Petter Nilsson(SD)

Jakten om de muslimska rösterna!

Morgonens livesändning:

Desinformationskampanjen mot Sverige och framväxt av särpräglade partier lyfter problemen med valfiskande i enskilda grupper, och relativisering av svensk kultur och svenska värderingar. Sossarna har under lång tid försökt ljuga och anklaga borgerliga partier för att ha diverse rasistiska tendenser.

Exempelvis ett facebookinlägg publicerat 2018 där man säger att SD och M är rasistiska, och att väljare i stället bör lägga sin röst på S. V eller MP menar man också är ok eftersom det är mindre skadligt mot invandrare och i synnerhet muslimer.

Också Moderaternas riksdagsledamot Ida Drougge deltog tidigt i desinformationskampanjen där hon talade om sin hjärtefråga – tjänstemannansvar.

Mycket går att säga om det. Men jakten på de muslimska rösterna har pågått länge. Vurmande för mångkultur – något samtliga övriga partier värnar om i Region Västerbotten: Något samtliga övriga vill lägga medel på.

Trivialiserandet av den svenska kulturen har pågått länge.
När jag själv var ny politiker så var många påhopp från övriga partier kring just vad som var svensk kultur. Något som förstås är ytterst svårt att kondensera i ett kort debattskifte. Förstås också något de retoriskt erfarna politikerna från övriga partier var väl medvetna om.

Men satsningarna på mångkultur, trivialiserandet av den svenska, och övriga partiers arbete för att sänka förtroendet för andra partier har definitivt banat väg för desinformation.

Antingen har man insett att partier ljuger till dem direkt genom budskap, eller så har man blivit ljugen till av politiker.

Och allt detta för att politiken i Sverige blivit mer ohederlig.
I stället för att debattera sakfrågor, så har man glidit i väg till maktretorik och lögnaktig kommunikation. Ytterst beklaglig utveckling.
Säkert har en del av den utvecklingen berott på att SD:s politik, ni vet att bara säga sanningen, har varit svår att bemöta.

Men vi måste lösa ut det här.

Den enda rimliga framkomliga vägen är att debattera sakfrågor, och genom hedersam debatt skärskåda lösningar för problemen vi står inför.
Jag är övertygad om att enda vägen fram är att lyfta svensk kultur och värderingar. Målsättningen måste också vara assimilation, och inte integration.
Assimilation måste vara målsättningen. Det vill säga att de som kommer till Sverige blir en del av Sverige.
Integration – att mångkultur i växelverkan hittar en gemensam väg framåt – är inte en framkomlig väg.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 kommentarer

 1. Mique

  Hej Peter! Det är en enbart mångkulturell samverkan som kan föra mänskligheten framåt, mot global demokrati och alla människors lika värde! Din och ditt partis syn på demokrati och alla människors lika värde, är förkastlig och farlig för mänskligheten.

  • Marko

   Global demokrati?
   Som 3e riket då?

   Du fick ett tydligt bevis på vad allas lika värde floskeln är värd i verkligheten i en demokrati.
   När BLM är ute och plundrar och mördar så knäböjer makten.
   När folk som har fel åsikt demonstrer med fest och hoppborgar så stämplas dom som terrorister och deras bankkonton beslagtas och makten hotar döda deras husdjur.
   Demokrati upplöses dessutom utan annan grund än att befolkning kritiserar makten.

   Samma åsiktsförtryck har pågått i Sverige i decennier.
   Vi har oxå lagstiftat för att förbjuda åsikter med HMF lagen.

  • kenth

   så svensken är inget värd?
   utan en nysvensk invandrare skall ha
   bidrag o pengar medan det finns fattiga
   svenskar som blir utan!
   Får inte ihop den ekvationen.

 2. Jonsson

  Förslagsvis bör den ”globala demokratin” börja i Ryssland och Asien, där det bor rikligt med folk.
  Föregångslandet, den humanitära stormakten Sverige, är av allt att döma på fallrepet.
  Vad exakt ska ”mångkulturell samverkan” leda fram till…
  Det finns säkert de som tror på sådana bullshit-floskler:)
  Stackars mänsklighet om demokraturen Sverige införs globalt.

 3. Marko

  Frågan är hur man diskutera sakfrågor när makten gör allt för att undvika det?
  Makten är politiska vänstereliten, medier, utbildningsväsen, myndigheter där rätt personer medvetet placeras att styra

 4. brorson

  Vänsterpartierna har redanbörjat bekämpa det nya islamistpartiet med samma framgångsrika metod, som de har bekämpat SD, som inte längre finns – eller? Genom att blåneka till allting. En förnekelsekonstens mästare, Jan Hägglund, AP, är riktigt i gasen. Jag har skickat ett genmäle, som han ännu inte har publicerat, till hans blogg:

  ”Du, som tycker att det är så viktigt att följa svensk grundlag, borde kräva att förvaltningsmyndigheterna tillämpar de lagar som gäller för deras verksamhet i överensstämmelse med vad som sägs i grundlagen, Regeringsformen 2 kap 19 §, närmare bestämt vad som står i Europakonventionen, protokoll 1 artikel 2. Jag har själv träffat ett tvångsomhändertaget muslimbarn i en kyrka, och det var inte rätt, utan ett flagrant brott mot den svenska grundlagen. Sedan kan man förstås önska att protesterande muslimer uttrycker sig mer nyanserat.”

