6,4 Miljarder mer till bistånd för klimat och mänskliga rättigheter

Av , , Bli först att kommentera 5

I höstbudgeten kan regeringen åter satsa mer pengar på biståndet. 3,9 miljarder av nedragningarna som gjordes i vårbudgeten 2016 kommer att gå tillbaka till ungefär de insatser som det annars skulle sparats in på. Det är så mycket av de 4,1 Miljarder som går att använda på ett effektivt sätt just nu. De går bland annat till:

Stöd till mänskliga rättigheter

Socialt hållbar utveckling

Stöd till världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken som ska gå till jobb och ekonomisk utveckling. Bland annat i länder som tar emot många flyktingar.

Stöd till kampen mot HIV/AIDS, tuberkulos och malaria via den så kallade globala fonden.

Stöd till de fattigaste länderna som drabbas hårdast av klimatförändringarna genom till exempel naturkatastrofer.

Dessa stöd ger regeringen möjlighet att driva på hårt för att Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken ska inrikta sig mer på klimatarbete, jämställdhet, krishantering och jobbskapande.

Regeringen kommer dessutom att skjuta till ytterligare 1,6 miljarder för att hjälpa barn på flykt, 500 miljoner till stöd för så kallade sköra stater och 400 miljoner för ytterligare insatser inom miljö, klimat, jamställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa.