Nu kan vi stärka barns rättigheter ytterligare

Av , , Bli först att kommentera 3
Idag fick jag min debattartikel publicerad på VK Debatt.
Nu har vår röd-gröna regering tagit fram ett förslag om att FN´s barnkonvention ska bli en del av Sveriges lagar och regler. Detta är en stor framgång för oss Miljöpartister som har länge drivit denna fråga. Det är viktigt att vi ska kunna säkerställa alla barn i vår omgivning, varje barn ska ha en möjlighet till ett värdigt liv och samma möjligheter oavsett socioekonomisk, religiös eller etnisk bakgrund. Nu kan vi stärka alla barns rättigheter ytterligare och vi får starkare verktyg mot att bekämpa barnfattigdom och kunna hjälpa barn i utsatta situationer och livsförhållanden.
Detta leder också till att vi kan stärka övriga verksamheter som rör barn där vi nu kan enklare jobba med de delar där det finns brister i både lagstiftning och praxis och ur ett barnperspektiv se över lagar och regler för att stärka arbetet inom exempelvis, skolan, socialtjänsten och ensamkommande flykting barn.
Redan 1990 bestämdes att Sverige ska följa FN:s barnkonvention. Att konventionen inte varit inskriven som lag har inneburit att konventionen inte har samma status som andra lagar det har vid flera tillfällen i historien avfärdats och ignorerats av både myndigheter och politiker. I stället har konventionen tolkats ur en transformeringsmetod som innebär att våra lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser, en metod som inte alltid kunnat garantera barn deras rättigheter.
Vi röd-gröna i Umeå kommun har genom vår gemensamma budget valt att stärka de nämnder som hos oss jobbar med att motverka barnfattigdom och stärka barns-livssituationer. Jag hoppas att när lagen blir verklighet att vi kommer få enklare verktyg till våra verksamheter och för oss inom politiken enklare kunna stärka dessa verksamheter.

Alliansen fumlade efter halm strån.

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har statsministern agerat utifrån det som är bäst för Sverige utifrån den märkliga och oansvariga situation som Alliansen tillsammans med SD banat väg för. Vår regering har gjort vad den kunnat för att trygga rikets säkerhet och undvika att känsliga uppgifter läcker ut, ansvariga tjänstepersoner har avlägsnats, man har identifierat och hanterat situationen. Nu i efterhand så kan man se vissa brister i hur allt hanterats, men inte till den grad med de konsekvenser som Alliansen vill se, hela denna cirkus med Transportstyrelsen har varit en vekar klocka om vi måste omedelbart se över de rutiner och regler som finns och de arbetsmodeller man har i regeringskansliet, några ganska uppenbara punkter här är bättre kommunikation, samt att man måste ha mer regelbunden och genomgående uppföljning mellan statsråd och myndigheterna. En av de stora frågorna blir också efter detta -vad blir konsekvenserna av att privatisera olika delar av offentlig verksamhet, för min egen del kan jag tycka att på myndigheter som transportstyrelsen och den information de hanterar så borde man hålla allt ”in house”.

Alliansen kidnappade situationen genom att hota med misstroende förkalkning och följden blev idag att två mycket duktiga politiker och ministrar fick lämna sina poster, både Anna Johansson och Anders Ygeman har varit viktiga pelare i den röd-gröna regeringen och har under mandat perioden vid flertalet tillfällen stärkt vårt samhälle.

Idag fick tyvärr statsministern ställas inför ett moment 22, jag kan tänka mig hur inget av de utgångslägen som kunde vara aktuella känns bra, men trotts omständigheterna så håller jag med om att statsministern gjorde rätt val. Alliansen har i detta agerat oseriöst och mycket ansvarslöst mot väljarna. Att från Alliansens sida begära misstroendevotum ett tecken på deras brist och oförmåga att kunna leverera någon vettig politik åt Svenska folket, Alliansen är nog väldigt tacksamma för varje dag som går, då fokus ligger på regeringens problem i stället för de egna och den frånvaro av en sund politik och väljarstöd som råder hos Alliansen.

Jag tycker att det är under all kritik att Alliansen inte valt att följa ordningen och låta KU utreda ärendet först, jag tycker även att det är lite märkligt hur Alliansen glömmer sina egna ”blunders” i regeringsställning, vi minns alla hela Nuon affären, där dåvarande stadsminister Reinfeldt påstod samma som nu, att hen ej blivit underrättad av sina Allians ministrar.

