Petter Nilsson(SD)

Desinformation och Islamistpartiet Nyans!

Morgonens videoklippsversion:

Kapten efterklokhet, en superhjälte som lanserats i serien Southpark får vara ingressen till dagens inlägg.

Ni har säkert följt nyheterna kring desinformationskampanjen från islamistiska och fientliga intressen – lögner om att svenska myndigheter tvångsomhändertar muslimska barn.

Vissa få partier har markerat och sagt att det här var ingen vidare utveckling – trots att det är ett resultat av den politik de länge drivit. Därav Southpark-referensen.

I Sverige har vi en förhållandevis strikt familjelagstiftning, där barnens väl är i fokus.
När ett barn far illa så kan barn behöva tvångsomhändertas.

Ibland behandlas barn illa av sina föräldrar. Det är tragiskt när barn utsätts av dem som de borde utgöra grunden för tryggheten i barnens tillvaro.

Ibland gör socialtjänsten fel i sin bedömning. Fel kommer alltid kunna förekomma. Men. Vi kan inte låta de låga förväntningarnas rasism leda till att tryggheten för barn i utanförskap inte tvångsomhändertas i tillräcklig utsträckning.

Det handlar inte om rasism mot muslimer, det handlar om att sörja för barns väl. Muslimska barn, kristna barn, sekulära barn.

Det här är ytterligare ett exempel på problemen som SD länge sett komma. Börjar bli några vid det här laget.

I Region Västerbotten så kommer våra förslag i regel från tjänstemannahåll, och därefter införs dem i S namn. Helt ok, vi får igenom prylar som behöver fås igenom. Bra gas. Må vara vem som får ta äran.

Men problemet med desinformation och det verkligt destruktiva med den i Sverige idag med många områden i utanförskap. Det är ett klart symptom på problemet med det fokus övriga partier har haft på vurmandet för mångkultur – och fortsatt strävan efter både fortsatt mångkultur och fortsatt ansvarslös invandring. Det måste bli stopp med det.

Jag tycker i ärlighetens namn samtliga partier måste skarpt markera att barnens rättigheter är viktiga. Det saknar jag från en rad olika partier.
Det duger liksom inte att säga att i efterhand säga att det förefaller ha uppstått ett problem, särskilt inte om man inte har ambitionen att göra något åt det.

Det sagt är det lite drömscenario för islamistpartiet Nyans. Många partier riskerar tappa många röster man förvärvat genom länge dåligt förd politik. Troligtvis är det också därför många partier i stället väljer att vara tysta. I förhoppning om att vinna röster.

Hela idén om den ädle vilden måste helt enkelt bort. Ingen är bättre eller sämre baserad på vilken etnicitet eller religion den tillhör – även om den romantiske(läs: rasistiske) idealisten vill ha hittat godheten inom någon perifer del av världen efter att ha blivit besviken på sin egen.

Jag är övertygad om att väljare idag ser igenom arvodeslystna politiker utan förmåga att se problem i tid.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 kommentarer

 1. brorson

  ”Inom varje samhällsklass finns en bottensats av individer som saknar existensberättigande” . Makarna Myrdals bestseller från 1934. I dåtidens klassamhälle ett oerhört påstående. Även inom överklassen! Men denna klasskampsretorik undanskymde budskapet, som var att många svenskar inte ens hade rätt att leva. Men i ett land, som haft fred så länge som Sverige kunde man ju inte göra som Nazituyskland, där man lastade in de icke-existensberättigade i skåpbilar och lurade i dem att de skulle transporteras till någon vårdanstalt, men ledde in de giftigs avgaserna från motorn till den mänskliga lasten så att alla dog.

  Nej, vad man kunde göra i det demokratiska Sverige utan att det vållade protester, var att hindra de icke existensberättigade att föröka sig.Det jag beskrivit hände i Tyskland var eutanisiprogrammet, somm föregick förintelsen av judar och huvudsakligen drabbade etniska tyskar. Eutanasi betyder barmhärtighetsmord. De mördade hade ingen glädje av livet, så det var en välgärning att döda dem, ansåg man. Eller som i Sverige hindra dem från att födas. Men vad skulle man göra med dem redan födda, som egentligen ansågs saknaexistensberättigande.

