Vi lever i en mycket sjuk värld

Av , , 2 kommentarer 10

Vi lever i en mycket sjuk värld. Annat kan man inte säga när Michael Schumachers stulna journaler nu är till salu.

Hans sjukjournaler har stulits från det sjukhus där han fram till förra veckan låg i koma efter en skidolycka i december förra året.
Nu har hans talesperson Sabine Kehm berättat att flera medier erbjudits att köpa dokumenten.

Mig skulle det inte förvåna över om något media på något sätt kommer att köpa dessa journaler. Man måste också fråga sig hur det är möjligt att stjäla journaler från ett sjukhus och om man kan misstänka att det är sjukhuspersonal som ligger bakom. Ni ska få se att något media nu till slut köper dessa och publicerar innehållet så kommer innehåller att spridas som en löpeld över hela världen.

Etiken i media är inte större för då tycker inte media att man gjort något fel för att de citerat ett annat media och då säger man också att man inte gjort något fel och därmed inte har något ansvar. Det är säkert fler än jag som vet att så gör man. Det är därför inte konstigt för mig att förtroendet för media sjunker och tidningsläsandet minskar kraftigt.

2 kommentarer

En dålig lag då ingen åker dit för inbrott

Av , , 2 kommentarer 11

En dålig lag då ingen åker dit för inbrott. Regeringen vill skärpa straffen för bostadsinbrott. Det var det dummaste valfläsket jag hört på mycket mycket länge. Visst låter det bra men det får ju ingen som helst effekt.

Det är ju ingen som åker fast för bostadsinbrott. Polisen hittar ju aldrig igen bovarna. Jag vet inte ens om det hjälper med fler poliser. Det är nog andra åtgärder som behövs dom larm och bevakning. Jag har svårt att förstå hur regeringen tänker eller tänker man

2 kommentarer

Konflikten i Irak ett hot mot hela regionen

Av , , Bli först att kommentera 7

Konflikten i Irak ett hot mot hela regionen. Så säger Iraks premiärminister al-Malki om konflikten i Irak med tillägget och mot världen. Han säger det samtidigt som regeringen har tappat kontrollen över gränsen både mot Syrien och Jordanien.

Krisen ”representerar ett hot inte
bara mot Irak, utan också mot regional och internationell fred”, sade al-Maliki till USA:s utrikesminister John Kerry som besökte Bagdad på måndagen.

Det är bara att se på hur konflikterna härjar i de flesta länderna i området. Irak Syrien, Palestina. Egyptien Libanon med flera. Det som skulle bli den Arabiska våren har bara blivit mera våld och dödande och ofta med Islam som ursäkt för våldet och dödandet.

Som boende utanför religionen har man svårt att förstå att den skulle vara orsaken till allt krigande och terror som finns i området om man nu kan säga att den i huvudsak är koncentrerad där. Det ser i alla fall inte som prästerskapet har den makten att stoppa våldet och krigandet så inflytandet finns nog inte där.

De som lider mest av religionen är nog ändå kvinnorna som inte har något att säga till där fundamentalister har hand om styret. Kvinnokampen i dessa länder hörs inte där och inte heller i några andra länder utan folk bara ser på. Det kommer inte att ta slut på det våld som pågår och barn och kvinnor får fortsätta att lida. Vad gör FN och stormakterna åt detta egentligen, inget för att vara helt ärlig.

Bli först att kommentera

ISIS FORTSÄTTER AVRÄTTA FOLK

Av , , 3 kommentarer 10

ISIS FORTSÄTTER AVRÄTTA FOLK. Isis= Islamistiska staten i Irak och Syrien). Det är en terrorgrupp som själva twittrat bilder på hur de transporterar bort irakiska män på lastbilsflak och skjuter dem.

De har berättat att de har avrättat 1700 personer. Det här likas av flera med massakern i Srebrenica i Bosnien 1995 och lika många personer som där. Tala om ett agerande så långt i från vad som alla regler även i krig ska få användas enligt nationella överenskommelser. Packa upp människor på ett lastbilsflak och köra iväg dem till en avrättningsplats.

Man undrar verkligen på vilken människosyn som finns bland den här gruppen och vad den Islamistiska staten i Irak och Syrien vill ha för samhälle. Jag tror och har inte trott att detta är grunden i islam. Jag tycker man inte ska använda religionen som täckmantel för våld och dödande varken här eller på andra områden där våldet frodas.

