Miljöpartiet vill ha kolet kvar i marken men det vill inte majoriteten i riksdagen

Av , , Bli först att kommentera 5

Miljöpartiets linje är att vi ska fasa ut kolkraft och att kolet ska stanna i marken. Det innebär att vi helst skulle se att Vattenfall avvecklar sin brunkolsverksamhet. Vi har i regering fått igenom att Vattenfall ska sluta investera i kolkraft och istället bli en ledande aktör inom förnybar energi vilket är positivt.

Vattenfall har nu annonserat ut sin kolkraftsverksamhet för försäljning. Om Vattenfall vill sälja sin kolkraft så krävs en riksdagsmajoritet för att stoppa affären. I dagsläget finns det ingen majoritet för att stoppa en försäljning.

Om SJ:s vinst

Av , , Bli först att kommentera 4

Expressen försöker  i en ledare, göra en politisk poäng​ av att den nuvarande regeringen tar ut större vinst från SJ än den föregående regeringen. Det är inte resultatet av ett politiskt beslut av nuvarande regering.

Utdelningen som görs beror på de gällande reglerna för statliga bolag.​ Vi vill ändra ägardirektiven så att SJ får ett samhällsuppdrag istället för enbart ett uppdrag att generera vinst. För detta krävs riksdagsmajoritet. Den saken arbetar vi på inom ​regeringskansliet.

​Regeringen arbetar vidare med hur pengarna ska användas för att stärka tågtrafikens punktlighet och kvalitet.

Jobb utbildning och klimat

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag presenterar regeringen sin budget för 2016. Den innehåller höjd skatt som möjliggör viktiga investeringar. de viktigaste investeringarna sker:

 

  • För att fler ska komma i arbete.
  • För att de sjunkande skolresultaten ska vända uppåt.
  • För att möta klimatutmaningen

 

I budgeten finns även: Reformer för ökad välfärd och trygghet , Bättre mottagande och snabbare etablering för flyktingar och mycket annat.

Jobb

Trots en relativt hög arbetslöshet är det svårare för arbetsgivarna än på mycket länge att hitta rätt arbetskraft. Därför är det särskilt viktigt att satsa på utbildning och matchning just nu.

En av de stora satsningarna i budgeten görs på bostäder. Satsningar görs också bland annat på:  Att främja innovation, på  järnväg och väg, på utbildning och aktiv arbetsmarknadspolitik.

Utbildning

Ett av tre särskilt prioriterade områden i statsbudgeten 2016 är utbildning. det tre viktigaste prioriteringarna inom utbildningsområdet är:

“Investeringar för ett attraktivt läraryrke, en jämlik skola med tid för varje elev och kraftigt ökade utbildningsmöjligheter för vuxna.”

Totalt satsas 9,6 miljarder kronor på utbildning. En del av satsningarna skedde redan i budget 2015.

 

Klimatklivet

Det är särskilt viktigt att visa höga ambitioner inför klimatmötet i Paris och det gör Sverige med den här budgeten. Den här budgeten är början på ett långsiktigt arbete med klimatfrågan: Klimatklivet.

“Dagens klimatpaket visar att regeringen nu på allvar börjar sy ihop en gemensam jobb- och klimatpolitik. Det är det viktigaste budskapet från Stefan Löfven idag och i gårdagens regeringsförklaring. Det är först när regeringen kopplar dessa olika problemområden med varandra som det läggs stora pengar på bordet.”

500 miljoner i stöd till lokala investeringar i kollektivtrafik

Av , , Bli först att kommentera 1

För att främja hållbara stadsmiljöer vill regeringen erbjuda statlig medfinansiering för lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätorter. Medfinansiering ska särskilt främja innovativa, klimateffektiva och kapacitetsstarka lösningar för kollektivtrafik samt bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Kraftigt ökat stöd till Solenergi – tusentals i kö

Av , , Bli först att kommentera 7

Solceller kommer att spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. Regeringen vill gynna utbyggnaden av solenergi och ökar därför solinvesteringsstödet kraftigt. Det gör att de tusentals hushåll och företag som redan står i kö kan få stöd.

Stödet blir 225 miljoner 2016 och 390 miljoner per år 2017–2019. Stödet de kommande åren blir åtta gånger större jämfört med 2013–15.

1,3 miljarder extra till järnvägsunderhåll

Av , , Bli först att kommentera 4

Förstärkt underhåll av järnväg förbättrar arbetspendlingen och ökar förutsättningarna för fler jobb och effektiva godstransporter. Underhållet förbättras både på hårt trafikerade sträckor och i landsbygd.


För åren 2016–2018 ökas anslagen med 1,24 miljarder per år. Anslaget ökas utöver det tillfälligt med 100 miljoner kronor per år för åren 2016–2019.

4,5 miljarder till klimatet

Av , , Bli först att kommentera 4

Sverige ska bli fossilfritt! Det meddelade statsminister Stefan Löfven i regeringsförklaringen från Miljöpartiet och Socialdemokraterna igår. Ett viktigt uttalande inför det kommande klimattoppmötet i Paris, där världens länder ska enas om ett klimatavtal.

 

Ett stort första steg tas i statsbudgeten för 2016. Där avsätts 4,5 miljarder till viktiga åtgärder för att ställa om Sverige. Åtgärderna sker inom följande områden:

 

  • 100 procent förnybar energi

  • Fossilfria resor

  • Hela Sverige är med

  • Internationella insatser

Regeringens åtgärder för snabbare etablering för nyalända

Av , , Bli först att kommentera 4

Just nu engagerar sig tusentals människor runtom i landet för att välkomna nyanlända och för att ge alla en bra start i Sverige. Nu behöver vi öppna fler vägar till arbete och utbildning för att ge varje människa ett värdigt mottagande. Därför investerar regeringen i budgeten i jobb, utbildning, bostäder och mer stöd till civilsamhället. För att alla ska få chansen att vara med och bygga vårt gemensamma Sverige.

 

 

Regeringen satsar på elbussar och elbilar

Av , , Bli först att kommentera 5

“En ny premie för att stötta marknadsintroduktion av eldrivna bussar införs från 2016. Under 2016 är premien 50 miljoner kronor och för åren 2017-2019 100 miljoner kronor per år.

 Eldrivna bussar ger mindre klimatutsläpp, mindre buller och frigör biodrivmedel till andra tunga fordon som är svårare att elektrifiera. Svenska tillverkare kommer att börja serietillverka elbussar inom kort. Regeringen bedömer att en premie till just elbussar kan bidra till ökad efterfrågan.”

En hemmamarknad för ny miljöteknik som till exempel elbussar är särskilt viktig eftersom det som efterfrågas på marknaden i allt större utsträckning är hela teknikkoncept inte enstaka produkter. Hemmamarknaden ger möjligheten för företagen att visa upp fungerade lösningar i riktiga städer. Koncept som sedan kan exporteras.

Fler elbilar:

“Regeringen föreslår att anslaget för den så kallade Supermiljöbilspremien höjs med 132 miljoner kronor för innevarande budgetår. Nästa år ökas anslaget med 94 miljoner kronor till sammanlagt 309 miljoner kronor.

Reglerna vässas från och med 2016 för att ytterligare stimulera köp av rena elbilar. Då halveras premien för laddhybrider – som kombinerar eldrift med bensin eller diesel – till förmån för rena elbilar som får oförändrad premie.”

Regeringen ökar stödet till klimatanpassning

Av , , Bli först att kommentera 3

Redan idag går det att se konsekvenserna av klimatförändringarna i form av att t.ex. skyfall och värmeböljor blir mer frekventa. Regeringen satsar 160 miljoner kronor per år på anpassning till ett förändrat klimat.

Ökningen innebär bland annat en direkt satsning med 50 miljoner kronor per år på kommunernas arbete med konkreta åtgärder för att minska samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar.

Det kan till exempel handla om stöd för att bygga vallar mot höjda vatten nivåer och avrinningssystem i städer för att minska risken för översvämningar. Ökningen möjliggör också att 107 miljoner kronor avsätts per år för kunskapsuppbyggnad och samordning.