Miljözoner är en möjlighet för ett bättre och mer hållbart Umeå

Nu har regeringen get klartecken om att man kan börja införa miljözoner, ett mycket välkomnat besked som ger oss fler verktyg för att klara klimatomställningen. Så från och med år 2020 kan kommuner införa upp till tre miljözoner för fordonstrafiken i centrala delarna. På sikt kommer kommunerna kunna besluta att exempelvis bara tillåta elbilar och andra mer miljövänliga bilar i en stadskärna.
Redan idag kan vi se miljözoner i hela Europa. Det är ett viktigt verktyg för att göra luften renare och stadsmiljön bättre i. Samtidigt skapar detta viktiga riktlinjer och incitament där vi snabbare måste ställa om till miljövänlig teknik och visar företagen att resurser måste prioriteras på detta.
Det finns ingen tvekan om att den dominerande källan till kväveoxider i stadsmiljöer är avgaser. Dessa orsakar cancer, andra sjukdomar och tidiga dödsfall. Man ska inte behöva bli sjuk av luften i sin stad. Barn och vuxnas hälsa måste väga tyngre än att få köra bil precis överallt. Samtidigt kommer rapporter om att hälften av alla bilresor är kortare än 5 km och står för en stor del av kväveoxid utsläppen utsläpp. Dessa transporter måste vi ersätta med cykel, gång, fossilfria transporter och kollektivtrafik.
Vi har allvarliga luft problem idag i centrala Umeå. Luftkvaliteten har under åren haft allt för dåliga värden. Den största boven är utsläppen av kväveoxider, som kommer från förbränning av diesel. Forskningen visar också på att partikelutsläppen från diesel är en allvarlig hälsofara. Det är viktigt att problemen åtgärdas. Och det behöver ske nu.
Vi har idag redan en miljözon som reglerar den tunga trafiken i Umeås centrala delar. Och jag ser gärna att man utökar detta till fossila transporter överlag där vi kan dirigera om trafiken ut i ”länken” och ta tillbaka den mark som bilen upptar i stadskärna, detta är mark som vi kan bättre använda till att bygga fler bostäder, utöka samhällsservicen och livs kvaliteten för våra invånare., fler cykelstråk och grön områden, möjligheterna är många.

4 kommentarer

 1. Sven

  För 3-10 år sedan ville Mp att vi skulle uppmuntra miljöbilar.
  Vi var många som lade ut stora summor pengar på att köpa en miljövänlig bil.
  Nu har Mp helt svängt i frågan . Vår miljöinsats ska straffas. Vi ska inte få använda våra bilar och restvärdey blir noll.
  Trovärdigt? En linje och stringens man vill rösta på?
  Min röst går aldrig mer till detta fjanteri.

 2. Pär

  Hoppas att kommunen föregår med gott exempel och slutar värma fastigheter med diesel samt att kollektivtrafik håller samma miljömål
  Innan man använder pekpinnar på befolkningen

 3. Olle

  Ja vill vi ha städer tomma på bilar tycker jag det är ok, varför ska vi in i stadskärnan för .För mig räcker de köpcentra som finns utanför stadskärnan. Sen kan vi som föder staden med mat lämpa av detta i centraler i stadens utkant så kan det transporteras vidare med cykelbilar .Har aldrig förstått mig på stadsförtätningar där det inte ens finns plats för snön utan denna ska transporteras bort 10 kbm åt gången med lastbil.Dra ett staket runt hela härligheten också så kan ni ta inträde till staden istället för kommunalskatt, varför ska vi som bor på landsbygden och betalar skatt få mindre och mindre för vår ”avgift” .Vet att många tycker landsbygden är tärande ,men utan oss får ni nog gå hungriga och frusna .

 4. Olle

  Alla motorer som drivs på diesel eller dieselliknande bränsle (till exempel jetbränsle till flyget) blir miljömotorer ”över en tank”. CO2 försvinner och NOx och partiklar hålls på ett minimum. Alla befintliga dieselmotorer med EDC kan dessutom genom retrofit renas till bättre än utsläppsnormen Euro 6 men redan utan uppgradering presterar en Euro3 (från och med 2000) som drivs med HVO bättre än en Euro5 som drivs med europadiesel. Principen ”skit in-skit ut” gäller.

  Det är dags nu att vi börjar fokusera på vilket bränsle som ska användas och inte gå in och styra fordonsslag. Elmotorer kommer att snabbt erövra transportsektorn på grund av elmotorns överlägsna verkningsgrad (över 90 procent), obefintliga servicebehov, enorma livslängd och förmågan att återvinna retardationskrafter.

  MEN ska energin lagras i litiumbatterier? Ska vi ladda från kondensator till kondensator? Ska bränsleceller drivna av till exempel vätgas dominera? När kommer supraledande teknik vid hög temperatur, som löser all lagring och driftsteknik?

  Inom en 20 års period kommer det mesta att lösa sig! Men här och nu kan vi direkt lösa dieseldrivna, nuvarande transportsektorns problem med utsläpp ”över en tank” och lugnt glida över till rätt ny teknik, när den kommer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.