3 kommentarer

Det blir färre och färre jobb i industrin

Av , , Bli först att kommentera 12

Det blir färre och färre jobb i industrin. Det är faktiskt mycket illa för industrin har också mycket varor som går på export. SCB har tagit fram statistik och den visar på att det gått snabbt att jobben i industrin försvunnit. Snabbast har de enklare jobben försvunnit

Svt bad SCB på 130 yrkeskategorier inom industrin från 2006 till 2012. Värst har det gått för maskinoperatörer där nästan 20 % av jobben försvunnit från 220000 jobb till 180 000.

Bli först att kommentera

Ökat statligt ansvar för jämlik skola

Av , , 2 kommentarer 15

Ökat statligt ansvar för jämlik skola.

S första vallöfte från valmanifest: ökat statligt ansvar för jämlik skola

För några dagar sedan presenterade Socialdemokraterna det första vallöftet ur Socialdemokraternas valmanifest. 2 miljarder till skolor med lägst resultat.

Staten behöver ta ett ökat ansvar för jämlikheten i skolsystemet. Varje barn ska gå i en bra skola. Socialdemokraterna föreslår därför att staten ska satsa 2 miljarder under nästa mandatperiod, 500 miljoner kronor årligen, för att höja resultaten i de skolor som har lägst resultat.

Resurserna ska fördelas till ungefär 200 skolor. Det finns idag drygt 200 skolor där minst en av fem elever inte blir behöriga till gymnasiet. De exakta kriterierna för att få ta del av de statliga resurserna ska ta fram av Skolverket, fokus ska ligga på skolans resultat. Medlen ska fördelas av Skolverket till skolans huvudman.

Skolorna ska ha stor frihet att använda resurserna på det sätt som skolan och skolhuvudmannen ser bäst behövs, men med det tydliga syftet att förändra skolan för att den på kort och lång sikt ska utvecklas så att eleverna presterar bättre resultat. Det huvudsakliga målet är att höja resultaten i skolorna genom att utveckla undervisningens kvalitet och öka studieron i skolorna. Ett exempel är fler speciallärare.

Stärkt koppling mellan resurser och forskning.

Vi kommer att ge Skolforskningsinstitutet och Skolverket i uppdrag att ta fram ett forskningsstöd till skolorna för hur de extra resurserna används för att på mest effektiva sätt höja kunskapsresultaten i skolan. Forskningsstödet ska på ett enkelt sätt knyta ihop resursanvändning med tillgänglig forskning om olika insatsers effekt.

Samtidigt som vi stärker dessa skolor ekonomiskt är syftet att stärka deras kompetens om olika insatsers effekt och öka medvetenheten om hur tillgängliga resurser bör användas för att leda till högre skolresultat.

I England används en modell där skolor med extra stöd måste redovisa hur de använder sina extra resurser. Detta har i England lett till att skolor som får extra resurser har en högre medvetenhet, inte bara om hur de använder de extra medel de får, utan om hela sin resursanvändning.

2 kommentarer

Kina skrotar 13 miljoner bilar

Av , , 2 kommentarer 9

Kina skrotar 13 miljoner bilar . Det är ord och inga visor men ger ändå en förhoppning om att man tar ett ansvar för miljön. Det är fruktansvärt i många av Kinas stora städer som är stora. Där ligger avgasmolnen som en stor filt över dessa städer

Det är 13 miljoner bilar som inte klarar utsläppskraven och Kinas myndigheter har beslutat att de ska skrotas . Ord och inga visor och det blir nog inte lönt att protestera

Det får inte bli någon långbänk utan redan i år tänker man plocka bort 6 miljoner bilar som inte klarar kraven. Det är nästan lika mycket som alla registrerade fordon som finns i Sverige. Vi har 7,5 miljon fordon och ett fordon vet ni säkert vad det är. En snöskoter är ett fordon

När de första sex miljoner bilar är
skrotade ska resterande klaras av över tre år. De flesta av de miljöbovar till bilar är lätta lastbilar och bussar.

2 kommentarer

Vänsterns Kjell Bäckman ute på svag is

Av , , Bli först att kommentera 11

Vänsterns Kjell Bäckman ute på svag is. Såg igår att Kjell Bäckman tror att landstingets mark för bostäder är värt 60 miljoner. Då vet han inte ett enda dugg vad han pratar om.

