Politiken måste ta tag i frågorna för äldre

Av , , Bli först att kommentera 0

Politiken måste ta tag i frågorna för äldre. I Umeå där finns nu en bra grund för olika typer av äldreboenden som Bostaden ska bygga men det behövs mera. Det måste bli ett ökat äldreperspektiv i politiken

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslöshet mot brottsligheten. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. För att öka äldres inflytande vill vi lagstifta om att göra det obligatoriskt för kommuner och landsting att inrätta pensionärsråd och även höja anslagen till pensionärsorganisationerna.
 
Huvudbudskap
En av fem svenskar är pensionärer, men så ser det inte ut i våra valda församlingar. För att säkerställa pensionärernas inflytande i svensk politik vill vi nu lagstifta om pensionärsråd i kommuner och landsting och höja anslagen till pensionärsorganisationerna.

Kort bakgrund
Vårt svar på framtidens utmaningar ligger i det starka samhället. Det är ett samhälle vi bygger gemensamt. Inte som konsumenter utan som medborgare. I detta behöver äldre involveras även utanför de ordinarie politiska strukturerna, inte minst för att tillvarata dessas erfarenheter. Därför är pensionärsråd så viktiga. Sådana råd bildades för första gången för cirka 40 år sedan i vissa kommuner till följd av att kommunsammanslagningarna hade minskat pensionärernas kontakt med och inflytande i den lokala politiken.

Genom pensionärsråden har inte minst civilsamhällets pensionärsorganisationer fått bättre möjligheter att informera om och påverka politiken i frågor som varit viktiga för pensionärerna.
Idag finns pensionärsråd i många kommuner och landsting men de finns inte ännu överallt. Hur väl de fungerar skiljer sig också åt.

Förslagen
” Det ska lagstiftas om att varje kommun och landsting ska ha ett pensionärsråd
” Pensionärsorganisationerna får vidare 5 miljoner kronor i höjt årligt anslag.
Budgetpåverkan  obligatoriska pensionärsråd
2019: 4 miljoner
” Utredning (intern utredning S-dep) av hur detta ska genomföras och upprättande av struktur för detta: 2 miljoner kronor.
” Beslut i riksdagen och förberedelser i kommunerna. 2 miljoner kronor.
2020 och framåt: 5 miljoner per år
” Ikraftträdande. Handläggningsresurser för kommuner och landsting: 5 miljoner kronor om året (eftersom detta faller inom ramen för FIP så måste alla kommuner och landsting, också de som har pensionärsråd och funktionshindersråd idag få medel för detta).
Budgetpåverkan  ökade resurser till pensionärsorganisationerna
2019 och framåt: 5 miljoner kronor per år
” Statsbidragen höjs med 5 miljoner årligen för pensionärsorganisationerna.
Frågor och svar

Vad gör ett pensionärsråd?
Svar: Uppgifterna för pensionärsråden i kommuner och landsting kan variera men har som övergripande syfte att bereda pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Detta sker genom överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Hur många kommuner och landsting har pensionärsråd idag?
Svar: 2012 gjorde Socialstyrelsen en kartläggning om pensionärsråd. Av de 65 kommuner som medverkade i kartläggningen var det 57 som svarade att man har pensionärsråd.

Ska pensionärerna som deltar arvoderas?
Svar: Socialdemokraterna anser att vart och ett av Sveriges kommuner och landsting ska ha pensionärsråd. Vi föreslår dock inte att arvodering av ledamöter blir obligatorisk, utan att det fortsatt ska vara upp till varje kommun.

Hur stora är anslagen till pensionärsorganisationerna idag?
Svar: Idag får pensionärsorganisationerna 8 miljoner kronor per år. Medlen till pensionärsorganisationerna har inte höjts under de senaste mandatperioderna.

Vad ska pensionärsorganisationerna använda de ökade medlen till?
Svar: Socialdemokraterna föreslår inte att de ökade medlen öronmärks utan det kommer att vara upp till pensionärsorganisationerna själva. De förväntas dock särskilt stödja att systemet med pensionärsråd fungerar väl i hela landet.