  Vi, som är gamla nog, minns att godtyckliga och ibland helt felaktiga och för föräldrar och barn helt godtyckliga tvångsomhändertaganden av barn har förekommit långt innan de senaste decenniernas massinvandring av muslimer – då med stöd av lagen. Alltså innan Europakonventionen om mänskliga rättigheter blev svensk grundlag.

  Hur ska vi hindra extrema islamister att använda de övergrepp som sker, i sina hatkampanjer mot Sverige och svenskar? Jag föreslår på fullt allvar bildandet av ett sverigedemokratiskt muslimförbund. Dock inte för personer, som är uppvuxna i den muslimska kulturmiljön, men har lämnat den muslimska tron. Utan för dem, som stödjer traditionella tolkningar av Koranen och profetens lära i övrigt, vilka är förenliga med demokrati och jämlikhet och slår vakt om sådana goda seder, som är gemensamma för judar, kristna och muslimer..

  Det är långtifrån alla muslimer som håller med om detta. Men de, som gör det, ¨är inte sämre muslimer eller mindre troende för det. Och det står ju någonstans i Koranen, fastän jag inte minns i vilken vers, att muslimer som flyttar till icke-muslimska länder, ska följa de ländernas lagar och seder och bruk, och vara goda föredömen. Och för de flesta muslimer är det naturligt att älska sitt fosterland. även om man inte gillar den polilik som landets regering för.

  • Mique

   För en gång skull håller jag med dig i sak. Välformulerat, välskrivet och lättfattligt.Bloggägare tycks ha svårt för att publicera genmälen, fråga Petter.

 5. Marko

  Tyckte denna var lite lustig appropå våra mediers opartiskhet och att propagandareflexerna nu är helt automatiska.
  Från TT om acceptans för parti i regeringen.

  Bland partierna som är i botten finns Liberalerna med 31 procent och Sverigedemokraterna med 33 procent av väljarna som svarar att de skulle acceptera partiet i en regering.

  Kristdemokraterna och Vänsterpartiet trängs i mitten med 39 respektive 33 procent.

  SD i botten med 33%
  Och VPK i mitten med 33%

 6. brorson

  Om ni inte förstår min inställning, så försöker jag hålla ett antal bollar i luften samtidigt. Å ena sidan skyddet för mänskliga rättigheter för muslimer, som de ska ha enligt Europakonventionen, som är svensk grundlag sedan EU-inträdet. Å andra sidan skyddet av Sverige som nation och svenska myndigheter och deras personal. Och skyddet för enskilda mot fel och missbruk av myndigheter. Det ser nu ut som att partier, som har importerat valboskap – som inte vet ett dugg om Sverige när de röstar – för att vinna val har bitit sig själva rejält i foten.

  Utlänningar, som inte ens har permanent uppehållstillstånd , har rösträtt i kommunalvalen efter bara tre år. Flyktingar kan bli svenska medborgare och har då rösträtt även i riksdagsvalen och kan själva bli invalda i riksdagen efter bara fyra år .Övriga utlänningar efter fem år. De behöver inte ens bo i Sverige, eftersom de kan ha skrivit sig på falska adresser i Sverigeovh regerineng hårdnackat vägrar anordna en nationell folkräkning.

  Min poäng är att vi hade sluppit hatkampanjerna mot Sverige, och lönerna attd det bara är muslimska barn som tvångsomhändertas på felaktiga grunde, om vi hade förbättrat rättssäkerheten för föräldrar, vars barn tvångsomhändertas. Jag ha rinte alls förnekat att befogade tvångsomhändertaganden – även av muslimska barn och ungdomar – också förekommer. Jag ska nu berätta om ett sådant fall, där jag själv var en av beslutsfattaren. Vi tog beslutet om tvångsomhändertagnde enligt LVU på föräldrarnas egen begäran, så det var helt okontroversiellt.

  Familjen hade nyligen kommit från Afghanistan, ett and med mycket strikta normer, till Sverige, ett land med nästan total normupplösning och där normkritik t.o.m. är regeringspolitik. Sonen klarade inte den abrupta omställningen från det mesta är förbjudet till nästan allting är tillåtet och hamnade nästan omedelbarti svårt narkotikamissbruk .Föräldrarna fruktade för sonens liv och gjorde de sista muslimska föräldrar gör, bad socialtjänsten om hjälp. Socialtjänsten kopplade in polisen, som efter tio minuter hittade den unge afghanen medvetslös av en överdos på en offentlig toalett.