  Alva Myrdal hade en stark tro på social ingenjörskonst. Genom att ta de barn, som enligt myndigheternas terminologi var oönskade anlagsbärare från dera föräldrar kunde man i någon mån kompensera deras undermåliga genetiska arv .Detta var långt innan vi hade någon massinvandring av muslimer. De icke önskvärda var etniska svenskar .Barn sågs – och ses fortfarande som statens egendom, som snälla föräldral hade fått låna av staten som tidsfördriv. När demagog-politruken Anders Lindberg i Aftonbladet klagar på att för få barn tvångsomhändertas, borde väl den politiska oppositionen reagera? Men icke, man påstår ju att det är en hatkampanjj mot Sverige som nation. Plötsligt har rena islamofobin blivit politiskt rumsren. – inom samma vänster som har öst in migranter, som inte ens haft asylskäl

  Men är det verkligen en hatkampanj, när andra ser på oss med sina egna, utländska. ögon? Det är kanske Sverige som skiljer ut sig? Men jag har också sett det med mina egna, svenska ögon. Som f.d. beslutsfattare i ärenden om tvångsomhändertaganden av barn. Jag har personligen träffat ett tvångsomhändertaget muslimbarn. Jag kan inte säga annat än att detta muslimbarn var utsatt för veritabel hjärntvätt i det svenska familjehemmet. Varför placerades detta barn inte i en muslimsk familj, om tvångsomhändertagandet verkligen var nödvändigt?

  Många bloggläsare undrar kanske vad jag sysslar med, jag som brukar förespråka både lag och ordning samt en ytterst restriktiv invandringspolitik. utvisning av utlänningar som begått brott i Sverige och ekonomiska stimulanser till frivillig återvandring. Varför lägger jag inte lika mycket krust på kampen mot uppkmosten av parallella samhällen?

  Därför att det redan är för sent.

  Och allting som invandrare säger om det nutida Sverige är inte lögn.

 2. Jonsson

  Vad innebär det, att det är för sent för Sverige?
  Parallella samhällen i andra delar av världen innebär splittring, fattigdom, allmosor, inbördeskrig … Eller finns det goda exempel!?
  Kan man flytta till Sverige, då kan man flytta härifrån – om förväntningarna inte uppfylls.
  Hur många år har Sverige på sig, innan vi är tillbaka i 1860-talets nöd? 10 år högst.
  Den världsvida kampanj som Nyans deltar i, torde avskräcka människor från att vilja flytta till Sverige!
  Nyans syfte och mål är politisk-religiös makt över Sverige, men hur de ska lyckas på sikt är en gåta. Var ska bidragspengarna komma ifrån? Turkiet? FN? Vi har inga oljetillgångar. Eller är det uranet och malmen som ska bygga rikedom i islamska Sverige? Nyans har en orealistisk bild av Sverige, trots att de har etniskt svenska kvinnor i ledningen.
  Sverige ska absolut sluta vara socialbyrå åt andra länder, hur mycket får t ex Erdogan om året, tro…
  Mångkultur – när blev det bidragskultur? Och paralellkultur?

