MP vill ladda för elbilar

Av , , 1 kommentar 6

Miljöpartiet vill sätta upp 10 000 laddstolpar för elbilar runt om i landet. Partiet satsar i sin vårbudget 200 miljoner under fyra år på en utbyggnad.

Kostnaden för de 10 000 laddstolparna beräknas till totalt 200 miljoner under kommande fyra år för staten.

Miljöpartiet föreslår att staten tar hälften av kostnaderna, den andra hälften betalas av den som bygger stationen, till exempel en kommun, ett företag eller en förening.

Elbilen har trots statlig premie haft svårt att slå igenom i Sverige. För närvarande finns omkring 3 600 elbilar i landet. Det kan jämföras med Norge där det finns över 18 000.

Miljöpartiet vill nu göra en satsning på för att få fart på elbilskörandet.

En elbil kostar i dag mycket mer än en bensin eller dieseldriven bil. Den som köper en elbil kan få en premie på 40 000 kronor.

Miljöpartiet vill ge en bonus på 50 000 kronor.

 

 

Frukostmöte med Lärareförbundet

Av , , Bli först att kommentera 7

Igår var jag på ett möte med representanter från lärarförbundet, där vi diskuterade hur vi ska hejda lärarkrisen, eftersom att det är för få unga människor som vill bli lärare. Det finns brist på behöriga lärare idag och 6 av 10 lärare överväger att sluta. Vi pratade då om hur man kan höja statusen för lärare och att ökade löner är en del av lösningen, men dock inte hela. Det var en mycket intressant diskusion med olika synpunkter och ideer.

Europa bör välja den gröna vägen

Av , , Bli först att kommentera 7

Europa står inför stora utmaningar och måste välja väg. Ska vi möta klimatutmaningen och den ökande arbetslösheten med rädsla och hat, eller ska vi möta den med öppenhet och framåtanda? För miljöpartiet är det självklart vad vi vill göra. Vi menar att ett öppet och demokratiskt Europa och en stor satsning på klimatet är rätt väg att gå för ett modernare och tryggare Europa.

Den 25 maj har vi som medborgare möjligheten att påverka utvecklingen i Europa genom vår röst till EU-parlamentet. Från miljöpartiets sida vill vi lyfta fram två frågor som vi tycker är extra viktiga, och som vi kommer driva i EU om vi får förtroendet: Klimat och mänskliga rättigheter.

Klimatfrågan är avgörande för utvecklingen i Europa. För att möta klimathotet behövs både individuellt ansvar och storskaliga lösningar. Vi vill höja ambitionerna så att EU blir en föregångare i klimatpolitiken och tar huvudansvar för att få till stånd en global klimatöverenskommelse, samtidigt som vi hjälper fattigare länder med deras klimatomställning.

Vi vill satsa på att bygga om Europa genom satsningar på järnväg, förnybar energi och gröna stadsdelar. Förutom att minska våra utsläpp skulle en kraftig satsning på förnybar energi enligt EU-kommissionen kunna skapa fler än tre miljoner jobb inom tio år. Det är välbehövligt i ett Europa med hög arbetslöshet och ökande social spänning.

Främlingsfientligheten växer sig starkare i Europa, och högerextrema partier är på frammarsch. Redan idag är det förenat med livsfara för många människor att försöka fly till Europa, ändå vill vissa partier göra det ännu svårare. Vi vill vända den utvecklingen och göra det lättare för människor i nöd att söka asyl i ett mer öppet och humant Europa.

Nasser Mosleh, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Umeå

Minskad arbetslöshet istället för skattesänkningar

Av , , Bli först att kommentera 7

Den mycket höga ungdomsarbetslösheten är alliansens största misslyckande. Deras skattesänkningar har inte hjälpt alla de unga som är arbetslösa. Miljöpartier vill istället öka investeringarna i välfärd och miljö, vilket skapar nya jobb och minskad arbetslöshet, både på kort och lång sikt. Och vi vill satsa på utbildning och kompetens så att dessa jobb blir tillgängliga för fler.

Höjd skatt har inget egenvärde, men skatternas nivå måste sättas i relation till behoven av välfärd och framtidsinvesteringar. Miljöpartiet vill använda skatter som uppnår dubbel effekt, som både finansierar nödvändiga investeringar i skola och klimatomställning och som styr mot ökad jämställdhet, jämlikhet och hållbart resursutnyttjande.

Satsa på skolan genom högre skatt på höga inkomster

Av , , 1 kommentar 6

Skolans kvalitet avgörs i mötet mellan lärare och elev. Alla barn förtjänar att få den tid hen behöver med en kunnig och engagerad lärare. Därför vill Miljöpartiet anställa fler i skolan och höja lärarnas lön, kompetens och engagemang. En satsning som kostar staten fem miljarder kronor.

Vi är övertygade om att de med höga inkomster är beredda att betala lite mer, om pengarna går till en bättre skola. För att finansiera en satsning på skolan föreslår vi att den statliga inkomstskatten höjs med tre procent, på den del av lönen som överstiger 40 000 kronor. Den som tjänar 45 000 i månaden bidrar då med 150 kronor mer.

Ta ansvar och stoppa miljöförstöringen

Av , , Bli först att kommentera 9

Sverige står inför ett val: att anta eller att smita ifrån vårt klimatansvar. Om Sverige och världen fortsätter att smita ifrån ansvaret så kommer vi, våra barn och barnbarn att drabbas av katastrofala klimatförändringar.

Miljöpartiet vill göra det miljövänliga valet enklare och billigare. Principen är enkel: skatterna ska höjas på det som smutsar ner miljön och investeras i det som är bra för miljön. Tåget ska vara billigare än flyget och maten som serveras i skolor och på äldreboenden ska vara ekologisk. Vi vill att Sverige ska investera i tåg och kollektivtrafik, ersätta den smutsiga energin med energi från skog, sol och vind.

