Vi har duktiga tjänstemän i Umeå. De plockar…

Av , , Bli först att kommentera 30

Vi har duktiga tjänstemän i Umeå. De plockar fram de underlag vi vill ha om vi klart kan beskriva detta. Så har det varit under alla mina 25 år i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vi har oberoende beredningar i kommunen och inom alla nämnder och vi ger direktiv om vad vi vill ha reda på. I år är det första gången vi fått ett underlag som beretts gemensamt i den gemensamma förvaltningen och det var det som är meningen när vi jobbar men en förvaltning

Av de underlag som kommer fram är det vår uppgift att fatta de beslut som behövs. Med sådan försämring som vi fått på ekonomin behövs självklart att åtgärder vidtas och att tro att allt kommer att vara som förut är ett grovt tankefel.

VF frågade mig i går om tjänstemännens förslag var högerförslag. Svaret var självklart ett NEJ utan ett smörgåsbord att plocka av där alla pengar som används var förslaget att så långt som möjligt skona förskolan, grundskolan och socialtjänsten. Men det är politiken som fattar beslut och som tur är har vi överskott från tidigare som går att använda i alla fall 2014 för att få en lugnare nedgång men vänder inte ekonomin blir det ytterligare minskningar 2015

Staten kompenserar inte kommunerna utan de har sänkt statsskatterna för de som tjänar mest och höjer då kommunerna och landstinget sina skatter har högerpolitiken gett en plattare skatt. Kommunalskatten slår hårdast mot de lägst avlönade

Som jag nämnt tidigare använder vi mycket mer pengar än de allra flesta kommunerna och vi har en hög skatt i Umeå och vi har haft en bra bit över 100 miljoner från vatten kraften som vi använt för att producera välfärd. Vi har haft ett mycket gott samtalsklimat mellan alla partier och en Umeanda som varit mycket värdefull för Umeborna

Vi använder mycket mer pengar i verksamheterna och det har jag visat i en bild på bloggen den 16 April. Vi använder ca 23,70 inkl vattenkraften, Lund 20,90 Linköping 20,30, Uppsala 21,20 liksom de större städer 21,20

Det gör att en krona mer är ca 240 miljoner och då har vi i runda tal 672 mer än Lund, Resten får du räkna ut själv och 10 öre är för oss 24 miljoner. Jag tror dessutom att om vi sänker kostnaderna mer än snittet får vi betala mindre till kostnadsutjämningen där vi betalar mest i hela landet per invånare. Lite vett och sans skadar inte och jag är bekymrad för jag vet inte om vi går ut så mycket mer i välfärd. Även om vi vill ha mera tid för budget är det inte alls så hopplöst.

Avslutningsvis litar jag till 100 % på våra tjänstemän och jag tror inte en sekund att de manipulerat några underlag och jag inte bara tror utan jag vet.

Bli först att kommentera

Det måste till regler på arbetsmarknaden….

Av , , Bli först att kommentera 13

Det måste till regler på arbetsmarknaden. LO har släppt en rapport som visar på vad som händer i dag då företag kommer hit och tar jobben med låga löner. Nedan följer ett citat ur text TV

Genom att använda olika EUländers skatter och avgifter kan företag i Sverige nästan halvera sina arbetskostnader. Det här skapar snedvriden konkurrens och är ett hot mot svenska företag som skattar här hemma.

Det hävdar LO som tar upp problemet i en rapport som släpps . LOrapporten visar hur företag kan använda EU:s fria rörlighet för att skapa paketlösningar med lägre skatter.

Till exempel kan ett företag som
verkar i Sverige vara skrivet i Irland och hämta personal från Polen, enligt Claes-Mikael Jonsson, jurist hos LO.

Man betalar arbetsgivaravgifter i
Irland som är 12 procent, jämfört med 32 procent i Sverige. Och, i Polen är inkomstskatten en egenavgift, det är upp till arbetstagaren att betala den,
säger Claes-Mikael Jonsson.

Företagen kan alltså sänka sina
kostnader ordentligt. Det sker utan
att man bryter mot svenska
kollektivavtal, eftersom avtalen
reglerar bruttolönerna utan att se
till avgifterna i andra länder.

Främst sker det inom transportsektorn, enligt Jonsson. -Transportsektorn håller på att falla söder på grund av den här typen av konkurrens.

Så här får det inte fortsätta. Det är inte det som kan vara meningen med den fria rörligheten. Det här är lönedumpning och att löntagare utnyttjas och handlar om slavhandel under de förhållanden som finns. Om det funnits en vilja att rätta till problemen har det redan varit gjort. Vi har massarbetslöshet och skatter försvinner ut ur landet. Jobb som utförs i Sverige ska beskattas här och jobben ske enligt svenska avtal.

Bli först att kommentera

En kraftig ökning av mambos sker nu. Det…

Av , , 2 kommentarer 12

En kraftig ökning av mambos sker nu. Det är mycket länge sedan så många unga bor kvar hemma med familjen och mamma och därmed är mambos.

Mer än varannan ung storstadsbo bor ofrivilligt kvar hemma hos sina
föräldrar. I Stockholms län handlar det om cirka 40.000 personer i åldrarna 20-27 år, skrev Metro som i sin tur refererade till Hyresgästföreningens tidning Hem & Hyra.

Det här visar på att det byggs alldeles för lite bostäder och främst små lägenheter och det beror till stor del på tolkningen av bullerregler. En annan orsak är också att ungdomsarbetslösheten är hög och att många aldrig varit ute på arbetsmarknaden och har varken lön eller arbetslöshetsersättning vilket gör att de inte heller har råd medvetna egen lägenhet. Vi har ett program för detta om vi kommer till regeringsmakten efter nästa val

2 kommentarer

Wikegård riktade skarp kritik mot regeringen….

Av , , Bli först att kommentera 7

Wikegård riktade skarp kritik mot regeringen. Han gjorde det för att idrottsministern och ett borgarråd från Stockholm höll tal när VM guldet firades i Kungsträdgården. Kritikens innehåll var de minimala satsningarna som görs på idrottsanläggningar i Stockholms av regeringen

Han har självklart helt rätt i sak med det är inte staten som ska ha kritik utan de modetatledda kommunerna. Han har dock rätt i att idrotten i Storstockholm kommer att dö ut på grund av bristen på hallar och deras standards och inga eller få träningsmöjligheter.

Så är det när moderaterna styr. Idrotten tillhör inte välfärdens kärna och därför är låga kommunalskatter viktigare för moderaterna än att barn och unga ska kunna syssla med idrott.

Resultatet syns inte bara på resultatlistorna i klubbarna utan medan vi satsar mycket på idrott och kultur så har Västerbotten landets lägsta antalet brott per 1000 invånare medan brottsligheten är störst i Stockholm. Så har man det som det är och nu är det tredje natten det är upplopp och bilbränder även om inte orsaken till detta beror enbart på bristen på satsningar på idrotten utan där på utanförskap och brist på jobb. Där har regeringen ett totalt misslyckande. Det råder massarbetslöshet bland de unga i hela Sverige.

Bli först att kommentera

Jan Björklund den märkliga ministern. Man…

Av , , 1 kommentar 8

Jan Björklund den märkliga ministern. Man slutar aldrig att förvånas över denne man och hur han får bete sig och att han aldrig pressas av media för sina utspel Han har under snart 7 år vetat hur skolan ska utformas inom allt men när media granskar då ska han ändra på det som kommit fram i granskningen

Nu senast har det kommit fram att många skolor saknar skolgårdar som om det ska vara en nyhet. Det är främst hos friskolor det saknas men även i kommuner styrda av höger alliansen. Nu när Svt granskat hur det ser vet han inte hur verkligheten ser ut utan hotar med lagstiftning om inte skolgårdarna blir bättre. Många ägare av friskolor har gjort sig stora pengar på att de fått ersättning för skolgårdar trots att de inte haft på grund av den liberala synen på friskolor

Samma visa när det gäller den byråkrati han tvingat på skolorna och lärarna få har han fått gott om media i den folkpartistiska pressen för vad han gör för att minska byråkratin trots att det är han som är pappa till allt som håller på att förstöra den svenska skolan.

Jag förstår inte hur en person som orsakat så många felaktiga beslut som han inte senare vill stå till svars för och skyller alt på andra. Det är obegripligt att Reinfeldt inte sagt i från för han är ändå ytterst ansvarig som regeringschef. Hösten 2014 behöver vi en skolminister som tar ansvar för vår skola

1 kommentar

Vi satsar mycket pengar på förskolan i

Av , , 1 kommentar 6

Här kan du se hur mycket vi satsar på nämnda område. Vi satsar 35 % mer än i Uppsala och 20 % mer än i de större städerna. Vi har en hög skatt vi har pengar från vatrenkraften och därför har vi haft råd att satsa men hur det blir nu när vi har det kärvt får framtiden utvisa

 

uploads/341/files/Bild3(2).JPG

1 kommentar

Vattenskotrar ett hot mot fågellivet i sjöar….

