VK skriver för att folk ska dra sin slutsats i granskningen

Av , , Bli först att kommentera 9

VK skriver för att folk ska dra sin slutsats i granskning och tro på julklappar och att kommunen bjudit på sprit. Tar några exempel i bloggen. Man skriver i en text Det finns en öppen bar både på fredag och lördag. Alla vi som varit ute vet att finns det barer och att är de öppna fredagar och lördagar. Men VK glömde medvetet bort att skriva att när man gick dit fick man betala själva för alkoholen. Flera som jag pratat med har tolkat det som att det var fritt att gå och hämta alkohol.

Så stod det i en stor svart rubrik att 90 anställda fick en surfplatta till jul.Det är ju osanning för ingen fick en surfplatta. Nästan alla i kommunen har en surfplatta eller en dator för det är ett arbetsredskap. All kommunikation sker vi nätet och alla handlingar till politiker sker vi surfplattor och de tillhandahålls av kommunen men lämnas tillbaka eller får köpas.

Det är billigare och effektivare och en väg mot det papperslösa samhället för kommunen. VK litar på en källa som säger att det var väl insatt källa som säger att surfplattorna var en julklapp. Kolla borde en granskare göra och det är VK som tycker att källan är väl insatt och inte en källa som vill skada av någon anledning

Jag blev själv beskylld för en brottslig handling när det gäller en kommentar om romerna. Blev anmäld bedömde att jag inte gjort något brottsligt och lade ned förundersökning. Det är dock en brottslig handling att påstå att någon gjort något brottsligt. Men hur kan man säga att man fick en surfplatta till julben julklapp när det inte var så. Fick är att tolkas som det är de anställdas egen trots att den ägs av kommunen annars får man låna. Man har också en vana att ringa till sk experter och ställer frågor och får ett svar som passar utan att ge en bild av helheten. Det har jag själv varit med om

I de här fallen har KS au beställt en utredning om dessa resor och då får vi se om reglerna följs. När man är ute och reser lär man sig mycket och på en resa fick vi träffa Tyra Frank som drev ett äldreboende som var fantastiskt och kostade mindre men med bättre vård och omsorg. Vi tog hit henne och hon berättade för våra anställda hur man arbetade. Nu har Tyra Frank blivit äldreminister i den Danska regeringen Direkt efter det första mötet komma många ur personalen fram och sa så vill vi jobba. Jag sa till att har politiken fattat beslut som hindrar detta hör av er ska vi ändra det. Ingen hörde av sig men i Holmsund jobbade man i stort sett som hos Tyra och billigare blev det men de fick inte behålla alla pengar då skolan inom KDN hade underskott.

Jag har alltid trott på att man måste ut och se och lära hur andra jobbar trots att vi är duktiga på mycket är vi inte alltid bäst i klassen. Men hur många som åker är ledningens sak att avgöra för att nå målet med utbildningen. I de allra flesta bolagen inom den privata sidan har man utbildningar som vi som konsumenter får betala när man köper tjänster och produkter. Jag har också från säker källa fått veta hur det är när VK bjudit in sina annonsörer. Nu får vi inte veta det för media och inte bara VK är väl de enda som det inte finns någon granskning på.

Jag är inte alls emot granskning utan tvärt om men det får inte råda någon tvekan om att den drar rätt slutsatser och visa allt vilket jag inte tyckt att man gjort i dessa fall. Jag tycker även det är fel att journalister är med i facebookgrupper som driver frågor för ett eget intresse. Då är man inte objektiva i sin granskning även om självklart får tycka vad man vill

Bli först att kommentera

Granskningen av kommunen innehöll brister

Av , , 1 kommentar 30

Granskningen av kommunen innehöll brister. Jag tycker det är märkligt att inte VK tagit med helheten när det gäller resorna som de nu har granskat. Jag har ägnat lite tid att ta reda på helheten och då kom följande fram. De här gjordes under den tid Lasse Jakobsson (v) var ordförande i tekniska nämnden.

IT har genomfört några resor under åren 2010 till 2015, Lycksele, Dublin, Saxnäs, Åre och Sollefteå. I Dublin var man på IBM och Microsoft. Resorna har lagts mestadels utanför arbetstid, inga reseräkningar och traktamenten har man tagit ut. Man har satsat sin egna tid i huvudsak på detta.

Resornas syfte har varit att jobba med värdegrund, verksamhetsplanering och att också få ihop en arbetsgrupp till en helhet. De har ju fått betala själv för tillägg för enkelrum i samband med dessa resor har jag också hört. Det har så vitt jag förstått varit väldigt turbulent efter att ITs intraprenad upphörde och den chefen fick gå.

IT har nog varit en av kommunens bästa då det gäller att sitta i lokaler effektivt. Säkerligen har det sparats en hel del kostnader tack vare det. Nu har den och andra verksamheter gjorts om till anslagsfinansiering i stället. Det ska jag kommentera när jag ser hur det blir efter en tid men alla vet nog om att jag tycker att alla kostnader ska ligga på varje nämnd. Men det kommer väl en utvärdering av detta.

Det snackas också om nån julklapp när det gäller surfplattor, jag har då aldrig under min tid hört talas om att man får en julklapp som kommunen fortfarande äger och ska ha tillbaka om när man slutar.

Samhällsbyggnads lednings resor är väl inte de enda som förekommit inom Umeå kommun? Tre stycken, var det sen nya förvaltningorganisationen med en förvaltning kom till 2010. Jag förväntar mig att de håller koll på omvärlden och lär.

Dessutom tycker jag hela konceptet med samhällsbyggnadskontoret som infördes 2004 varit lyckat och att de nämnder som hade verksamhet där som Miljö, Byggnadsnämnd, tekniska och brand gjorde kraftiga effektivitetsvinster. Då fick nämnderna bestämma hur överskottet skulle fördelas

1 kommentar

Vi har ett framgångsrikt företag inom miljö och hållbarhet

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi har ett framgångsrikt företag inom miljöområdet. Det jag nu menar är Enetjärn Natur som har uppdrag över hela landet mer eller mindre. Anders Enetjärn jobbade tidigare på miljökontoret i kommunen och vågade satsa på ett eget företag och det har varit mycket framgångsrikt. Jag blev imponerad när jag gick in och tittade på deras hemsida där man gjort ett stort jobb med riktlinjer för markanvändningen åt LKAB. Nedan ser ni vad jag hittade på deras hemsida

LKAB lade fast landets bästa riktlinjer för markanvändning!
2016-11-28
?

I slutet av 2013 hade vi på Enetjärn Natur ett uppdrag att föreslå riktlinjer för LKAB:s markanvändning, med hänsyn till utmaningarna det innebär att gruvverksamhet tar mark och naturvärden i anspråk. Vi enades med bolaget kring skarpa formuleringar om bl.a. No Net Loss, ekologisk kompensation och ekologisk efterbehandling. Men det tog ett par år av intern förankring inom LKAB innan riktlinjerna var mogna för styrelsen. Och vid Svemins höstmöte den 24 november i år fick vår vd Anders Enetjärn bekräftat av LKAB:s vd Jan Moström att han själv hade varit med som ny vd och ansvarat för att riktlinjerna lyftes till och antogs av LKAB:s styrelse. 

”LKAB:s Riktlinjer för markanvändning är den allra första av sitt slag i landet” kommenterar Anders Enetjärn. ”Lydelsen under rubriken Naturkapital och Ekosystemtjänster är outstanding! Mig veterligen finns det inget annat företag som antagit ett så ansvarsfullt förhållningssätt till naturen som ett kapital. Jag är verkligen glad att vi inom Enetjärn Natur gör skillnad på strategisk nivå inom näringslivet. Nästa steg är att hjälpa fler företag att processa fram liknande förhållningssätt!” avslutar Anders Enetjärn.

