Tänker regeringen låta byggbranchen i Sverige dö eftersom man inte gör något åt den situation som råder

Av , , Bli först att kommentera 11

Det är på tiden att regeringen vidtar åtgärder för att rädda byggsektorn dvs både husbyggnader och anläggningsverksamheten. Det måste byggas en massa bostäder och det måste göras nu. Dör byggföretagen då blir det bara utländska företag och det är självklart ett ekonomisk vansinne att skicka pengarna utomlands och dessa företag har inte heller samma kompetens som de svenska företagen

Det kommer att behövas många byggare för att bygga upp den framtida gröna industrin inte minst här i Norrland. Det behövs mycket byggjobbare och företag för att bygga de framtida produktionsanläggningarna för det stora elbehovet inte minst om det ska byggas nya kärnkraftverk och eller utbyggnad av vattenkraften eller att höja effekten för den befintliga vattenkraften

Sedan måste det finns folk och företag som kan bygga ut väg och järnvägsnätet och även för drift och underhåll av dessa. Det behövs nog även en del företag och folk som tar sig an det som har att göra med vårt inträde i Nato där Malmbanan är en viktig pulsåder och det ska även till broar av olika styra för att vi ska kunna försvara oss.

Jag såg i morgon TV4 att både byggnads ordförande Johan Lindholm och VD,n för byggföretagen Catharina Elmsäter-Svärd krävande omedelbara åtgärder om vi ska ha kvar en byggbranchen i framtiden. Det är många tusen elever som inte heller kommer att få gå klart sin utbildning som sker ute på företagen när man gått färdigt gymnasieskolan. Regeringen verkar ha som målsättning att byggsektorn ska avvecklas och att inga bostäder ska byggas och inte heller någon svensk byggnadskår som ska svara för behovet att bygga för den gröna omställningens skull. Bostadsministern han verkar ha gått i vinteride och någon tanke om att bygga bort bostadsbristen finns inte. Det som nu sker om inget görs är nog den största slakten av en hel verksamhet som funnits efter andra världskriget. Det ger och mycket mindre pengar i statens intäkter eftersom det inte byggs något så blir det ingen momsintäkt för staten men utgifterna för arbetslösheten ökar i form av A-Kassa och omskolningar och en knäckt ung generation unga män och kvinnor. Det är ett enormt slöseri att inte sätta igång investeringar som behövs för framtiden och som skapar riktiga jobb

Fastighetskontoret i Umeå kommun klarar inte av driften av sina fastigheter

Av , , 4 kommentarer 6

Ser till min stora förvåning att fastighetskontoret har inte lärt sig att sköta sina fastigheter. Nu läser jag i VK att taket på brandstation rasat ihop på grund av snön. För något eller några år sedan skedde samma sak på en massa hallar is och andra typer av hallar. Då fick konstruktionen bära allt ansvar vilket jag tycker var fel. Nu har taket på brandstation rasat in . Felet är hur enkelt som helst att åtgärda nämligen att taken måste skottas. I INAB där har vi digitala mätningar på trycket på taket och då vet vi väl när det är dags att skotta taken och det har vi gjort. Märkligt är att fastighet som är ansvarig för lokalerna inte skottar taken när det kommit snö.

Varför åker inte statsministern till Ungern på en artighetsvisit så att de röstar ja till vår Natoansökan

Av , , Bli först att kommentera 6

Vill inte Sveriges statsminister att Ungern ska godkänna Sveriges NATO ansökan. Det kan inte vara så eftersom han inte vill åka till Ungern och träffa Orban som bett honom besöka dem. Jag tror inte heller det är bra att senatorer åker dit för att försöka pressa fram ett beslut att rösta ja till vårt NATO medlemsskap. Han behöver inte förhandla utan bara att besöka. Nog har han besök många länder utan att förhandla om något. Han Orban vill nog ha ettt artighetsbesök och då är det bara att åka dit.

En person som numera är ättling till båda finska presidentkandidater och många andra måste få ett minnesmärke i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag hoppas ni läst artikeln i Dagens VK där Tom Juslin har berättat om en viktig person på Teg eller om han var från Röbäck nämligen Erik Ångerman eller som han kallades Erik Sursill från Teg Västteg. Han var född i början på 1500 talet men läser ni artikeln så ser ni att båda kandidater som är kvar härstammar från familjen Sursill. De utvandrare många till östra delarna av Sverige som numera är Finland. Det borde vara på sin plats att man gjorde någon typ av minnesmärke efter honom så att de kom med i Umeås historia.

