparbanor ska bort, samt en innebandyhall byggas. Och att göra något i den stilen passar väl in i den byggnadsordning som finns för Haga.

* MODERATA TROTS
Reinfeldts statssekreterare vägrar att komma till en utfrågning i Konstitutionsutskottet, KU. Det visar på en märklig stil. När man har haft ett sådant högt uppsatt uppdrag så ska man vara skyldig att gå till KU. Det är ren och skär trots.

* STATENS ANSVAR
Igår hade vi styrelsen för Botniabanan, i Örnsköldsvik. Ett projekt med en ny finansieringsmodell som bör få efterföljare och vi behöver järnvägsinvesteringar nu om vi ska få systemen att fungera. Det går inte att vänta på årliga anslag.

Botniabanan kommer att vara klar som det är sagt enligt det ansvar vi fick när huvudavtalet skrevs. Staten å sin sida skulle ha Ådalsbanan klar samtidigt så att trafiken skulle komma igång. Nu ser det inte ut att bli så och risken finns att det inte går några tåg förrän 2011, trots att banan är klar ett år tidigare.

Staten ska också bygga om Umeå C men det vete katten om de är kapabel eller ens vill bygga ett fungerande resecentrum med det bolag som har ansvar för järnvägens resecentra. Det verkar som de mera vill ägna sig åt andra kommersiella fastigheter, ja det är märkligt. Lägg tillbaka ansvaret för järnvägens resecentra och skrota bolaget Järnhusen, ett tips till infrastrukturministern.

Jag ska avsluta med ett hemskt minne som jag har sedan början av 70-talet då vi skulle åka till Örnsköldsvik med bil, ett minne som ibland kommer upp. Vi kom som första bil bakom en mycket svår trafikolycka strax söder om Stöcksjö där flera personer omkom. Det är märkligt hur bilden kommer fram framför ögonen så man nästan tror att man upplever en ny olycka.

* ETANOLBILARE EN CANCERRISK?
Igår fanns en rapport att läsa från vägverket och forskare från Stockholms universitet. Innehållet handlar om avgasutsläppen från etanolbilar som inte är att leka med. Det finns fler hälsovådliga och cancerframkallande ämnen än i bensinen.

Jag är inte direkt förvånad då det går åt mera soppa med etanol. Den fördel etanolen har är att den räknas som förnyelsebar om det är det som ska gälla. Den ger också mera utsläpp av koldioxid. Bilar som släpper ut mera cancerframkallande ämnen älskar gröna bilister.

Bara vi socialdemokrater och folkpartiet ville avstå från att ge gratis bilparkering i centrum för bilar som på sådant sätt kan skada hälsan. Även om drivmedlen är förnyelsebara så är det inte säkert att de är bättre för miljön och hälsan. Låt oss inte hamna i en ny felbedömning för miljöns och hälsans skull.

1 kommentar

Förändra vissa bidrag så att skogen kan fortsätta bidra till välfärden

Av , , 2 kommentarer 0

I fredags var jag på länsstyrelsen med den nya funktionen insynsråd. Vi gick igenom vilka arbetsuppgifter som finns framför oss samt vilka speciella uppdrag som länsstyrelsen har. Ett handlade om ett EU-uppdrag som kortfattat går ut på att veta hur man ska klara av råvaruförsörjningen i Europa. Det gällde främst malm och skog.

Sverige som land har mycket av båda råvarorna men malmen är begränsad och det finns ingen nybildning. Malmen är kanske därför inte är det mest akuta då ju dyrare den blir desto större nytta för landet. Skogen däremot är förnyelsebar men med en viss omloppstid och just nu växer det för lite i förhållande till industrins behov som tidigare importerat ganska stora mängder från Ryssland.

Med Putins nya högre skatter blir emellertid skogsråvaran dyrare och orsaken är nog att han vill göra som oss och förädla mer på hemmaplan. Jag är dock övertygad om att vi måste förändra en hel del saker, som t.ex. att börja gödsla för att öka tillväxten. Till på köpet tar ju skogen upp mer koldioxid. Jag tycker också att en del bidrag måste omprövas.

Idag behövs inte all mark för odling av foder och då måste det vara fel att fortsätta ge bidrag för att hålla dessa öppna. De har ju även tidigare, kanske för 100 år sedan, funnits skog på dessa marker. Skog som avverkades när man skulle skaffa fram föda till befolkningen. Idag är det överskott på livsmedel, om än ojämlikt fördelat över världen. Den odlingsmark som idag hålls öppen genom att man då och då slår gräset och som endast är till gagn för råttor och små möss borde användas till annat.

Därför måste bidragen förändras eller tas bort för mark som inte odlas. Istället bör bidrag ges till skogsplantering om det inte finns behov av marken för andra ändamål. Då skulle vi även i framtiden, säg om 50 år, kunna garantera en välfärd för våra barnbarn.