Bli först att kommentera

Säg nej till marknadshyror

Av , , Bli först att kommentera 2

. Säg nej till marknadshyror. Det enklaste sättet det är att inte rösta på moderaterna och inte på något annat parti i alliansen. Men ska du vara säker att de inte införs rösta på Socialdemokraterna.

Med marknadshyror ökar otryggheten Tre miljoner människor i Sverige bor i dag i en hyresrätt. Vid ett införande av marknadshyror riskerar hyresgäster chockhöjda hyror på tiotusentals kronor om året. Det skulle tvinga folk att flytta från sina hem och därigenom öka otryggheten. Detta visar en rapport som Hyresgästföreningen nyligen släppt.

När nu Moderaterna öppnar upp för att avreglera hyresmarknaden riskerar det att leda till rejält höjda hyror i stora delar av landet. Det är en politik som slår mot vanligt folks trygghet. Moderaternas otrygghetschock står i kontrast Socialdemokraternas politik. Vi vill bekämpa bostadsbristen och genom stöd till fler hyresrätter och stabila förutsättningar för Sveriges hyresgäster. Det är så vi bygger ett tryggare Sverige.

En fullständig avreglering av hyresmarknaden skulle för dig som bor i Stockholms län kunna ge en hyreshöjning på 46 procent i genomsnitt. I Göteborg riskerar hyrorna att öka med så mycket som 50 procent, medan hyresgästerna i Halmstad och Helsingborg kan vänta sig hyreshöjningar på 30 respektive 24 procent.

Även en mindre hyreshöjning på 20 procent skulle påverka många hyresgäster. Beräkningar visar att en sådan nivå skulle innebära en årlig kostnadsökning på 2,6 miljarder för bostadsrelaterade bidrag.

Vi socialdemokrater tror istället på den svenska partsmodellen, där hyresgästerna och fastighetsägarna kommer överens om hyrorna. Vi vill värna om allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok. I stället för att sälja ut allmännyttans hyresrätter vill vi bygga fler hyresrätter.

Om detta handlar valet i september 2018. Vi vill se ett starkare samhälle med en trygg bostadspolitik. Anmäl ditt intresse att göra en insats i valet här!

Bli först att kommentera

Det blir en ny Finlandsfärja

Av , , Bli först att kommentera 1

Det blir en ny Finlandsfärja. Kvarkentrafiken är en mycket viktig kommunikationslänk mellan Sverige och Finland och i går tog Umeå kommun beslut om att delta i finansieringen av en sådan. Alliansen och Socialdemokraterna står bakom detta beslut. Vänstern däremot ville inte vara med och yrkade på återremiss för de ville se mer. Allt var dock med och det finns ingen tid att fundera mer och allt som går att utreda är utrett så något motiv för att dröja med beslutet fanns inte och då sa vänsterpartiet nej.

Jag tror inte heller de har velat vara beredda på att säga ja. Staten har länge gett besked att man kan inte stötta en färja. Jag är både glad och stolt över att vi klarar av en sådan viktig länk över Kvarken. Staten tjänar dock stora pengar på detta då finländarna är bra på att handla och därmed betalar moms. Nu går arbetet vidare med upphandling av denna nya färja och det kommer en ny att stå färdig inom några år.

Bli först att kommentera

Vilka vill bli sjukvårdspersonal i framtiden

Av , , Bli först att kommentera 1

Vilka vill bli sjukvårdspersonal i framtiden. Det skulle i alla fall inte jag vilja bli om jag skulle börja om och vara yngre. Varför kanske ni frågar och det svaret är mycket enkelt. Det finns ingen yrkesgrupp som det spottas och klankas på som just vårdpersonal. De som är den största bidragande orsaken är media. De har i alla fall inte under de två senaste åren inte sagt något om att vi har världens bästa sjukvård och att det är sjukvårdspersonalen som ser till detta .

