Regeringen skrotar välfärdspolitiken

Av , , 2 kommentarer 4

 

Den politik regeringen för är med hög fart på väg att skrota den generella välfärdspolitiken med inkomstbortfallsprincipen som grund. Regeringen har valt en linje att inte höja taket i både sjuk och arbetslöshetsförsäkringen utan i stället valt att sänka skatterna, Det låga taket gör att de allra flesta inte kommer upp i de nivåer  på 80 % utan de flesta kommer långt under och skulle få en ersättningsnivå kanske runt 50 % vid sjukdom eller arbetslöshet.
 
Regeringen har valt att sänka skatterna och mest för de som har det bäst. De låga nivåerna har gjort att flera fackföreningar men även enskilda personer ser att man inte skulle klara sig på de låga nivåerna utan väljer att teckna egna försäkringar som ska täcka upp inkomstbortfallet vid sjukdom eller arbetslöshet.
 
Det är det som är skrotningen av den generella välfärdspolitiken och då blir det bara de med lägst lön som har det största behovet av de allmänna försäkringarna och har inte själv råd att försäkra sig. Lika självklart är att detta är dyrare försäkringslösningar än de vi redan har i de allmänna arbetslöshets och sjukförsäkringarna.
 
Regeringen har ni i smyg infört ett grundtrygghetssystem och lämnat den generella välfärdspolitiken men inkomstbortfallsprincipen som grund. Jag förväntar mig att den socialdemokratiska kongressen slår fast att det är inkomstbortfallsprincipen som ligger högst i prioriteringsordning vid ett regeringsskifte
 
2 kommentarer

Är män sämre på att köra bil än kvinnor ? Bevare oss för Sverigedemokraterna i Riksdagen

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Män kör mycket sämre än kvinnor är en av dagens nyheter. Det bygger på en statistik för flera år och handlar om hur många män respektive kvinnor som är inblandade i trafikbrott. Statistiken var från Brå och Motormännen.
 
Män svarar på 80 % av alla trafikbrott som sker och det är framförallt yngre män mellan 18-25 som bidrar till detta. Det handlar om rattfylla, och där svarar männen för 90 %, man kör mera utan körkort, för fort man kör över spärrlinjer jag självklart ligger männen sämre till på alla områden.
 
Det innebär att kvinnorna är bättre på att hålla hastighetsbegränsningar och även bilbälten. Det här är ingen glädjande statistik för oss män, visserligen kör män mycket mera bil men det uppväger inte den överrepresentation som finns.
 
Det är nog skärpning och efterlevnad av lagar som måste komma till.
 
 
I helgen presenterades en ny undersökning av väljarsympatierna och det hemska med den är att skulle detta varit valresultatet så hade Sverigedemokraterna varit vågmästare. Vi får för allt i världen ändå hoppas att väljarna tänker sig för innan man röstar på ett främlingsfientligt parti och jag förutsätter också att inte vill sitta i regering och luta sig mot det partiet för att bilda regering
Bli först att kommentera

Fasta förbindelser bättre än lösa

Av , , Bli först att kommentera 9

 

200 år utan krig på Svensk mark ska vi vara glada för. Vi har just firat detta i västerbotten bland annat med närvaro av kungen drottningen och kronprinsessan.
 
Vid det kriget förlorade Sverige Finland till Ryssarna som blev ett storhertingdöme under tsaren. Finland och Sverige som hade varit ett land i över 600 år. Finnarna fick lida under rysstiden med tsarer och lyckades inte bli en egen stat förrän i början av 1900 talet.
 
Sedan kom andra världskriget där Finland fick lida mycket och efter det var man länge satt under ett starkt tryck från kommunismen och Sovjetunionen. Nu har det blivit bättre eller mycket bättre inte minst sedan kommunismen föll och Finland blev medlem i EU och som är omtyckt av de flesta.
 
Det är lätt att förstå att det blev en stor frihet. Däremot är jag övertygad om att hade vi varit ett land då hade kommunikationerna fungerat över Kvarken och eftersom vi blivit närmare varandra i och med EU medlemskapet så borde EU faktiskt hjälpa till så att det finns en fri rörlighet över kvarken, kortsiktigt en färja som fungerar och på lång sikt en fast förbindelse
 
Bli först att kommentera

Ta inte ifrån polisen pengar för EU,s ministermöte

Av , , Bli först att kommentera 6

 

Västerbotten har en förhållandevis mycket låg brottslighet och så är det då även i Umeå. Det ska vi vara stolta över och beror till en del på det förbyggande arbete som sker i många kommuner och inte minst i Umeå via det lokala Brå, brottsförebyggande rådet.
 