Missa inte Isabella Lövins besök!

Av , , Bli först att kommentera 5

Isabella Lövin är Europaparlamentariker och journalist och rankas som en av Sveriges Miljömäktigaste personer.
Den 21 mars föreläser hon på Umeå universitet om EU:s fiskepolitik och vad som krävs för att kunna påverka EU:S politik Premiär för bar grön i Umeå!

Välkommen till Socialize, i gamla Aschanska Villan, på Umeås första Bar grön! Tänk mingel, intressanta intervjuer på scen och grym livemusik.

Kvällens gäster som ger sin syn på en hållbar vardag:

Isabella Lövin är journalisten som drog till Bryssel och förändrade fiskepolitiken i EU! 

Ola Nordebo jobbar som politisk chefsredaktör på VK och har stenkoll på politiken i Umeå!

Ewa Wikström, känd som Queenfish & other tales kommer utöver att spela för oss även att berätta om sina tankar om hållbarhet i vardagen.

Omar Kulane – Glädjespridaren som bland många Umeåbor är känd som ”Reggaebusschauffören” har lovat att besöka oss och dela med sig av sina idéer för hur vi skapar en mer hållbar värld.

Kvällens musik står Queenfish & other tales för. Ett smakprov hittar ni här -> https://www.youtube.com/watch?v=2PUnSooOVgc

Nya regler ökar rörligheten

Av , , Bli först att kommentera 5

Miljöpartiet de gröna och regeringen är nu överens om flera olika förslag som har en sak gemensamt – de gör det lättare för människor att röra sig mellan länder.

I dag lever många delar av sina liv i olika samhällen. Att en person flyttar mellan hemländer och kanske gör det flera gånger, så kallad “cirkulär migration”, är bra och skapar utveckling. Vi behöver lagstiftning som är modern och anpassad efter den globaliserade värld vi lever i i dag.

Därför har Miljöpartiet och regeringen nu kommit överens om ett stort antal förändringar som ska göra det lättare för människor att röra sig till och från Sverige.

Förändringarna innebär bland annat att:

  • Det blir lättare att få permanent uppehållstillstånd, exempelvis för doktorander.
  • Den som får avslag på sin asylansökan, men redan har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden får nu lättare att stanna i Sverige på arbetstillstånd, så kallat spårbyte.
  • Det ska vara möjligt för internationella studenter att stanna kvar och söka arbete efter slutförda högskolestudier.
  • Det blir lättare för arbetskraftsinvandrare att kvalificera sig för att få permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara en plats som människor vill flytta till för att arbeta, studera och forska. Migration och rörlighet är bra eftersom människor utvecklas av nya erfarenheter och våra kunskaper sprids när vi byter miljö. Det gäller inte minst när människor flyttar fram och tillbaka mellan länder. Då behöver vi ha en lagstiftning som gör detta möjligt.

Jämförelse mellan Umeå och Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag var jag på en konferans som länsstyrelsen hade ordnat om mottagande för nyanlända och ensamkommande barn. Där bland annat valrepresentanter från länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, migrationsverket och några representanter från några kommuner i västerbotten.

Det som var märkligt var att Skelleftå har boende för 1038 personer när det gäller flyktingmottagande, medan umeå har 18 och man hänvisar till bostadsbrist i umeå.

Skillnaden mellan skellefteå och umeå är att skellefteå ser flyktingmottagande som en del av deras tillväxtsstrategi medan umeå tyvärr inte har samma syn när det gäller tillväxtstrategin.

Frågan är vem kan ändra på detta?

Planera långsiktigt för ett öppet Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Insändare i dagens VK

Höstens manifestationer mot nazism och rasism samlade tusentals Umeåbor och visade att vi är många som vill ha ett öppet samhälle. Trots detta är Umeå en av de större kommunerna i Sverige som tar emot allra minst flyktingar. Förra året tog Umeå endast emot 37 anvisade nyanlända. Beräknat på de överenskommelser som gjorts beräknar länsstyrelsen att Umeå borde tagit emot runt 200.

Det beslutade befolkningsmålet innebär en ambition att Umeå ska växa med över 80 000 invånare under kommande 36 åren. Oavsett om det målet uppnås eller inte är det troligt att en betydande del av de nya Umeåborna har utländskt ursprung, och att en del av dem är flyktingar.

När vi i senaste kommunfullmäktige frågade Lennart Holmlund om han är beredd att ta fram en långsiktig plan för hur flyktingmottagandet ska öka i kommunen fick vi svaret att en sådan plan inte kan göras förrän det finns tillräckligt med bostäder. Vi håller med om att bostadsbristen är ett allvarligt problem i Umeå. Men den ursäkten hjälper inte de nyanlända som är i behov av ett hem och en möjlighet att hitta sin plats i ett nytt land. Vi menar att det är just på grund av bristen på bostäder som det behövs en långsiktig plan.

Umeå tog förra året emot 0.3 anvisade per tusen invånare, vilket kan jämföras med Skellefteå som tog emot 1,3 trots att de också har bostadsbrist. Skillnaden ligger i planering. I Umeå har vi stor erfarenhet av att ta fram långsiktiga strategier inom olika områden. Umeå bör genom samverkan mellan kommunens verksamheter och bolag och privata aktörer ta fram en långsiktig strategi för att kunna bereda plats för de människor som flytt till Sverige. Det handlar om medmänsklighet och om att vilja.

Nasser Mosleh, gruppledare, Miljöpartiet de gröna i Umeå