Läxhjälp ska inte vara en plånboksfråga.

Det är viktigt att vi har en jämställd skola där alla elever har lika möjligheter. En elev ska inte hindras av föräldrarnas betalningsförmåga med att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Därför satsar vi röd-gröna 363 miljoner kronor i år för att elever ska kunna få hjälp med sina läxor. Samtidigt ser vi också många grupper i samhället som ej har egna resurser med att hjälpa sina barn och många elever riskerar då att inte klara kraven. Detta kan leda till större problem i framtiden med utanförskap och att man hamnar i en negativ spiral senare i livet. En bra skolgång lägger en ovärderlig grund för framtiden. Vi måste kunna garantera att elever som behöver extra tid vid sidan av schemat ska ha möjlighet till det. Vi investerar i en jämlik skola och i eleverna så att ha chansen att klara sin skolgång.

Satsningen kommer delas ut till kommunala och fristående skolor som bedriver läxhjälp. Och genom detta hoppas jag att fler skolor får resurser för att kunna bedriva läxhjälp. Hälften av statsbidraget fördelas ut nu och den andra hälften till hösten.

Statsbidrag för läxhjälp kan sökas av huvudmän som anordnar hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever. Bidrag kan även sökas av ideella läxhjälpsföreningar som anordnar läxhjälp för elever. Genom denna satsning ger vi en ökad möjlighet för elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och bidra till en ökad likvärdighet. Där vi skapar en stabil grund för deras framtid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.