Överenskommelse

Av , , Bli först att kommentera 22

Miljöpartiet har idag tillsammans med Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna träffat en överenskommelse som gör det möjligt att regera Sverige i minoritet.

Överenskommelsen innebär att den statsministerkandidat som samlar stöd från den partikonstellation som är större än alla andra tänkbara regeringskonstellationer ska släppas fram; att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget och att utbrytningar ur budgeten inte ska vara möjliga.

Vi har i överenskommelsen också pekat ut tre områden för samarbete över blockgränserna:

–       Försvars- och säkerhetspolitiken.
–       Pensionerna.
–       Energifrågorna.

Genom decemberuppgörelsen visar vi sex partier att vi är beredda att ta ansvar för Sverige i ett svårt parlamentariskt läge. Vi som ingått denna uppgörelse vill leda Sverige åt olika håll men är överens om att det krävs stabila förutsättningar att göra det. Uppgörelsen gäller i två mandatperioder dvs till valdagen 2022.

Detta innebär att regeringen kan lägga fram en vårändringsbudget som går igenom riksdagen i april, och att vi därmed inte behöver utlysa ett extraval.

 

 

Besök hos VNB

Av , , Bli först att kommentera 13

 

984158_736700059752998_6866843785055878243_n

Har varit på besök hos VNB (fd vännäsbyggarna). Vi pratade om olika situationer gällande konkurrens villkor, speciellt i norden. Ett av de största problemen i Sverige är att få mark och när det gäller materialpris så har leverantörerna olika prislistor, beroende på vilket land man säljer till.

Det var ett väldigt intressant besök, jag skaffade mig mer kunskap angående branschen och de olika svårigheterna som förekommer, samt hur vi politiker kan agera för att lösa dessa problem.

 

Miljöpartiets hantering av motorvägen Förbifart Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 15

Miljöpartiet har motsatt sig Förbifart Stockholm eftersom vägen kommer att öka klimatutsläppen, äta upp de pengar som så akut behövs för kollektivtrafik, och göra det svårare att bygga Stockholm som en tät och attraktiv stad. Vi menar att de 40 miljarder som vägen kostar i stället borde läggas på att bygga ut kollektivtrafiken.

Det finns ett stort behov av investeringar i kollektivtrafik i hela Sverige, också i Stockholm. Det är därför en allvarlig felprioritering att bygga en motorväg som ökar biltrafiken i de yttre delarna av Stockholm.

Den nuvarande regeringen kan inte göra mer för att stoppa bygger av Förbifart Stockholm. Anledningen är att en stor del av pengarna till förbifarten kommer från trängselskatten i Stockholm och eftersom det Alliansstyrda landstinget har valt att satsa på motorväg i stället för på kollektivtrafik kan inte den nuvarande regeringen göra mer för att stoppa bygget av Förbifart Stockholm.

Som miljöpartist är det i dag tungt att konstatera detta. Vi vet att förbifarten kommer att försvåra arbetet med att nå klimatmålen. Förbifarten riskerar också att bidra till att Stockholm blir en stad där fler blir beroende av bilen. Men vi vet att vi gjort vad vi kunnat politiskt för att stoppa detta gamla motorvägsprojekt.

 

Besök hos Team Norr IT – partner

Av , , Bli först att kommentera 10

image

Har varit på besök hos ett IT företag i Umeå. Det var mycket spännande och lärorikt, att få information och mer kunskap om branschen. Här finns lite information om företaget.

Det var fem personer som startade detta företag tillsammans som började med egna pengar. De startade augusti 2014 och är kring 22-36 år gamla. Det är ett SME- företag med IT- lösningar, dem finns även i Övik. Deras vision är att de ska bli IT- partner i första val i Norrland, om tre år och ha 22 anställda.

 

Träff med bostads-och utvecklingsminister

Av , , Bli först att kommentera 9

image

 

Två intensiva dagar med SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) där vi diskuterade olika frågor, bl.a fick vi information och fakta av Anders Danielsson (Generaldirektör i Migrationsverket) om invandrare och flyktingar. Hur Sverige och Tyskland tagit emot hälften av flyktingarna som kommit till EU under år 2014. Den stora frågan är, vart finns solidariteten och människovärderingen i de övriga länderna inom EU?

Sedan informerade bostadsministern Mehmet Kaplan om bostadssituationerna i Sverige och att regeringen håller kvar målet alliansregeringen hade, att bygga 250 tusen lägenheter till år 2020.

Därefter delades det ut priser för Entreprenörstävlingen SABOs Kombohus mini och första priset gick till Peab PGS AB.

Alliansbudgeten slår hårt mot Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 15

Idag har jag fått en debattartikel på VK :

Barn som går i skolan och förskolan drabbas. Regeringen strävar efter en skola som har tid för varje elev, och där lärare får vara just lärare. Med regeringens budgetförslag hade kommunen fått pengar för att stärka kvaliteten i skolan och förskolan, genom bland annat ökad bemanning och höjda lärarlöner. Nu brinner dessa viktiga satsningar inne.

