Rödgrön överenskommelse om skolan

Av , , Bli först att kommentera 11

En rödgrön regering avsätter minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till välfärden.

– Målet är att anställa fler behöriga lärare. Klasstorlekarna ska bli mindre. Utgångspunkten är att lärartätheten ska vara minst 9 lärare per 100 elever. Insatserna ska vara förenliga med det som ekonomin tillåter.

– Undervisningen måste anpassas efter vad den enskilde eleven behöver för att nå målen i skolans ämnen. Efter anmälan till den nationella skolmyndigheten ska skolor ha rätt att arbeta utan timplan. Det totala antalet garanterade undervisningstimmar ska finnas kvar. Antalet timmar per ämne bör variera från individ till individ.

– Skriftliga omdömen införs från årskurs 1 i grundskolan. Omdömena ska vara framåtsyftande, visa elevens utveckling och även tydliggöra vilka insatser som behövs. De ska inte vara betygsliknande. En gemensam struktur och nationella kriterier ska tas fram.

– Betyg i grundskolan ska finnas från årskurs 7.

– De stora skolreformernas effekter utvärderas. Ska leda till förslag för ökad möjlighet till likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola.