850 miljoner kr till anhöriginvandring

Av , , Bli först att kommentera 5

MIljöpartiet och regeringen har enats om en överenskommelse angående migrations och asylpolitiken. Där det ska bli enklare för splittrade familjer att återförenas i Sverige. Begäran på Id-handlingar har tidigare gjorts och det har varit svårt för bl.a. somalier att finna deras släktingar i Sverige, eftersom de har saknat en regering som funkar. Anhöriginvandring har varit en väldigt prioriterad fråga för miljöpartiet och vi har jobbat länge för att lösa det. Man har tillsatt 850 miljoner kr i budgeten till lagändringar om anhöriginvandring.

Vad är bäst för barnen i Överboda, Sörfors och Brännland?

Av , , Bli först att kommentera 5

Detta är min insändare som var med i VK idag, den 6e september.

I barnkonventionen står det att barnets bästa alltid ska komma i första rummet. Vad är bäst för barnen som går på skolorna i Sörfors, Överboda och Brännlad? Jag vet inte om någon har rådfrågat barnen men jag vet att föräldrarna till de inblandade barnen har talat klart och tydligt om vad de anser att skulle vara bäst för just deras barn.

Vi i Miljöpartiet de gröna tycker att föräldrar ska ha goda möjligheter att påverka valet av skola. Dessa föräldrar har redan gjort sitt val när de placerade sina barn i dessa fina skolor som inte bara har fördelen att de finns i närhet till familjerna, det verkar också vara skolor som satsar på att alla barn ska få synas och utvecklas till trygga unga människor.

I deolika  föreslagna alternativen för dessa skolors framtid så ser vi bara ett möjligt alternativ. Det är det första alternativet som innebär att de befintliga skolorna ska rustas upp och anpassas efter dagens och framtidens behov. Något annat alternativ finns inte! Varför skulle barnen behöva åka längre än idag till en ny skola när det finns skolor nära och det finns elevunderlag för dessa skolor.

Som sagt flera gånger förut så är det meningen att Umeå ska växa och jag tror inte att dessa orter kommer möta någon annan utveckling än denna med deras närhet både till Umeå centralort och till naturen. Det är fler och fler som efterfrågar denna typ av miljö när man söker efter en trygg plats för barnen att växa upp i.

Närhetsprincipen är något som vi i Miljöpartiet värnar om. Att kunna cykla eller promenera till skolan, minskar onödigt bilresande och gör skolvägen säkrare. Rektorer på skolor runt om i Sverige har i samband med terminsstarten uppmärksammat problemet med biltrafiken kring skolorna och uppmanar föräldrar att inte skjutsa sina barn till skolan i bil utan att gå eller cykla istället. Detta är betydligt lättare om man har en kortare resväg! Vad jag har förstått så finns det inte heller någon säker resväg mellan Sörfors och Brännland vilket skulle innebära ytterligare kostnader i form av att bygga säkra gång och cykelvägar om något av de övriga alternativen skulle bli aktuella. 

Så jag hoppas att övriga partier liksom vi i Miljöpartiet ser det enda och självklara valet; rusta upp de befintliga skolorna. Lyssna på de föräldrar och barn som är inblandade, detta är även deras önskan!

 

Nasser Mosleh,

ledamot i för- och grundskolenämnden samt vice gruppledare för

Miljöpartiet de gröna i Umeå