Av , , 4 kommentarer 13

Vattenskotrar ett hot mot fågellivet i sjöar. I går fick jag kommunen, länsstyrelsen och några fler ett rop på hjälp från en företagare som bedriver ett framgångsrikt företag på konsultsidan främst i miljöfrågor. Han heter Anders Enetjärn och har varit involverad med expertkunskapen i många stora projekt i Sverige.

Det brev han skrivit handlar om Vattenskotrar och på vilket sätt och hur de skadar det häckande fågellivet. Jag delar hans oro efter den beskrivning han gör och så här får det inte gå till. Jag kan inte de åtgärder som måste beslutas om men det måste göras något. Vi har ju sett vilka utredningar och krav som man ställer vid vindkraftsetableringar och visst måste fåglar som häckar kunna få göra det i fred och säkra överlevnaden som ändå är låg för många fåglar. Då borde nöjet att få stå tillbaka. Tänk att det är så skillnad för människor då bostadsbyggandet stannar av för små lägenheter på grund av tyst och ljuddämpande sida trots att det är inga som helst problem att klara av att bygga så det blir störningsfritt innomhus

Nedan följer brevet som kommit till mig.

Hej

Jag sänder detta brev till länsstyrelsen i Västerbotten och för kännedom till Umeå kommun och Polisen i Umeå.

Jag heter Anders Enetjärn och bor i Tavelsjö, alldeles intill Tavelsjön.

Just nu är det riktigt mycket fåglar i och runt Tavelsjön. Många är på väg att gå till häckning. Några är rastande. Här finns nu gråhakedopping, skäggdopping, storlom, knipa, gräsand, kricka, stora antal dvärgmås, fiskmås, skrattmås, fisk- och silvertärna. Dessutom finns storspov, strandskata, brushane, drillsnäppa m fl vadare utmed stränderna. Så här års brukar även små flockar av alfågel och ibland sjöorre rasta mitt ute på sjön.

Den tid vi är i nu är den känsligaste perioden på året, när fåglarna verkligen behöver vara ifred. Därför har jag med stor oro sett hur vattenskotrar stört fåglarna avsevärt de senaste dagarna.

Antalet vattenskotrar i sjön ökar för varje år. Bara i år är det flera som investerat i nya maskiner här i bygden. Under fredagen och lördagen (17-18 maj) har flera vattenskoteråkare lekt på sjön under både fm, em och kväll. När man med kikare följer vattenskoteråkare kan man se hur de hela tiden driver upp små grupper av fåglar runt om kring sig när de med vattenskotrarna ömsom leker sig fram kors och tvärs, hoppar på vågor etc. och ömsom rusar fram i hög fart över vattenytan. Störningen på fåglarna är uppenbar. Fortsätter det här gissar jag att många fågel-par inte kommer gå till häckning i Tavelsjön i år.

Jag har följt fågellivet i Tavelsjön under de 12 år som jag bott här. Varje år konstaterar jag att storlommarna inte lyckas få ut några ungar, liksom att antalet ungar av gråhakedopping är få i förhållande till det antal par som under våren etablerar sig i sjön. Jag ser ingen annan orsaken till detta än störning från friluftsliv på sjön. Senast idag har jag sett att storlommar tagit till vingarna efter störning från båtlivet. Eftersom jag bor vid vattnet och alltid har kikaren till hands för fåglarna kan jag inte undgå att se hur folk beter sig på vattnet. Jag har under åren också sett medveten störning, som när ungdomar i båt avsiktligt jagat och splittrat flockar med unga och ruggande vuxna kanadagäss.

Jag har påtalat problemet med vattenskoterkörning för länsstyrelsen (och polisen) under tidigare år men jag har inte sett några åtgärder. Nu eskalerar problemet i takt med att det blir allt populärare med att leka och färdas och snabbt på vatten. Om inget görs nu riskerar vattenskoteråkning bli en ny ”folksport” som det kommer vara mycket svårt att reglera. Om detta ska undvikas måste ni på länsstyrelsen, gärna tillsammans med polisen och kommunen, agera nu.

Jag som enskild kan inte påverka de som kör vattenskoter. Jag har pratat med några men de förstår inte – eller vill inte förstå – att det finns andra aspekter på vattenskoteråkning än att det bara är väldigt roligt. Om man inte ens vet att det finns flera olika sjöfågelarter, var och en med olika förutsättningar, och om man kör så fort att man inte själv hinner upptäcka fåglarna, verkar man inte heller inse att man själv medför någon påverkan.