 3. Bättre förr

  Nja, många länder i väst, inklusive USA, tvångsomhändertar också barn om föräldrarna visar sig vara uppenbart olämpliga att ta hand om barnen. Sen skiljer ju detaljerna mellan olika länder. Så Myrdals i all ära, men det handlar nog mer om humanism gentemot barnen, även om den svenska varianten är lite speciell. Däremot skiljer sig muslimska länder gentemot västländer också i andra avseenden när det synen på barn, Att föräldrarna, särskilt fadern, i realiteten äger barnen, befriar också staten och andra myndigheter helt från ansvar, dvs billigare socialtjänst mm. En annan skillnad är användningen av barn i krig. Med undantag för vissa diktatorer, t.ex. Hitlerunder de sista desperata striderna, så har man ofta undvikit att blanda in barn i strid, se t.ex. hur Finland skickade barn till Sverige under Andra Världskriget för att de skulle slippa eländet. I t.ex. Palestina-konflikten hat ju barn figurerat flitigt i diverse uppror, och IS tvekade inte att använda barn som soldater och självmordsbombare. Har svårt att se att religionen inte skulle ha någon betydelse för detta…Då de religiösa ledare som står föräldrarna närmast säger till föräldrarna att barnen får ett bättre liv i himlen än det jordiska om de utför hjältedåd för den goda sakens skull är det kanske lättare att övertyga både barn och föräldrar t.ex. självmordsbomba.

 4. Marko

  Tyvärr är Sverige som det var och många verkar drömma om att återställa för längesen förlorat.
  Vi måste gå ifrån ett bidragssamhälle till ett samhälle där man tar ansvar för sitt eget liv.
  Att fortsätta samla in drygt 70% av alla intäkter i landet och dela ut det som inte försvinner i korruption i godtycklig bidrag om man har rätt identitet eller värdegrund kommer inte sluta bra.

 5. brorson

  Det år ett mångfacetterat och komplicerat ämne, som kan delas upp i ett antal frågor, som jag tänker besvara med ja eller nej.

  1. . Har synen på familj och barn förändratsi Sverjge under de senaste hundra åren? Svar Ja.
  2. Är Sverige världens bästa land för barn att växa upp i? Svar nej.
  3. Är modern genuspedagogik, exempelvis att små pojkar egentligen är små flicko, varför de måste ”könskorrigeras” när de mått tonåren, skadlig för barn? Svar: ja
  4. Kränks förädrars rätt att uppfostra sina barn i sin egen religiösa övertygelse? Svar: Ja, både för kristna och muslimer.
  5. Skiljer sig den svenska ideologin bakom tvångsomhändertaganden av barn från alleuopeisk och internationell rätt? Svar: ja.
  6. Ger LVU-lagen utrymme för godtycke och felaktigheter: Svar: ja.
  7. Förekommer okunnighet om vad lagen egentligen säter hos dem som tar besluten? Svar: ja.
  8. Är domstolsprocessen kring tvängsomhändertaganden av brn rättssäker? Svar: Nej.
  9. Drabbas muslimer oftare än andra (i förhållande till deras ande av befolkningen av felaktiga beslut om tvångsomhändertaganden av barn: Ja sannolikt är det så.
  10. Är det bara extrema islamister som protesterar? Nej det är ett allmänt missnöje och många beråttigade protester, även bland ”vanliga” muslimer.
  11. Utnyttjas detta missnöje på ett osaklligt och överdrivet sätt v extrem islamister, som prider konspirationsteorier och hatkampanjer mot Sverige, svenskar och svenska myndigheter? Svar ja.
  12. Finns risk för hämndaktioner och attentat mot svenska myndigheter och deras personal? Svar: Ja.
  13. Har Sverige tagit emot för många invandrare med muslimsk tro och kultur? Svar: ja.
  14. Är drt för sent att hindra uppkosten av parlwlla samhällen, där svensk lag int gäller? Svar: ja, det har ju redan hänt.
  15. Får turkiska medborgare, som erhållit svenskt medborgarskap, vsäta sig sitt turkiska medborgarskap?
  16. Är turkiska medborgare, som väljs in i Sveriges riksdag, skyldiga att lyda president Erdogan? Svar: Ja, enligt turkisk lag.
  17. Men det förekommr väl också att barn som far illaoch borde tvångsomhändertas, inte blir tvångsomhändertagna? Svar: ja.

  • brorson

   Oj, stavfel. Så härsk det vara
   15. Får turkiska medborgare, som erhållit svenskt medborgarskap ,avsäga sig sitt turkiska medborgarskap?

