Etikett: miljö

”Sköt dig själv och skit i andra” är fel

Av , , 1 kommentar 8
Skattepolitik
Det är lite märkligt hur allianföreträdarnas kontinuerligt försöker upprepa hur förträffligt det har blivit i Sverige under deras styre med deras skattesänkningar. Samtidigt vill man inte diskutera alla de som har fått det så oerhört mycket sämre. Alla de som är sjuka och arbetslösa har fått betydligt mindre.
 
Jag anser det vara politikens skyldighet att ta ansvar även för den grupp i samhället som har det sämst. Vi socialdemokrater kan inte acceptera att 20 procent av medborgarna, de sjuka och arbetslösa, ska få det sämre. Ej heller att förglömma alla de pensioner som har varit med och byggt upp vårt välfärdssamhälle som med den orättfärdiga skattepolitiken drabbas hårdare.  Det måste finnas en politik som tar ansvar och omfattar alla. Så är inte fallet med den borgerliga politiken.
 
Miljöengagemanget ser olika ut
Svenskar är mer miljöengagerade än människor från andra länder men enligt en ny undersökning där man tar tempen på svenskar engagemang svarar 4 av 10 att det är lite tveksamma när det gäller klimatfrågan och att hotet har överdrivits och/eller hur stort det egna ansvaret är för att leva ett mer klimatanpassat liv. 
 
25 procent svarar att man är oengagerad. Samtidigt är 16 procent mycket engagerade, lika många som uppger att de är ovilliga att förändra sig. 30 procent ganska engagerade och 6 procent som är ganska neutral till miljöfrågan men som ändå agerar miljövänligt. Kvinnor är mer aktiva än män medan unga människor är mindre beredda att ändra sina vanor. Undersökningen pekar på vikten av att fortsätta lyfta miljöfrågorna och det offentliga samt den enskildas ansvar. Vi måste inse att våra val faktiskt har betydelse.

USA största miljöboven

Av , , Bli först att kommentera 3

Amerikanarna är de som släpper ut mest av växthusgaser per person i hela världen och Obama har meddelat att han ska komma till Köpenhamn och med beskedet att de ska minska utsläppen med 17 % fram till 2020.

Det är mindre än andra länder men det känns som om bedömningen är att det inte finns en politisk vilja i USA att fatta beslut om hårdare krav. De krav som USA kommer med är dock betydligt lägre än vad Europa är beredda att göra. Och det verkar ligga i den amerikanska attityden att andra ska göra saker men att ingen ska lägga sig i vad den enskilde amerikanen gör. Den liberala politiken kallas det.
 
Det är också effekterna av den fria marknaden. En marknad utan kontroll och utan statlig inblandning, helt enligt det amerikanska idealet. Så har det i synnerhet varit inom finansvärlden. Ett förhållningssätt som nästan höll på att göra så att världens finanssystem havererade. Skattebetalarna, konsumenterna och medborgarna i hela världen är nu de får betala för effekterna av detta generösa förhållningssätt med bonusar utan prestationskrav och ansvar.
 
Konsumentmakt är viktigt. Hela den amerikanska bilindustrin verkar vara på väg att haverera då amerikanarna inte känt av den miljömedvetande som spridits över världen. Nu vill nästan ingen köpa bilar som har stor miljöpåverkan. USA:s påverkan på världshandeln kommer troligen att minska p.g.a. av dessa skäl men även av andra skäl som deras eviga krigande i andra länder.
 
Även USA måste ta miljöfrågorna och utsläppen på allvar men det finns en konflikt mellan den amerikanska drömmen och vårt gemensamma klimatansvar på jorden. Då går det inte att fortsätta att vara egoistiskt och bortse från sitt ansvar. Då ska snarare handel med länder som tar sitt ansvar och har mycket mindre utsläpp per person premieras.

Miljöansvaret har alla

Av , , 1 kommentar 3

 

Ansvaret för miljön ligger på alla
 
Ta ansvar för miljön och begränsa utsläppen av växthusgaser. När de rika länderna enats om ett mål för detta och det är ett mål för hur mycket temperaturen ska få höjas fram till 2050. Nu har man satt ett tak för detta på två grader.
 
För att klara detta så ska utsläppen från vad som kallas växthusgaserna minska med 80 % för de rika länderna och 50 % för hela världen. Om man sedan lyckas få med alla länder på detta får vi väl se för i de asiatiska länderna är trots allt utsläppen räknat på personnivå flera hundra gånger lägre än tillexempel i USA som släpper ut mest per person.
 
Vissa som t.ex. vissa miljögrupper tycker det är alldeles för lite, men det var väl väntat. Visst kommer det att behövas både ny kunskap och förändrade beteenden hos oss människor och inte minst nya sätt att ordna transporter för de är en stor källa när det gäller växthusgaser.
 
Går vi ner på beteendet på personnivå så finns det självklart mycket man kan göra själv så fort som möjligt. När man ser hur dåligt många kör så skulle bra körning ge mycket mindre utsläpp och det kanske skulle vara lika viktigt med krav på ekodriveing i stället för många andra krav som läggs på oss.
Det går att åka kollektivt för många och det går att gå eller cykla till jobbet eller när man har ärenden att uträtta och det går att ställa krav på fordonstillverkarna.
 
Sist men inte minst och trots den ekonomiska situationen i världen så borde i alla fall vi i Sverige använda läget både till olika utbildningar och till investeringar i ny och bättre teknik som bidrar till att utsläppen ökar men Reinfeldt pratar sig varm för att något måste göras åt klimatet, men det sitter bara i mun och inte i handling.
 
Hoppas också att det är rätt spår att minska och att man vet vad som är naturliga variationen i temperaturen under en mycket längre cykel än några hundra år