Media söker upp folk som inte är nöjda över de behandlingar någon fått där man söker någon som håller med och det kan tex vara någon läkare. De som aldrig träffat patienten och som vet mycket bättre än de som utfört behandlingen. Hur törs någon säga något om detta utan att ha träffat patienten.Visst kan man vara lite missnöjd i bland det vet jag själv och att det tar tid att få reda på vad det är för fel. Jag vet samtidigt att det är brist på pengar och att nya dyra behandlingsformer kommer i strid ström och som är dyrare än nuvarande. Det blev för stora neddragningar under allianstiden.

Så tillbaka till hetsen mot personalen. Jag är också rädd för att personalen inte gör det som de kan på grund av systemet med att man kan bli anmäld. Det systemet tror jag inte är bra, för jag tror egentligen att sjukvårdspersonalen alltid gör sitt bästa utifrån de kunskaper de fått. Jag kan fundera över om utbildningen hinner med i den tekniska utvecklingen och därmed har svårt att behandla som mer erfarna. Jag funder också mycket om personalen får göra det de är utbildade för nämligen sjukvård och inte syssla med byråkrati. Jag vet detta för att jag har goda kontakter med folk inom sjukvården. Den delen gäller även lärarna.

Åter till hetsen mot personalen som blivit så brutal och som jag inte alls tycker visa någon etikett. Framförallt att man litar mera på folk som inte är sjukvårdskunning utan bara vet hur andra behandlats och man blivit bra. Jag tycker också det är mycket märkligt att det finns tillexempel många fall där man lyssnar på någon sjukvårdspersonal och dessutom glömmer man att behandlande läkare och annan sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Det har jag hört men det var 30-40 år sedan då man hade ett program där psykiskt sjuka talade om att de vet inte varför de var intagna. Jag var isolerarare på den tiden och jobbade ofta på Umedalens sjukhus och den personen som berättade att hon visste inte varför hon var på Umedalen. Hon var ofta och hälsade på oss och då sa hon att hon var där för att hon tuttat på Sjösala. Doktorn som satt i TV kunde inte säga sanningen. Jag tror att det är svårt för utomstående att uttala sig om patienter om man inte vet och har undersökt patienterna.

Ska vi kunna behålla en sjukvård av världsklass måste det bli slut på häxjakten på sjukvårdspersonal av alla kategorier för jag tror att man gör allt man kan för att hjälpa patienterna. Sedan ska arbetsgivarna fortbilda sin personal så de klarar av alla de nya arbetsuppgifterna som kommer. Jag tycker vi ska vara stolta över den sjukvårdspersonal som finns och sjuvården har bra forskning så de finner nya och bättre behandlingsmetoder/medel hela tiden. Vi har en finanseringsmodell som ger en generell välfärdspolitik där det inte är plånbokens storlek som styr om jag får hjälp utan det är behoven som styr. Den modellen ska vi vara rädd om.

Bli först att kommentera

Jag har troligen underskattat Trump

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har troligen underskattat Trump. I alla fall när det gäller diskussionen med Nordkorea. Jag trodde inte att han så snabbt skulle vidta åtgärder utifrån den diskussion han hade med Nordkorea. Visserligen sa han i samband med någon presskonferens att han omedelbart skulle upphöra med militärövningarna med Sydkorea. Han gjorde även det tillägget att det var ett utmärkt sätt att spara pengar. Hoppas att han tar med dessa tankar längre fram att nedrustningen kostar inga pengar men kan ge stora inbesparingar. Så här säger Omni om militärövningarna.

Sydkorea och USA väntas under den kommande veckan ge besked om att de ska upphöra med storskaliga  militärövningar. Det rapporterar den sydkoreanska nyhetsbyrån Yonhap enligt Reuters.

Enligt nyhetsbyråns källor kommer länderna endast att upphöra med stora gemensamma övningar och inte med mindre rutinövningar. Enligt planen ger de sig också rätten att återuppta övningarna om Nordkorea inte lever upp till sitt löfte om nedrustning.

USA:s president Donald Trump överraskade tjänstemän i Seoul och Washington när han lovade att sluta med krigsspel  efter sitt möte med Nordkoreas ledare Kim Jong-Un förra veckan. Slut citat.

