Jag förstår mycket väl att regionen måste höja patientavgiften som stått still i 8 år sedan 2016

Av , , Bli först att kommentera 4

Ser att regionen ska höja taxor och avgifter vilket är helt rätt. Kostnaderna ökar hela tiden och mest nu. Nu höjer man patientavgifter med en hundring då det stått stilla sedan 2016 om jag minns rätt. Om vi tittar på andra saker så det inte alls en stor höjning. De måste dessutom höja skatten för att klara ekonomin.

Jag tycker det är ett stort svek av statsmakten att inte öka statsbidragen till kommuner och regioner. Tänk om sjukvården vore statlig vilka nedskärningar det hade blivit. Staten har aldrig kunna styra sjukvården och de övriga verksamheter som ligger på regionerna idag utan regeringen har inte glesbygd i sin agenda.

Jag har hört Västerbottensnytt tjata om höjda patientavgifter på ett sätt som gör att de arbetar mot detta. De har inte heller talat om när regionen sist höjde patientavgifterna. Jag har tagit reda på att det är 2016. Där inflationen det sista åren är runt 10%

Bli först att kommentera

Det måste föras ett krig mot knarket eftersom det är boven i gängkrigen straffa de köper knarket

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är varje dag man diskuterar detta med de så kallade kriget mellan gängen. Det är hårdare straff och en del andra åtgärder som debatteras. Jag fattar inte varför man inte angriper orsaken till kriget mellan gängen. Det finns ju en orsak till dessa och det är kampen om marknaden för knark försäljningen

På område efter området har man vidtagit många olika åtgärder och förändringar av lagar som tex avlyssningar och saker som ifrågasätts ur integritetsskäl. Inte ett ord om åtgärder för att få bort Knarket som är boven till det som lett till skjutningar och sprängningar. Visst har man sagt att tullen behöver resurser men inga åtgärder mot knarket.

Jag tror att det skulle vara hälsosamt att öka straffen för bruket av knarket för då är det helt självklart att efterfrågan kommer att minska. Nu är det försäljarna som kan straffas och buras in. Åker någon fast finns alltid nya försäljare. Man har vågat ta nya lagar så varför inte hårdare tag mot brukarna. Sedan for man ta fram resurgent som hjälp till de som frivilligt vill lämna drogerna. Det är klart att det kan finns fler åtgärder än att straffa brukarna men utan att kraftigt få ner bruket blir det inte stopp på skjutningarna och sprängningar. Begriper inte varför inte M och SD försöker få ned bruk och missbruk möjlig kan det bero på att de har krafter som vill legalisera knarket eller att det finns en hel del partyknarkare bland de välbeställda och rika som fått skattesänkningar så de får bättre ekonomi för att köpa droger
.

Bli först att kommentera

SD högerregeringen tar inte tillvara på de pengar 38miljarder som finns i EU för klimatomställningen

Av , , Bli först att kommentera 7

Sverige har rätt till 38 miljarder kronor i stöd från EU. Men bara om vi uppfyller våra åtaganden, bland annat gällande klimatet. 

Med regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt kan delar av stöden frysa inne, säger en talesperson för EU-kommissionen till SVT Nyheter.

EU har avsatt svindlande 700 miljarder Euro till en fond, som ska bidra till återhämtning efter pandemin. Pengarna är öronmärkta, bland annat till stöd för medlemsländernas klimatarbete. För Sverige är motsvarande 38 miljarder kronor avsatt – det är dubbelt så mycket som hela Sveriges klimatbudget – och regeringen har tidigare aviserat att pengarna bland annat ska gå till det så kallade Klimatklivet.

Men SVT Nyheters granskning visar att mångmiljardbelopp riskerar att frysa inne. Pengarna är nämligen villkorade med att Sverige uppfyller en plan som tecknades mellan förra regeringen och EU, men där nuvarande regering ändrat en del av politiken.

– Stöden är ”prestationsbaserade, de betalas bara ut när medlemsländer uppnått det man lovat och åtagit sig i sin återhämtningsplan, säger Veerle Nuyts, talesperson för EU kommissionen, till SVT.

Reduktionsplikten en ”nyckelåtgärd”
Andra länder har redan börjat få pengar – men inte Sverige. I Sveriges plan fanns satsningar på järnväg och värdefull natur, som nuvarande regering bantat. Inte minst reduktionsplikten, som Tidöpartierna vill sänka rejält, menar EU-kommissionen är en ”nyckelåtgärd” för att Sverige skall nå sina klimatmål. Flera remissinstanser – däribland Naturvårdsverket – har lyft risken att Sverige kan gå miste om mångmiljardbelopp.  

Delmålen uppfylls inte
Formellt kan ett land begära ändring av sin plan, om utlovade åtgärder anses omöjliga att genomföra, eller om åtgärder ersätts med andra reformer som ger samma resultat för klimatet.  

Sverige skickade en uppdatering av återhämtningsplanen i slutet av augusti, men utan att nämna sänkt reduktionsplikt, eller föreslå alternativ. EU-kommissionens talesperson bekräftar för SVT att delar av de 38 miljarderna därmed knappast kommer att kunna betalas ut.  

