Petter Nilsson(SD)

Etikett: Miljö- och klimat

SVT och forskare i klimatargumentation!

Av , , 11 kommentarer 26

Valtider är relativt intensiva för politiker av alla partier. Man försöker prioritera tid efter var man gör störst nytta. Det är jag övertygad gäller alla politiker.

Man vill träffa människor. Ibland får man tid att ha en lite mer djup dialog med en annan. Det är värdefulla stunder, man får tid att reflektera, ta in andra perspektiv – och ibland ägna sig åt gemensam felsökning av (välfärds)systemet. Även med meningsmotståndare.

Oftast får man emellertid perspektiv från diverse mediala utspel, som man mer eller mindre måste ta ställning till efter de kommuniceras.

Jag såg på SVT att de intervjuat en forskare inom klimatargumentation. Ett fält jag har svårt se behov av forskning inom.
SVT-inslaget lyfter att politiker borde ägna sig åt att lägga ansvaret på medborgare att dra ned elkonsumtion inom sitt hushåll i större utsträckning.

Men självklart måste man utkräva ansvar för den skadliga energiplaneringen S, MP och V ägnat sig åt. Att öppna upp för små modulära kärnkraftsreaktorer är rimligen den enda vägen framåt i nuläget. Att SVT väljer att lyfta ett narrativ som ursäktar det enorma misslyckandet med elplaneringen är inte seriöst i valtider. Demokrati innebär också att väljare kan utkräva ansvar av partier och företrädare vars politik har misslyckats.

De oskäligt höga energipriserna torde nog påverka medborgare och bolag att försöka eleffektivisera ytterligare.
Invånare som har god ekonomi kan förstås själva göra investeringar för att se till att man får lägre kostnader. Men för många blir privatekonomin betydligt stramare till följd av höjda el- och bränslepriser, vilket kommer innebära att många faktiskt inte alls kommer ha råd med detta.

Som bekant innebär dyrare pris på el- och bränsle att det blir väsentligt dyrare livsmedel och andra producerade varor.

De som drabbas hårdast av de höjda priserna är de med minst pengar i plånboken.

1 Maj: Plastpåseskatten fyller två år idag!

Av , , 14 kommentarer 22

Morgonens livesändning:

1 maj 2020 infördes den märkliga skatten på plastkassar och påsar. Har som bekant lett till att fler engångsplatspåsar säljs – vilket leder till att påsar av ej återvunnet material säljs. Påsar som ofta importeras till Sverige vilket bidrar till ytterligare utsläpp.

Därtill har forskning visat att alternativa påsar såsom bomullspåsar kan behöva användas upp till 400 gånger mer än platspåsar för att vara effektiva ur resurssynpunkt.

Idiotisk skatt, och beklagar att behöva gratulera den på tvåårsdagen.

Policy för vårdpersonalspension bör prioritera avkastning före godhetssignalering!

Av , , 1 kommentar 20

Morgonens livesändning:

Rekommenderar er att se den, många hänvisningar som endast framkommer i klippet.

Igår debatterade vi finanspolicyn för Region Västerbotten under regionfullmäktige.

Alltså ett papper som säger hur vi ska få bra avkastning på pengar som ska finansiera vårdpersonalens pensioner.

Min linje i detta: Självklart måste avkastningen prioriteras före godhetssignalering.
Därför föreslog jag (redan i styrelsen) att policyn behövde öppna upp för placeringar i bolag som pysslar med fossila bränslen.

Som många av er läsare vet, så finns det många av de bolagen som också arbetar med omställning till förnybart – så det finns inte ens skäl att begränsa satsningarna för den mest inbitne miljöaktivisten.
Ger man de företagen mer kapital så har de bättre förutsättningar att ställa om.
Men som vanligt får godhetssignaleringen gå före.

Sen vet vi alla hur läget ser ut idag för svensk elproduktion. I september i fjol eldade vi olja i Karlshamnsverket.
Därtill ska jag säga att även politiker ofta har svårt att göra som de lär.

Det är många som menar att etiska riktlinjer är viktigare. Moderaterna vill stödja svensk vapenproduktion genom att möjliggöra investeringar där.
Jag har inga bekymmer att öppna upp finanspolicyn för svensk försvarsindustri. Men samtidigt är det viktiga att se till att vi får en bra avkastning på de medel som vi behöver få bli rätt så mycket mer inom 18 år.
Att se till att Sverige har en välfungerande försvarsindustri är absolut viktigt, men investeringar där från vårdpersonals pensionsfond bör förstås endast göras i den mån de innebär en bättre avkastning.
Samma gäller förstås satsningar på bolag som pysslar med fossila bränslen.
Genom att öppna upp policyn för fler olika typer av placeringar, så ger vi också förvaltningen bättre förutsättningar att säkerställa god avkastning.

Avkastningen är viktig.

Ska väl tydliggöra att jag absolut respekterar att det finns rimliga etiska avväganden. Men bekymret blir när de är märkliga.