Skulle det priset för den råmarken gälla för hyreslägenheter och skulle kommunen ta det priset skulle det inte byggas en enda hyreslägenhet i Umeå. Som sagt med ett sånt pris inte en enda hyreslägenhet. Det vet vi. Dessutom fins ett förslag som kan höja hyran med 1000 kr som jag beskrivet tidigare i en blogg i torsdags

Den som värderar den marken till de 60 miljoner som Bäckman påstår ska få köpa mark till det priset och bygga hyresrätter redan så fort som möjligt. Men då ska det byggas hyresrätter nu. Jag vet vad vi tar för marken som vi säljer till företag som bygger hyresrätter. Det sysslar vi med dagligen

Vi vet vad vi tar för betalt för den mark vi säljer och vi vet vad vi betalar för mark för exploatering det är inte 60 miljoner

Umeå kommun och landstinget är överens om vilka delar av landstingets fastighet som långsiktigt ska användas för vård och vilka delar som kan användas för bostäder. Detta regleras i den nyligen antagna översiktplanefördjupningen för Universitets- och sjukhusområdet.

Kommunens tjänstemän har ett uppdrag att förhandla med landstinget om förvärv av de delar som kan användas för byggande av bostäder. Rykten om att marken skulle vara värd 60 miljoner kronor bygger inte på en värdering utan på ett utlåtande där man bland annat utgått från att marken är obebyggd. Vi kan förutsättningarna för exploatering Kjell Bäckman

I verkligheten så är området bebyggt med studentlägenheter som ägs av Balticgruppen som har ett avtal om nyttjanderätt som gäller till 2024 med möjlighet att förlänga till 2030. Marknadsvärdet är därför betydligt lägre. Ett eventuellt kommunalt förvärv kommer att föregås av en värdering utförd av auktoriserad värderare. Jag vill bara påminna om att när studentlägenheterna byggdes var det meningen att Baltic skulle köpa området men för att snabbt få bort bristen på studentlägenheter blev det ett arrende och ett tillfälligt lov.

Det är hyresrätten som är mest felfördelad ur skattesynpunkt men det är intressant att en vänsterpartist vill stoppa bostadsbyggandet och hyresrätter i Umeå. Jag hoppas innerligt att Peter Olofsson säger blankt nej till ett samarbete med vänsterpartiet i landstinget. Man kan inte samarbeta med partier som motarbetar byggandet av hyresrätter och företag som vill bygga. Bostaden klarar inte och ska inte äga alla nya hyresrätter

Bli först att kommentera

Umeå ligger även i topp i landet när det gäller IT

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag gör jag ett undantag. Jag lägger ut ett pressmeddelande från kommunen där det framgår att vi är bland de bästa i landet. Jag gör det för att media inklusive Vk har så svårt att tala om när vi ligger bra till och det gör vi nästan alltid. Nih ar rätt att få reda på hur vi ligger till och det här är ett sätt och det andra är att besöka vår hemsida.

Nedan ser ni vårt pressmeddelande

Umeå kommun är en av de sex kommuner i landet som erbjuder flest e-tjänster och appar. Det visar en undersökning från Sverige Kommuner och Landsting, SKL.
Undersökningen genomfördes som en enkätstudie bland Sveriges kommuner under våren 2014. 220 kommuner besvarade enkäten. Med e-tjänst menas en tjänst som tillhandahålls via ett elektroniskt gränssnitt och som helt eller delvis utförs elektroniskt, ofta via kommunens webbplats eller som en mobilapplikation (app).

Medborgarfokus
Delar av resultatet i undersökningen har sammanvägts i ett index där kommunerna rankas efter i vilken utsträckning de erbjuder e-tjänster och appar. Toppgruppen består av Umeå, Skellefteå, Göteborg, Helsingborg, Stockholm och Tyresö.
– Våra verksamheter har generellt en hög it-mognad och ett medborgarfokus, vilket driver på utvecklingstakten för it-tjänster. I Umeå finns även en väl utbyggd IT-infrastruktur och många internetanvändare som kan nås av de tjänster vi producerar. Det ökar nyttan av investeringarna i tjänster, säger Jan Långström, it-chef, Umeå kommun.