– Om vår bedömning är att ett land inte uppfyller delmål och mål man åtagit sig, kan kommissionen kanske göra en delutbetalning, men resten av utbetalningarna ställs in, säger Veerle Nuyts.  

Återhämtningsfonden

EU:s återhämtningsfond kom till under pandemin, där finns totalt drygt 700 miljarder Euro hälften som lån, hälften som bidrag. Alla medlemsländer kan få stora stöd, men där det finns särskilda krav och villkor, kring bland annat klimat, hållbar utveckling och digitalisering. Reformer och åtgärder skall vara genomförda senaste 31 december 2026.  

EU kan enligt ekonomistyrningsverket göra av drag med 10, 25, eller 100 procent på ansökta medel om det sökande landet inte uppfyller de åtaganden och mål man uppgett i sin ansökan. 

Av Sveriges sökta medel på 38 miljarder svenska kronor, har nära hälften koppling till klimat/hållbarhet. Många länder har redan börjat få utbetalningar, efter att man inrapporterad att man fullföljt åtaganden, men Sverige har ännu inte fått några pengar, och inte heller begärt några utbetalningar.

Bli först att kommentera

Statlig myndighet har ansvarig för att de som inte har rätt att vara här ska utvisas, statliga myndigheter hjälper ALDRIG kommunala myndigheter snarare tvärt om

Av , , Bli först att kommentera 4

Visst ska de som inte har rätt att vara här utvisas ur Sverige. Vi har myndigheter som ska se till att det så sker. Andra myndigheter som är och inte klarar sin uppgift får aldrig hjälp av andra kommunala att fixa sina uppdrag. Jag har inte hört att någon kommunal myndighet fått order att hjälpa statens trafikverk. Staten har inte heller hjälpt kommuner när det är brist på pengar eller i någon annan myndighet. Jag tycker därför att angiverlagen är ett bevis på att staten inte klarar av sin uppgift och nu kräver man att läkare och skolfolk och även andra kommunala verksamheter ska bli spioner

Bli först att kommentera

Det finns borgliga partier som vill förstatliga en del verksamheter vilket är fel man klarar ju inte ens av att underhålla Naturhistoriska museet

Av , , Bli först att kommentera 6

Det finns partier bland de borgliga och SD som vill förstatliga verksamhet. Jag tycker det finns många bevis på att staten sköter ingenting bättre än tex kommunerna. Jag brukar ta upp att Trafikverket klarar inte sin uppgift och ingenting blir klart i de tider som olika regeringar gett pengar till. I Umeå har vi både vägpaketet och Norrbotniabanan . En katastrof och kostnader hinner fördubblas innan det blir klart

Nu senast i dagarna har man sett att statens fastighetsverk misskött lokalerna för ett Naturhistorisk museum i Stockholm där taket rasat in. Det kan inte bero på annat än man misskött underhållet. Naturhistoriska är rädda att de ska höja hyra så de inte kan vara kvar. När man sätter en hyra ska den hyran inkludera fastighetsunderhåll och man kan enkelt konstarea att man har försnillat pengar på andra lokaler än Naturhistoriska muséet. De säger att de väntar på anslag men är det så är staten inte kvalificerad för att äga fastigheter

Bli först att kommentera

Tv,s Kristallengala en klubb för inbördes beundran

Av , , Bli först att kommentera 8

Tala om klubb för inbördes beundran det är Tv galan Kristallen. Såg den igår och det var nog sista gången jag gjorde detta och orsaken är ganska enkel. Den jury som utser massor med pristagare i många olika klasser den är TV folket själva som utser dessa pristagare. Det är också juryn av dessa TV människor som utser vilka som får delta där tittarna får rösta. TV 4 med alla sina kanaler får självklart flest priser och de har en stor kärlek till familjen Wahlgren. Idag då skryter TV4 om sin priser som de fått främst då Uppdrag granskning som ändå jag kan se. Annars när det är programledare blir det i stort sett samma vinnare år efter år. Skulle vara intressant att veta vilka som står för kalaset ekonomiskt.

Bli först att kommentera

Regeringen vill liknas vid diktaturer och införa en angivarlag

Av , , Bli först att kommentera 7

Sverige är på god väg in i samma system som man har i de olika diktaturstaterna. I Ryssland och många andra totalitära stater sysslar man med angiveri. Nu har SD och högerregeringen tänkt införa en angivare lag där anställda i offentlig verksamhet ska anmäla om man vet personer som är papperslösa. Jag trodde aldrig i min enfald att alla svenska ska vara en form av poliser. Det här är ett stort steg mot att kopiera hur man jobbar i Diktaturer som Ryssland och Nordkorea

Bli först att kommentera

Bra förslag från S och Magdalen Andersson att de som köper knark av barn ska hamna i fängelse

Av , , Bli först att kommentera 2

Mycket bra från Magdalena Andersson och Socialdemokraterna presenterades idag. Det är ju känt att de kriminella gängen använder barn till att sälja knark. De hamnar därigenom in i de kriminella nätverken och de hamnar till och med så snett att de skjuter ihjäl folk. Magdalenas förslag är ganska enkelt och borde kunna införas snabbt. Förslaget bygger på att de som köper knark av barn ska straffas med fängelse. Jag tycker spontant att det är en mycket bra idé.