Effekterna av låg brottslighet får därför även effekter på resurstilldelningen av pengar från rikspolisstyrelsen. Visst finns fog för att resurser ska tilldelas till områden där behoven är störst men det blir i dessa fall även mindre marginaler att ta på sig nya uppgifter som dyker upp.
 
Nu ska det hållas ministermöte här i Umeå i höst och det ger en mycket ansträngd ekonomi för polisen och gör att man tvingas dra ner på annan verksamhet vilket är mycket olyckligt. Regeringen har avsatt extra pengar för ordförandeskapet i sin budget och fått ökade anslag och i rimlighetens namn borde polisen även kunna få ett extra resurstillskott för denna extra åtgärd som är att bevaka EU mötet.
 
Bli först att kommentera

Bostadbyggandet slår bottenrekord. Media Markts annons är glädjande

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Bostadsbyggandet är rekordlågt. Nu har siffrorna från SCB kommit och det är de som visar detta. Det har inte byggts så få lägenheter sedan 1990 talets början.
 
Även vi det tillfället hade vi en borglig regering så borgliga regeringar tävlar med varandra i lägsta bostadsbyggandet.
 
Första halvåret i år byggdes det 6650 lägenheter en minskning sedan förra året som också var lågt från 12089. Antalet byggda småhus föll från6188 till 2900 och antalet lägenheter i flerfamiljhus från 5901 till 3705.
 
Det är bara att konstatera att det byggs lite bostäder under borgliga regeringar och trots att det finns behov för det är länge sedan ungdomskullarna varit så stora men utan jobb och utan utbildning vill de inte hyra och fastighetsägarna törs inte heller bygga.
 
En annan orsak är självklart att regeringen tog bort investeringsstödet och då är det länge sedan räntan var så låg som idag, men ändå byggs inget och sedan har ju ungdomar och pensionärer och inte minst de senaste inte fått skattesänkningar som de som redan har det bättre har fått.
 
Det här visar bara att när det gäller bostäder har inte bostadsmarknaden något som helst förtroende för reageringen och dess bostadspolitik och man tror också att regeringens politik gör att en hel del kan få svårt att betala hyran.
 
Bra Media Markt
 
Jag blir glad idag då jag slog upp tidningen och läste en annonssidorna från Media Markt. Orsaken till detta är enkel, ja mycket enkel. I skärmen på en dator som ingår i annonsen står att läsa följande.
 
"Ta bussen direkt till Media Markt i Klockarbäcken Linje 1 fr Carlslid via Universitetet & Vasaplan"
 
Ja så ska det se ut, man ska göra reklam för kollektivtrafiken och få kunderna att börja ändra mönster då man ska åka och handla. I vanliga fall brukar det bara vara ett fruktansvärt gnäll om parkeringar inte minst från företag i centrum dit det dessutom är mycket välförsörjt med kollektivtrafik.
 
Vad glad jag blev när jag såg Media Marks annons om att ta bussen till butiken. Här har ni övriga mycket att lära
 
 
 
Bli först att kommentera

Sveriges bästa fotbollspelerska slutar på grund av skador

Av , , Bli först att kommentera 7

 

Hanna Ljungberg har nu bestämt sig för att sluta spela fotboll. Hon gör det för att hon inte vill riskera framtida men eftersom hon haft en hel del skadeproblem de senaste åren. Visst känns det tråkigt att hon slutar med alla de kvalitéer hon har som spelare och jag vill påstå att hon varit Sveriges bästa fotbollspelare. Ingen har med sådan energi gått in för att vinna och göra mål.
 
Nu får vi tacka Hanna för det hon gjort för Svensk damfotboll och för Umeå och önska henne lycka till i framtiden med sin civila karriär. De visar också på en klokhet att sluta när man känner att kroppen inte orkar eller håller längre för de påfrestningar som fotbollen ger
Bli först att kommentera

Jobbcoacher ger inga nya jobb

Av , , 6 kommentarer 4

Så ska vi då åter til vardagen efter gårdagens firande av att vi klarat oss utan strider på Svensk mark i 200 år. för min del blir det att gå från den soliga dag vi hade i går till att diskutera isbrytarkapaciteten och hur den kan och bör ordnas i kvarken.

 

Regeringens åtgärder för att råda bot på arbetslösheten är helt otillräckliga och de tror sig lösa problemen med så kallade jobbcoacher.
 
Det är dyrt och det är fel sätt att hantera pengar med detta då det är utbildning och åtgärder som varit viktigast att sätta i sjön. De som provat denna åtgärd har tycket att det varit mycket lekstuga att lära sig fylla i blanketter och säger just att det varit bättre med utbildning.
 
