Läsning är viktigt!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det stora raset för svenska skolresultat i PISA-undersökningen visar att vi behöver investera mer i skolan och i lärarna. Särskilt oroliga är vi för att svenska elever visar sämre resultat i läsförståelse. Därför presenterar Miljöpartiet och Socialdemokraterna nu 7 gemensamma förslag för att stärka läsandet och ge alla unga möjligheten att få de grundläggande kunskaper de behöver

.1. Anställ och utbilda fler speciallärare/-pedagoger

2. Nya läsmål och uppföljningspunkter i lågstadiet

3. Ge lärare kontinuerlig kompetensutveckling

4. Prioritera läsningen redan i förskolan

5. Alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek

6. Läsförståelse fokus i Skolforskningsinstitutets första uppdrag

7. En nationell handlingsplan för läsfrämjande

Efterlängtad lag är i hamn

Av , , 1 kommentar 7

Efter många års hård kritik från internationella antikorruptionsorganisationer och oppositionen i Sverige får vi nu för första gången en lagreglering av gåvor och bidrag till de politiska partierna.

Förändringen innebär att alla gåvor som är större än 22 000 kronor ska offentliggöras med identitet för givaren. Om partiet väljer att ta emot anonyma gåvor så kan partiet inte få det statliga partistödet. Därmed har riksdagen också täppt till en stor lucka i den lag som regeringen föreslog.

Jag anser att det är väljarens rätt att veta vilka som finansierar de politiska partierna. Dagens beslut i Konstitutionsutskottet mycket glädjande och en viktig seger för Miljöpartiet.

 

Debatten om AB Bostaden

Av , , 3 kommentarer 6

Idag diskuterade kommunfullmäktige en interpellation som är byggd på en utredning som handlar om att sälja 600-1000 lägenheter. Bristen på bostäder är ingen hemlighet i Umeå och alla partier är överens om att vi måste göra något åt det. Det jag menar med det är att vi måste hitta en finansiering till att öka byggandet av lägenheter i Umeå för att balansera med målet om att Umeå blir 200 000 invånare vid 2050. Vi debatterade frågan i en timma och vi kom ingenstans med debatten, det blev istället en debatt om ideologi och inte om praktiska lösningar för problemet. Jag tror inte syftet med interpellationen var att diskutera ideologi. Jag anser att utredningen av möjligheten att sälja är ett utav alternativerna som inte utesluter de andra alternativen.

Sänk inte studiebidraget

Av , , 1 kommentar 5

Nu har finansministern Anders Borg gjort några förslag som kommer att spara ca. 9 miljarder kronor till statskassan per år från 2015-2018, han föreslår bl.a.att man ska sänka studiebidraget och höja lånedelen. Detta är nog det värsta man kan göra, eftersom att studenter redan är bland de som har minst pengar i plånboken.De skuldsätter sig och kämpar även med att klara hyran. Detta kommer att leda till att personer inte väljer att studera, speciellt de som inte får hjälp hemifrån. Personen riskerar då att bli arbetslös, då han inte har en utbildning, vilket blir ett problem för samhället och inte bara för individen.

Vi i Miljöpartiet är emot det här förslaget.

Vi vill att alla domare ska gå kurs om sexualbrott

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi i miljöpartiet vill att det ska finnas en obligatorisk utbildning för alla domare och nämndemän, eftersom att för få personer var delaktiga vid domstolsverkets utbildning om mäns våld mot kvinnor, denna utbildning måste även utvecklas och förbättras. Det har varit en stor diskussion kring  sexualbrott och våldtäktsdomar. Detta är en mycket viktig fråga, där brottsoffren inte anmäler på grund av att de har förlorat förtroendet för rättsväsendet och för att dem ser hela rättsprocessen som något negativt.

Välkomnar Umeå nya invånare?

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har reagerat på siffrorna och undrar vad kommunledningen har tänkt göra åt problemet genom en enkel fråga till KS ordförande Lennart Holmlund i kommande kommunfullmäktige

Dagens samhälle publicerade nyligen en sammanställning av flyktingmottagandet i Sveriges tjugofem största kommuner. Umeå hamnade på plats 22. Umeå tar emot 11,1 flyktingar per 10 000 invånare. Rikssnittet är 31,7. Alltså nästan tre gånger så mycket.

På grund av syrienkonflikten förutspår migrationsverket en ökning av antalet asylsökande under 2014. Upp till 69 000 personer väntas söka asyl i Sverige detta år. Vi som bor i Sverige har tur som bor i ett samhälle med fred. Det är vår skyldighet att hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade.

Enligt länsstyreslen är det främst tack vare invandringen som Västerbottens län har haft en befolkningstillväxt under de senaste fem åren. Men det är kommuner som Bjurholm, Dorotea, vindeln och Vilhelmina som har tagit det största ansvaret för flyktingmottagandet. I Umeå hade vi i november 2013 endast tagit emot 18 % av det antal anvisade som var målet för året. Det stämmer dåligt med ambitionerna att bli 200 000 invånare till 2050.

