Till er alla som läst i VK om…

Av , , Bli först att kommentera 3

Till er alla som läst i VK om läkemedelshantering. Ta och läs Andreas Lundgrens blogg i VK idag och jag är helt säker på att han har helt rätt och VK helt fel. Det Anders skriver om har hela nämnden fått information om. Jag är inte förvånad över Vk för de har i andra reportage också hårt angripit kommunal personal. Jag undrar faktiskt vilken utbildning journalister har som agerar på detta sätt

Läs Andreas Lundgrens blogg på VK.se där får du reda på sanningen

Bli först att kommentera

Hägglund som grävande journalist

Av , , Bli först att kommentera 16

Hägglund som grävande journalist? Jan Hägglund hade en intressant blogg i går som liknande vad grävande journalister brukar göra och den handlade om en av Sverigedemokraternas kandidater till Kommunfullmäktige. Den är till 100% sann eftersom han har tagit uppgifterna direkt från kandidatens Facebooksida. Hägglunds ingång i bloggen går ut på om Sverigedemokraterna har eller gör någon kontroll på sina kandidater vilket inte ser troligt ut. Jag gör något som jag aldrig gjort tidigare jag rekommenderar er att läsa bloggen. Där framgår det att kandidaten kör svarttaxi.

Det är fler saker som har hänt med Sverigedemokraterna i länet de sista dagarna när det gäller deras valsedlar. De har satt upp Petter Nilsson som enda kandidat i flera kommuner där de inte har någon kandidat trots att han inte är valbar då han inte är skriven i de kommunerna. Jag tycker det är ett fel i valsystemet att man sätter upp kandidater som inte är valbara och sånt måste rättas till. Vi har för många år sedan fått ett annat Lex Umeå när gamla Offensiv gick till val på en Socialdemokratisk valsedel där Margot Wikström och jag fick stå överst på valsedeln och sedan var det deras egna kandidater. I dag ska alla kandidater skriva under och systemet med så kallade spränglistor är borta

Partier dom gör som sverigedemokraterna nu gör är ett hot mot demokratin då det blir tomma stolar och ett fullmäktige kommer inte att bestå av det antal ledamöter som det ska. Systemet med politiska vildar bör också rättas till. I Sverige har vi partival med personvalsinslag och de personer som då byter parti eller utesluts ur partiet bör också med automatik mista sitt uppdrag. Här sitter Agerhäll på ett SD mandat trots att han är utesluten och samma är det med Nordström som blev invald som miljöpartist med när MP gjorde upp med S hoppade hon av. Man måste ändra och ta bort sådana avarter i valsystemet.

Bli först att kommentera

Liberalerna ska nu satsa på specialistsjuksköterskor

Av , , Bli först att kommentera 3

Liberalerna ska nu satsa på specialistsjuksköterskor. De vill ha en ny akademisk specialistutbildning för sjuksköterskor. De ska kunna utbilda sig med lön. De vill ha en nationell modell för utbildningen som ska finansieras gemensamt av stat och landsting så att villkoren blir desamma i hela landet. Förslaget finns med i partiets vårbudget. Bristen på specialistsjuksköterskor är ett av huvudproblemen i svensk sjukvård”, uppger Liberalernas vårdpolitiska talesperson Anna Starbrink i en skriftlig kommentar.

Visst finns det brist det på folk det håller jag med om men det är bland annat liberalerna som är orsaken till bristen bland annat till sjukvården och även till sjuksköterskor. De som saknas nu skulle ha varit färdigutbildade med det gjorde inte alliansen när de satt i regeringen. Sjuksköterskor är en akademisk utbildning och det är staten som ska stå för dem men nu vill man delvis kommunalisera just den utbildningen genom att landstingen ska betala. Här gör man tvärt om för man vill samtidigt förstatliga lärarna. Det här visar hur liberalerna är i ett nötskal.

Bli först att kommentera

Stora behov av personal inom för- och grundskolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Stora behov av personal inom för- och grundskolan. De närmsta tio åren behöver cirka 1 300 medarbetare anställas inom för- och grundskolan. Ungefär 800 av dessa är för att ersätta personer som går i pension och resterande 500 för att kunna ta emot det ökande antalet barn och elever.