Nu pratas det mest om kungen som grundade staden numera Umeå kommun där väst teg ingår. Jag tycker att Tom Juslin hade helt rätt när hade hade krävt att bygga en minnesplats. Jag uppmanar er läst artikeln som Tom skrivit och om kommunen inte bedömer att man har råd att göra en minnesplats av en person som dessutom hade ett Gott öra hos Gustav Wasa för man bilda någon stiftelse som tar ansvar. Har man råd att flytta en del fastigheter till kommunen från bolagen och att köpa Thorenhallarna är det en skam att glöma bort Erik ”Sursill”. Jag hörde första gången talas om den mannen när jag var ombedd att vara med på en konferens som var av riksföreningen för släktforskningen

Härmed bevisas att Trafikverket klarar inte av det uppdrag som man har

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi ska inteta Trafikverket i försvar på någon punkt. Vi i Umeå har tröttnat på hur de hanterar det så kallade Umeå projektet. Det skulle ha påbörjats 90 och varit klart senare. Delar gjorde man klart från Umeå med E12 ned till Holmsund. Vi byggde vår del en ny Kolbäcksbro som blev klart enligt de tidsplaner som skulle göras. När E12 skulle knytas ihop förbi Umeå och länkas ihop med E12 södra sidan älven blev det överklagat och stoppat.

Vi fick börja om med Trafikverket och det tog lång tid och pengarna hade försvunnit ur den nationella planen. Nya pengar kom när alliansregegerinen 2007 och vad som kallades närtidssatsningen och projektet skulle vara klart 2014 och E4 skulle de dras över Kolbäcksbron som Umeå hade betalt och Kolbäcksvägen skulle bli E4. Den delen byggde man men den västra länken var inte ens planeringen klar 2014.

Den är inte klar än för den bro som skulle byggas började byggas men när man skulle lägga ut den på pelare skickades bron nästan ned i älven. Den sträckan är inte färdigbyggd men ska vara klar till våren. De andra delarna att knyta ihop med E12 är färdigbyggda men inte öppnad då man är i konflikt med entreprenören om lite detaljer men kanske blir det klart till våren. Det är en försening på 10 år och det är klart att Trafikverket har totalt misslyckats

Vi har ett projekt till som de inte klarar av. En första etapp av Norrbotniabanan upp till Dova skulle vara klart till 2014 men nog tar det minst två år till. Vi skulle vara klar med en godsterminal på Dova området och det gjorde vi självklart men det kan inte gå några tåg dit. De har gjort något brottsligt på den sträckan de har lagt upp sulfid gjord och det finns det gott om i Umeå som de gjort vallar av. Det är en jord som ska på deponi. Hur man kunnat göra det är obegripligt för sulfidjord är väl känt på sträckan. De hade inte gjort upphandlingen av ett tunnelbygget på ett riktigt sätt så man gör om den och det är inte klart efter som man inte gjorde rätt för entreprenaden på tunnelbygget upp till Dova. De har ger Umeå kostnader för en järnvägsterminal som inte går att använda på minst två år

Det här blev ett långt svar men jag tycker inte Trafikverket klarar av sitt uppdrag inte ens i närheten. Inga kalkyler på kostnader håller. Både Sregeringar och borgliga regeringar måste ha sett att det fungerar inte och inget blir klart enligt planera och inte en ekonomisk kalkyl håller. Man böra göra något åt Trafikverket för byråkratin sväller och likaså kostnader och de klarar inte heller av att underhålla det som finns och för att inte tala om att regeringen gav dem uppdrag 2007 efter en utredning att de hade ansvar för trafiken till Holmön. Den fungerar inte

Jag ska bara lägga till att järnvägen fungerar inte och man sköter inte underhållet så det är ständig stopp i Trafiken och ingen kan väl vara nöjd med det som hände på E22 an där det blev milslånga köer. Detta som jag skrivit tycker jag visar på att de klarar inte sitt uppdrag och regeringar både röda och blå har inte gjort något åt detta för det har pågått länge

Nu ser vi hur tydligt som helst att SD och högerregeringen fullständig skiter i att det är en sjukvårdskris

Av , , Bli först att kommentera 11

Svensk sjukvård befinner sig i kris. Minst 17 av 21 regioner planerar för nedskärningar, och det är inga små åtgärder det handlar om:

• I Örebro tvingas sjukvården spara 414 miljoner, något som inneburit ett totalt anställningsstopp. Detta i en tid då vården behöver anställda mer än någonsin.
• I Östergötland behöver man minska personal med 600 personer.
• I Region Sörmland säger man upp 700 personer.
• Region Dalarna måste spara 500 miljoner, den största delen på hälso- och sjukvård.
• I Kronoberg konstaterar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan sjukvårdspersonal att patientsäkerheten är hotad på grund av besparingarna.
• Till följd av regeringens beslut tvingas Sahlgrenska universitetssjukhus spara 1,7 miljarder kronor, något som motsvarar 2 000 anställda.
• I Sörmland tvingas regionen låna pengar för att anställda ska få lön – och avdelningschefer varnar för att patientsäkerheten är i fara.

Bakgrunden till nedskärningarna är två års statsbudgetar där Ulf Kristerssons regering har prioriterat skattesänkningar, i stället för att tillföra tillräckligt med pengar till vården. Detta trots att regeringen är väl medveten om att inflationen slagit hårt även mot sjukvården.

Till skillnad från i coronakrisen, då den S-ledda regeringen aktivt stöttade kommuner och regioner med omfattande extra statsbidrag (131 miljarder under perioden 2020-2022), gör Ulf Kristerssons regering… tja ingenting. I slutänden är det patienter och personal som får betala priset genom längre vårdköer och en tuffare arbetsmiljö.

I förra veckan tog S initiativ till en sjukvårdsdebatt i riksdagen, där S-företrädare från hela landet vittnade om nedskärningarna som nu sker. Denna vecka kallade Lena Hallengren (S) gruppledare till pressträff och krävde svar från ansvariga ministrar.

Samtidigt pågår inom S ett arbete med att mejsla fram framtidens sjukvårdspolitik. Vilka utmaningar väntar svensk sjukvård bortom den pågående krisen? Och vad är S svar på dem? AiP har intervjuat Rachel De Basso, (S) regionråd i Jönköping, som leder nätverken.

Hur kan det vara möjligt att de moderata och Liberala partierna är nöjda med att deras partiledares förtroende sjunker som en sten

Av , , Bli först att kommentera 11

Att moderata och liberala gräsrötter finner sig i att de partiordförande de har gör att partierna faller som en Sten i förtroende hos väljarna

Det är en sak som jag verkligen undrar över och det rör två partiledare. Dels hur lama Moderaternas medlemmar och hur moderaterna finner sig i hur deras partiledare fungerar. De måste väl för allt i världen se och känna av hur förtroendet för moderaterna sjunker som en sten. Det kan väl inte undgå någon moderat förutom de som han gett förtroendeposter i regeringen. Han Kristersson har ju också haft svårt för att hålla sig till sanningen och det brukade inte de gamla moderaterna

Det är stort märkligt vad som tagit åt Liberalerna som sedan Johan Pehrsson tillträde började samarbeta med Sverigedemokraterna som dels haft Liberalerna som hatobjekt men som tidigare Liberaler aldrig skulle samarbeta med. Den liberala pressen har man inte heller haft med sig i synen på Sverigedemokraterna. Det märkliga blev också att både Kristersson och Pehrsson efterträdde kvinnor. Det är ju väl känt att kvinnor i allmänhet inte har stort förtroende för Sverigedemokraterna och varifrån partiet haft sina rötter i Nazismen och främlingsfientlighet och Rasism. För mig gör det inget om Liberalerna vid nästa val ramlar ur riksdagen mer är förvånad att de moderata och Liberala leden ser på när partierna får ett förtroende som bara sjunker och sjunker

Jag tror inte ett dugg på att det är klart för oss att bli medlemmar i Nato då varken Turkiet eller Ungern sagt ja

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu hörs återigen jubel från Högerregeringen att vi ska bli medlemmar i NATO. Det är ju inte riktigt sant utan det är en beredning i Turkiska parlamentet som föreslagit det. Jag tycker det är alldeles för tidigt att säga så. Om det blir en sluten omröstning i parlamentet är det få som tror att det går igenom. Sedan ska även Erdogan skriva under beslutet och han kan säkert ändra sig fler gånger. Det är tycker jag är nästan bara är förhoppning. Turkiet kan dra ut mycket längre på detta.