Att begära en misstroendeomröstning under dessa former visar bara på att Alliansen driver partipolitiska motiv, det finns många frågor som håller på att utredas i detta ärende och som måste få utredas klart, konstitutionsutskottet måste få jobba med detta, många frågor måste få ett vettigt och rättfärdigt svar först, de handlar till exempel om hur arbetet på näringsdepartementet fungerat, om hur krisen behandlades i regeringskansliet osv, att man utan att ha granskat ansvarsfrågan på djupet bekräftar bara Alliansens politiskt spel för att rädda en Allians som befinner sig på en brant utförsbacke nedåt, en Allians som med en brist på väljarstöd och en icke fungerande politik fumlar efter halm strån.

Jag tycker att vår röd-gröna regering visade styrka idag och vi visar varje dag att den röd-gröna politiken är den rätta för Sverige, vi röd-gröna tar ansvar, för människan, för samhället, för miljön och för framtiden.

Nya åtgärder med anledning av Transportstyrelsen

Av , , 1 kommentar 4

De senaste veckorna har det rapporterats kring hur Transportstyrelsen har hanterat skyddsvärd information när man förändrade sin it-drift. Med anledning av detta höll statsminister Stefan Löfven idag en pressträff i Rosenbad. Vid pressträffen deltog också Jonas Bjelfvenstam, ny generaldirektör Transportstyrelsen, Anders Thornberg, generaldirektör Säkerhetspolisen och Micael Bydén, överbefälhavare Försvarsmakten.

På pressträffen presenterades tre nya åtgärder:

 -En utredare ska granska händelseförloppet när Transportstyrelsen förändrat sin IT-drift.

-En gräns ska sättas för outsourcing av skyddsvärd information. Enligt Säkerhetspolisen innebär outsourcing/utkontraktering av verksamheter som hanterar skyddsvärd information en ökad säkerhetsrisk. Därför avser regeringen att begränsa möjligheterna att utkontraktera skyddsvärd information.

-Regeringen vill ytterligare fördjupa kunskapsunderlaget om myndigheternas arbete med säkerhetsskydd genom att ge Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa vilka generella brister som finns i säkerhetsskyddet bland myndigheterna med mest skyddsvärd verksamhet. Redovisningen ska särskilt belysa problematiken med outsourcing.

Ansvarigt statsråd för Transportstyrelsen är infrastrukturminister Anna Johansson. Hon meddelande i förra veckan att regeringen kommer att byta ut relevanta delar av styrelsen för Transportstyrelsen samt att styrelsens ordförande Rolf Annerberg har entledigats från sitt uppdrag. Sedan tidigare har Maria Ågren skiljt från sitt uppdrag som generaldirektör för Transportstyrelsen.

Imorgon, tisdag, sker sammanträden i Försvars-, och Justitieutskottet med anledning av händelserna i Transportstyrelsen. Det kommer också att ske ett informationsmöte för partiledarna i riksdagspartierna under morgondagen. Trafikutskottet informerades vid ett möte i fredags.

En hjälte har lämnat oss

Av , , Bli först att kommentera 5

Under helgen har en hjälte mist livet, igår kunde vi i media läsa om hur en Polis i Göteborg mist livet när denne var i tjänst i jakt av rånare. Detta är för mig ett sådant tillfälle som visar hur orättvist livet kan vara ibland. Mina tankar går till den avlidnes familj och vänner men också till all blåljus personal över hela riket som förlorat en kollega, vi medborgare har förlorat en hjälte.

Det är just det jag anser all blåljus personal är…hjältar!! Dessa individer har valt att dag in och dag ut riskera sina liv för att ge dig och mig en trygg tillvaro, de utsätter sig själva för fara för vår säkerhet. De finns till för oss när vi behöver dem.

Situationen för blåljus personal är ohållbar, vi måste kunna stärka deras arbetsmiljö, kunna ge dem en värdig lönebild och främst kunna ge dem en känsla av trygghet när dem arbetar, vi måste ständigt jobba med att minimera riskerna.

Till alla Er hjältar ute i landet, tack.

Regeringen utreder för stärkt elevhälsa

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen tillsätter nu en särskild utredare för att bland annat kartlägga och analysera skolornas arbete med stöd och elevhälsa. Syftet med utredningen är att komma fram med förslag för att skapa bättre förutsättningar för elever, både flickor och pojkar för att de ska nå kunskapskraven. Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2019.

