Petter Nilsson(SD)

Etikett: The new green deal

Avslöjande kring Northvolt: Mörka moln på himmelens rand!

Av , , 13 kommentarer 26

Northvolt sägs ha levererat 5‰ av kapacitet under årets första nio månader.

För årets första nio månader har förlusten ökat till 11 miljarder från förra årets 1,3 miljarder. Bara räntekostnaderna har ökat med 1,6 miljarder kronor.

Det är inte särskilt betryggande siffror. Det förtydligar förvisso relevansen av Scanias uppmärksammade kritik tidigare i år.

Har skrivit många rader i ämnet. Min poäng är som bekant att politiker inte bör fokusera alltför mycket på spekulativ tillväxt. I stället måste fokus ligga på befintliga medborgares väl. Att bättra villkor för befintliga näringar är en god ingång.
Att – som övriga partier gjorde – öppna upp för projekt för att söka kompetens från utanförskapsområden i Malmö, Göteborg och Stockholm; likväl som jaga kompetens utanför europa är förstås fullständigt absurt.

Kan också tycka det både skenheligt och ohedersamt av övriga partier kring detta dock. Särskilt bör nämnas att moderaterna på något besynnerligt sätt genom politiker försökt frisvära sig ansvaret från detta genom att skylla på S.
Så funkar dock inte politik. Man måste stå för det man gjort själv, och ta ansvar för det.

Ifall det nu visar sig att Northvolt inte innebär de enorma vinster man förväntat sig, så får vi se ifall samtliga övriga partier avser att stå för de misstag man gjort, eller ifall man endast kommer skylla ifrån sig.

Personligen förstår jag inte alls ingångsvärdet i att lägga enorma pengar på nya företagsetableringar (inklusive planering inför), i det läge välfärden befinner sig i i Sverige och Västerbotten idag.

Ska även lyfta upp det historiska värdet av litiumkarbonat.
Beskrivning saknas.

Bakverk 23: The New Green Deal!

Av , , 44 kommentarer 33

Tänkte inte recensera gamla skivor, men bakverk 80 var en travesti på det gamla stålverk 80 som kom att orsaka diverse bekymmer för Luleå förr i världen.
Och de grusade förhoppningarna orsakade bekymmer.

Luleå kommun kom att se stor efterfrågan på bostäder. Förväntningarna steg raskt i takt med att det förväntade stålverk 80 skulle komma igång.
Hus revs. Nya fastighetsprojekt påbörjades.
Men stålverk 80 blev inte verklighet.

Det Socialdemokratiska visionära projektet kom att grusas när konjunkturen vände och stålindustrin hamnade i djup kris och produktionen kom att minska.
När så projekteringen avslutades innebar det en påtaglig ekonomisk nedgång för staden. Området har i stora drag stått tomt sedan 2000.

Jag har tidigare skrivit många rader om ”the new green deal”, där jag också inkluderat Västerbottens Northvolt.
Min poäng har varit enkel. Politiken måste iaktta försiktighet. Politiken behöver prioritera befintliga invånare.
Etableringar är inte ett självändamål, särskilt inte när finansieringen i stora drag är beroende av skattemedel.

Senaste inlägget jag skrev  i ämnet, var ”Hybrit eller hybris?”. Det var för snart ett år sedan. Har även problematiserat Northvolt i samma anda. (se även DI: Northvolts förseningar slår hårt mot scania)

Nu har en rapport sett mörka moln vid himmelens rand. Och också kommit att ifrågasätta huruvida skattemiljarder fortsatt bör matas in i projekten.
Jag har inte tagit del av rapporten i sin helhet, men man lyfter problemen med den enorma mängden energi som projekten kräver. Samt ifrågasätter miljönyttan.
Energiförsörjningen på nationell nivå oroar utredarna, likväl som förmåga att kontinuerligt förse svenska hushåll med el.

Vi i norra Sverige som varnat kring bekymmer är samtidigt en aning låsta nu. Kostnadsutveckling och planering kommer till följd av planerna kring New green deal. Kostnader som förutsätter att fossilfritt stål och batterifabrik blir av och klarar av att leverera vad de lovat.

Det är lätt, förstås, att säga något i stil med ”vad var det jag sa” – och benhårt argumentera för att någon annan haft fel. Men det handlar inte om det. Ytterst hoppas jag att samtliga övriga politiker börjar fundera i banor likt; ’håller våra ställningstaganden kring detaljplanering, behov av infrastruktur, arbetskraft(läs: lönedumpning) och investeringar ifall the new green deal’ blir ett ’bakverk 23’?