Socialdemokraterna missade sin chans.

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag hade vi vår motion om ställningstagande för hållbarhet, vilket gäller att ta avstånd från planering att bygga kärnkraft i Pyhäjoki i Finland. Det blir ryska Rosatom som levererar kärnkraftverket i Pyhäjoki. Rosatom är ett rysk statligt bolag, som har hand om den ryska kärnkraftindustrin. Vi har fått stöd från Vänsterpartiet och Centerpartiet, man förväntade sig att Socialdemokraterna skulle stödja motionen men tyvärr blev det inte så. Jag har påpekat till Socialdemokraternas policy när det gäller kärnkraft och till yttrande från Skellefteåkommun samt Robertforskommun där Socialdemokraterna har majoritet, samt fem kommuner till i Norrbotten som sagt nej till kärnkraft i Pyhäjoki, men det hjälpte inte. Jag fick svaret från Lennart Holmlund att det är en utrikesfråga och att Umeåkommun saknar kompetens för att bedöma sådana frågor. Vi ska iallafall inte ge upp och fortsätta kampen mot kärnkraftverk.

Inkomstklyftorna ökar

Av , , Bli först att kommentera 11

Aftonbladet har tillsammans med United Minds gjort en undersökning vars resultat tyder på att inkomstklyftorna i dagens samhälle ökar. I undersökningen frågade man hur fördelningen av landets samlade privata nettoförmögenhet låg till. Svenskarna tror att den rikaste femtedelen äger 25% av nettoförmögenheten samt att den fattigaste femtedelen äger ca 15%. I verkligheten äger den rikaste femtedelen 87% av nettoförmögenheten och den fattigaste femtedel äger ingenting, utan enbart skulder.

Att rätta till detta kommer att vara en stor utmaning inför framtiden.

Länk till reportaget: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16903360.ab

Får utsatta kvinnor tillräckligt stöd?

Av , , Bli först att kommentera 10

Enkel fråga till Eva Andersson, ordförande i socialnämnden:

 

Får utsatta kvinnor tillräckligt stöd?

Öppen gemenskap och kvinnojouren larmar för att deras resurser inte räcker till för att ge alla kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer hjälp. Förra årets nekades 66 kvinnor och 75 barn plats på kvinnojouren. Kommunen har det slutgiltiga ansvaret och måste hjälpa de som behöver skyddat boende.

Vi och resten av umeåborna vet redan att det är bostadsbrist. Men vi måste ändå ta vårat ansvar och hjälpa de medborgare som behöver det. Våldsutsatta kvinnor och barn måste vara en hög prioritet i samhället och politiken. Våld i nära relationer både en personlig katastrof för den som blir utsatt, och en fråga om jämställdhet.  

Vilket skydd och hjälp kan socialtjänsten erbjuda kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer idag?

 

Nasser Mosleh (MP)

EU-debatt på Dragonskolan och UIG

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag befann jag mig på två EU-debatter på både Dragonskolan och UIG. Det var väldigt intressant och roligt att se eleverna engagera sig inom politiska frågor och de var minst sagt duktiga (framtiden ser ljus ut).

Det var ett flertal viktiga frågor som handlade om miljö, jämnställdhet, flyktingfrågor och internationella konflikter, det vill säga frågor som idag är väldigt aktuella i omvärlden.

Klimatansvar, ökad kunskap och nya jobb

Av , , Bli först att kommentera 9

I vår sista skuggbudget före valet fokuserar vi på en starkare välfärd och på
att möta klimathotet. Det är satsningar som också ger nya jobb snabbt.

Under alliansregeringen har arbetslösheten ökat, i synnerhet bland unga. Över 100 000 ungdomar har varken jobb eller går i skolan.

Vår politik leder till 30 000 nya jobb på några års sikt. Vi gör också en satsning på jobb eller skola åt 50 000 unga. Vi har fokus på dem som idag står längst från arbetsmarknaden.

De senaste åren har svenska elevers skolresultat sjunkit dramatiskt. Lärarnas löner har halkat efter och deras arbetssituation har blivit allt mer ohållbar.

Vi vill ge eleverna mer tid med sina lärare, och återupprätta läraryrket. Därför satsar vi 11,7 miljarder kronor mer än regeringen på att höja lärarlönerna och anställa 10 000 nya medarbetare i skolan.

Det är helt nödvändigt att minska klimatutsläppen snabbt. Under regeringen Reinfeldt har det producerats sex stora klimatutredningar, men ingen har lett till skarpa förslag.

Varje år man väntar gör klimatförändringen värre och kostnaden högre. Miljöpartiet möter utmaningen med kraftfulla åtgärder nu. Vi satsar fem gånger mer på järnväg än på väg, och lägger stora summor på energieffektivisering och förnybar energi. Dessutom föreslår vi en klimatlag, med tvingande mål för utsläppsminskningar.

Socialdemokraterna: Upp till bevis!

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagarna togs ett avgörande steg mot ett kärnkraftverk på andra sidan Botteviken genom ett avtal som skrevs på av de inblandade företagen. Det är illa nog att vi riskerar att få ett kärnkraftverk tjugo mil från Umeå. Att kärnkraftverket dessutom byggs av det föga förtroendeingivande företaget Rosatom, som byggt kärnkraftverket i Tjernobyl, är mycket oroande. Företaget, som även blir delägare i det eventuella kärnkraftverket, ägs dessutom av Ryssland. Det innebär att Ryssland nu får stora ekonomiska intressen i vårt närområde. Men än finns det tid att stoppa planerna, finska riksdagen och regeringen ska diskutera frågan i höst.

 Miljöpartiet de gröna i Umeå tar starkt avstånd från projektet i Pyhäjoki och hoppas att Umeå kommun gemensamt ska göra detsamma. Vårt förslag behandlas äntligen i nästa fullmäktige har fått stöd av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Nu uppmanar vi Socialdemokraterna att ta rätt beslut.

 Socialdemokraterna vill bli kända som framtidspartiet, och vi ska ge er ett tips på vägen: Framtiden är förnybar. Kärnkraft har inget att göra med en hållbar utveckling. Utvinningen av kärnbränsle skapar stora miljöproblem och har sociala konsekvenser för de boende i utsatta områden. Resterna av bränslet måste förvaras avskilt i 100 000 år för att inte riskera att skada oss. Risken för olyckor är förvisso liten men inte försumbar -konsekvenserna om något sker kan bli enorma. Barn är extra känsliga för strålning.   

 Skellefteå och Robertsfors har redan tagit ställning mot bygget, och i Norrbotten har ytterligare fem kommuner sagt nej. Samtliga av dessa kommuner styrs av socialdemokrater, och beslutet ligger helt i linje med partiets nationella linje att kärnkraften ska fasas ut.

 Att tyst acceptera en utbyggnad av kärnkraften vore ett svek både mot socialdemokraternas väljare som röstat för en utfasning av kärnkraften. Och värre: ett svek mot de barn som tvingas växa upp granne med ett kärnkraftverk i en tid när vi mer än någonsin behöver satsa allt på förnybar el. Så vi säger: Framtidspartiet: Upp till bevis! 

 

Nasser Mosleh, gruppledare, Miljöpartiet de gröna i Umeå

 

 

Skyll inte bostadsbristen på invandringen

Av , , Bli först att kommentera 16

Har idag fått en insändare publicerad i Västerbottens-Kuriren:

Sverigedemokraterna i Umeå vill lösa bostadsbristen genom att ta emot färre flyktingar. Umeå kommun tog emot 37 anvisade flyktingar förra året. Totalt kom 138 nyanlända till Umeå, varav 57 var anhöriginvandrare och 33 som på själva ordnat eget boende. Merparten av dessa kan antas ha skaffat boende hos anhöriga eller vänner. Cirka 60 lägenheter per år beräknas behövas kommande år för nyanlända flyktingar. Bostadsbristen går alltså inte att skylla på invandrarna. Istället kanske Sverigedemokraterna borde glädja sig åt den rådande bostadsbristen, eftersom den idag är en av anledningarna till att vi tyvärr är en av de sämsta större kommunerna i landet på att ta emot flyktingar. För att lösa bostadsbristen behöver vi bygga runt 1200 nya lägenheter per år framöver. Detta bör vi göra genom planering, förtätning och nytänkande. Vi vill att fler ska kunna flytta till Umeå, från när och fjärran.

