Arbetsgivaravgiften!

Av , , Bli först att kommentera 21

En  tydlig skiljelinje mellan regeringen och de rödgröna är frågan om arbetsgivaravgiften. Miljöpartiet de gröna företräder ett regeringsalternativ som går till val på en sänkning av arbetsgivaravgiften på 6 procentenheter på lönesummor upp till 830 000 kronor. Detta gynnar särskilt små företag och innebär för ett företag med 2-3 anställda sänkta kostnader med 50 000 kronor. Sänkt arbetsgivaravgift är också det företagarna själva ber om .

Modernisera skolan i Umeå för ett grönare samhälle

Av , , Bli först att kommentera 26

Jag har idag genom en insändare i Västerbottens-Kuriren uppmärksammat några utgångspunkter för Miljöpartiets skolpolitik i Umeå. Insändaren publicerades i något förkortad form i tidningen – här återfinns texten i sin helhet.

Miljöpartiets politik för ett hållbart samhälle är en politik där lärande och utbildning har en central plats. Vi menar att långsiktigheten i samhället är högst beroende på hur vi tar hand om varandra och hur vi tar hand om våra barn. Miljöpartiet vill se en satsning på skolan i Umeå. Vi vill att alla barn och elever ska få samma goda möjligheter till de rätta förutsättningarna för att lyckas med sin skolgång. Elevhälsa, jämställdhet, modersmålsundervisning och skolmat är fyra centrala utgångspunkter för en grön politik för en modern skola.

Miljöpartiet vill satsa på elevhälsan. Alla elever i Umeå ska ha en verklig tillgång till kurator, psykolog och sjuksköterska. I dagsläget är resurserna för detta alldeles för knappa vilket leder till att tillgången till elevhälsan är alltför dålig. Psykolog, kurator och sjuksköterska har en viktig roll att spela i arbetet med att förebygga ohälsa, psykisk såväl som fysisk. Vi vet att vi behöver stärka elevhälsans resurser för att ge förutsättningar för att trygga barn och elevers psykiska och fysiska hälsa – det är ett ansvar vi måste ta.

Miljöpartiet vill satsa på skolans jämställdhetsarbete. Jämställdhet börjar i klassrummet, därför är det viktigt att genuspedagogiska perspektiv får ta plats i skolans pedagogiska verksamhet. För att aktivt arbeta mot ojämställda förhållanden i fråga om exempelvis lön och ohälsa i vuxen ålder måste man belysa könsroller och vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt redan i tidig ålder. En modern skola är en skola som tar genuspedagogik och jämställdhetsarbete på allvar.

Miljöpartiet vill satsa på modersmålsundervisning och modersmålsträning. Allt fler barn i Umeå har ett hemspråk eller modersmål som inte är svenska. Vi måste ge barn och elever med annat hemspråk eller modersmål än svenska rätt förutsättningar att ta del av samhället. Modersmålsundervisningen och modersmålsträningen måste i högre grad styras av elevernas individuella behov och förutsättningar, detta bör förtydligas med fördjupade kursplaner. Vi vill också utöka den för modersmålsundervisning och modersmålsträning avsatta tiden per vecka.

Miljöpartiet vill satsa på skolmaten. Den mat som serveras i våra skolor ska i så stor utsträckning som möjligt vara ekologisk, närproducerad och tillagad på plats. Människans förhållande till mat ska präglas av närhet och glädje – det är en pedagogisk utgångspunkt. Vi vill att barn ska få möjligheterna att skaffa sig ett naturligt förhållande till mat, råvaror och matlagning. Det är viktigt för det långsiktiga hälsoarbetet.

Tillsammans är dessa utgångspunkter för en modern skolpolitik i Umeå – det är en politik för ett grönt och långsiktigt hållbart samhälle.

Nasser Mosleh

ledamot i kommunfullmäktige

ledamot i för- och grundskolenämnden

 

Framtidens tågtrafik

Av , , Bli först att kommentera 23

Valet i höst avgör om vi får en väl fungerande tågtrafik i hela landet och om vi får en tågtrafik som är till för alla. Eller om tågtrafiken ska sättas på ett sluttande plan, med fortsatta förseningar och kapacitetsbrister. Det finns ett rödgrönt regeringsalternativ som på allvar satsar på tågtrafiken genom att investera 100 miljarder kronor mer än regeringen i järnväg och kollektivtrafik. Om vi får väljarnas förtroende kommer vi att bygga Sveriges första höghastighetsbanor, med snabbare restider och större kapacitet. Vi kommer att investerar i viktiga järnvägsutbyggnader runtom i hela landet, som gör att fler kan åka tåg snabbare och smidigare.