Skolinspektionens tillsyn visar att det är vanligt att huvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsynen visar också att det är vanligt att detta är kopplat till brister i elevhälsoarbetet. En uppföljning från Skolverket konstaterade att drygt hälften av eleverna som saknade godkänt betyg i både sjätte och nionde klass ändå inte hade fått särskilt stöd i åttan eller nian.

En särskild utredare ska bland annat kartlägga och analysera brister i stödarbetet, analysera hur elevhälsoarbetet kan utvecklas och föreslå insatser som kan bidra till att skapa ett mer aktivt och väl fungerande elevhälsoarbete och därmed stärka elevhälsans kompensatoriska roll. Utredaren ska också analysera om beslut om att inte flytta upp en elev till närmast högre årskurs ska kunna överklagas.

Utbildningsministern utser Åsa Karle till särskild utredare. Karle är regionchef vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Karle är utbildad lärare och har tidigare bland annat arbetat som vårdcentralchef vid Landstinget i Uppsala län och rektor i Uppsala kommun.

En Stor seger för alla barn.

Av , , Bli först att kommentera 5
Har fått en debattartikel publicerad i VF idag.
Regeringen har tagit fram ett förslag om hur FN:s barnkonvention kan bli svensk lag. Det betyder att barnperspektivet kommer stärkas, från lokal till nationell nivå. Det skriver Nasser Mosleh, gruppledare för Miljöpartiet i Umeå.
Nu har vår röd-gröna regering tagit fram ett förslag om att FN´s barnkonvention ska bli en del av Sveriges lagar och regler. Detta är en stor framgång för oss Miljöpartister som har länge drivit denna fråga. Det är viktigt att vi ska kunna säkerställa alla barn i vår omgivning, varje barn ska ha en möjlighet till ett värdigt liv och samma möjligheter oavsett socioekonomisk, religiös eller etnisk bakgrund. Nu kan vi stärka alla barns rättigheter ytterligare och vi får starkare verktyg mot att bekämpa barnfattigdom och kunna hjälpa barn i utsatta situationer och livsförhållanden.
Detta leder också till att vi kan stärka övriga verksamheter som rör barn där vi nu kan enklare jobba med de delar där det finns brister i både lagstiftning och praxis och ur ett barnperspektiv se över lagar och regler för att stärka arbetet inom exempelvis, skolan, socialtjänsten och ensamkommande flykting barn.
Redan 1990 bestämdes att Sverige ska följa FN:s barnkonvention. Att konventionen inte varit inskriven som lag har inneburit att konventionen inte har samma status som andra lagar det har vid flera tillfällen i historien avfärdats och ignorerats av både myndigheter och politiker. I stället har konventionen tolkats ur en transformeringsmetod som innebär att våra lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser, en metod som inte alltid kunnat garantera barn deras rättigheter.
Vi röd-gröna i Umeå kommun har genom vår gemensamma budget valt att stärka de nämnder som hos oss jobbar med att motverka barnfattigdom och stärka barns-livssituationer. Jag hoppas att när lagen blir verklighet att vi kommer få enklare verktyg till våra verksamheter och för oss inom politiken enklare kunna stärka dessa verksamheter.

Enklare och smidigare att etablera sig.

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi i Miljöpartiet vill göra det enklare och smidigare för nyanlända att kunna etablera sig i Sverige. Världen är i obalans där vi har på många fronter krig och inhumanitära situationer. Sedan 2015 har vi i Sverige varit ett av de länder som tagit emot flest flyktingar. Detta har medfört många utmaningar som återstår fortfarande innan alla de som kom har etablerat sig i Sverige, men med rätt politik är det möjligt. Sverige är som bäst och starkast när vi är öppna mot omvärlden och ger alla människor samma möjligheter till självförverkligande. Sverige ska vara ett medmänskligt och välkomnande land där alla kan delta.

Med rätt politik så kan vi enklare få våra nyanlända att börja jobba och komma in i samhället, utbilda sig och barnen kan gå i skolan. Med rätt politik så vill vi Miljöpartiet skapa rätt förutsättningar för att möjliggöra detta, att skapa rätt förutsättningar innebär att vi måste korta migrationsverkets handläggningstider ytterligare genom att tillföra resurser och öka digitaliseringen, att alla asylsökande får rätt att arbeta från att de har lämnat in sin asylansökan.

