En avgiftsfri skola!

Av , , Bli först att kommentera 11

Vid nästa sammanträde ska för- och grundskolenämnden fatta beslut om avgifter i skolan. Miljöpartiet i Umeå har under flera år drivit frågan om en avgiftsfri skola för enligt oss handlar det om att alla barn ska ha lika rätt till att kunna delta i all skolverksamhet, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation.

I FN:s barnkonvention står det klart och tydligt att alla barn har rätt till en avgiftsfri utbildning. Den har vi skrivit under och därmed har vi en skyldighet att fullfölja den. I den nya skollagen står det också uttryckligen att utbildningen ska vara avgiftsfri men ändå så har man valt att öppna upp för avgifter i skolorna i samband med till exempel skolresor eller studiebesök.

I Rädda Barnens rapport "Medtag matsäck och busspengar” framgår det tydligt att lagen tolkas väldigt olika beroende på kommun och huvudman. Det som enligt lagen betecknas som obetydliga frivilliga avgifter kan variera mellan allt från 70 kr för en skolbok till 3 000 kr för en studieresa till ett koncentrationsläger. Enligt rapporten lever 240 000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet. Det innebär att många barn i dag tvingas tacka nej till att delta i skolaktiviteter och de riskerar därmed att stå utanför delar av skolverksamheten som de enligt lag har rätt till att delta i.

Enligt undersökningar som genomförts av Majblommans riksförbund framgår det att smärtgränsen för många ekonomiskt utsatta familjer går redan vid 20 kronor per barn och tillfälle. Det framgår i deras undersökningar att föräldrar som inte har råd att betala bussbiljett eller inträde till museum tvingas sjukanmäla sina barn när det är dags för utflykt. Majblomman riksförbund delar årligen ut många bidrag till bland annat skolresor, studiebesök, läger och utflykter. De har märkt att fler och fler barnfamiljer ansöker om hjälp från Majblomman för att finansiera skolaktiviteter.

Taipo Salonen, professor vid Växjö universitet, har forskat om barnfattigdom. Han menar att ett stort problem är att föräldrar som inte kan betala blir skambelagda. Detta framgår också i Rädda Barnens rapport där man menar på att om man inte har råd att betala så hamnar man utanför och blir utestängd. Där framgår det att det är förenat med känslor av skam och skuld, det är helt enkelt pinsamt att till exempel inte åka med på skidresan för att man inte har råd.

Det är av dessa skäl som miljöpartiet i Umeå under flera år har drivit på för att få en grundutbildning som är helt och hållet fri från avgifter. En utredning om avgifter i Umeå kommuns grundskolor har nu genomförts och den föreslår att för- och grundskolendämnden beslutar om att Umeås skolor ska vara helt avgiftsfria. För Miljöpartiet är detta ett efterlängtat förslag för det innebär att vi äntligen kan ge alla barn i Umeå en lika rätt att delta i en helt avgiftsfri grundutbildning.