Långsiktigt arbete lönar sig!
Ur LKAB:s  Riktlinjer för markanvändning, avsnittet Naturkapital och Ekosystemtjänster:

När mark tas i anspråk av LKAB:s verksamhet påverkas naturkapital och ekosystemtjänster. LKAB tar ansvar för den påverkan vår verksamhet innebär och arbetar proaktivt mot förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i all verksamhet. Detta innebär att i första hand minimera påverkan och att sedan att även tillföra och skapa nya värden. LKAB:s ambition är att verksamheten inte ska innebära en nettoförlust av biologisk mångfald när naturmark tas i anspråk, oavsett var i landskapet eller i vilken naturtyp det sker. LKAB bygger arbetet på den så kallade hänsynshierarkins fyra steg; undvika, minimera, restaurera och kompensera skada. Fokus ska ligga på landskaps- och naturtypsnivå. Förhållningssättet kräver stor kunskap om naturtyper, arter och väl dokumenterade naturvärden, både på land och i vatten redan i planeringsskeden. Arbetet föregås av samråd och dialog med berörda intressenter.

Här kan du läsa dokumentet om LKAB

Vi har ett framgångsrikt företag inom...

Bli först att kommentera

Vi kanske får konstgjort blod i framtiden

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi kanske får konstgjort blod i framtiden. Ja det går att göra fler och fler reservdelar för oss människor och det räddar liv. Det pågår försök. Nu ska man med hjälp av genmodifierad tobak, havre, sockerbetor och bondbönor försöka framställa hemoglobin. Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Lunds tekniska högskola (LTH) som gör försöket.

”Vi har begränsad tillgång till blod, speciellt i nödsituationer. Om vi kan hitta en ersättning för äkta blod kan man rädda liv på ett enklare och mer effektivt sätt, säger professor Li-Hua Zhu. Nästa steg i processen är att utvärdera egenskaperna hos det hemoglobin som framtällts i forskningslaboratorierna och sedan testa det i cellkulturer på möss, innan försök kan göras på människor.

Det skulle verkligen var en mycket viktig upptäckt. Dessutom får man anta att det blodet är rent och inte smittat med något farligt. Hoppas att de lyckas, och då är bristen på blod borta.

Bli först att kommentera

Dagens industri spekulerar när Löfven slutar

Av , , 1 kommentar 0

Dagens industri spekulerar när Löfven slutar. Dagens Industri säger att man varit i kontakt ett stort antal ledande Socialdemokrater. Då säger DI att Stefan Löfven väntas avgå som partiledare efter riksdagsvalet 2018, Visst tror även jag att det blir efter valet 2018 men inte vilket år det blir. Men det säkert att han förr eller senare kommer att avgå

DI slutsats är att beskedet kan komma våren 2019, eller efter ytterligare något år eller två om partiet vinner valet, skriver tidningen som påpekar att oro i omvärlden och politisk turbulens i Sverige kan ändra på planerna. Dagens Industri pekar ut civilminister Ardalan Shekarabi och inrikesminister Anders Ygeman som de troligaste kandidaterna till att ta över.

Jag funderar varför tidningen är ute och spekulerar vad som sker om minst 3-4 år. De har säkert ett syfte med detta. När man ser vad som sker i USA där har man valt en president som är 70 år och gör politisk debut och som utser äldre ministrar så håller Sverige fortfarande på med att diskriminera äldre personer till politiska uppdrag. Jag tycker att politiken och förtroendevalda borde spegla hur åldersfördelningen i samhället ser ut.

1 kommentar

Åhléns drog tillbaka en annonskampanj

Av , , Bli först att kommentera 1

Åhléns drog tillbaka en annonskampanj. Den hade innehållit där en mörkhyad pojke i luciakläder fått utstå rasistiska och hatiska kommentarer. Pojkens föräldrar vädjade att kampanjen skulle läggas ner. Nu vill tusentals människor visa sin kärlek för honom. Det är självklart bra men inte tillräckligt.

Det här hade hänt på Åhlens Facebooksida och där framgår det tydligt vilka som skrivit dessa kommentarer. Jag förstår som sagt att man drog tillbaka kampanjen men det borde vara en självklarhet att man gör en anmälan mot personer i frågan. Det blir inget slut på näthatet om de som sysslar med detta inte anmäls.