Under etableringstiden ska vi kunna ge personer med subventionerade anställningar och personer som deltar i högre utbildning möjlighet till permanent uppehållstillstånd samtidigt som man måste pröva möjligheten att släppa in andra aktörer med specialkunskap inom matchning och etablering på arbetsmarknaden.

Inom skolan måste vi öka andelen behöriga och erfarna lärare att arbeta på skolorna med de tuffaste utmaningarna samtidigt som vi höjer åldersgränsen för asylsökande att ansöka till ett program i gymnasieskolan eller gymnasiets särskolan, vi måste också förtydliga skollagen så att elever som går på introduktionsprogram har rätt att fullfölja sin utbildning även när de flyttar till en annan kommun.

Vi måste också införa ett etableringsår där nyanlända och andra får etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som någon annan får möjlighet att vidareutbilda sig eller starta företag, skapa fler snabb kvalificerande jobb. Vi måste se över regelverket och underlätta för andra aktörer än Arbetsförmedlingen att erbjuda praktik till asylsökande. Jag anser också att detta ger oss en perfekt möjlighet att utveckla RUT och ROT till ett mer generellt grönt skatteavdrag där vi skapar fler gröna jobb.

Det är viktigt att vi skapar förutsättningar och ger våra nyanlända vänner en möjlighet till att enkelt etablera sig och starta ett nytt och värdigt liv. Dessa människor är en resurs för Sverige, det är viktigt att vi tar tillvara på den.

MPs nya förslag för höghastighetsbana

Av , , Bli först att kommentera 6

MPs huvudförslag som presenteras i debattartikeln är att bilda ett nytt statligt bolag som får ansvar för att bygga banorna. Ett separat statligt bolag har flera fördelar, som en större chans att budget och tidsplan hålls samt att Trafikverket fortsatt kan koncentrera sig på att underhålla och utveckla befintligt järnvägsnät. En annan fördel är att det öppnar för nya sätt att finansiera byggandet, så att höghastighetståg kan börja köras så snart som möjligt. De fyra möjligheter som tas upp i artikeln är investeringar från pensioner och gröna obligationer, värdeökning från fastigheter, EU-bidrag och lån.

Handlingsplan mot hat och hot

Av , , Bli först att kommentera 5

Regeringen har  antagit handlingsplanen, “till det fria ordets försvar”.
Med handlingsplanen stärker regeringen arbetet för att förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer.
Förutsättningarna för att synas, höras och kommunicera har förändrats på senare år. Den digitala omställningen innebär stora möjligheter, men också utmaningar. En av dem är hot och hat. Genom att skrämma en meningsmotståndare till tystnad kortsluts samhällsdebatten, oavsett om det är i kommunfullmäktige eller på sociala medier. Det hårda debattklimatet är – och måste betraktas – som ett demokratiproblem.

Det krävs mer kunskap, mer samarbete och nya åtgärder. Det behövs ett grundläggande stöd till dem som utsätts för hot och hat, dvs.  – alla de aktörer i det fria ordets tjänst som vi är beroende av för ett öppet och levande demokratiskt samtal. Det behövs också ett riktat stöd mot nyckelaktörer i vårt offentliga samtal: journalister, förtroendevalda och konstnärer, därför antar regeringen denna handlingsplan mot hat och hot.


Regeringens haandlingsplan innebär bland annat:

Att se till att de som utsätts får stöd

Att lägga grunden för mer kunskaper om hur hot och hat tar sig uttryck och påverkar de som utsätts

Att stärka rättsväsendets arbete

Därför behövs flygskatten

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har jag fått en debatt artikel publicerad på VF om flygskatten. Nedan kan ni läsa mer om det.