Rapport har granskat de företag som ska hand om coachningen och var 4,e företag gick med förlust förra året och var 5,e hade betalningsanmärkningar
 
6 kommentarer

M iddag med Kungen gick före Löven

Av , , 2 kommentarer 3

I kväll var det middag på residentet i Umeå där landshövdingen bjöd och där Kungafafmiljen med Kungen, Drottningen och Kronprinsessan var huvudgäster. Middagen var föranledd av märkesåret som i sin tur var föranledd av att det senaste slaget på svensk mark skedde i Sävar. Jag tror alla hoppas att det var det sista.

En trevlig tillställning med en hel del gäster och god mat och dessutom gavs tillfälle att vi kunde prata med Kungafamiljen, däremot får ni inte reda på om vad.

Jag missar få matcher när man är hemma i stan, men idag missade  jag Lövens match mot Skellefteå. När jag kommer hem och läser vad som skett blir jag jätteglad att Löven vann även om jag inte vet på vilket sätt eller om det var bra eller dåligt spel, men ärligt talat så spelar man ju för att vinna.

Det kanske blir en ljusare vinter än vad man hade hoppats på

 

2 kommentarer

Om ishallen

Av , , 4 kommentarer 2

Nu finns ett förslag från kommunstyrelsen att vi ska återköpa ishallen och många kommer att fara med osanningar om vad det innebär.

Vi köper bolaget för en krona och då följer det med skulder på ca 60 miljoner vilket är lika mycket som investerats i hallen i form av höjning och uppfräschning i dess helhet inklusive ett nytt frysaggregat som tar mycket mindre energi. Jag är övertygad om att Björklöven rustat upp hallen till en lägre kostnad än det vi gjort om vi haft kvar den. Vi vet ju att hallarna i Skellefteå och Luleå blev flera gånger dyrare än Umeå Arena.
 
Förvärvet kommer inte att belasta skattebetalarna mera än idag och inte heller andra kommunala verksamheter, och det blir inte mindre pengar till skola, vård och omsorg eller något annat. De pengar som vi gett i driftsbidrag tidigare och de hyresintäkter som kommer från de som hyr, främst ishockeylag men även hyra för en restaurang ska räcka till att betala driftskostnaderna med och vi kommer att ha betydligt lägre kapitalkostnader och lägre energikostnader med de elpris vi har. I den driftbudget som vi upprättat finns också med ett överskott för att klara av vissa akuta underhållsåtgärder.
 
Det finns de som säger att vi gav bort hallen till ett för lågt pris. Så är inte fallet men vi skrev ned det bokförda värdet då det fanns ett mycket stort eftersatt underhåll på mellan 10 och 20 miljoner, summan varierar beroende på vilken tid man ser det. Bokfört värde är inte heller samma sak som ett marknadsvärde.
 
Hallen kommer trots detta att behöva vissa underhållsåtgärder som sådana anläggningar alltid kräver. Att vi köper hallen tar inte bort behovet av en evenemangsarena i framtiden för där är intäkterna från ishockeyn en mindre del och stora arrangemang ska finansiera detta men det är en annan fråga.
 
Bolaget hade lånat ca 35 miljoner av kommunen och drygt 20 miljoner på annat sätt bland annat genom finansiell leasing av frysaggregatet. Alternativet till köp har troligen varit en konkurs och då är det inte säkert att vi haft någon ishall för då är det konkursförvaltaren som bestämmer vad den gör.
 
Visserligen har vi ett pantbrev i fastigheten men då hade vi kunnat stå med en ishall utan frysaggregat för den är inte ägt av bolaget utan hyrt och då har vi inte heller haft rådighet. Vi hade då säkert tvingats köpa frysaggregatet för jag skulle vilja se dem som tycker att hallen skulle ha varit stängd.
 
Umeå behöver självklart en ishall precis som vi behöver Gamliavallen, Noliahallarna, Sporthallen, Friidrottsarena och andra hallar och vi bygger för innebandyn för betydligt större summor . Det här är ingen dålig affär för kommunen.
4 kommentarer

Märkesåret och 200 år av fred

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har jag ett oerhört strikt åtagande i och med kungabesöket. Programmet är spikat minut för minut från nu på morgonen i Ratan och sedan Sävar. Klädkoderna är minst sagt detaljerade. Många media har visat intresse för märkesåret och firandet av 200 år av fred. Jag tror dessutom att det kommer att bli en hel del besökare, vilket är roligt.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,