  Nu ska jag säga något som inte får sägas i dagens politiskt korrekta Sverige, nämligen att Sverige inte alls är paradiset på jorden för jordens alla folk, särskilt inte för folk från länder med en starkt avvikande kultur. Särskilt inte det Sverige, som har blivit under de senaste decennierna, där små dagisbarn luras i att de är födda med fel kön och att det inte finns någon Gud. som ser våra synder. Den här familjen borde ha skickats tillbaka till Agghanistan omedelbart efter ankomsten till Sverige.

  Detta får inte sägas, trots att dödligheten för unga afghanska män är extremt hög i Sverige, aningen genom dödligt våld eller genom en överdos. Varför ska vi offra oss (svensk kvinnor som blir våldtagna, misshandlade eller t.o.m. mördade), när inte ens de, som skulle hjälpas blir hjälpta. Varför flyktingar bör söka asyl i ett grannland,. är inte bara för att skona Sverige från en alltför stor invandring, utan också för att det skulle underlätta integrationen.

 7. brorson

  Jag tycker alltså att även SD bör ge sig in i kampen om de muslimska väljarna, men vill samtidigt göra klart att jag har ingenting att säga till om inom SD. För att förslag från mig ö.h.t. ska hamna på någon dagordning inom SD, krävs att någon SD-medlem har läst och håller med och lägger fram som sitt eget förslag.

  AP, som är ett (före detta?) trotskistiskt parti, friar nu hej vilt till landets muslimer. men vill samtidigt begränsa deras religionsfrihet enligt Stalins och Trotskijs religionslagar (”religionen är en privatsak”), som är en viktig delförklaring till förföljelserna av kristna ryssar och judar i de muslimska f.d. sovjetrepublikerna. Alltså hämnd för det förtryck som de sovjetiska muslimerna – i likhet med kristna och judar – utsattes för under kommunisttiden. Den stalinistisk / trotskistiska tolkning av begreppet religionsfrihet, som militanta ateister försöker pracka på Sveriges muslimer döljer de genom samma begränsningar även för kristna, exempelvis förbud för präster att välsigna skolbarn under skolavslutning i kyrkan.

  Den uppstyltade likabehandlingen av det svenska majoritetsfolken och invandrare med en helt annan religion och kultur, vilket oundvikligen leder till etniska spänningar och konflikter, tar sig direkt löjliga uttryck , när regeringen vägrar förbjuda våldsbejakande tolkningar av islam för att det inte finns några våldsbejakande tolkningar av kristendomen, som också kan förbjudas. Svenska muslimer ska alltså enligt min mening ha den religionsfrihet, som de har rätt till enligt Europakonventionen, med endast de inskränkningar som är tillålna enligt samma konvention, som du kan läsa här:

  ARTIKEL 16
  Inskränkningar i utlänningars politiska verksamhet
  Ingenting i artiklarna 10, 11 och 14 får anses hindra de höga
  fördragsslutande parterna från att införa inskränkningar i
  utlänningars politiska verksamhet.
  ARTIKEL 17
  Förbud mot missbruk av rättigheter
  Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt
  för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller
  utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och
  rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i
  större utsträckning än vad som där medgetts

  Hur har då den svenska riksdagen använt de befogenheter, som den har, att förbjuda sådant missbruk av religionsfriheten, som är skadlig för Sverige som nation, för svenska medborgare och för andra invandre? Svar: Inte alls. I Frankrike stängs moskéer, som används för hatpredikningar mot icke-muslimer mes stöd av art. 17.

  • Marko

   Jakten på dom muslimska rösterna vinner man som i vilket annat korrupt land som helst.
   Köp dom genom att överföra skattemedel till deras religiösa ledare så säger dom vilket parti det ska röstas på sen.

   • Mique

    Tar du emot rubel? Skärp dig Petter! Du har inte publicerat den här kommentaren tidigare. Det tycks, som att du redan har infört SD:s dolda agenda angående censur och det fria ordet, på din blogg. Lär dig lite hyfs och fason, grabben!

    • Marko

     Vanlig vänsterbliven retorik att försöka stämpla all samhällskritik som rysk propaganda.
     Börjar bli tjatigt.
     Öppna dörren och titta ut i verkligheten någon gång.
     Här är ett exempel åt från den åt dig

     UPPDRAG GRANSKNING ·
     En möjlighet att få tusentals röster som skulle innebära en förändrad politisk spelplan. Det var vad som låg på bordet när två moderater kom till ett möte i Alby moské

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.