Störst är behovet av förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare samt lärare i grundskolans tidigare år. Men det finns också behov av andra yrkeskategorier som barnskötare och rektorer.

 Vi har en hög andel behöriga och legitimerade pedagoger, och det vill vi ha även fortsättningsvis för att säkerställa en god undervisning. Vi jobbar hårt för att se över alla möjligheter när det gäller kompetensförsörjning. Allt från lönestrategi och karriärvägar till arbetsmiljö och digitalisering, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Behovet av särskilt svårrekryterade yrkesgrupper där Umeå kommun riskerar att sakna behöriga och legitimerade lärare kommer att utredas ytterligare liksom särskolans behörigheter och behov av kompetenser.

Så såg ett pressmeddelande ut förra veckan från för och grundskolenämnden. Alliansen de gör det lätt för sig inte minst på central nivå där de brukar säga att de ska satsa på fler lärare. Jag säger att de far med falska nyheter då det är deras ansvar att det inte finns utbildade lärare.

De lärare som fattas nu är alliansen ansvarig för till 100% så skyll inte ifrån er. Ni utbildade för få lärare under den tid ni hade regeringsmakten och den som var ytterst ansvarig för skolan var Liberalerna och Jan Björklund. Om några år kommer det ut fler lärare som utbildats men man har också tabbat bort det första året då S-Mp budgeten röstades ned av alliansen och Sverigedemokraterna.

Media har aldrig ställt frågan till alliansen varför de inte utbildade fler lärare för det är ingen nyhet alls att det skulle komma stora pensionsavgångar. Lokalt tycker jag att man borde tillåta även den som fyllt 67 år och vill jobba kvar måste kunna få göra detta. Det finns inga lagar som hindrar detta och det går att träffa avtal om detta. Jag tycker det är fel att de måste sluta och sedan anställas på något annat sätt. Kommunen borde kunna ordna något sätt så att de kan fortfarande ha en anställning.

Synen att man är slut för att man fyllt 67 år är helt fel och det är snarare en åldersdiskriminering att inte ta tillvara den kunniga arbetskraften. Det här gäller inte bara arbetskraft inom skolan utan i många andra områden och inte bara inom offentlig sektor. Ibland känns det även som det finns inom politiken.

Bli först att kommentera

För sent ska syndarna vakna

Av , , Bli först att kommentera 4

För sent ska syndarna vakna. Det kan man säga om både moderater och liberaler. Moderaterna vill nu göra något och och reformera polisutbildningen och göra den mer attraktiv. Jag frågar mig varför man inte gjorde något åt den när man hade regeringsmakten. De är ansvariga för att det finns brist på poliser nu liksom i många andra branscher. De vill även att studielånet ska avskrivas efter 5 års arbete som polis och man vill också satsa på lönerna för poliser.

Jag repeterar att varför gjorde man inte något åt detta under de 8 år som man styrde. Där har vi boven på att det är brist på poliser nu. Jag står för att media inte har någon kunskap alls om samhället för att det skulle bli brist på poliser liksom i andra branscher är ingen nyhet. Vore jag journalist skulle jag fråga varför inte moderaterna satsade på utbildning av nya poliser när man hade mandat att göra det. Jag tror ändå att folk kommer att avslöja de falska moderaterna utan media

Bli först att kommentera

Stora behov av personal inom för- och grundskolan

Av , , 1 kommentar 0

Stora behov av personal inom för- och grundskolan. De närmsta tio åren behöver cirka 1 300 medarbetare anställas inom för- och grundskolan. Ungefär 800 av dessa är för att ersätta personer som går i pension och resterande 500 för att kunna ta emot det ökande antalet barn och elever.

Störst är behovet av förskollärare, fritidspedagoger, speciallärare samt lärare i grundskolans tidigare år. Men det finns också behov av andra yrkeskategorier som barnskötare och rektorer.

 Vi har en hög andel behöriga och legitimerade pedagoger, och det vill vi ha även fortsättningsvis för att säkerställa en god undervisning. Vi jobbar hårt för att se över alla möjligheter när det gäller kompetensförsörjning. Allt från lönestrategi och karriärvägar till arbetsmiljö och digitalisering, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Behovet av särskilt svårrekryterade yrkesgrupper där Umeå kommun riskerar att sakna behöriga och legitimerade lärare kommer att utredas ytterligare liksom särskolans behörigheter och behov av kompetenser.