Däremot finns det media där man kan vara anonym och där är det svårare att finna namnet. I den blogg som finns på VK, s nättidning men som VK sagt ifrån sig ansvaret för publiceringen men där har bloggägaren fått ta ansvaret för vad som egentligen borde vara ansvarig utgivares ansvar eftersom det står att nättidningen har en ansvarig utgivare. Den som äger bloggen ser både IP adressen och det namn som den som skrivit kommentaren gjort men som många gånger är fejkat

Jag tycker att man måste börja anmäla de som på detta sätt blivit utsätter folk för rasistiska påhopp men även förtalar. Som sagt jag har fått mycket grova påhopp i kommentatorsfälten som jag självklart inte publicerat. Jag tycker VK borde ta bort kommentatorsfälten som många andra gjort för de stimulerar bara att näthatet utvecklas. Riksdag och regering borde skärpa lagstiftningen när det gäller det så kallade näthatet

Bli först att kommentera

Sverigedemokraterna uteslöt Anna Hagwall

Av , , Bli först att kommentera 0

Sverigedemokraterna uteslöt Anna Hagwall. Varför de gör det bryr jag mig inte om men det är självklart en sak som partiet bestämmer och som inte media har ett enda dugg med att göra även om de tycks tro det och tar den uteslutna till försvar. Deltar man i ett parti är det saker som är viktigare än andra och bryter man mot grundläggande saker i partiet ska de självklart uteslutas. Det brukar regleras i partiets stadgar. Men det är åt skogen att hon eller någon annan i SD eller något annat parti kan sitta kvar på ett politiskt mandat oavsett var man är invald i en kommun, kyrkan, landsting, region eller i Riksdagen.

I Sverige har vi en lag som heter partival med personval. Man väljs in för att man ställer upp på en valsedel som partiet gått till val på. Det gäller till de platser man väljs direkt vi en valsedel. Men lagen säger just PARTIVAL med personvalsinslag som man väljs in för partiet. Man kan fråga sig om det är vad väljarna tycker då man kan tex bli invald som första kandidat även om man står sist på valsedeln och om man fått 5% som kryssat en och fått en röst mer än den som stod först på valsedeln. Endera personval eller partival eftersom det första inte ger en rättvis bild.

Ännu märkligare är att du även kan bli politisk vilde om du valts in av partiet på en post i en styrelse och en nämnd och kan sitta kvar om du lämnar partiet eller utesluts. Det är obegripligt att partierna i Riksdagen inte ändrar detta

Med den utgångspunkten måste lagen ändras så att den som blivit invald på en partivalsedel ska automatisk räknas som inte valbar och uteslutas från sitt uppdrag. Vi har haft problem i Umeå där jag stått på ett annat partis valsedel som kunde kalla sig Socialdemokraterna. Då kunde man använda så kallade spränglistor men det är ändrat i lagen. Så visst går det att åtgärda även de som lämnar ett parti eller uteslutits

Det här problemet finns även i fullmäktige i Umeå där en kvinna blev invald som miljöpartist men när miljöpartiet gjorde en valkartell med oss Socialdemokraterna lämnade hon MP blev vad man kallar politisk vilde och numera politisk stöder V eller om det är Fi.

Ändra lagarna nu och är riksdagen så inkompetent att man tycker att personer som blivit invald ska kunna sitta kvar trots att de uteslutits eller lämnat partiet ska kunna sitta kvar. Jag är ganska säker på att det blir en total uppslutning bakom detta förutom bland vildarna för det låter inte sunt att det finns vildar i beslutande politiska församlingar

Bli först att kommentera

Hitta lösning för Aleppo av humanitära skäl

Av , , Bli först att kommentera 1

Hitta lösning för Aleppo av humanitära skäl. FN:s humanitära chef Stephen O Brien vädjar till parterna i Syrienkonflikten att hitta en fredlig lösning på situationen i Aleppo. Han uppmanar också regimen att avbryta offensiven, så att humanitär hjälp kan nå de östra delarna av staden. Det är fruktansvärda bilder vi fått se från rapporter från kriget. Oskyldiga människor främst barn och kvinnor lider.

