Jämställdhet – Hemmapappor

Av , , Bli först att kommentera 10

Det har nämnts att hemmapappor anses vara farliga för spädbarn. Olycksrisken höjs drastiskt då de är med dem istället för mamma. Antalet spädbarns olyckor har ökats sedan fler pappor blivit "pappalediga". Kvinnor anses ha utvecklats i ett sätt där de har som färdighet att ta hand om och skydda spädbarn, medan män har utvecklat andra färdigheter och att ta hand om spädbarn är inte en av dem, enligt familjerådgivaren Eva Sternberg. Hennes tankar sägs vara bekräftade av personer inom sjukvården, men ingen vågar ta upp frågan. Barnläkare och människor på barnavårdscentraler känner till detta, men det är en svår politisk fråga hävdar hon.

Det finns dock en lag som gäller vid ledighetsfördelningen, men vem ska försvara männens rätt att vara med sina barn? är det männens uppgift att skydda sig sjäv och tillbakvisa anklagelserna som de fått. Eller är det kvinnans tur att stå upp och försvara männens rätt att vara med sina barn(även fast de är spädbarn).

MP ger opinionslyft för rödgröna !

Av , , Bli först att kommentera 10

I Novus marsmätning av väljarstödet, får den rödgröna oppositionen 50,8 procent av rösterna, ett försprång på 6,8 procentenheter över partierna i alliansregeringen. Snabbast växer stödet för miljöpartiet som enligt mätningen  skulle få 10,3 procent av rösterna om det var val idag. Partiets nytillkommna sympatisörer kommer främst från centerpartiet och socialdemokraterna.

Europeiska gröna partiet EGP kräver stopp för datalagring

Av , , Bli först att kommentera 11

Ett flertal gröna partier från hela Europa samlades för ett rådsmöte i Barcelona. Man antog  bland annat en viktig resolution för att stoppa den integritetskränkande datalagring som finns i Europa. Resolutionen lades fram av det gröna tyska partiet, men hade mycket support av flera andra partier ,bland annat MP. Bakgrunden till det hela var att den tyska konstitutionsdomstolen nyligen stoppat införandet av datalagring i Tyskland samt att det funnits en hel del protester i andra länder. De  gröna partierna har alltid varit emot EU:s direktiv mot datalagring  och ser nu en större möjlighet till att samla en bredare politisk samling för att sätta stopp på direktivet på EU-nivå.  De grönas kritik mot datalagring grundar sig i att den kränker grundläggande mänskliga rättigheter och misstänkliggör alla EU:s medborgare utan minsta misstanke om brott. Läs mer på www.mp.se

 

Kameraövervakning – skolornas sista utväg .

Av , , 2 kommentarer 13

Enligt VK så drabbades flera förskolor på Umedalen och Grubbe  av både skadegörelse och inbrott.  Dem drabbade skolorna är Västangårdsskolan , förskolan Biskopen, Grubbeskolan, Backenskolan  och förskolan Kungsgården. Skadorna och inbrotten kunde man redan under natten konstatera att dem skett med korta mellanrum.  Polisen försökte under natten spåra dem skyldiga men lyckades dock inte. Under söndagen undersökte polisen skolorna och hittade fotspår och blodspår som visade att det rörde sig om samma gärningsmän.

För och grundskolnämnden ,socialnämnden och fritidsnämnden måste jobba tillsammans och hitta en lösning på detta. Annars blir sista utvägen att övervaka alla skolor med kameror.

 

 

 

Svenskarna väljer förnybart före kärnkraftverk !

Av , , 1 kommentar 10

Vid en undersökning så valde de svenska folket vilken typ av energislag som var lämpligast för jobb och miljö. 64 % röstade på förnybara energikällor, men de röstade på olika slag. t.ex. vindkraftverk. Men i helhet så är det förnyelsebara energikällor som är mest föredraget. 26% röstade på kärnkraftverk. Då har anhängarna gjort opinionsmätningar som publicerats i media, där det ger ett resultat som kan tolkas positivt.Ett annat exempel är i mars 2010 då elintensiva industrin publicerade nyheten att fler svenskar d.v.s 26 % trodde på kärnkraftverk och de var mer än de som trodde på andra energislag. Den som direkt tittar på undersökningen ser att nästan lika många trodde på vindkraftverk och att nästan 3 gånger fler tror på att förnybar energi är bättre än kärnkraftverk för jobb och klimat.

RUT-avdraget avskaffas om vi vinner valet

Av , , 10 kommentarer 14

 

Den nuvarande regeringen har infört en skattesubvention av hushållsnära tjänster. Vi i miljöpartiet röstade nej när beslutet togs i riksdagen. Vi anser att det är fel att använda skattemedel till att subventionera barnpassning och städning för människor med höga inkomster. Pengarna hade kunnat användas till klimatinvesteringar som skapat både jobb och en mer hållbar utveckling. Miljöpartiet har ingenting emot hushållstjänster, eller att marknaden för dessa tjänster växer och att nya jobb skapas i tjänstesektorn. Att människor köper dessa tjänster för att klara sin vardag är inget fel. Vi vänder oss emot de skattesubventionerade jobben.

De preliminära uppföljningar av RUT-avdraget visar att subventionen använts av hushåll med höga inkomster som borde ha haft råd att köpa dessa tjänster vitt.

Nu när SCB har granskat siffrorna. Så visar det sig att den fjärdedel som har högst inkomst står för en majoritet av avdragen. (De har kollat på hela hushållets inkomst och inte den enskildes).

 

 

 

Gröna recept för godare mat.