Skogen har bidragit i hög grad till dagens välfärd och kan göra det även i framtiden. Helt enkelt; återställ en del av marken till vad den använts till i tusentals år – nämligen skogsproduktion som i sin tur kan vara papper, trävaror i stort och kanske resterna till biobränslen.

* Duktiga Norrlandpappor!
Pappor i Norrland får oftare vårdnaden om barnen vid skilsmässor, 20 % här mot 15 % i resten av landet. Pappor i Norrland är också bättre på att ta ut föräldraledighet, allt detta enligt DN. Jag är inte förvånad över dessa siffror då det bor många människor med vänstersympatier här samt att vi arbetar med jämställdhet.

Vi socialdemokrater vill inte ha ett ojämlikt samhälle där kvinnas plats enbart är att stå vid spisen och ta hand om barnen. Detta speglar sig också i att vi är emot vårdnadsbidrag och hushållsnära tjänster som skapar ett ojämlikt samhälle.

2 kommentarer

Vad är viktigt hösten 2010?

Av , , 2 kommentarer 0

Ja, först och främst att vi formar en politik som väljarna gillar så vi blir av med Reinfeldt. Inget avgångsvederlag eller fallskärm är för högt för detta. Men vad är det viktigaste för vår del? Jag tror att vi måste säkra upp så att kommunerna får möjlighet till en värdig välfärdspolitik. Trots allt är det i kommunerna som den största delen av välfärdspolitiken förs och då menar jag både landsting och primärkommuner. Det gäller sjukvården, skolan inklusive barnomsorgen och äldreomsorgen.

Redan nu ser vi tyvärr effekterna av högerpolitiken och högerregeringen tror ju att kommunvärlden redan nästa år kommer att gå med underskott. Det beror på att tillväxten minskar och då minskar skatteunderlaget. Om man inte skär hårt så blir det underskott.

En kommande socialdemokratisk regering måste som den viktigaste åtgärden se till att det blir tillräckligt med pengar till kommunerna. Det är den viktigaste välfärdsfrågan. Det finns kommuner som har avstått från att ta ut skatt för välfärden. En rimlig åtgärd för dessa kommuner är att de inte får del av ökade statliga satsningar förrän de har höjt skatten till rikssnittet. Staten ska inte gå in med statliga pengar till kommuner som inte själva är beredd att ta ut skatt för välfärd. I Umeå har vi en hög skatt men vi har också en bra välfärd trots att det finns en del gnäll. Dessutom är Umeå den kommun som betalar mest till systemet med kostnadsutjämningen.

* Städningen och nedskräpning ett stort problem
Varje vår kan man se hur slarviga människor grisar ner på våra torg och i våra parker då de lämnar otaliga förpackningar efter sig. Skattebetalarna får felaktigt stå för städning. På restauranger plockas det upp efter kunderna. Nu går tekniska in med mer pengar för detta så det inte ska se så hemskt ut. Pengar som gör större nytta på andra områden. Det är olagligt att skräpa ner så kanske övervakningskameror kan vara ett sätt.

Skulle man införa pant på skräpet fanns det säkert någon som skulle plocka upp det. Vi kan också ta ut avgifter för att finansiera städningen men frågan är hur de konstrueras. Ett annat sätt är att dra in alla tillstånd. Ja, det finns många vägar som vi kan välja mellan men det viktiga är att vi hittar ett system så att vi slipper gå och plocka skräp efter alla som grisar ner. Man kan undra hur människor tänker idag, har man ingen skam eller etik? För hur ser det ut hemma hos dessa människor som skräpar ner?

2 kommentarer

Det är bara att ta av kepsen…

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår var det bandklippning och gratulationer. Bandklippningen var på det gym som Medly har på badhuset och det får förhoppningsvis fler personer att ta sitt ansvar för sin hälsa.

Jag var också och gratulerade och överlämnade en gåva till Västerbottens idrottsförbund som fyller hundra år. En pigg åldring som är den samlade organisationen för de olika distriktsidrottsförbunden. Idrotten har en stor betydelse för folkhälsan och alla ideellt arbetade idrottsledare kan man inte tacka nog.

* Högeralliansen i Umeå
Ågren berättade i sin blogg om det interna möte som allianspartierna har haft och den enighet som man har. Men det är bara att gå in och titta på alla motioner och andra förslag som respektive alliansparti har lagt så ser man hur splittrade dom är.

Vi socialdemokrater kommer att ge allt för att de inte ska få regeringsmakten i Umeå och börja äventyra välfärden i vår kommun. Varken skolan, äldreomsorgen eller sjukvården är särskilt bra i de kommuner som man styr. Deras viktigaste mål är inte välfärden utan att sänka skatten. Man måste dock komma ihåg att all välfärd kostar pengar, oavsett hur den betalas, och vi socialdemokrater föredrar att stora delar går via skattsedeln.

Jag vet inte heller om det som hände under och efter för- och grundskolenämndens sammanträde är ett tecken på enighet där humöret på moderaterna gick ut över både tjänstemän och kristdemokrater så nog behöver de after work.