Vanliga tjänster
En av Umeå kommuns senaste tjänster är Umeåappen, som bland annat innehåller skolmatsedel, öppettider och protokoll.
De vanligaste e-tjänsterna generellt är boka och låna om böcker, låna e-böcker och e-tjänst för att ansöka om förskola. Även göra felanmälan, söka jobb inom kommunen och ansöka om gymnasieprogram är exempel på vanliga e-tjänster som kommunerna erbjuder.

Service och effektivitet
Undersökningen visar att kommunerna erbjuder allt från noll till 140 e-tjänster. 46 procent av kommunerna erbjuder appar (mobilapplikationer). Det är en kraftig ökning jämfört med förra mätningen 2011 då endast 15 procent av kommunerna hade appar.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Det offentliga Sverige måste ta vara på alla de möjligheter som digitaliseringen ger. Rätt utformade e-tjänster är inte bara en service till invånarna utan medför även ökad effektivitet och nytta för kommunerna, säger Per Mosseby, avdelningschef för avdelningen för digitalisering, SKL.
Mer information:
Jan Långström
it-chef
Umeå kommun
090-16 11 52
070-693 60 42
jan.langstrom@umea.se

Bli först att kommentera

Ta för allt i världen inte död på hyresrätten

Av , , 1 kommentar 7

Företagsbeskattning är ett hot mot hyresrätten. Våra tjänstemän i kommunen var på ett seminarium som gick igenom nya förslaget till företagsbeskattning. Förslaget vill skydda skattebasen i Sverige och göra att man ej kan dra av räntor i Sverige och ta upp intäktsräntor utomlands. (Riskkapitalbolag m.m) Det är inte fel men man kan inte genomföra det som det är tänkt.

Det här förslaget innebär 3,2 miljarder i ökade skatter för bostadsbolagen. För SABO kostar det mer än en miljard och för en nyproducerad trerumslägenhet en hyresökning mellan 750 och 1000 kr i månaden. Det är med andra ord ett förslag som mycket kraftigt kommer att minska byggandet av hyresrätter och höja hyrorna och skatten på boendet. Skatt på boendet slår blint mot alla och det slår hårdast mot de med låga löner

Vi behöver hyresrätter mer än någonsin idag och ett viktigt instrument för att inte privatpersonernas skuldbörda ska öka och vi ska hamna i en fastighetsbubbla. Hyresrätten har redan idag de sämsta förutsättningarna på grund av skattesystemet och det skulle bli ännu sämre om det här förslaget går igenom..Hela Sverige har behov av hyresrätter och det finns många privata företag som också vill bygga nu.

Det här förslaget får inte genomföras och det är beklagligt att inte Anders Borg gett sådana direktiv till utredningen att det ska finnas en politik för hyresrätten. Nu ska förslaget ut på remiss så det finns möjligheter att kasta det i papperskorgen i denna form och jag förutsätter att mitt parti aldrig kommer att genomföra ett förslag som tar död på byggande av hyresrätter. För nybyggnationer skulle ett bortagande av momsen kunna kompensera detta men de lägenheter som nu produseras kan inte få denna chock.

Ge besked nu för annars stannar den nödvändiga produktion av hyresrätter av i väntan på utredningen

Det är detta som är orskaen till att det blir en ytterligare skatt för de som hyr sin lägenhet.

Förslaget innebär att avdragsrätten för räntor tas bort. Man får återlägga den till beskattning. Det är inte så många bolag som kan investera i produktion och bygga hyresrätter utan att låna.

Man får i fortsättningen inga avdrag för räntor till hyresrätter. Privatpersoner får dock dra av ränta till bostadsrätter och egna hem. Ytterligare ett missgynnande av hyresrätten. En katastrof för både Bostaden och de som tänkt bygga privata hyresrätter.

Detta var en kort version av ett förslag som inte får genomföras för då blir det stopp för byggandet av hyresrätter. Det här är från någon utredning som Anders Borg tillsatt för att täppa till vissa krypål som har gett avancerad skatteplanering.

Som jag skrev nyss så får inte detta genomföras för då byggs inga bostäder eller hyrorna blir så höga att ingen har råd att bo. Det finns ute i Europa de som tycker och är rädd för att Sverige kan hamna i en bostadsbubbla då det sker för låga egna insatser och för lite amorteringar och skulderna bara ökar. Vad händer om räntan stiger med 2 %

1 kommentar