Ett utav de frågor som regeringen valde var att försöka lägga ner Citybanan-projektet och därmed begrava möjligheten att bygga bort den största flaskhalsen i det svenska järnvägssystemet. Motvilligt fick regeringen sen via en specialutredning se sig överbevisade om idéns orimlighet och Citybanans absoluta nödvändighet. Med konsekvensen att projektet försenades och fördyrades väsentligt.

 Vi vill ha en tågtrafik för alla. Oavsett om man reser med tåg för att man är på väg till jobbet eller på väg till skidsemester ska man kunna lita på att tåget kommer i tid och att det går snabbt och smidigt. Alla ska ha en plats på tåget vare sig man bor i norrlandskusten eller i skåne, eller om man är funktionshindrad eller obehindrad så skall alla ha en plats !

Förnybar energi

Av , , 1 kommentar 26

Våra kärnkraftverk håller på att bli gamla. Den intressanta frågan är därför inte om de ska avvecklas, utan vad vi ska ersätta dom med när de avvecklas. Vi anser att förnybar energi idag är smartare att satsa på. Vind, sol, våg och bio är energiformer som blir billigare och effektivare, medan kärnkraften blir allt dyrare och tar mycket lång tid att bygga. Så utöver de gamla argumenten om att kärnkraftsproblemen med uranbrytning, avfall och andra risker så finns det rent ekonomiska skäl att välja förnybart. Vi har visat att det går bra att ersätta kärnkraften på 12-15 år.

SJ ska slippa vinstkrav till staten

Av , , Bli först att kommentera 26

Vi kommer att investera i mer spårvagnar och bussar i städerna och mer tåg och järnväg mellan städerna. Det är bristen på kapacitet i kollektivtrafiken som är det största problemet idag. Men vi vill också att SJ ska slippa vinstkrav till staten och därför kunna hålla priserna nere. Regeringen har nu dessutom sagt att de vill fördubbla banavgifterna, vilket kommer att göra att många slutar använda tåg och istället väljer bilar (och lastbilar för godset). Det är en omvänd klimatpolitik, som kommer att öka utsläppen.

Rätten till asyl

Av , , Bli först att kommentera 25

Att människor av olika skäl flyttar mellan länder är en naturlig process som ställer naturliga krav på samhället och som tillför nya erfarenheter och kunskaper. Anledningarna till att en individ migrerar kan vara många och sammansatta. Det kan bland annat handla om fattigdom, miljöförstöring, klimatförändring, krig, förtryck eller förföljelse i hemlandet

Eftersom antalet kvinnor bland migranterna ökat kraftigt bör deras situation särskilt uppmärksammas. Migration kan för många kvinnor vara en dörr till ett tryggare liv där de bättre kan använda sin kunskap och förmåga, men kan i sina värsta former innebära att de tvingas leva som flyktingar, bli offer för människohandel eller jobba under slavliknande förhållanden.

MP står bakom principen om att Sverige ska ha en reglerad invandring, och avser med det att det ska finnas regler för vem som har rätt att bosätta sig och vistas i landet. Med begreppet reglerad invandring avser vi självklart inte att det kan sättas ett uttryckligt tak för hur många som kan ges uppehållstillstånd i landet

S+V+MP ???

Av , , 1 kommentar 28

 

”Jag ser inga möjligheter att regera med Miljöpartiet”, deklarerar kommunalrådet Lennart Holmlund i Västerbottens-kuriren (4 sep). Det är häpnadesväckande att en ledande socialdemokrat i kommunen redan på förhand vill utesluta alla möjligheter till ett samregerande. Vi är många som undrar nu om det är Lennart Holmlunds egen personliga åsikt vilket är avspegling av hans agg mot de gröna, eller om deklarationen är partiets åsikt i Umeå. Vi hoppas att ett besked kommer om detta.
 
Det är synd att ett socialdemokratiskt kommunalråd nu 2 veckor före ett så känsligt val skapar en onödig splittring mellan de gröna och de röda.
 
Vi tycker att den lösning på riksplan som S-V-MP har åstadkommit om ett samregerande under kommande mandatperiod är fullt applicerbart på den kommunala nivån. Socialdemokraterna i Umeå har inget att vinna på att redan nu, utan att ha sett några valresultat, utesluta alla möjligheter till ett samregerande med Miljöpartiet. Tvärtom, dem har mycket att förlora på ett sådant korkat och arrogant ställningstagande.  Vi tycker att det bästa för Umeå och dess befolkning är att vi får ett stabilt regerande, inte ett socialdemokratiskt minoritetsstyre som kohandlar med det ena blocket ena dagen och med det andra blocket den andra dagen.
Nasser Mosleh (mp)
Alireza Mosahafi (mp)