Nu kan visserligen det bli tolkningar om vad nedrustningen består av och eller om det är stora eller små övningar.

Bli först att kommentera

Bedrägerierna ökar hela tiden

Av , , Bli först att kommentera 0

Bedrägerierna ökar hela tiden. Det går ändå att skydda sig och det gäller att hela tiden tänka till. De har olika och olika sätt allt i från försäljningar av typ av medlemsskap, telefon försäljningar och så där man lurar åt sig koder och kortnummer. För några dagar så jag några kloka tips och jag tror det var på SvT text och lägger ut den här och så här ser det ut.

Så skyddar du dig mot bedrägerier

”Spärra kortet för köp i utlandet eller köp på internet. Ha kortet knutet till ett speciellt konto där du kanske inte har så mycket pengar åt gången.

”Lämna aldrig ut personliga koder eller kontouppgifter till någon som ringer.

”Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig.

”Om du blir misstänksam mot någon som ringer, lägg på luren och slå själv in
numret till bankens kundtjänst för att kontrollringa.

Tänk dig för och en speciell grupp som bedragare och skojare riktar in sina gangsterfasoner mot.

Bli först att kommentera

Vi går till val på ett starkare samhälle

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi går till val på ett starkare samhälle.Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Idag startar en landsomfattande reklamkampanj som berättar hur det ska gå till. Fyra populära och erfarna socialdemokrater har dessutom ett särskilt ansvar att lyfta budskapen hela vägen fram till valet: Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och Margot Wallström.

Vallokomotiven presenterades av partisekreterare Lena Rådström Baastad igår, och är fyra av Socialdemokraternas mest kända och utan tvekan mest populära företrädare  tillsammans har de många års erfarenhet från såväl riks- som kommunpolitik.
 

Stefan Löfven  en resultatpolitiker som med sitt lugn och sin pragmatism skapat stabila förutsättningar för landet och levererat nödvändiga reformer i en osäker tid.
 
Magdalena Andersson   har lett finansdepartementets arbete och vänt underskott till överskott, betalat av på statsskulden så att den nu är på sin lägsta nivå sedan 1977. 300 000 fler har ett jobb att gå till och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på 16 år.
Peter Hultqvist   försvarsminister, som också varit kommunalråd i 17 år. Han har ett stort förtroende i breda väljargrupper och har byggt upp stöd och respekt långt över blockgränsen.
Margot Wallström  en av Sveriges mest populära politiker som har satt den feministiska utrikespolitiken på kartan och lett Sverige in i FN:s säkerhetsråd. Men mitt i världspolitiken tappar hon aldrig drivet att rätta till orättvisor.

Valet i höst blir en folkomröstning om den svenska välfärden. Vägvalet står mellan investeringar i ett tryggare och starkare Sverige och skattesänkningar med svagare välfärd som följd.

Bli först att kommentera

Opinionssiffror kommer ofta tolkas olika

Av , , 2 kommentarer 2

Opinionssiffror kommer ofta tolkas olika. Ja fredagen kom en ny undersökning och de kommer nu ofta och i bland jämförs de mellan de olika institut vilket jag tycker är helt fel. I den här Sifo undersökningen visar det att S inte tappat något alls vilket knappast gläder Mats Knutsson på SvT och det gör säkert inte heller att moderaterna backat med hela 3% på en månad . De svarta rubrikerna S får har inte synts till om M men nu är man på nivåer när Batra fick gå. Har det varit S har vi sett katastrof, partiet i kris, kris för Lövfen och många andra svarta rubriker.

Jag tycker själv att det är märkligt att inte våra siffror är högre då det endast är vi Socialdemokrater har en sammanhållen välfärdspolitik som bygger på den generella välfärden och att den ska finansieras och det enda sättet är genom skatter. Det är en skälvklarhet för mig och att det blir mindre välfärd med alliansens budget både i riket och i Umeå kommun där man också ska sänka skatten och där SD,s politik slår hårdast och speciellt mot de inlandskommunerna då man ska skära i statsbidragen. Undersökningen visar att det säkert blir tufft för KD att vara kvar i riksdagen och även MP ligger på 4%. Ett annat parti som har det tungt men det speglas inte alla i media men de har 1% till att degraderas för att tala idrottsspråk. Så tillbaka till opinionsundersökningen som den ser ut i Sifo/SvD.