Av , , Bli först att kommentera 10

 Just nu tar språkröret Peter Eriksson och Miljöpartiets klimatkampanj fram en kokbok om mat och politik som går under arbetsnamnet Gröna recept för godare mat. Den kommer att vara klar i april–maj.

Utgångspunkten är vår gröna politik för att få godare mat i skolor, på sjukhus och inom äldreomsorgen.

De tre externa kockarna är Carola Magnusson som driver Carolas Ekokök, klimatkocken Carina Brydling och Camilla "Matupproret" Sparring.

Tillsammans med Peter Eriksson och Isabella Lövin medverkar de med reportage och bilder om deras favoritrecept. Dessutom innehåller kokboken specialskrivna texter om politik för riktigt god och klimatsmart mat.

 

Internationella kvinnodagen

Av , , Bli först att kommentera 10

Detta var en insändare som vi hade idag på VK

Internationella kvinnodagen 100 år

 

Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med alla världens människor. Det är grunden för ett långsiktigt hållbart samhälle som kräver rättvisa och demokratiska förhållanden för alla människor – oavsett kön.

 

Vi firar internationella kvinnodagen för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation i världen. I år firar dagen 100 år. Fortfarande behöver alltså ojämställdheten mellan kvinnor och män uppmärksammas – fortfarande mer genomgående än en dag om året. Ojämställdheten i dagens Sverige finns överallt i samhället: exempelvis i rättssystemet.

 

Mäns våld mot kvinnor är idag ett allvarligt samhällsproblem. Årligen anmäls tiotusentals fall av misshandel, grov kvinnofridskränkning och våldtäkter mot kvinnor – då beräknas ändå mörkertalet vara mycket stort. Av de fall som trots allt anmäls leder en ytterst liten andel till fällande domar. Dessutom visar all statistik att våldet och det sexuella våldet mot kvinnor ökar i omfattning. Sverige av idag har i detta ett allvarligt rättssäkerhetsproblem.

 

I Miljöpartiet vill vi därför bland annat se utvecklade utbildningssatsningar för polis- och åklagarväsendet samt för domare och nämndemän. Detta för att inom rättsväsendet öka förståelsen för dessa problem utifrån en könsmaktsförståelse. Dessutom vill vi se obligatoriska behandlingsprogram för män som begått vålds- och sexualbrott mot kvinnor. Vi vill också uppmärksamma kvinnojourernas viktiga roll. Miljöpartiet vill kraftigt öka kvinnojourernas resurser för att förstärka och utveckla verksamheterna i landet.

 

Miljöpartiet vill också uppmärksamma barns roll som brottsoffer. Mäns våld mot kvinnor inom en relation drabbar inte sällan även barn. Ett barn som bevittnar våld mot en nära anhörig i sitt hem utsätts för en kränkning. Vi menar därför att det vore rimligt att se även drabbade barn som brottsoffer och att drabbade barn därmed får ställning som målsägande. En politik för solidaritet med kommande generationer vågar ta barnen på allvar.

 

Mycket av hur vi förhåller oss till samhället beror på normer och invanda föreställningar om kön: om manligt och kvinnligt. Här har skolan och utbildningssystemet en viktig roll att spela. Vi menar att en pedagogik som genomsyras av genusperspektiv måste få en mer framträdande roll i framförallt för- och grundskolan. Det är också viktigt att lärare och pedagoger fortbildas inom detta område för att barn och ungdomar från tidig ålder ska mötas av en medveten könsneutral pedagogik. Det är ett långsiktigt arbete att bryta föreställningar som ger stora samhällsvinster framgent. Det är med sådan utbildning vi har möjlighet att förändra föreställningar och skapa ett samhälle som präglas av solidaritet med våra medmänniskor och med kommande generationer – ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Därför finns det anledning att fira Internationella kvinnodagen. Kampen idag är en kamp för jämställdhet, rättssäkerhet, rättvisa och demokrati.

 

 

 

Nasser Mosleh (MP)

Ledamot i för- och grundskolenämnden och ledamot i kommunfullmäktige

Alireza Mosahafi (MP)

Ersättare i jämställdhetsutskottet och ledamot i kommunfullmäktige

Malin Eriksson (MP)

Ledamot i socialnämnden och nämndeman i Umeå Tingsrätt

 

Radiokommunikationssystemet Rakel

Av , , Bli först att kommentera 12

 

Jag såg igår ett reportage på våra lokalanyheter om radiokommunikationssystemet Rakel. Det är bra att frågan fördes vidare så snabbt efter att jag ställde den till KF (förra veckan).

 

2010-02-24

 

Fråga

 

Till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund

 

Radiokommunikationssystemet Rakel

 

 

Rakel är ett gemensamt radiokommunikationssystem för organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet och hälsa. Systemet används idag av statliga myndigheter, även kommuner och landsting har möjlighet att ansluta sig. Hittills har nio landsting och ytterligare ca 70 kommuner anslutit sig.

 

Tanken med det gemensamma radiokommunikationssystemet är att förenkla samverkan både mellan olika organisationer och inom organisationer. Detta ska underlätta förmågan att kunna hantera kriser och det ska bidra till medborgarnas trygghet och säkerhet.

 

Jag undrar hur Umeå kommun ser på en eventuell anslutning till radiokommunikationssystemet Rakel. Jag undrar om det finns beräkningar för kostnader och anpassning av nuvarande organisation vid en anslutning samt om kommunen har ett intresse att ansluta sig till Rakel.

 

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga:

 

      Hur ser Umeå kommun på en eventuell anslutning till radiokommunikationssystemet Rakel?

 

 

                                                                                                   

 

Nasser Mosleh, Miljöpartiet de gröna