Petter Nilsson(SD)

Etikett: Socialnämnd

SD Framåt – S Tappar (DN/Ipso)

Av , , 15 kommentarer 22

Länk från morgonens livesändning:

Går väl säga en hel del om opinionsläget.

Men kanske inte minst intressant se hur opinionsläget kommer prägla regional och lokal politik runtom i landet.

I Västerbotten är Sverigedemokraterna tydliga med att vi är redo att samarbeta för att få igenom vår politik.
Ni vet: fokus på verkligheten, vart resurserna behöver prioriteras: mer medel till sjukvård, vårdpersonal och ordentliga satsningar för att säkerställa bra arbetsmiljö för personal och hälsosamma vårdlokaler.

En del av Socialdemokraternas tapp vill jag tro beror på att SD driver en mer sjukvårds- och personalvänlig linje, vilket gör det svårare regionalt och nationellt för dem att behålla sina väljare.

Alliansen i regionen har kopierat S under mandatperioden, de ser inget problem med det. De menar att de inte styr.
Men å andra sidan är man heller ingen opposition.

Inför 2021 var övriga partier eniga om att man skulle kunna göra omfattande besparingar på sjukvård.
Endast Sverigedemokraterna var av en annan uppfattning. Nu säger sig alliansen ha sett ljuset, men i realiteten så är det nog svårligen så. Några egentliga omprioriteringar vill man inte göra. Man är nöjda med Socialdemokraternas politik.

Enhälligheten som rådde under gårdagen kring en överflödig förtroendemannaorganisation, tillsammans med enigheten kring häftiga arvoden är bekymrande. Men kanske också rätt så talande.

Jakten om de muslimska rösterna!

Av , , 14 kommentarer 31

Morgonens livesändning:

Desinformationskampanjen mot Sverige och framväxt av särpräglade partier lyfter problemen med valfiskande i enskilda grupper, och relativisering av svensk kultur och svenska värderingar. Sossarna har under lång tid försökt ljuga och anklaga borgerliga partier för att ha diverse rasistiska tendenser.

Exempelvis ett facebookinlägg publicerat 2018 där man säger att SD och M är rasistiska, och att väljare i stället bör lägga sin röst på S. V eller MP menar man också är ok eftersom det är mindre skadligt mot invandrare och i synnerhet muslimer.

Också Moderaternas riksdagsledamot Ida Drougge deltog tidigt i desinformationskampanjen där hon talade om sin hjärtefråga – tjänstemannansvar.

Mycket går att säga om det. Men jakten på de muslimska rösterna har pågått länge. Vurmande för mångkultur – något samtliga övriga partier värnar om i Region Västerbotten: Något samtliga övriga vill lägga medel på.

Trivialiserandet av den svenska kulturen har pågått länge.
När jag själv var ny politiker så var många påhopp från övriga partier kring just vad som var svensk kultur. Något som förstås är ytterst svårt att kondensera i ett kort debattskifte. Förstås också något de retoriskt erfarna politikerna från övriga partier var väl medvetna om.

Men satsningarna på mångkultur, trivialiserandet av den svenska, och övriga partiers arbete för att sänka förtroendet för andra partier har definitivt banat väg för desinformation.

Antingen har man insett att partier ljuger till dem direkt genom budskap, eller så har man blivit ljugen till av politiker.

Och allt detta för att politiken i Sverige blivit mer ohederlig.
I stället för att debattera sakfrågor, så har man glidit i väg till maktretorik och lögnaktig kommunikation. Ytterst beklaglig utveckling.
Säkert har en del av den utvecklingen berott på att SD:s politik, ni vet att bara säga sanningen, har varit svår att bemöta.

Men vi måste lösa ut det här.

Den enda rimliga framkomliga vägen är att debattera sakfrågor, och genom hedersam debatt skärskåda lösningar för problemen vi står inför.
Jag är övertygad om att enda vägen fram är att lyfta svensk kultur och värderingar. Målsättningen måste också vara assimilation, och inte integration.
Assimilation måste vara målsättningen. Det vill säga att de som kommer till Sverige blir en del av Sverige.
Integration – att mångkultur i växelverkan hittar en gemensam väg framåt – är inte en framkomlig väg.

S och MP:s Rysslandsvänlighet – och politisk reflex?

Av , , 6 kommentarer 18

Morgonens livesändning:

Såg att klipp när löfven och lövin (precis som Jimmie) inte tar ställning angående Ryssland/Usa:s ledare, florerade på sociala media. Har även sett mediala utspel från media, politiker och allsköns tyckare som menar att Sverigedemokraternas politiska reflex är svag.