Detta Sifo mätningen för Juni och siffrorna inom parantes är siffrorna för maj månad
Moderaterna: 20,6 (23,6)
Liberalerna: 4,9 (4,8)
Centerpartiet: 10,8 (8,1)
Kristdemokraterna: 2,4 (3,5)
Miljöpartiet: 4,0 (4,0)
Socialdemokraterna: 26,1 (25,2)
Vänsterpartiet: 9,8 (9,3)
Sverigedemokraterna: 18,5 (18,7)
Övriga: 2,9 (2,9)
Källa: Svenska dagbladet.

2 kommentarer

Nu satsas på nytt bostadsområde i Sävar

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu satsas på nytt bostadsområde i Sävar. För att den ska kunna byggas i våra orter behövs planlagd mark och det är det som nu ska ske. Sävars attraktivitet kommer s även att öka när Botniabanan ska byggas. Det har gått ett ut ett pressmeddelande om detta som jag nu lägger ut här.

Nu inleds planläggning av området mellan Backvägen och Majorsvägen, öster om Sävarån i Sävar. Preliminärt syfte med planen är att skapa förutsättningar för bostäder och viss handel.

Planområdet är ca 3 550 kvadratmeter och marken är i både privat och kommunal ägo. Delar är bebyggd, övriga delar är idag obebyggd. I förslaget till Fördjupning för Sävar i översiktsplanen är området utpekat som ett område för utveckling.

Hur stor exploateringen av området kan bli kommer att prövas i planarbetet. Nyckelfrågor som behöver utredas i planarbetet är t ex  friytekravet och parkeringsbehovet.

 Det ligger helt rätt i tiden att utveckla området med tanke på Norrbotniabanan och det ligger dessutom helt i linje med översiktsplaneringen för Sävar, säger Mikael Berglund (S) kommunstyrelsens ordförande. 
Detaljplanen beräknas antas tredje kvartalet 2020. Slut citat pressmeddelandet från Byggnadsnämnden. Den finns självklart på Umeå kommun med kartor och beskrivning hur området ser ut och det sker även samråd innan planen slutgiltigt antas

Bli först att kommentera

Nu ska mark planeras i Hörnefors

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu ska mark planeras i Hörnefors. Det innebär att man ska göra en detaljplan så det ska bli möjligt att bygga bostäder där. Så här säger man i ett pressmeddelande.
Kommunen inleder nu planläggning av ett centralt område i Hörnefors. Syftet är att skapa förutsättningar för bostäder.

Hörnefors församling har kontaktat Umeå kommun i syfte att planlägga delar av sin fastighet. Norr om församlingens mark ligger en fastighet som ägs av Umeå kommun. Området  ligger väldigt centralt och lättillgängligt till och ett samlat grepp kan skapa förutsättningar för en god planering av området.

 Det är mycket positivt att aktörer vill satsa och bygga bostäder i kommundelarna där behovet är stort. Här handlar det dessutom om utveckling av Hörnefors kommundelscentrum och uppemot 40-50 lägenheter, säger Mikael Berglund (S) byggnadsnämndens ordförande. 

Frågor att lösa

I området ligger flera huvudledningar som kan vara väldigt kostsamma att flytta. Majoriteten av ledningarna ska i största möjliga mån ligga kvar så att kostnaderna för exploateringen kan hållas nere.

I den fördjupade översiktsplanen för Hörnefors är området planlagt för allmänt ändamål. Öster om planområdet rinner Hörnån som är ett strandskyddat vattendrag. Hur bebyggelsen förhåller sig till strandskyddet ska hanteras i det kommande planarbetet. Hörnefors prästgård en utpekad kulturmiljö vilket man också ska ta hänsyn till i planarbetet.

Detaljplanen beräknas antas fjärde kvartalet 2020 

Bli först att kommentera