Så såg ett pressmeddelande ut förra veckan från för och grundskolenämnden. Alliansen de gör det lätt för sig inte minst på central nivå där de brukar säga att de ska satsa på fler lärare. Jag säger att de far med falska nyheter då det är deras ansvar att det inte finns utbildade lärare.

De lärare som fattas nu är alliansen ansvarig för till 100% så skyll inte ifrån er. Ni utbildade för få lärare under den tid ni hade regeringsmakten och den som var ytterst ansvarig för skolan var Liberalerna och Jan Björklund. Om några år kommer det ut fler lärare som utbildats men man har också tabbat bort det första året då S-Mp budgeten röstades ned av alliansen och Sverigedemokraterna.

Media har aldrig ställt frågan till alliansen varför de inte utbildade fler lärare för det är ingen nyhet alls att det skulle komma stora pensionsavgångar. Lokalt tycker jag att man borde tillåta även den som fyllt 67 år och vill jobba kvar måste kunna få göra detta. Det finns inga lagar som hindrar detta och det går att träffa avtal om detta. Jag tycker det är fel att de måste sluta och sedan anställas på något annat sätt. Kommunen borde kunna ordna något sätt så att de kan fortfarande ha en anställning.

Synen att man är slut för att man fyllt 67 år är helt fel och det är snarare en åldersdiskriminering att inte ta tillvara den kunniga arbetskraften. Det här gäller inte bara arbetskraft inom skolan utan i många andra områden och inte bara inom offentlig sektor. Ibland känns det även som det finns inom politiken.

1 kommentar

Det planeras för Byggande i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 1

Det planeras för Byggande i Holmsund. Nu finns en detaljplan framtagen för ett nytt bostadsområde i centrala Holmsund. Det är kommunen som ansökt om detaljplan som skapar förutsättningar för 12 14 enbostadshus och 1 2 flerbostadshus med fyra våningar vid vattentornet.

Det är viktigt för kommunens fortsatta tillväxt att det finns attraktiva möjligheter till boende i kommundelarna så att även de kan växa och följa Umeå kommuns mål om befolkningsökning. Idag finns endast ett fåtal villatomter kvar i de områden som tidigare tagits fram för fortsatt bebyggelse i Holmsund. Bebyggelse som man tänker sig inom planområdet kan variera utifrån lämplighet och terräng men huvudspåret ska vara fristående småhus.

Utökad samråd

Planen har handlagts med så kallat utökat planförfarande. Det har varit samråd och samrådsmöte i Holmsund under juni 2017 och granskning december 2017-februari 2018. Synpunkter under granskningen innebär att detaljplanen har justerats, bland annat så att negativ påverkan på närliggande bostadsfastigheter inte ska bli så stor. Förändringarna innebär t ex att höjden på flerbostadsbyggnaden har sänkts till 13,5 meter och placeringen är flyttad söderut, lite längre från vattentornet.

Naturvärdena bevaras

Större delen av exploateringen sker på det område som nu utgör kommunens förråd, det vill säga asfalterad och inhägnad mark. En del av exploateringen rör ett mindre skogsområde söder om kommunens förråd. Naturvärdena är här lägre än uppe på berget varför det lämpar sig bättre för bostäder än den västra delen av området. Större delen av skogsområdet på Kassjöberget bevaras, så exploateringen påverkar inte naturvärdena eller eventuella skyddsvärda arter negativt.

 Det blir en bra komplettering på en bra plats i Holmsund. Vi tror att grönområdet och området runt vattentornet kan bli ännu mer attraktivt och levande precis som bostadsområdet kommer att bli, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen ska beslutas av kommunfullmäktige då verksamhetsområdet för VA föreslås omfatta den nytillkomna bebyggelsen.

Bli först att kommentera

Nu är det stor brist på barnomsorgsplatser

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu är det stor brist på barnomsorgsplatser. Eller förskoleplatser som det heter. Det är enorma mängder som fattas de kommande åren. Det är och har varit i stort sett hopplöst att planera detta i alla tider och var de kommer att behövas. Dessutom tar det tid att både planera och bygga och blir det överklaganden drar det ut på tiden ännu mera. Jag hart hört i alla år att det är lätt men det är det inte och sedan den nya översiktsplanen antogs där det blev mycket förtätningar blev det nya förutsättningar.