Bli först att kommentera

Det måste byggas mycket bostäder inte mindre som nu och det behövs ett nytt system för hyresrätter, sätt er ned över partigränserna förslaget finns i bloggen

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är länge sedan det byggdes så lite bostäder som nu. Främsta orsaken är att vi fick en högerregeringen och den har ingen bostadspolitik alls. Det som sker är ett totalt ras för byggandet av lägenheter 14550 lägenheter byggs och det är den lägsta siffran sedan 2012 enligt SCB och även då hade vi en alliansregering vill jag påminna om. Minskningen är så stor som 57% jämfört med 2022 då det byggdes 33805 lägenheter påbörjades. Även småhusbyggandet minskade till3500 småhus även det en minskning med 53%. I Storstockholm har byggandet minskat från 8046 och som sagt siffrorna är från SCB.

Dessutom tror många att bostadsbyggandet kommer att minska ännu mer. Visst har räntorna stigit och lånestocken för svenskarna är för hör och många får svårt med de räntehöjningar som kommer att slå igenom. Hyresrätterna är felfördelade i det svenska systemet och högerregeringen tog bort investeringsstödet. När det gäller bostadsrätter och egna hem innebär räntehöjningar ett problem men det är inte en likställdhet mellan upplåtelseformerna då de som lånar pengar får göra avdrag för räntekostnaderna gör att statens intäkter minskas ganska kraftigt.

Det måste till en ny bostadspolitik framför allt för hyresrätten och om vi ska få bostäder till främst ungdomar och äldre. Allmännyttan och jag tror även fastighetsägarna är inne på samma linje nämligen att hyrorna momsbeläggs tex på 7-8% och då får man dra av byggmomsen och inflyttningshyrorna sjunker och för det gamla beståndet blir det ett nollsummespel då fastighetsägarna får dra av momsen på alla driftskostnader.

Är det något som vore nyttigt är en blocköverskridande överenskommelse över hyresbeståndet. Bostadsbyggandet skulle komma igång och vore en riktig signal både till privata och offentliga ägare av hyresbostäder. Det skulle också ge en utjämning mellan de olika boendeformerna. Våra unga människor som kommer ut på en bostadsmarknad klarar inte av de hyror som kommer i nyproduktionen och inte äldre för den delen.. Det måste till en långsiktig hållbar bostadspolitik. Lägg bort prestigen i alla partier och se hur man får till ett system för ett långsiktig bostadspolitik.

Bli först att kommentera

Tror att regeringens beslut om ny kärnkraft är en ny lögn från regeringen då allt är oklart bland annat tillstånd och ekonomin

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen har gått ut med att man omedelbart ska börja bygga ny kärnkraft och något ska vara klart att påbörjas innan mandatperioden är slut. Jag tycker det låter som en lögn men vem ska bygga och vet man vilka kostnader det blir och vad kommer elen att kosta. Den enda som man kan ge order är vattenfall men jag har inte sett några ägardirektiv. Kommer staten att ge några garantier till de som ska bygga för vad jag vet blir elen djävligt dyr i ny kärnkraft och det vet jag för har sett hur det går i vårt grannland Finland

Sedan tror jag inte ett dugg att alla tillstånd ska vara klara på så kort tid. Jag skulle tippa att det tar minst 10 att få tillstånd då jag med egna ögon sett hur fruktansvärt lång tid det tagit med vägpaketet i Umeå och även med dragningen av 1:A etappen av Norrbotniananan upp till Dova terminal.

Kan man verkligen fatta ett beslut utan att det anvisas medel eller ekonomisk garanti. Men man borde väl veta vad det kommer att kosta och vilket pris blir det på elen för att elen i en kärnkraft blir dyr och hur ska företagen som bygger kunna sätta ett pris som både privatpersoner och företag kan betala. Det blir säker minst tre gånger så dyr el som idag. Jag har inte heller kunnat läsa i media hur detta är tänkt och vilken typ av produktion det är som man tänker sig

Den tidigare försvarsministern Mikael Odenberg tror inte ett dugg på vad som presenterats och jag tror han har helt rätt. Så här säger han.
Mikael Odenberg generaldirektör och chef för Svenska kraftnät. Har sagt följande om att bygga ny kärnkraft nu. ”Att bygga ny konventionell kärnkraft. Det finns ingen nu normalt funtad människa som överväger det. Det blir för djävligt dyrt helt enkelt. Det är sanningen. Debatten som pågår nu är bara populistisk.”
Slut citat. Sätt fart på vind och sol omedelbart och bara att bygga vind tar flera år att ordna tillstånd.

Jag tror det här löftet som Sverigedemokraterna och högerregeringen gett är ett luftslott. Alliansregeringen kom med ett beslut om ringleden i Umeå 2007 med pengar och att det skulle vara klart 2014 men då var inte planeringen klar och kanske blir det klart i år 2023 men jag tror inte bron är klar då

Bli först att kommentera