Man syftar då till att Jimmie Åkesson i likhet med Löfven och Lövin inte tar ställning på den allmängiltiga frågan som ställs under 30 minuter.

Det är förstås ett försök att befästa de senaste konspirationsteorierna mainstream media och politiker från andra partier satt in till värn mot att Sverigedemokraterna växer sig allt starkare.
Det är förstås löjligt, och våra väljare ser igenom detta.

Sverigedemokraterna har haft den bästa politiken länge, och sitter på lösningar för att stärka Sverige. Inte minst försvarspolitik, där övriga varit delaktiga att istället nedmontera försvaret.

När man – som övriga partier gör – saknar lösningar, och ideologisk grund för att hejdlöst kopiera Sverigedemokratisk politik, så är det förstås mer angenämt att ta till misstänkliggörande och konspirationsteorier.
Samtidigt menar man att Sverigedemokraternas politiska reflex skulle vara svag. Vilket man får anta betyder att Jimmie istället borde be om ursäkt, och göra som de socialliberala debattörerna önskar.
Dessutom tvärtemot Löfven och lövin.
Det hela är absurt. Det enda Mainstreammedia och kritiska proffstyckare och politiker lyckas med är att sänka sin egna trovärdighet.

Trygga ambulansflyg!

Av , , 4 kommentarer 15

Morgonens livesändning:

Marlen Ottesen (SD), regionråd i skåne ställde upp o vara med på morgonens sändning, vid 7 en lördagsmorgon.

Ambulansflyget arbetar med patienttransporter, och är viktiga för att se till att Sveriges alla vårdplatser används effektivt. Innebär också en grundstomme för att se till en bra tillgänglighet och hälsoekonomi.
Ambulansflyg är också viktiga för att kunna transportera vårdpersonal med specialistkompetens, sjukvårdsutrustning eller organ vid donation.

De senaste tjugo åren har verksamheten fungerat bra, där bolaget Babcock har skött verksamheten.

En rapport kallad vård på vingar föreslog sedan att regioner tillsammans med fördel kunde upphandla flygambulans gemensamt. Rapporten föreslog inte att man skulle driva det i egen regi.
Men så blev det. Till och med mot förbundets egna förbundsordning.
Blev en massa andra grejjer man sku ha o. Nya överambitiösa flyg som kostar ordentligt som till och med bör fått miljöpartiet att ställa sig kritisk till inköpen. Åja.

Svenskt ambulansflyg gjorde fel när de beslutade att flyga i egen regi. Beslutet stred nämligen mot KSA:s egen förbundsordning enligt förvaltningsrätten i Umeå som upphäver beslutet.
Detta enligt VK.

Har själv problematiserat KSA:s agerande flitigt. Kanske mest uppmärksammat tillsammans med en rad Sverigedemokratiska regionråd i Dagens Samhälle.

Har även haft dialog med politiker av annan partifärg från andra delar av Sverige som tydligen deras regionala motsvarigheter i Västerbotten valt att inte lyssna till.

För knappt ett år sedan hade SD ett initiativ om att istället upphandla piloter. Detta gick samtliga övriga partier emot i Region Västerbotten.

Ytterst måste vi se till att flygambulansverksamheten fungerar bra, och då kan inte ideologiska skygglappar styra.

Samtidigt hamnar kommunalförbundet nu i en knivig sits, tack vare de politiker som löpande valt att strunta i problemet. Vilket för Region Västerbottens del inbegriper samtliga övriga partier. Tyvärr.

KSA har inte kommenterat kring hur detta kommer påverka deras verksamhet. Det är förståeligt. Är nog inte lättsamt för en tjänsteman att besvara en fredag-eftermiddag. Är själv förstås väldigt intresserad också, och även om jag beställt domen så lär jag inte ens hinna få den innan måndag.

Jag är i regel försiktig med att spekulera, men:
Oavsett vad det innebär för verksamheten så måste detta anses vara ett kvitto på fel begångna av politiker med allt för ambitiösa ideologiska mål. Mål som inneburit att ett kommunalförbund får monopolställning i flygambulansverksamheten.
Mål som ytterst äventyrat en viktig del i vår sjukvårdsapparat.

Och allt detta något som samtliga övriga partiers politiker aktivt arbetat för.

Vi lämnade in ett initiativ så sent som i juni förra året om att se till att upphandla piloter istället. Samtliga övriga partier avslog initiativet. Vissa av dessa politiker har också fört bra med väsen om hur de egentligen delar vår kritik.