Viktiga miljö- och klimatsatsningar drabbas. För att klara klimatutmaningen måste vi jobba på alla nivåer i samhället. Kommunerna har en nyckelroll att spela, till exempel genom att samla in matavfall för att göra biogas, bygga ut förnybar fjärrvärme eller anlägga nya cykelbanor. Med regeringens budgetförslag hade det funnits pengar att söka för de kommuner som ville satsa på att minska sin klimatpåverkan och bygga ny kollektivtrafik. Nu blir det inga sådana pengar, vilket innebär att nödiga satsning skjuts på framtiden.

Ensamstående föräldrar, arbetslösa och sjuka drabbas. Alliansens försämringar i trygghetssystemen har inneburit att allt fler tvingats söka försörjningsstöd, i dagligt tal socialbidrag. Med regeringens budgetförslag hade det blivit förbättringar i sjukförsäkringen och a-kassan och höjt underhållsstöd. Det skulle ha gjort stor skillnad i vardagen för många människor. För kommunerna hade det inneburit lägre kostnader för socialtjänsten och mer pengar till annan viktig verksamhet.

Pensionärerna går miste om en skattesänkning, och äldreomsorgen går miste om en särskild satsning på två miljarder kronor för att öka bemanningen. Personalen inom äldreomsorgen drar idag ett tungt lass. Med regeringens budgetförslag hade Umeå kommun kunnat anställa  fler personer och på så vis ge dessa välfärdens hjältar möjlighet att lägga mer tid på varje äldre.

Valet i mars står mellan en regering som vill göra något åt problemen med hög arbetslöshet, sjunkande skolresultat och ökande miljöförstöring å ena sidan, och en opposition som vill fortsätta sänka skatterna och öka orättvisorna i samhället å andra sidan. Valet handlar också om öppenhet och alla människors lika värde. Vi vägrar låta ett parti byggt på hat diktera villkoren för Sveriges regering.

 

Nasser Mosleh

Finlands självständighetsdag!

Av , , Bli först att kommentera 21

10623956_1024710567554758_1187555974395835941_o

 

Igår var jag på Mariakyrkan och firade Finlands nationaldag som samtidigt är deras självständighetsdag.

År 1917 den 6 december förklarade Finland sig självständiga från Ryssland.

Det var ett jätte trevligt program på mariakyrkan med olika aktiviteter. Bland annat sjöng en kör med ledning av Ingrid Engdahl, sedan hölls ett självständighetstal av Kimmo Sulila som var väldigt bra. Dessutom fick vi höra underbara dikter av Solja Krapu (som står på bilden ovan).

EU kan stoppa kärnkraftverk i Pyhäjoki

Av , , Bli först att kommentera 13

Kärnkraftverk i Pyhäjoki kan stoppas om EU prövar den ryska inblandningen i projektet, och ser det som ett brott mot unionens sanktioner mot Ryssland.

EU har ju sanktioner mot Ryssland. Då öppnas en fråga, kan det inkluderas i det här eller inte? Det är inte tydligt eller klarlagt ännu och kan vara något som kommer att prövas, i vilken mån det strider mot EU:s sanktionspolitik. Väljer man i kommissionen i Bryssel att tolka det som att det här är en fråga som borde höra till korgen av ekonomiska åtgärder så får det effekt.

Det svenska motståndet har fått ett visst genomslag, men inte haft någon påverkan politiskt. Däremot kan EU påverka, om det skulle visa sig att Fennovoimas samarbete med Rosatom strider mot unionens handelssanktioner mot Ryssland.

Vi hoppas på det.

 

Dåligt beslut av Finlands riksdag.

Av , , Bli först att kommentera 16

Nu är det klart. Finlands riksdag har röstat ja till att det får byggas ett kärnkraftverk i Pyhäjoki på andra sidan Bottenviken.

Beslutet togs efter att frågan i onsdags debatterats livligt under nära sju timmar. Utskottet hade förordat att kärnkraftverket ska byggas.

Resultatet blev att en majoritet röstade för att ge bolaget tillstånd att gå vidare med planeringen av kärnkraftverket.Röstsiffrorna för att ge klartecken blev 115 – 74.

Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle få stora negativa konsekvenser för livs-miljön i hela Finland och Sverige. Bottenviken är en världsunik, värdefull brack-vatten- och landhöjningsmiljö som är mycket känslig för all miljöpåverkan. Från att ha varit en kärnkraftsfri zon i norra Europa skulle ett kärnkraftverk i Pyhäjoki förändra hela regionens framtida miljö och säkerhet.

Dåligt beslut av Finlands riksdag.

 

Helt nytt läge

Av , , Bli först att kommentera 16

Sverige befinner sig i ett helt nytt läge. Sverigedemokraterna har meddelat att de tänker fälla varje framtida minoritetsregering, om de inte får genomslag för sin invandrarfientliga politik.

För att detta ska kunna undvikas måste vi i de övriga, anständiga, partierna samarbeta över blockgränsen.

En bred majoritet av svenska folket har röstat på partier som står för alla människors lika värde. De förväntade sig att partierna skulle lösa detta.

Vi är redo att föra konstruktiva samtal med samtliga demokratiska partier om hur Sverige bäst kan utvecklas efter valet.  Väljarna får välja mellan att rösta på dem som är beredda att ta ansvar genom breda samarbeten och de som vägrar att samarbeta.