* Byggfusk eller dåliga arkitekter
Andra rubriker under helgen har varit att de hus som putsats med frigolit som underlag och utan luftspalt, den så kallade enstegsmetoden, kan ha fuktskador. Man blir heligt förbannad när sådant händer och någon måste ha ansvaret. Man ska inte leka med människor hälsa med oprövade byggmetoder.

Jag tycker ansvaret borde ligga på arkitekter och konstruktörer att föreskriva det man vet duger. Det är inte begärligt att varje enskild beställare ska ha den kunskapen. Nu blir det säkert så att i slutändan får hyresgästerna betala kalaset.

Bli först att kommentera

Högerhyror…

Av , , 1 kommentar 0

… så kan man kalla utredningsförslaget som regeringen fått på sitt bord. Ett förslag som innebär att hyrorna höjs. Det är inte synd om fastighetsägarna. De får skälig avkastning på sitt kapital och därmed en hyfsad vinst. Jag har inte hört eller sett några bolag som har gått omkull och jag förstår inte varför hyresgästerna ska betala mer för att öka vinsten för ägarna.

Det kommer inte att byggas fler bostäder om vinsterna blir högre, de vill att varje fastighet ska gå runt, och inflyttningshyrorna förhandlas fram i nybyggda hus före man börjar bygga.

Om regeringen köper förslaget visar det sig än en gång att man vill föra över pengar från dom som inget har till dom som redan har mycket. Grupper som redan har fått ut mest av skattesänkningarna.

Det hade varit och är ett bättre förslag att återinföra ett investeringsbidrag för smålägenheter liknande det som fanns förut. Då kommer bostadsbyggandet igång med små lägenheter till nytta för ungdomar och äldre samt att det ger rotation i systemet.

* Umeå huvudstad för damidrott
Igår blev IKSU svenska mästare igen och jag tror det var tredje eller fjärde gången av fjärde eller femte året i rad. Så grattis IKSU till guldet i innebandy. Ifjol förlorade man i finalen så det var läge för revansch.

Vi har också vårt kära UIK i damfotbollen som vunnit de flesta mästerskapen under 2000-talet och är bland de bästa i Europa. I innebandy och fotboll finns dessutom fler lag i högsta serien härifrån.

Kvinnlig idrott är i Sverigetopp i Umeå. Det beror självklart på att man har duktiga spelare samt att man har tagit till vara på talangerna. Men också att man har haft klubbledningar som tycker att kvinnlig idrott är väl värd att satsa på.

Kommunen har självklart också bidragit genom att se till att det finns tillgång till attraktiva träningstider. Prioriteringen har utgått efter seriesystem samt att manlig och kvinnlig idrott behandlas lika.

Självklart har även sponsorerna bidragit genom att man insett att kvinnlig idrott är ett bra sätt att marknadsföra sitt företag. Umeå är Sveriges bästa stad när det gäller förutsättningar för kvinnligt idrottsutövande. Så grattis än en gång till IKSU:s innebandytjejer.

1 kommentar

Skandalföräldrar och Trav

Av , , Bli först att kommentera 0

Skandalföräldrar.
Vid torsdagens Brå fick vi ta del av massor med statistik både när det gäller brott och levnadsvanor bland de unga. Man blir riktigt förskräckt när man ser hur många av de unga som får tag i alkohol av sina föräldrar. Att inte föräldrar tar ett större ansvar för sina egna barn är för mig helt obegripligt.
Hur kan man förse sina tonåringar med brännvin?
Nu när det snart är valborgsmässoafton och skolavslutningar så är det också många som gör sin alkoholdebut. Nu gäller det att se till sina barn och få dom att undvika alkohol. Det är bra om vuxna går ut på stan och rör sig där ungdomar brukar samlas och det går också ta promenader efter gångstråken. Det är en skyldig för var och en av oss att tala om för ungdomar att avhålla sig från alkohol och dessutom är det olagligt. Rökning har också visat sig vara en inkörsport till både droger och alkohol då rökning är det man provar först och nästan alla som tar droger har börjat med rökning. Vuxenvärden har ett ansvar för att få in ungdomar på rätt spå och då är ansvaret inte enbart kommunernas utan först och främst föräldrarnas. Langa inte och köp aldrig ut till minderåriga
Trav
Idag är det V75 finaler på Åby med jättefina lopp och bra hästar. Huvudnumret är Olympiatravet som är ett bra lopp men det ser svårt ut. Experterna tror att någon av Åke Svanstedts hästar ska vinna men själv är jag lite lur på Going Kronos om han kommer till från sitt besvärliga spår. Spåren har ju trots allt stor betydelse i trav. Jag har dessutom en lite rysare i sista loppet där jag hoppas att Coolman Crown med umeåbekantingen Peter Ingves i sulkyn ska kunna vara med på målfotot. Förbered er dessutom för nästa helg då det är V65 på fredag och V75 på lördag där vi hoppas på bra hästar i Gulddivisionen. Boka nästa lördag för Umåker

Bli först att kommentera