Då måste man fråga sig vad det är som hägrar – och varför man inte kan verka för patienttryggheten i första hand i stället.

Som sagt, vi måste se till att trygga flygambulansverksamheten. Då kan inte ideologiska mål, eller skygglappar vara i vägen.

SD har för bra politik! – Konspirationsteorier och MSM

Av , , 8 kommentarer 20

Det är klart att SD har en allt för bra politik. Den får ett mer begränsat utrymme av media. Istället har man från MSM valt att fokusera mycket på konspirationsteorier om SD.

Exempelvis när Jimmie Åkesson misstänkliggörs av SVT under 30-minuter genom att försöka tillskriva honom och partiet någon dold agenda.
En absurd konspirationsteori dessutom. Partiet som alltid lyft försvarsfrågor och trygghet. Det enda partiet faktiskt.
SVT undviker att lyfta detta, eller politiken i sig. Istället försöker man anklaga SD för att partiet och dess medlemmar och väljare skulle vilja att Sverige ska övertas av utländsk makt. Att valet står mellan USA eller Ryssland. I stället för att förutsätta att SD vill – genom sina politiska förslag – styra och förbättra Sverige. Trots att Jimmie Åkesson är en rimlig statsministerkandidat.

MSM tycks låtsas som att partiet inte egentligen själva har – och hela tiden har haft – den enda bra politiken för Sverige.

I stället så får företrädare svara för olika konspirationsteorier som MSM och SD-belackare har.

Jag anser mig vara en yngre-medelålders arbetare från Västerbotten. Även om jag i själva verket kanske är något i övre kanten av medelålders, och mer politiker än arbetare idag.
Det är inte alltför sällan som jag som politiker får jaga media för att förklara våra politiska ställningstaganden, för att få med dem i artiklar. Ofta syns dem ändå inte.
Det är emellertid inte tillräckligt sällsynt att media ringer upp mig och frågar, om vad vår ”egentliga” ambition är: eller att man ska ta ställning kring vad någon annan gjort.

Jag såg den där prylen om den eventuella hitlerhälsningen i europaparlamentet. Tyckte det var intressant hur stor skillnad det är exempelvis i Aftonbladets försök att konspiratoriskt angripa SD genom guilt by association (eftersom a har med b att göra och b är dum så är också a dum). Låt vara att det framkommer att Charlie och SD-ledamöterna fördömer handlingen: agendan bakom rubriksättningen är tydlig.

Så jag jämförde det med Aftonbladets artikel kring avslöjandet kring socialministerns liknande brott – med de väsentliga skillnaden att hon ändå är Socialdemokrat och dessutom tillhör det absoluta toppskiktet både i landet och i Socialdemokraterna. Samt att hon utförde handlingen medan hon var ung.

Nu tänkte jag inte ta er tid genom att jämföra båda artiklarna i helhet, men för den intresserade är det absolut inte en dum idé att göra.

Det ska bli spännande att se hur mycket faktisk politik som lyfts av Mainstream media under detta valår.

SD äger försvarsfrågan! – Vad tusan pysslar SVT med?

Av , , 23 kommentarer 21

Från morgonens livesändning:

Så enda partiet som har satsat på försvaret och inte aktivt verkat för att nedmontera försvaret är SD.
Sverigedemokraterna äger helt enkelt frågan.

Säkert var det många med mig som såg 30 minuter med Jimmie Åkesson (SD) under gårdagen. Måste säga att SVT-programledarens frågor är osedvanligt dåliga.

Jimmie tydliggör att kontexten är avgörande vid den här typen av frågor. För att kunna besvara dem bra. Han har tidigare poängterat att när han valt att ta ställning för Ungerns Orban mot Tysklands Merkel då var det eftersom hans svar var kopplat till flyktingkrisen 2015. Men, precis som Jimmie säger, så är ju även den frågan rätt dum att ställa.

Oavsett smart att sätta stopp för SVTs dumma frågor här.

Så, kontexten är avgörande för att kunna ge ett bra svar. Får man hoppas att SVT-reportern lärt sig av detta.

Tror i ärlighetens namn inte något parti vill att Sverige tas över av en utländsk makt, oavsett vilken. Möjligt undantag, EU.

Vid valet om vem som ska vara statsminister i Sverige bör det vara uppenbart att Jimmie är en klar kandidat. Att låtsas som att det skulle finnas någon dold ambition att i stället installera Biden eller Putin är ju bara dåligt.