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Runt om i landet investerar vi och satsar för att ta oss mot en hållbar och mer klimatsmart vardag. Vår regering satsar på en klimatoffensiv som aldrig skett innan, runt om i landet ser vi med och mer hur både offentligverksamhet och det privata näringslivet påbörjat sin omställning till en klimatsmart vardag, vi tar ansvar för miljön idag och för framtiden. Runt om i landet ser vi hur vi börjar skapa förutsättningar för medborgare, hur vi stärker klimat offensiven och gör det enklare att leva hållbart, fler och fler tar cykeln istället för bilen, fler och fler åker kollektivtrafik, vi utvecklar fossilfri infrastruktur och transporter, vi effektiviserar energiomställningen och effektiviserar våra resurser. Det är här också politiken kommer in så att utsläppen ska minska tillräckligt snabbt. Det är oss inom politiken som ansvaret ligger på att se till att klimat omställningen för individen blir så enkel och smidig som möjligt, vi måste skapa rätt förutsättningar så att det blir billigt och lätt att göra rätt och det behöver också kosta mer att göra det som släpper ut koldioxid. Det är också vi inom politiken som måste visa rätt inställning och attityd inför framtidens stora klimatutmaningar, både lokalt och globalt. Framtidens samhälle är beroende av att vår generation fattar snabba och avgörande beslut för att minska utsläppen av växthusgaser. Inom Umeå kommun har vi tagit ett tillväxt mål, med detta kommer många utmaningar, vi behöver fler bostäder och arbetsplatser, stärka skola och omsorg. Vi behöver effektiva transportsystem för människor och varor. Detta kan ske på olika sätt. När vi kommunpolitiker gör avvägningar måste vi alltid se till att välja lösningar som är långsiktigt hållbara, både ekonomiskt och socialt men framförallt klimatmässigt. Vi kan inte inte slå oss för bröstet och tala om hållbar tillväxt när vi samtidigt låter flyget slippa sitt ansvar Där av är det självklart att flyget måste ta samma ansvar som övriga transportmedel, idag slipper flyget från sina miljöavgifter och miljöskatter, samtidigt som den som tankar sin bil med bensin eller diesel får betala koldioxidskatt för sina utsläpp, så är flyget idag helt obeskattat. Detta trots att svenskarnas flygresor totalt står för lika stora utsläpp som bilresorna. Det är varken rättvist eller hållbart. Flyget måste betala för sin miljöpåverkan, flyget måste ta sitt ansvar för framtiden. Just nu finns det starka krafter i Sveriges som gör allt för att stoppa våra försök att införa en flygskatt på 80 kronor per biljett. I en ny rapport påstår Stockholms Handelskammare att 25 000 jobb kan försvinna till följd av flygskatten, då sju regionala flygplatser läggs ner. Helt fel, denna rapport har endast tittat på konsekvenserna om sju flygplatser läggs ner till följd av flygskatten, inte hur sannolikt det är att detta faktiskt ska ske. VD:arna för de två flygplatser som enligt rapporten skulle förlora flest jobb, Jönköping och Karlstad, har gått ut och sagt att de inte alls kommer lägga ner om flygskatten införs. ”Rapporten är defekt och direkt felaktig. Att tro att flyget måste lägga ner, att prata om flygplatsdöd, det är absolut inte relevant. Det kommer inte att hända”(Rony Forsberg, VD Jönköping Airport) I debatten hör man ofta motståndare till flygskatten argumentera om att 8av10 remissinstanser är emot en flygskatt, dessa uppgiften kommer från föreningen Svenskt Flyg, som är motståndare till en flygskatt och som själv uppmanat företag och privatpersoner att skicka in negativa remissvar, just i syfte att påverka statistiken. Faktum är att forskningstunga remissinstanser, som Naturvårdsverket, Kungliga Tekniska
högskolan, Chalmers och Göteborgs universitet – som har minst sagt god kunskap om klimatfrågan – alla anser att en flygskatt behövs. Enligt regeringens utredning kan en flygskatt få ner utsläppen med upp till motsvarande 180 000 ton koldioxid per år, det motsvarar utsläppet från 100000 bensin bilar. Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande har ökat med 77 procent från 1990 till 2015. Alla utsläpp är lokala, men tillsammans blir de stora, där av måste flyget ta sitt miljöansvar. Ska vi klara klimatmålen måste hela världen snabbt ställa om och bli fossilfria, och Sverige, som har bland de bästa förutsättningarna att göra detta, måste visa vägen. Därför säger Miljöpartiet de gröna Umeå JA till regeringens förslag till flygskatt, samtidigt ser vi att inkomsterna från samma skatt ska riktas som styrmedel till att finansiera innovativ teknik, utveckla fossilfria drivmedel, bygga ut den fossilfria infrastrukturen och till att bygga ut järnvägen, inte minst Norrbotniasbanan.

 

 

Nasser Mosleh Gruppledare MP Umeå