Jag ser behov både av informationsinsatser, tillsyn på plats, påverkan på centrala beslutsfattare liksom införande av lokala regleringar. I Tavelsjön, liksom i den närliggande och likaså för fåglar värdefulla Trehörningen, borde det vara rimligt att införa vår- och försommarförbud mot vattenskoter i delar av eller hela sjön. En första åtgärd borde vara omedelbar tillsyn liksom en snabb informationsinsats, t.ex. med skyltar vid båtplatser liksom vid de andra platser där man kan sjösätta vattenskotrar.

Jag vill gärna stå till hands för frågor och hjälp. Jag har koll på geografin i Tavelsjön och vet var båda vattenskotrar och fåglar brukar uppehålla sig.

Utöver det som jag skriver ovan om fåglarna är det givetvis också så att vi som bor runt sjöar och tycker om lugnet och tystnaden inte kan stänga av våra öron när vattenskoter-leken pågår ute på sjön. Ofta pågår leken med vattenskotrarna just de dagar och kvällar när det är som lugnast och vackrast, dvs då man verkligen kan njuta av naturen och tystnaden. Även vi människor störs alltså.

Med förhoppning om snar återkoppling.

4 kommentarer

Vad säger media idag om Per Mårts ? Visst…

Av , , 3 kommentarer 9

Vad säger media idag om Per Mårts ? Visst undrar man över media känner någon som helst skam över sitt agerande främst mot Per Mårts. Han fick svidande kritik men han höll fast som svenska idrottsledare allt gör.

TV, s Wikegård har ju i början av turneringen vräkt ur sig hur mycket skit som helst mot Per och Tre Kronors spel som trots allt räckte till att bli världsmästare. Vi får väl se om det finns någon rannsakan i agerandet.

3 kommentarer

Vilken fantastik pingsthelg det blev.

Av , , Bli först att kommentera 9

Vilken fantastik pingsthelg det blev. Först och främst sol och strålande värme. Det gjorde att det mesta av kraften gick till att göra om en blomsterrabbat i stugan och annan städning på tomten.
Det var en skön känsla att sitta i solen på bryggan där det dessutom var vindstilla, sjön spegelblank och äta lunch.

Det var så mycket att göra så TV tittandet fick komma på undantag och schlager finalen på kvällen fick inte ett öga , då det var lättast att följa med travet och rusa in och se loppen. Det gick hyfsat med 6 rätt som följd. Semifinalen mellan Sverige och Finland i ishockey följdes via radio. 3-0 till Sverige var bra och det kändes som hoppet om guld kom närmare.

Vid finaldags var jag hemma och efter Schweiz ledningsmål kändes det nästa nattsvart då man dessutom hade allt spel och efter halva perioden inte hade haft ett skott på mål. Då fick man chansen att med det andra ögat se Magdalena Forsberg bli mästarnas mästare. Sverige lyckades till slut få ordning på spelet framför allt målskyttet och det blev till slut guld och seger med 5-1.

Spelet motsvarade inte siffrorna men lagmaskinen Sverige fick sitt guld och det första på hemmaplan. Nu så här på måndag morgonen skiner solen åter från en molnfri himmel. Däremot ömmar hela kroppen efter allt krattande och städande.

Veckan börja med badstyrelse , vanliga tisdagsmöten onsdag Stockholm med försäkringsbolaget på onsdag även Kvarkenrådets årsmöte och torsdag hemresa med Wasa Line och NLC konferens för att på kvällen åka vidare till Island med övriga i regionrådet även om jag blir en liten eftersläntrare på grund av NLC konferensen på båten. Den resan gör att jag tyvärr missar att se Elitloppet som är den största dagen i travsverige och jag måste ha varit ouppmärksam när vi beslutade om resan samtidigt som det är Elitloppet

Bli först att kommentera

Kommer det snart bobubbla i Sverige ?

Av , , 2 kommentarer 11

Kommer det snart bobubbla i Sverige ?Det siar storbanken Commerzbank om. Bostadspriserna i Sverige och Finland har stigit i 10 år.

Nu kan det vara dags även i Sverige spår banken. Visst är priserna höga och har stigit mycket och det är svårt att förstå hur folk får låna så mycket och vilken hyra man får
Allt ska betalas.

2 kommentarer