Försäljning av skoltillstånd

Av , , Bli först att kommentera 11

Att man kan skaffa ett skolltillstånd för en friskola och sedan sälja tillståndet på blocket för ett utgånspris på en halv miljon kronor. Det enda som krävs är att hitta en lokal och en personal för att driva verksamheten. Och detta är ett bevis på att det finns människor som kan utnyttja systemet gällande friskolor och det enda syftet just nu hos dessa människor är personlig vinst. Och detta kräver att alla partier enas om att ändra lagarna angående friskolor och hantering av vinster.

Här är en länk för de intresserade:

http://di.se/Artiklar/2012/1/16/256000/Skoltillstand-till-salu-provocerar/ 

Återgå till F-6 skolor i Brännland och Sörfors

Av , , Bli först att kommentera 9

 

Beslutet som tidigare tagits om att rusta upp och bygga ut skolorna i Sörfors och Brännland är naturligtvis mycket välkommet, och det är också något vi i Miljöpartiet argumenterat varmt för. Nu när detta väl är bestämt så ser vi i Miljöpartiet ingen anledning till att man inte ska ta steget fullt ut och bygga en skola för elever ända upp till 6:e klass, istället för att fortsätta att bussa eleverna i årskurs 6 till Västangårds skola. Som tydligt framgått (bl.a. i VK 2012-01-10) så är det också elevers och föräldrars önskan att man bygger om skolorna för att eleverna ska kunna gå kvar till årskurs 6. Barnen får på detta sätt behålla tryggheten i sin skola även under det sista året på mellanstadiet. Föräldrarnas önskemål bör också vara tungt vägande i alla beslut som rör deras barn.
Vi har svårt att se några hållbara argument i Socialdemokraternas och Vänsterns förslag att rusta upp skolorna i Sörfors och Brännland men ändå behålla dem som F-5 skolor. När man väl bygger om så bör man göra detta ordentligt, med ett långsiktigt perspektiv, så att framtiden för dessa skolor säkerställs.
Att behålla sjätteklassarna på den lokala skolan är även fördelaktigt med tanke på det nya betygsystemet där eleverna betygsätts redan från årskurs sex. Det underlättar naturligtvis för dem som ska betygsätta sjätteklassarna att de vet vilka eleverna är och förhoppningsvis har haft möjlighet att följa deras skolgång tidigare under grundskolan. När eleverna sen förflyttas i sjunde klass så är alla nya och har samma villkor i bedömningen. Om man ska flytta en skolklass under det sista året på mellanstadiet riskerar man att försvåra för både lärarna och eleverna.
Byskolorna är grundläggande för byarnas utveckling och långsiktiga överlevnad. Om det finns en bra skola är sannolikheten större att människor bor kvar och att nya flyttar in.