God Jul på er alla bloggläsare. Idag var…

Av , , Bli först att kommentera 22

Från mobilen

God Jul på er alla bloggläsare. Idag var det så här fint ute på landet. Vi gjorde som vanligt började med luch som var blöta på hemmagjord buljong och nu Kalle Anka sen blir det en mycket traditionell julmiddag där det mesta är hemmatillverkat vilket ger bättre smak. God Jul

Bli först att kommentera

Stockholmarna sitter mest i bilkö av alla….

Av , , Bli först att kommentera 12

Stockholmarna sitter mest i bilkö av alla. Att ständigt sitta i bilköer är vardag för Stockholmarna och av den orsaken får många mycket långaarbetsdagar. Det är inte ovanligt att många har över en timmes restid till och från jobbet.

För många innebär det också att det går oerhört mycken arbetstid till att sitta i bilköer saker som självklart påverkar priset på varor och tjänster.

Bilköerna är oändliga och då har Stockholm och deras regionmycket bra kollektivtrafik som vi som har liten del av pendling över kommungränser får betala via kostnadsutjämningen och att de kan hålla sig med låga skatter.

Det är inte bara bilåkandet och köerna som gör att det är bättre att bo till exempel att leva bo i Umeå. Bostadspriserna är betydligt högre, högre är även brottsligheten.

Jag är förvånad över att inte fler företag lokaliserar sin verksamhet till Umeå eller någon annan ort där det dessutom är lätt att få tag i kvalificerad arbetskraft och därmed få bra lönsamhet i företaget.

Bli först att kommentera

Vad ska man egentligen tro om näringslivet….

Av , , Bli först att kommentera 21

Vad ska man egentligen tro om näringslivet. RG line begärde sig i konkurs för ekonomin gick inte ihop med de kostnader bolaget hade. De kundeinte betala amorteringar och de har inte kunnar betala hamnavgifter.

Nu har de ett förslag som gör båten ännu dyrare. Hur ska man då få detta att gå ihop. Det får man fråga regeringen om i Sverige för Umeå har inte råd att ta ansvar för Europavägarna. Jag klankar inte Rabbe och RG line men hans upplägg håller inte.

Det finns bara ett koncept som håller vilket vi är eniga om och det är att staterna tar ansvar för Europavägarna som man gör på E12 och andra Europavägar och köper in en färja vilket är betydligt billigare än alla andra vägar på land

Bli först att kommentera

Riskkapitalbolag skor sig på dig och mig….

Av , , Bli först att kommentera 20

Riskkapitalbolag skor sig på dig och mig. Inte en dag utan rapporter om riskkapitalbolag i offentlig sektor. Vi får varje dag höra hur riskkapitalbolag gör enorma vinster som ska öka för att bolaget ska säljas med stora vinster till riskkapitalbolagsägarna.Det är klart att de nya ägarna kommeratt kräva vinster på 25%.

Bolagen skattar inte i Sverige och även vinsterna förs ur landet till lågskatteländer. Det här kommer inte Anders Borg att göra något åt i den fria rörlighetens Europas namn

Vi måste forma regler som gör vinsterna mindre. Stora vinster har fallit ut då skolorna fått ersättningar för saker som de inte utfört.

Det här gör att alla kommuner måste se till att den egna resursfördelningen till skolorna är det som har med skolan att göra. Parkeringar och andra saker som förs på skolan ska självkart inte ingå i skolpengen. Det måste också vara tydligare krav på skolhälsovård, biblotek med mera.

Klarare och tydligare regler för ersättningar till skolor och därmed även friskolor är den enda väg som gör att vinsterna kraftigt kommeratt minska och därmed även skolorna som spekulationsobjekt. Barn och utbildning ska man inte tjäna pengar på på grund av egna dåliga regler

Nu ska inteallt skyllas på riskkapitalbolag för även på försäljning av skolor har privatpersoner i Umeå gjort enormt stora vinster. Anders Borg kan inte göra någotåt riskapitalbolagen och dess skolor.

Vill vi inte att de ska tjäna storkovan på barnen ska vi förändra resursfördelningen till skolorna och ta bort allt som inte har med skolan att göra.

Sist men inte minst viktigt är att kontrollen av friskolorna ska föras över till kommunerna. Det är kommunerna sombetalar och det är den som betalar som ska kontrollera tjänsten man betalar för.

Bli först att kommentera

Inga lastbilar ska genom stan i framtiden….

Av , , Bli först att kommentera 18

Inga lastbilar ska genom stan i framtiden. Snart fattar trafikverket beslut vart västra länken ska gå. Då är det dags för oss att sätta stopp för all genomfartstrafik för lastbilar genom stan.

När det görs kommer vi att klara av luftkvalitetsnormen för stadskärnan. Det var just för  detta som staten satsar stora pengar på vägpaketet i Umeå. Tyvärr finns inte dessa kommande åtgärder med i de beräkningar som nu ligger till grund för de analyser om hur stor avlastningen blir utan man använder en standarmodell.

Så fort Kolbäcksvägen är klar som ny E4 är det dags med det första beslutet att få bort lastbilarna på nuvarande E4. Det måste även till olika typer av hinder för att minimera all trafik

Är lite förvånad över att de näringar som sysslar med drivmedel andra servicefunktioner inte sökt sig till den kommande ringen då det blir svårt att vara kvar på nuvarande platser. När den tunga trafiken flyttas ut sker stora förbättringar av luftmiljön och samtidigt måste varutransporterna in till stan ordnas upp.

De som yttrar sig över planerade byggnationer i centrum måste tänka på att dessa beslut

Bli först att kommentera

Visst vet ni att Stockholm är sämst. Ja…

Av , , Bli först att kommentera 17

Visst vet ni att Stockholm är sämst. Ja så är det i alla fall när det gäller så kallade barnakutar.

Inte heller förvånande då man under Filippa Reinfeldts ledning valt skattesänkningar före välfärd. Välfärd kostar pengar och skatt är betalningsmedlet om man inte fixar det själv.

Systemskiftetfrån generell välfärd till eget ansvar pågår för fullt

Bli först att kommentera

KD lanserar nya kvinnofällor med ny taxa….

Av , , Bli först att kommentera 21

KD lanserar nya kvinnofällor med ny taxa. KD vill införa timtaxa rakt upp och ner för att tvinga kvinnorna att vara hemma mera med barnen.

Egentligen inte förvånande för KD har i alla tider tyckt att dagis är något nödvändigt ont och har egentligen synen att kvinnan ska vara hemma och passa barnen, därför kallar jag det kvinnofälla.

När kvinnorna är hemma blir de mera beroende av mannen även den dagen man blir pensionär för då har kvinnan lägre pension.

Om man så synar förslaget om timtaxa så om detta ska gå ihop blir dagisavgiften högre för de som måste jobba heltid för sin försörjnings skull som ensamstående och lågavlönade.

Det blir med all säkerhet mindre heltider bland personalen för personalstyrkan måste självklart anpassas efter behovet om förskoleplats för vart ska pengarna annars tas

Bli först att kommentera

Det är 1 400 000 barn hemlösa i USA.

Av , , Bli först att kommentera 19

Det är 1 400 000 barn hemlösa i USA. USA sägs vara rikt. Det kan inte stämma alls för ett land som har så många barn hemlösa kan inte vara rikt. Tänk att över 2% av barnen är uta hem och ökningen är 28% på tre år.

Självklart är att det är ekonomin som gjort barnen hemlösa och National Center of Homeless som visat på siffrorna uppmanar regeringen att agera för att USA inte ska förlora ytterligare en generation. Med så många barn hemlösa törs man inte tänka hur många barn som lever i fattigdom.

Jag tror inte på förbättringar för USA och dess barn då USA numera endast handlar om sänkta skatter och en tital brist på omtanke om någon annan än en själv. Dessutom ser vi att högern där inte vill ha någon välfärdspolitik.

Hemlöshet leder till utanförskap och brottslighet. Ett samhälle utan trygghet leder in på fel väg och frågan är om det kommer att finnas en framridstro. Risken är uppenbar att det istället leder till oro i samhället och att USA är ett land med stora ekonomiska problem så skatt och välfärd är förbjuder.

Jag hoppas innerligt att vibromsar upp den väg Sverige är på väg in i med ökade klyftor och sämre välfärd. Eftersom mitt eget parti tappat så mycket i förtroende hos väljarna är risken uppenbar att Sverige också är på väg att slitas isär

Bli först att kommentera

Stora konflikter finns på järnvägsnätet…

Av , , Bli först att kommentera 16

Stora konflikter finns på järnvägsnätet i landet. Nu tror ni att jag skämtar men så är det defenetivt inte. Konflikten handlar om vilka tåg som ska få plats är det persontrafiken eller är det godstrafiken som kommer i första hand.

När man räknar på nyinvesteringar väger restiden för persontrafik mycket tyngre än att godstrafik förs över från lastbilar till järnväg. Då uppstår kapacitets brist gör en eller båda. Det här har redan märkts på tvärbanan mellan Storuman och Umeå och främst från Hällnäs.

Det här är mycket bekymmersamt och det blir endera mindre persontrafik eller mindre godstrafik ioch effekterna slår olika. Persontrafiken har bussen som alternativ medan godset har lastbilen och det senare get dessutom stor påverkan på våra vägarsom körs sönder. Tänk vilken trafik på väg om gruvorna öppnas.

Orsaken till konflikterna är den nya miljövänliga trenden med spårbunden trafik och det varit noll underhåll och noll uppgradering på järnvägen där bristerna främst är mötesplatser signalsystemem för att järnvägen ska kunna nyttjas effektivare.

Det finns allseles för lite pengar och det finns inga pengar att rusta tvärbanan och det har redan nu visat sig att det inte går att klara sig med ett spår mellan Umeå C och Umeå Ö. Det är dessutom problem på nya resecentra efter Botniabanan där inte det är dubbelspår.

Dessutom är dessa bara två exempel på brister i hela järnvägssystemet och det krävs ett nytänk på många håll för att kapaciteten på den befintliga järnvägen ska kunna öka samtidigt som det är brist på pengar för drift och underhåll men även nyinvesteringar för att bygga bort större eller mindre problem där det inte finns plats för tågen.

Dessa förbättringar måste göras senast samtidigt med nya större projekt som Norrbotniabanan för annars finns inte plats för tågen. Tyvärr saknas detmycket pengar för dessa kapacitetshöjande åtgärder och ärligt talat verkar det finnas stora kunskapsbrister hos de flesta riksdagspolitiker om vad som behöver göras och om vad som är viktigast att satsa på först.

Det gäller att göra rätt men det gäller även pengar och om pengarna plockas fram kommer viatt klara omställningen till ett hållbart samhälle. Det viktigaste är då att dessa utbyggnader kan finanseras på ett helt nytt sätt och inte genom årliga anslag i statens budget

Bli först att kommentera

Inga lastbilar ska genom stan i framtiden….

Av , , Bli först att kommentera 17

Inga lastbilar ska genom stan i framtiden. Snart fattar trafikverket beslut vart västra länken ska gå. Då är det dags för oss att sätta stoppför all genomfartstrafi för lastbilar genom stan.

När det görs kommer vi att klara av luftkvalitetsnormen för stadskärnan. Det var just för att göra detta som staten satsar stora pengar på vägpaketet i Umeå. Tyvärr finns inte dessa kommande åtgärder med i de beräkningar som nu ligger till grund för de analyser om hur stor avlastningen blir utan man använder en standarmodell.

Så fort Kolbäcksvägen är klar som ny E4 är det dags med det första beslutet att hindra och förbjuda genomfart för tung trafik genom stan på nuvarande E4. Det måste även till olika typer av hinder för att minimera all trafik in genom stadskärnan och göra dessa gator till stadsgator.

Är lite förvånad över att de näringar som sysslar med drivmedel andra servicefunktioner inte sökt sig till den kommande ringen då det blir svårt att vara kvar på nuvarande platser. När den tunga trafiken flyttas ut sker stora förbättringar av luftmiljön och samtidigt måste varutransporterna in till stan ordnas upp.

De som yttrar sig över planerade byggnationer i centrum måste tänka på att dessa beslutkommer och det ganska snart ,allt för luftmiljöns skull. Det kommer även en ny parkeringsnorm som jag bloggat om tidigare. Från både kommun och trafikverket måste även informationen till trafikanterna bli mycket bättre

Bli först att kommentera