   Fundera på vad detta innebär, när en person med dubbla medborgarskap (svenskt + turkiskt) väljs in i Sveriges riksdag, som har till uppgift att stifta nya lagar i Sverige .President Erdogan bestämmer vilka nya lagar vi ska ha i Sverige. Nja, åtminstone vid oenighet mellan blocken i riksdagen, när den turkiska medborgaren är tungan på vågen. Det blev ett himla liv i Tyskland härom året, när sen turkiska staten hade bestämt vilket parti turkiska invandrare skulle rösta på i valet till den tyska förbundsdagen.

   Ledmotivet i mina kommentarer i detta ämne har varit att vi måste skilja mellan svenska folkets rätt att stifta sina egna lagar å ena sidan och berättigad kritik mot de svenska lagarna och hur de tillämpas å andra sidan, även om kritiken kommer från invandrare.

 6. Jan Sjöström

  Hej.

  Naturligtvis så stöds inte en Svensk kidnappning av barn, oavsett
  dess bakgrund. Beteendet är heller inte i någon del förankrat i
  Svenskt regelverk.

  Vad som däremot är evidensbaserad vetskap är att socialtjänst
  ”av och till” befolkas av tjänstepersoner med en egen agenda.
  En agenda som tar ställning, som utesluter basalt utredande. En
  formulerad livsuppgift kommen ur en egen och personlig
  övertygelse – tillåts lysa upp allas vår offentliga myndighet.

  Att som tjänsteperson (utan eget ansvar) alltid se barnets behov
  förutsätts.. Hur dumma är vi! Självklart är Lisa och Herman även
  människor. Att göra fel är mänskligt även i situation där barn är
  del av händelse. Om inte annat, så visar vår nutidshistoria upp de
  fruktansvärda konsekvenser som kan komma ur fel av socialtjänst.

  Ett samhälle för alla dess medborgare rymmer aldrig plats för annat
  än respekt för allas vårt lika värde. Att vara Muslim, kristen eller ej,
  är inte en uppgift för en lågutbildad socionom att avge diktat i. Det
  är en omständighet för hela samhällskroppen att sätta de normer vi
  folket ser skäl i.

  Att äga konsekvens är i alla samhällen kittet som håller oss friska
  detta undantaget Sverige. Här saknas som bekant konsekvens
  för den som medvetet eller omedvetet gör fel. I V O eller annan
  s k konsekvensutdelare göre sig till clowner när tro på tillsägelse
  är en handling att ta på allvar.

  Svensk myndighet agerar via beslut. Tyckanden eller allmänt hållna
  råd är inte adekvat agerande i enlighet med förvaltande regelverk.
  Det existerar en sorts tro på att den rätta vägens metodik alltid tar
  utgång i en kvinnas godhet, allt annat är obstruktioner komna ur
  em kamp om rådande maktordning. Genus via S C U M manifest
  är påtaglig.

  Trots att beskriven verksamhet i flertalet situationer ”väljer bort” att
  formulera beslut så kräver vår delegationsordning funktion. Att i alla
  delar tillse de krav som demokratins fundament bygger på – är ett
  måste i alla situationer, speciellt när barn riskerar att fara illa. Den
  omständigheten kan omöjligen tillåtas existens i en demokrati. Det
  är denna välkända obstruktion som bygger verklig anarki.

  I min konklusion ligger tillfrisknandet i Svensk förvaltning i att sätta
  ett mer adekvat pris på fel i tjänst, (oavsett dess utgång.) Det kan
  inte ges accept i tiotusentals I V O kritik, blir helt utan resultat. Det
  är ett måste att uppehålla lagburen myndighetsordning även i vår
  socialtjänst.

  /Jan

  • Marko

   Så du vill ha tillbaka tjänstemannaansvar?
   Maken till obegripligt inlägg var det längesen jag såg.
   Vem skriver du för?
   Någon intern grupp?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.