Sedan har vi Ungern och Orban som jag inte litar ett enda dugg på. Han har endast sagt att han ska inte bli sista att lan som godkänner. Men är det som tidningarna skriver att det är skäl som inte redovisats. Jag har en egen spekulation vad orsakerna är och det är två saker. Den ena saken är att de är kompisar med diktator Putin och vill nog heller ha ett nära samarbete med just Ryssland då de är starkt beroende av rysk energi och ryska drivmedel. Sedan är den andra frågan att regeringen har inte en sekund försökt stoppa alla dessa bränningar av koranen och det är säkert där skon klämmer för Erdogan som håller undan för undan på att införa en muslimsk stat. Dessutom vill inte Ungern att man inom EU ska stötta Ukraina med stora pengar. Även det gör han säkert med Putins goda minne

Läs artikeln den beskriver att Anton Markey kommunals fd ordförande som fick löpa gatlopp har inte gjort något brottsligt enligt åklagaren

Av , , Bli först att kommentera 2

Förundersökning mot ordföranden läggs ned
Förundersökningen mot den förre sektionsordföranden i Kommunal, Anton Markeby, har nu lagts ned. Han misstänktes för att ha tagit ut felaktiga ersättningar och Umeå kommun valde att polisanmäla detta.
Det var i december 2020 som VK berättade att Anton Markeby tagit ut felaktiga ersättningar både från Kommunal och LO. Han var också anställd av Umeå kommun och genom den anställningen fick han felaktiga summor utbetalda.
Markeby medgav att han felaktigt fått ett mindre belopp utbetalat, 69 000 kronor. Men en utredning, som en revisionsfirma gjorde, visade på att det handlade om betydligt större belopp som betalats ut från både Kommunal, LO och Umeå kommun.
Anton Markeby betalade tillbaka de 69 000 kronorna till sin arbetsgivare men trots det valde kommunen att säga upp Markebys anställning. De gjorde också en polisanmälan mot honom.
Nu har alltså vice chefsåklagare Peter Jonsson beslutat att lägga ned förundersökningen mot Markeby.
– Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott, skriver Jonsson i sitt beslut.
Anton Markeby har tidigare förnekat felaktigheter. Umeå kommun valde att polisanmäla Markeby efter en samlad bedömning som de gjort utifrån det underlag de hade fått ta del av. Markeby sades upp av kommunen på grund av personliga skäl.
VK har försökt nå Markeby för att få en kommentar kring beslutet om att lägga ned förundersökningen. Han vill dock inte kommentera detta utan hänvisar till sin advokat Björn Lindahl.
– Det här är vad Anton Markeby har hävdat hela tiden och vi tycker att detta är ett kvitto på att de här anklagelserna har varit grundlösa, säger Lindahl.
Anton Markeby har i tidigare intervjuer sagt att det som inte tagits med i de rapporter som funnits är att han arbetat mycket utanför kontorstid.
– När man har förtroendetid är det styrelsen som ansvarar för när jag ska utföra mitt uppdrag. Jag gör ju, som facklig företrädare, mina timmar när uppdraget kräver det. Våra medlemmar jobbar ju dygnets alla timmar så då företräder vi dem dygnets alla timmar. På kvällen gör vi hur många timmar som helst, sa Markeby tidigare till VK.
Efter dessa händelser och händelserna kring de felaktiga utbetalningarna uteslöts Anton Markeby ur Kommunal. Han inledde också en juridisk process genom att stämma Umeå kommun som hade sagt upp hans anställning. Markeby krävde ett stort skadestånd, men stämningen drogs tillbaka efter att han nått en förlikning med Umeå kommun.
Monica G Engström
[email protected]

Pisas skolresultat visar inte sanningen ut det beror på det fria skolvalet enligt professor och jag tror han har helt rätt. Läs här

Av , , Bli först att kommentera 6

Professor: Pisa skolvalets fel

Svenska 15-åringars försämrade Pisaresultat kan förklaras med det fria
skolvalet. Det hävdar Ander Jacobsson som är professor i pedagogik med fokus på naturvetenskapliga ämnens didaktik.

-Vi har i Sverige genomfört ett stort
experiment med skolan som började
redan på 90-talet och fortsätter än
i dag. Det handlar om privatisering
och ”marknadisering”, säger han till
SVT Nyheter Skåne.

Han förklarar att Sverige har fått en
sortering av elever på hög- respektive
lågpresterande skolor och betonar
vikten av att bryta skolsegregationen.