Det här har för och grundskolenämnden tagit tag i och beslutat och de har även skickat ut pressmeddelande om detta som jag lägger ut här och så lyder detta.

Den nya befolkningsprognosen innebär ett behov på 90 förskoleavdelningar de närmsta fem åren och 119 avdelningar på tio års sikt. Beräknat på 15 barn per avdelning. Beräknat på dagens antal barn per avdelning behövs 69 respektive 93 nya avdelningar för att kunna ta emot alla barn.

 Nu när vi har uppdaterat behovet för de närmsta tio åren kan vi tillsammans med Fastighet se över de alternativ till utbyggnad som finns. Det är ett prioriterat arbete. Däremot är det beklagligt att vi i nuläget inte kan svara upp mot barnomsorgsgarantin på ett bra sätt, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Bli först att kommentera

Nu har en plan på skolstruktur tagits fram

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har en plan på skolstruktur tagits fram. Och det gäller i Umeå och beror framför allt på att antalet barn i skolan har ökat så mycket men samtidigt att det är glädjande att vi växer på grund just av att det föds många barn. Det här beslutet togs av nämnden i förra veckan och jag redovisar vad man skrev i ett pressmeddelande efter sammanträdet. Så här lyder det.

Arbetet med att ta fram en ny skolstruktur för grundskolans årskurs 7-9 i Umeå kommun har påbörjats. Det är den stora befolkningsökningen som ligger till grund för arbetet. De närmaste tio åren beräknas det totala antalet elever i grundskolan öka med 2 000 elever. Högstadiets ökning förväntas vara 700. Detta tillsammans med stor lärarbrist i hela landet och omfattande pensionsavgångar ställer nya krav på skolans struktur och innehåll.

 För att kunna attrahera behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med i större utsträckning. En stark önskan är att de yngre eleverna i låg- och mellanstadiet ska gå i en skola nära hemmet, men för att det ska bli möjligt behöver vi förbättra skolstrukturen för våra högstadieskolor, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör.

Fler frågeställningar att ta hänsyn till
Behovet av evakueringslokaler är också stort. I planeringen för 2019 ligger renovering och ombyggnad av Tegs centralskola. Ett önskemål som också beaktas är att samla särskola och träningsskola i åldersintegrerade klasser och på färre skolor. I dag ligger de utspridda på flera skolor.

Flera alternativ är möjliga Under maj och juni kommer informationsmöten att hållas med elevråd, skolpersonal och vårdnadshavare för att samla in synpunkter, tankar och idéer.

 Det kan finnas olika möjliga alternativ. Vissa skolor kan utvecklas och på en del skolor ser vi över vilka årskurser som skall finnas på en skolenhet. På Tomtebo, Carlshöjd och Ålidhem ser vi ett behov av en ny större högstadieskola. Det är många aspekter som ska vägas in och vi vill naturligtvis att det här ska bli så bra som möjligt för elever, medarbetare och vårdnadshavare, säger Christopher Granberg.

Jag för min del hoppas att det inte blir en massa överklagningar när man bestämt var skolorna som ska byggas ligger och på samma där det ska göras till och ombyggnader

Bli först att kommentera

Kronan sjunker som en sten

Av , , Bli först att kommentera 0

Kronan sjunker som en sten. Det är klart att kronan sjunker och det finns säkert flera orsaker till detta. Det här är inte något som hänt de senaste månaderna utan denna försvagning skett under flera år. Jag håller med alla som säger att det är Riksbanken och deras lågräntepolitik som är en stor orsak till detta och jag har aldrig förstått varför och vad händer när räntan stiger det törs inte jag tänka på i alla fall.

Swedbanks chefsekonom har sagt En låg ränta gör att Sverige inte blir så attraktivt för utländska placerare.  Det är väl bara att håla med om detta. Breman pekar också på oron för ett
svenskt boprisfall och på att risken
för handelskrig har skapat en allmän oro på världens börser. Swedbank bedömer att kronan kommer att stärkas, men anger ingen tidpunkt. De anger inte heller vad som händer då i ekonomin.

Bli först att kommentera