Regeringen utser Ojnare till Natura2000-områd

Av , , Bli först att kommentera 3

 Idag, på ett extra regeringssammanträde, har regeringen fattat beslut om att utse Ojnare till Natura2000-området.

Bevarandet av vår biologiska mångfald är en prioriterad fråga för att Sverige ska ha en bra miljö även i framtiden.

Regeringen föreslår totalt 15 nya områden, och 10 utökningar av befintliga områden, på Gotland att ingå i EU:s nätverk av värdefulla naturområden, så kallade Natura 2000-områden. Bland annat föreslås områden för deras omfattning av naturtypen karsthällmark, vilket är en naturtyp som bara finns i kalkrika miljöer.

Att Ojnareskogen skyddas är en seger för den biologiska mångfalden, miljörörelsen och en framgång för Miljöpartiet i regeringen.

Det är många inom miljöpartiet, och utanför, som har engagerat sig för att skydda Ojnareskogen. Idag ser vi hur engagemanget leder till förändring, tack till er som bidragit.
I och med att det i området som nu blir Natura 2000-klassat funnits intresse för kalkbrytning och beslutet påverkar kalkindustrin på Gotland kommer regeringen att investera 100 miljoner för fler jobb på Gotland och särskilt uppmärksamma kalkindustrin i det arbetet. Regeringen kommer utse Peter Larsson till särskild statlig kontaktperson för att tillsammans med regionen, näringslivet och facket på Gotland arbeta fram investeringsinsatserna så att regionens intressen tillvaratas på bästa sätt.

 

Sveriges tre stora utmaningar: Jobb, skola och klimat

Av , , Bli först att kommentera 4

 Igår gjordes det första stora budgetutspelet från regeringen inför presentationen av budgetpropositionen för 2016. Det handlade om vad som görs i budgeten för att möta problemen med arbetslösheten, skolan och klimatutsläppen, så att Sverige är ett bra land att leva i för alla och även i framtiden.

Konkret  handlar utspelet  om:

  • Stora satsningar på att bygga energieffektiva bostäder och infrastruktur i hela landet,

  • stora satsningar på utbildningsplatser för att kunna byta karriär och för nyanalända och

  • en aktiv näringspolitik i hela landet.

Senare kommer det bland annat göras utspel om satsningar på att alla skolor ska vara bra skolor och hur det ska bli lättare för företag och människor att välja det klimatsmarta alternativet.

Hela budgeten kommer att presenteras 21 septemeber då den också överlämnas till riksdagen.