Nasser Mosleh, gruppledare, Miljöpartiet de gröna i Umeå

Stoppa näthetsen

Av , , Bli först att kommentera 10

I ett inslag i Sveriges Radio framstår det som att Miljöpartiet vill förbjuda anonyma bloggar. Det är fel, Miljöpartiet kräver inte registrering av bloggare. 

Miljöpartiet ser allvarligt på att allt fler unga tjejer och killar far illa på nätet. Diskriminering, hets och förtal sprids utan att vuxna tar ansvar. Vi vill därför öka vuxennärvaron på nätet, öka barns och vuxnas kunskap om vad som är rätt och fel på nätet och täppa igen lagstiftningshål. Vårt förslag är att inte bara hets mot folkgrupp och olaga våldsskildringar som idag är olagligt ska tas bort från kommentarsfält i bloggar, utan även inlägg som är kränkande förtal.

Vi föreslår ett paket med flera åtgärder där vi på olika sätt vill stärka vuxennärvaron på nätet – exempelvis från lärare och föräldrar. Vi vill också satsa på utbildning i hur man kan motverka näthat och ge ett uppdrag till rättsväsendet att tydligare prioritera näthatsbrott.
Vi vill även göra ett tillägg i den så kallade “BBS-lagen”, Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Syftet med lagen är att fastställa ansvar för den som tillhandahåller tjänsten att hålla uppsikt över anslagstavlan och ta bort meddelanden som uppenbart utgör uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring eller meddelanden där den postande användaren uppenbart gjort intrång i upphovsrätten. Vårt förslag går ut på är att lägga till “förtal” i listan ovan.

Detta innebär inte att alla bloggar ska registreras, att anonyma bloggar förbjuds eller att möjligheten och rätten att kommunicera anonymt förbjuds. Även i framtiden ska man kunna blogga anonymt, men vi uttalar att det behövs ett större ansvarstagande från de som uttrycker sig på nätet, inte bara åtstramning för internetleverantörer. Därför följer vi utvecklingen till ökat ansvar genom frivilliga koder som stora aktörer som Facebook och Instagram har. Vi vill också verka för internationell praxis som underlättar för rättsväsendet att samverka kring hur man stävjar brottslig verksamhet genom internet

Nya regler mot missbruk av arbetskraftsinvandring

Av , , Bli först att kommentera 11

Det ska vara lätt att komma till Sverige för att arbeta, studera och forska. Men det ska vara svårt att utnyttja arbetstagare på svensk arbetsmarknad.

Miljöpartiet och regeringen har nu enats om kraftfulla åtgärder för att förhindra missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. De nya reglerna syftar till att upptäcka och stoppa missbruk samtidigt som arbetstagaren ges en ökad trygghet.

I december 2008 trädde nya regler för arbetskraftsinvandring i kraft efter en överenskommelse mellan Miljöpartiet och regeringen. Tack vare reformen för arbetskraftsinvandring är människor välkomna oavsett yrke eller utbildning, under förutsättning att de har ett jobb med lön och villkor på samma nivå som svenska kollektivavtal. Det svenska systemet har blivit en förebild internationellt då det inte begränsar invandringen till fastställda kvoter av särskilt kvalificerad arbetskraft.

Tyvärr har vi samtidigt sett exempel på hur människor utnyttjats av oseriösa eller kriminella arbetsgivare. Därför gör vi nu flera förändringar för att stoppa missbruk av reglerna kring arbetskraftsinvandring.

Fyra viktiga förändringar

  1. Efterkontroller
  2. Sanktioner mot arbetsgivare som lämnar orätta uppgifter
  3. Kompletterande regler för att återkalla arbetstillstånd
  4. Förlängd omställningsperiod från 3 till 4 månader och bättre information till migranterna

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.