Målet måste vara öppenhet

Av , , Bli först att kommentera 17

Centerpartiets vision om fri invandring verkar ha rört upp en del känslor, vilket blev tydligt på VK:s insändarsida 17/1, där signaturerna ”Realist”, ”Norrländsk egenföretagare” och ”Henry Lundgren” förfasar sig över förslaget. Men borde inte det främlingsfientliga samtalsklimat som håller på att växa fram vara mycket mer upprörande än en vision om solidaritet och öppenhet?

Vi har länge haft en vision om fri invandring till Sverige och Europa på sikt, och är glada att fler är inne på samma spår. I en tid när främlingsfientligheten ökar och samtalsklimatet hårdnar välkomnar vi Centerpartiets ställningstagande för öppenhet.

Det är inte bara inhumant, utan uppenbarligen också väldigt svårt, att beräkna invandringen effekter på den svenska ekonomin. Det beror alldeles på hur man räknar. Räknas bara offentliga utgifter får vi självklart en skev bild av att invandingen är kostsam, men det finns flera beräkningar som visar att invandring har positiva effekter på staters ekonomi. Många svenska kommuner har insett detta och tar emot utländsfödda med öppna armar. Invandringen är inget hot mot välfärden utan en förutsättning för att vi ska kunna behålla den.

Att fastställa en exakt storlek på hur många människor vi ska hjälpa skulle innebära fruktansvärda konsekvenser för den enskilde. Vi får inte glömma att många av dem som tvingas fly till Sverige förmodligen föredragit att bo kvar i närheten av sina nära och kära, men att detta inte varit möjligt på grund av krig och naturkatastrofer. Att skicka tillbaks någon till sådana förhållanden på grund av att kvoten är full vore förkastligt. Ett sådant moraliskt förfall skulle om något leda till samhällets kollaps.

I en tid där resurser blir allt knappare, ekonomin dalar och vi behöver förändra vårt levnadsmönster får vi inte återupprepa gamla misstag. Istället för att skrämt klamra oss fast vid en föråldrad ”vi och dom”-mentalitet behöver vi formulera en bild av det rättvisa, öppna samhälle vi vill ha i framtiden. Målet måste vara en värld där ingen behöver fly men alla är fria att flytta.

Gruvdrift är inget annat än rovdrift

Av , , Bli först att kommentera 21

Vi bör vara försiktiga med att ge tillstånd till nya gruvor och måste se över lagstiftningen, skriver miljöpartisterna Nasser Mosleh och Ann-Louise Hansson.


Vad säger barnbarnen om en gruva i älven?
Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar – vi har lånat den av våra barn. Detta talesätt är bekant för många och dess budskap gäller för både privatpersoner, kommuner och företag.Det gäller regnskogar och Arktis såväl som den storslagna miljön i Rönnbäck och det friska vattnet i Umeälven.

Det kan vara lockande att göra kortsiktiga vinster på naturens bekostnad, men vi är skyldiga framtida generationer att tänka oss för när det gäller den planerade nickelgruvan i Rönnbäck.Verksamheten väntas ge nya jobb i ungefär tjugo års tid, men avfallet från produktionen kan ge miljöproblem i flera generationer framåt och äventyrar framtida möjligheter för turist- och rennäringen. I dag använder vi mycket mineraler och det är inte mer än rätt att utvinningen sker där konsumtionen är störst, men detta betyder inte att det är en bra idé att lägga en gruva i och bredvid en älvdal som rinner genom Västerbottens län och ut i Bottenviken.Sex av sju gruvor släpper ut mer miljögifter än de har tillstånd för och vi har under den senaste tiden sett flera uppmärksammade fall av läckage med förödande miljökonsekvenser från gruvor som påståtts vara säkra.

I dag är Sverige ett av de lättaste länderna i världen att få tillstånd till mineralbrytning i.
Utländska företag kan göra stora vinster på miljöns och framtida generationers bekostnad medan myndigheter och makthavare sopar vägen framför dem genom att bistå med kunskap, infrastruktur och upprensning.Med mössan i handen tackar vi ivrigt för de jobb som skapas och är beredda att ha översyn med det mesta för att inte verka besvärliga, som om gruvetableringarna vore välgörenhets­projekt.

Det är viktigt att vi i första hand minskar vår konsumtion och använder de mineraler som redan tagits upp ur marken. I dagens sopberg finns mycket att hämta, och forskning och produktutveckling skulle kunna ge renare och mer långsiktiga arbeten.
Där gruvdrift efter grundliga miljöutredningar ändå kan tillåtas måste det ställas större krav på gruvbolagen att avsätta ordentligt med pengar för efterbehandling och sanering vid eventuella olyckor så att de kostnaderna aldrig faller på skattebetalarna.
Dessutom behöver Sverige införa en gruvskatt så att en större del av gruvbolagens vinster kommer resten av samhället till godo.

Tills vi har en minerallagstiftning som gynnar långsiktighet istället för rovdrift bör vi sänka takten vi delar ut tillstånd med.Att som i Rönnbäck tillåta gruvverksamhet mitt i en älv är ett uppenbart risktagande och vi bör fråga oss om det är rimligt att våra begär värderas högre än framtida generationers behov.
Vi tycker inte det.

Nasser Mosleh

Miljöpartiet i Umeå

Ann-Louise Hansson

Miljöpartiet i Lycksele