Särskilt löjligt var det iaf när SVT försökte precisera kontexten avseende valet mellan Putin och Biden – var ”att vi sitter här”.


Bra också att Jimmie Åkesson är tydlig med att Sverige inte är första asylland för flyktingar i Ukraina.

Äh, var en risig nivå av SVT, må jag säga. Att försöka misstänkliggöra SD utifrån partiets belackare är väl inget nytt för SVT, men samtidigt måste man undra varför man inte ställer vettiga frågor istället, för att tydliggöra partiets egentliga ambitioner.

Ytterst: Varför ställer SVT inte frågor om hur SD vill stärka Sveriges försvar? Hur SD vill verka för att säkra Sveriges samhälle, medborgare och värderingar?
SD äger som sagt försvarsfrågan, som enda parti som ständigt satsat på försvaret och inte aktivt verkat för att nedmontera försvaret.
Att då vifta bort frågan om vår ambition om att omedelbart påbörja byggandet av ett försvarsförbund med Finland, att stärka de svenska frivilligorganisationerna, väl utspridda omsättnings- och mobiliseringsförråd, gynna svenska leverantörer vid materielinköp etc;
Asså att int ställa dem frågorna, det är inte seriöst.

Fallet Kevin! – och proportionalitet.

Av , , 5 kommentarer 27

Länk till morgonens livesändning:

Leif GW Persson kommenterade under söndagens TV4-medverkan fallet om Kevin. En fyraåring som hittats död i Arvika av sin morfar.

Två bröder, 5 och 7 år gamla, Christian och Robin. Hade information kring fallet. Efter 30 förhör och att man följt med dem till mordplatsen vid tre tillfällen så erkände femåringen för polisen – vilket aldrig spelades in.

När man så utrett frågan på nytt så meddelade åklagare att bevisningen mot de två pojkarna, Robin och Christian – som vid tidpunkten var 5 respektive 7 år gamla – inte håller för granskning.

Leif GW Persson menar att han har en bestämd uppfattning om vem som gjort det. En 13 år gammal politisk flykting som polisen – av för honom obegripliga skäl – bortsett ifrån.
Nio månader efter mordet så greps han på bar gärning när han våldtar en treåring ungefär 100 meter från platsen där Kevin försvann.

GW kommenterar det hela i alla fall. Han menar att spåret med en 13-åring av politiska skäl avskrevs. Man ville inte förvandla det hela till en invandrardebatt under ett valår.

Sju och femåringarna, deras föräldrar, anhöriga och vänner har levt under villfarelsen att barnen orsakat fyraåringens död.

De unga brödernas upprättelse? En kommunal ursäkt.

Tänker jämföra med en nyhet från nyheter24, inte ensam i sitt slag, där en man som utsatt två kvinnor i Malmö för våldsamma våldtäkter sedan fick ett skadestånd på nära en miljon kronor då han uppgavs vara under 18 när brotten begicks – men att det nu visar sig att mannen kan ha haft ett falskt pass.

Man måste då fråga sig, vart finns proportionaliteten?

Lärare ska betala skadestånd – för att ha antagit elevs kön.

Av , , 4 kommentarer 23

Morgonens livesändning:

En lärare får nu betala 25 000 kr skadestånd för att ha antagit en elevs kön.
Efter att eleven lämnat en presentation, bad läraren om elevens namn. Och läraren var synbart förvånad över att studenten hade ett kvinnligt namn, varpå läraren kommenterade sitt agerande med att tillföra att ”Där ser vi hur mina fördomar spelade in, jag trodde inte du kunde heta det”.

Så studenten anmälde till universitetet och önskade 75 000 kr i diskrimineringsersättning.
Universitetet skickade över till JK, medgav att läraren agerat tanklöst, men att inga pengar skulle utbetalas till studenten.

Har själv haft spännande lärare, ibland kreativa ena, som kanske inte alltid haft den torra precisionen som förväntats av en lärare.
Men det är oftast de man minns, och ofta de man lärt sig ordentligt utav.

De lärare som törs blanda lite av sina egna erfarenheter, och kanske lite utanför det som står i textböckerna.
Och självfallet är det viktigt för lärare att också ha en viss frihet att kunna göra ett riktigt bra jobb, inte minst viktigt för de lärare som verkligen känner att de följt sitt kall.

Oavsett är det inte alls en klockren utveckling. Vilka kommer framtidens lärare vara, och hur kommer framtidens skola utvecklas – när man sätter ett så pass skarpt prejudikat kring hur lärare får uttrycka sig?

Sossarnas Sverigebild

Av , , 11 kommentarer 26

Morgonens livesändning:

Sossarna har länge snackat om mångkultur. Rätt ofta som frågor dykt upp från S kring vad svenskhet innebär. Ofta försökt ställa SD:are mot väggen med frågan.

Aktivt har man tillsammans med övriga partier i regionen slagit sig för bröstet för mångkultur, en satsning som återfinns inom Regionala Utvecklingsnämnden, där samtliga partier i den regionala sjuklövern vill ha kvar posten i budget. Detta 2022.

Man har en helt verklighetsfrånvänd strategi för miljö och energiplanering. Man har aktivt tillsammans med övriga partier i sjuklövern nedmonterat försvaret. Bedrivit en fullständigt ansvarslös invandringspolitik, listan kan förstås göras lång.
Men.

Magdalena Andersson målar en svensk flagga för DN.

Man skulle försöka kunna vara generös och se det som att Magdalena Andersson(S) försöker sona för sina och hennes partis tidigare ställningstaganden. Eller iallafall fått instruktionen att görarne.

Men den faktiska politiken S för – rimmar ack illa merne.

Att då pyssla med symbol-gullande med väljare, och säga att de bestämt älskar Sverige, får en att seriöst undra vem de tror att de kommer lura.
Det ska bli intressant att följa valstrategierna från de övriga partierna, i jakten att vinna över SD-väljare.

Det här tror jag på riktigt endast kan få motsatt effekt.

Desinformation och Islamistpartiet Nyans!

Av , , 9 kommentarer 21

Morgonens videoklippsversion:

Kapten efterklokhet, en superhjälte som lanserats i serien Southpark får vara ingressen till dagens inlägg.

Ni har säkert följt nyheterna kring desinformationskampanjen från islamistiska och fientliga intressen – lögner om att svenska myndigheter tvångsomhändertar muslimska barn.

Vissa få partier har markerat och sagt att det här var ingen vidare utveckling – trots att det är ett resultat av den politik de länge drivit. Därav Southpark-referensen.

I Sverige har vi en förhållandevis strikt familjelagstiftning, där barnens väl är i fokus.
När ett barn far illa så kan barn behöva tvångsomhändertas.

Ibland behandlas barn illa av sina föräldrar. Det är tragiskt när barn utsätts av dem som de borde utgöra grunden för tryggheten i barnens tillvaro.

Ibland gör socialtjänsten fel i sin bedömning. Fel kommer alltid kunna förekomma. Men. Vi kan inte låta de låga förväntningarnas rasism leda till att tryggheten för barn i utanförskap inte tvångsomhändertas i tillräcklig utsträckning.

Det handlar inte om rasism mot muslimer, det handlar om att sörja för barns väl. Muslimska barn, kristna barn, sekulära barn.

Det här är ytterligare ett exempel på problemen som SD länge sett komma. Börjar bli några vid det här laget.

I Region Västerbotten så kommer våra förslag i regel från tjänstemannahåll, och därefter införs dem i S namn. Helt ok, vi får igenom prylar som behöver fås igenom. Bra gas. Må vara vem som får ta äran.

Men problemet med desinformation och det verkligt destruktiva med den i Sverige idag med många områden i utanförskap. Det är ett klart symptom på problemet med det fokus övriga partier har haft på vurmandet för mångkultur – och fortsatt strävan efter både fortsatt mångkultur och fortsatt ansvarslös invandring. Det måste bli stopp med det.

Jag tycker i ärlighetens namn samtliga partier måste skarpt markera att barnens rättigheter är viktiga. Det saknar jag från en rad olika partier.
Det duger liksom inte att säga att i efterhand säga att det förefaller ha uppstått ett problem, särskilt inte om man inte har ambitionen att göra något åt det.

Det sagt är det lite drömscenario för islamistpartiet Nyans. Många partier riskerar tappa många röster man förvärvat genom länge dåligt förd politik. Troligtvis är det också därför många partier i stället väljer att vara tysta. I förhoppning om att vinna röster.

Hela idén om den ädle vilden måste helt enkelt bort. Ingen är bättre eller sämre baserad på vilken etnicitet eller religion den tillhör – även om den romantiske(läs: rasistiske) idealisten vill ha hittat godheten inom någon perifer del av världen efter att ha blivit besviken på sin egen.

Jag är övertygad om att väljare idag ser igenom arvodeslystna politiker utan förmåga att se problem i tid.