Bostadsbristen används ofta som en ursäkt. Men behovet av bostäder för nyanlända kan knappast ha kommit som någon överraskning, då Migrationsverkets prognoser brukar stämma rätt väl. Det finns tomma lokaler i Umeå som skulle kunna anpassas till bostäder. Om viljan finns kan man lösa problemet.

-Har du några konkreta lösningar för att rätta till den situation som nu är under all kritik?

-Är du beredd att ta fram en långsiktig plan för hur Umeå kommun ska bereda plats för de anvisade flyktingar som beräknas komma till Umeå enligt Migrationsverkets prognoser?

-Om svaret på föregående fråga är ja, när kommer en sådan plan?

 

Nasser Mosleh

Miljöpartiet

Satsa på skolan genom högre skatt för de som tjänar mest

Av , , 1 kommentar 5

Skolans kvalitet avgörs i mötet mellan lärare och elev. Alla barn förtjänar att få den tid hen behöver med en kunnig och engagerad lärare. Därför vill Miljöpartiet anställa fler i skolan och höja lärarnas lön, kompetens och engagemang. En satsning som kostar staten fem miljarder kronor.

Vi är övertygade om att de med höga inkomster är beredda att betala lite mer, om pengarna går till en bättre skola. För att finansiera en satsning på skolan föreslår vi att den statliga inkomstskatten höjs med tre procent, på den del av lönen som överstiger 40 000 kronor. Den som tjänar 45 000 i månaden bidrar då med 150 kronor mer.

Vi gör tågen till en valfråga

Av , , 1 kommentar 4

Vi vill använda pengarna till att reparera och bereda järnvägsspåren, inte till trassliga upphandlingar. Därmed anser vi att underhållet behöver förstatligas. Vi har även råd att investera ännu mer på järnvägen.

Det finns många lösningar. Den största delen av problemen för tågen finns på grund av en bristande underhåll av järnvägen. Det rör sig om allt det grundläggande arbete som är nödvändig för att bevara spåren i ett bra tillstånd, att se till att kontaktledningar inte faller ihop. Sedan alliansen varit vid makten har de flyttat ansvaret bort från det statliga Trafikverket, de har avreglerat underhållet och lagt ut det på en lång rad privata entreprenör.

Banarbetare vittnar om att ingen har koll på helheten, samtidigt så är det väldigt otydligt hur mycket av pengarna som går till att faktiskt sköta om spåren och hur mycket som går till byråkrati, trassliga upphandlingar eller till att banarbetare ska vänta på att få tillträde till spåren

Vi i Miljöpartiet föreslår att regeringen tar återigen kontroll över järnvägsunderhållet. Flera utredningar har indikerat att det inte fungerar som det är strukturerat i dag. Vi vill att pengarna går till att reparera och bereda spåren, inte till trassliga upphandlingar. Vi vill också lägga till mer pengar i statsbudgeten, över en länge period, eftersom det har byggts upp en stor skuld av uteblivet underhåll under flera år.

För Miljöpartiet är pengar till en fungerande järnväg viktigare än ytterligare stora skattesänkningar.

Ett land som lyckats vända sina resultat är Norge!

Av , , 1 kommentar 5

Att resultaten försämras kan vi läsa i OECD:s stora PISA-undersökning från 3 december. Det är mycket allvarligt. Vi behöver därför en ny skolpolitik. Det är möjligt att vända skolresultaten på mellan fyra till sex år. Ett exempel på ett land som lyckats vända sina resultat är Norge.

Miljöpartiet vill satsa på lärarna. Vi vill att lärare ska få mer tid med sina elever och en minskad administrativ börda. Reformer, pekpinnar och ökad administration från alliansregeringen har skett på bekostnad av lärarnas tid med eleverna. Dessutom har 12 600 tjänster försvunnit från skolan vilket ger lärarna ett ännu tuffare förutsättningar. Vi vill minska administrationen för lärarna, satsa på lärarlöner och börja med att återanställa 10 000 nya medarbetare till skolan. Det tycker vi är viktigare än ytterligare ett jobbskatteavdrag.

Isabella Lövin och Peter Eriksson till EU-parlamentet

Av , , Bli först att kommentera 5

Journalisten och EU-parlamentarikern Isabella Lövin och konstitutionstutskottets
ordförande, tillika före detta språkröret, Peter Eriksson var de kandidater som
fick flest röster av Miljöpartiets medlemmar.

Listan över kandidater till EU-parlamentet är resultatet av Miljöpartiets medlemsomröstning som pågått sedan i slutet av januari och början av februari. De fem översta kandidaterna är:

1. Isabella Lövin 2. Peter Eriksson 3. Bodil Ceballos 4. Max Andersson 5. Linnéa Engström

Du hittar hela listan HÄR.