Vänsterns dubbelspel med farliga umeluften

Av , , Bli först att kommentera 13

Vänsterpartiet använder den berättigade oron för den dåliga luften i ett cyniskt spel. Vänsterpartiet är aktivt i medierna men har i praktiken gått i opposition – mot sig själv. Vänsterpartiet måste bestämma sig för om partiet tillhör oppositionen eller ingår i den majoritet som just nu genomför en ogenomtänkt omvandling av centrala Umeå och som leder till ytterligare försämrad luft.

Det skriver Nasser Mosleh,   kommunfullmäktigeledamot (MP) i Umeå och Jan Hägglund som företräder Arbetarpartiet  i Umeås fullmäktige.

Frågan om den hälsovådliga luften i Umeå har nått en kritisk nivå. Kommunen har mätt luftkvaliteten sedan 1969. Redan 1981 varnades för överskridanden av kvävedioxid längs Västra Esplanaden. De styrande har dock nonchalerat hälsofarorna. Miljökvalitetsnormerna (MKN) kom 1999 och sedan 2006 är det ett lagbrott att överskrida dessa. Längs Västra Esplanaden har MKN överskridits varje år från och med 2003.

År 2010 överskreds gränsvärdet efter Esplanaden (vg kvävedioxid) tio gånger så många tillfällen som lagen tillåter! Allvaret i detta blir än tydligare om man känner till den så kallade LUCAS-studien som visade ett tydligt samband mellan höga halter av kvävedioxid och lungcancer!

I december i fjol kom en ny undersökning. Den visar att barn som vistas på den mest utsatta förskolan i Umeå löper betydligt större risk att drabbas av astma än barn på förskolor som har bättre miljö. Skillnaden kan uppgå till fyra barn per hundra! Detta trots att utsläppen intill den mest utsatta förskolan inte översteg miljökvalitetsnormen (MKN).

Hur farlig är då inte luften i centrala Umeå, där MKN överskrids vid nästan tio gånger? Man måste omedelbart undersöka hur lagbrotten påverkar hälsan hos de som bor och arbetar i närheten av Västra Esplanaden.

Den politiska ledningen har misslyckats med att vända trenden vad gäller utsläppen. Nu beräknas den hälsovådliga luften finnas kvar i minst tio år till. Mätningarna började 1969. Lagbrotten 2006. Och kommunledningen planerar nu, med berått mod, att gamla umebor ska tvingas inandas hälsovådlig luft under 45 50 år!

Mot denna bakgrund röstade våra partier emot planerna på att bygga ytterligare ett höghus invid Thulehuset något som kommer att öka trafiken i centrala Umeå ännu mer. Våra partier har också, år efter år, velat öka anslagen till lokaltrafiken. Vi har pekat på att andra kommuner genomför försök med prissänkningar i syfte att öka bussresandet.

Vi är kritiska till att kommunledningen inte lyckats åstadkomma en samordning av varutransporterna i centrala Umeå något som nämns i kommunens åtgärdsprogram från 2007. Där nämns att 300 350 lastbils-transporter skulle kunna göras överflödiga varje dygn. I Linköping har en samordning av varutransporterna inneburit att hälften av utsläppen från tunga fordon i centrum försvunnit.

Partier som tar sig an miljön måste göra det med ärligt uppsåt. Tyvärr utgör Vänsterpartiets agerande den senaste tiden ett exempel på motsatsen. Vänsterpartiet använder den berättigade oron för den dåliga luften i ett cyniskt spel. Partiet är aktivt vad gäller utspel i medierna.

Samtidigt utgör V, tillsammans med S, Umeås lokala regering. V har varit överens med S om den politik som riskerar att öka utsläppen i centrala Umeå. V har inte protesterat mot att det nya handelsområdet vid Ikea ska förläggas på Teg, vilket kommer att öka biltransporterna. V håller tyst om det planerade badhuset som ska ligga vid Mimerskolan. Dessa projekt kommer att alstra mycket trafik.

I praktiken har V gått i opposition mot sig själv! I fjol krävde V att ringledens västra länk skulle ersättas med en tunnel under Västra Esplanaden. Bra krav, som andra partier drivit under lång tid. Men i den budget som styr Umeås utveckling, som utformats av S och V, finns inga pengar avsatta (uppåt 2 miljarder krävs) för byggandet av en sådan tunnel! Genom att anta det egna budgetförslaget har V omöjliggjort sin egen tunnel!

Vänsterpartiet har nu krävt att Storgatan ska stängas för biltrafik. Men partiet har inte kunnat berätta vilka konsekvenser detta skulle få. Kravet riktar sig rimligen till tekniska nämnden som har ansvar för trafiken. Och vem är ordförande för denna nämnd. Jo, den vänsterpartist som varit med och utformat kravet! Svaret från tekniska nämnden har ännu inte kommit. Men vi håller för troligt att V, i sin egenskap av kommunens regering, kommer att avslå sitt eget krav!

Om Vänsterpartiet vill delta i ett seriöst miljöarbete hälsar vi dem välkomna. Men då måste V bestämma sig för om de tillhör oppositionen eller om de ingår i den majoritet som just nu genomför en ogenomtänkt omvandling av centrala Umeå som leder till ytterligare försämrad luft.