Ett lyckat samarbete

Av , , Bli först att kommentera 11

Ända från början har det varit tydligt att S och MP kommer att gå till val 2018 som enskilda partier, detta är inget unikt då man i grunden är två partier. Både Stefan Löfven och MPs språkrör har tydligt uttalat sig om ett rödgrönt regerings samarbete efter valet 2018. Detta är något som varit klart sedan dag ett för oss men tyvärr tog vi inte hänsyn till Er Liberaler om att informera Er ang detta. Efter nästa val när vi rödgröna sitter i regeringsbildande så garanterar jag personligen om att informera Liberalerna om detta.

Med facit i handen kan jag inget annat påstå att MPs tid hittills i regeringen varit en framgång då vi historiskt har startat den största klimat och hållbarhets satsning någonsin, vi är med och tar ansvar för människan och miljön.

Det är underligt att  Liberalerna kan påstå att vi i MP sålt vår själ då vår verklighet är tvärt om, under de första två åren i regeringen har vi fått igenom och kunna påverka fler viktiga ”gröna frågor” än någonsin tidigare. Så istället för att kasta tomma ord, rannsaka Era åtta år av misslyckanden istället för att lägga anklagelser över våra två år av lyckanden. 

Investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder

Av , , Bli först att kommentera 5

• Regeringen har idag beslutat om investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder.

• Nu införs ett långsiktigt och framåtsyftande stöd för de bostäder som byggs från och med januari 2017.
• Regeringen har också beslutat om ett stöd som gäller för de bostäder som påbörjats tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017.
• Investeringsstödet är den största delen i regeringens bostadspolitiska paket som presenterades i mars 2015. Stödet omfattar ungefär 3 miljarder kronor per år.
• Bostadsbyggandet är just nu uppe på rekordnivåer. Men det räcker ändå inte, eftersom byggandet har varit allt för lågt de senaste 20 åren. Det är framför allt brist på hyresrätter med rimliga hyror.
• Investeringsstödet kommer att öka bostadsbyggandet ytterligare, och nu med hyresrätter som människor med vanliga inkomster kan efterfråga.
Regering gör en fantastisk insats med investeringsstödet till hyresrätter och studentbostäder så vi hoppas på samma sak när det gäller renovering av miljonprogrammet

 

Investeringar för en giftfri vardag.

Av , , Bli först att kommentera 6

Regeringen stärker arbetet för en giftfri vardag. I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen kemikaliesatsningar om totalt 375 miljoner kronor fram till 2020.

Regeringen stärker miljöövervakningen för farliga kemikalier. Nu görs en särskild satsning för att få en heltäckande bild av föroreningar av svårnedbrytbara högfluorerade miljögifter, så kallade PFAS, som hittats i flera dricksvattentäkter i landet.

Arbetet med att skapa ett centrum för stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i kemiska produkter och varor inleds. Länsstyrelsernas tillsyn över förorenade områden får ökade resurser. Kemikalieinspektionen får också nya medel för att snabbare kunna handlägga ärenden om bekämpningsmedel.

Förekomsten av farliga ämnen som ännu inte är reglerade i EU ska kartläggas. Kartläggningen tar sikte på farliga ämnen i konsument-produkter i människors vardag och resultaten kan användas till att begränsa användningen av dessa.