För mänsklighetens skull vädjar vi till parterna att göra allt för att skydda civila och bereda väg till östra Aleppo innan det blir en gigantisk kyrkogård, sa O Brien till FN:s säkerhetsråd på onsdagen, enligt AFP. Enligt O Brien är tiden knapp för de hjälpkonvojer som står redo i Turkiet och västra Aleppo.
Klockan tickar, snart kommer vintern, sa han. Tänk om man kunde lyssna på O’Brien någon gång

Bli först att kommentera

Det finns de i S som vill sätta partiet i opposition

Av , , 3 kommentarer 6

Det finns de i S som vill sätta partiet i opposition. Text TV hade en artikel i söndags som lyder ”Strid om flyktingpolitiken inom S” och stämmer det som sägs och att partiet ska gå tillbaka till den gamla invandrarpolitiken är valet förlorat helt säkert. Nu är det svårt av artikeln att se om det är invandringspolitiken eller flyktingpolitiken men jag antar att det främst är den senare man menar eftersom det står att de vill återgå till förra årets generösare regler

Jag grundar det på följande uttalande. ”Vi vet att permanenta uppehållstillstånd och möjligheten att återförenas med sin familj är viktiga beståndsdelar för att etablera sig, säger Sara Karlsson (S)” som är vice ordförande i Migrationspolitiska S-föreningen och har varit med och tagit fram motionen som har stöd i SSU. Enligt text TV är ”Även Kvinnoförbundet och inflytelserika Stockholms arbetarekommun stödjer motionen.

Självklart håller partiledningen emot och försvarar den stramare flyktingpolitiken som infördes för ett år sedan. Jag håller med Partisekreteraren Lena Rådström Baastad som fick frågan i SVT Agenda i november och sa ”Vi kan inte gå tillbaka till den flyktingpolitik som Sverige hade förra hösten”

Att göra en vänstergir inom politiken i den frågan då är man så långt ifrån vad våra kärnväljare tycker och är i det närmaste ett politiskt självmord. Vi vet hur mycket vänster svenskarna vill ha och att ta några vänstersympatier stärker enbart M och Sverigedemokraterna. Den politik vi nu för är tillräcklig och vad vi klarar av både ekonomiskt och ur bostadssynpunkt. Kommunerna får inte ens betalt av staten för det man gör. Man måste ha råd att värna välfärden i Sverige först och se till att vi klarar välfärdsfrågorna inte minst för den ökade andelen i den äldre befolkningen.

I ett Europa måste även flyktingarna fördelas solidariskt inom EU. Sedan har det även visat sig att många av de som kommit till Sverige inte har flyktingskäl och ska inte få stanna.

Jag är imponerad av hur partiledningen skött den här frågan och även lyckats samla en bred överenskommelse vilken är självklart om man ska klara av en bra flyktingpolitik. Löfven med sina ministrar ska äras för detta.

3 kommentarer

Blir akademin fri när Trump blir president

Av , , Bli först att kommentera 0

Blir akademin fri när Trump blir president. Det är många som har en rädsla för att så kommer det inte att bli. Som president måste Donald Trump bevara akademins självständighet och inte försöka politisera forskningen. Det skriver över 2 300 vetenskapsmän, däribland 22 Nobelpristagare, i ett öppet brev.
Kongressen och Trumpadministrationen måste hålla fast vid de höga kraven på vetenskaplig integritet och självständighet för att kunna bemöta hoten mot folkhälsan och klimatet , heter det i brevet.

Andrew Rosenberg, en av initiativtagarna till brevet, säger till Washington Post att han och andra forskare är oroade över flera uttalanden som Trump gjorde i valrörelsen och det är de nog inte ensamma om. Vi måste se till att det inte blir någon politisering av forskningen, säger Rosenberg.

Bli först att kommentera