Ge ungomdarna möjlighet att klara sig själva !

Av , , Bli först att kommentera 12

Centerpartiet vill att Sveriges ungdomar ska få svårare att flytta hemifrån. Arbetslösa ungdomar ska gå med på 2/3-dels lön, för att göra sig anställningsbara.

Redan idag har ungdomar betydligt lägre löner än de som jobbat några år. Om Centerpartiets förslag genomförs får de unga halva lönen, för samma jobb. En sådan lönenivå är möjligen acceptabel för dem som anser att en vuxen ung ska bo hos sina föräldrar.

Miljöpartiet vill istället låta unga vuxna människor få växa på ett sätt som innebär att de kan stå på egna ben. Vi vill ge dem en riktig avstampsmöjlighet.

Vi vill även göra det billigare att anställa ungdomar genom att arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år ska få en riktad skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften, under cirka ett år. Vi vill skapa fler trainee och utbildningsplatser. Det handlar bl.a. om yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, platser i högskolorna och folkhögskolorna, komvux och så kallade traineeplatser i välfärdssektorn.

Vi vill ge ungdomarna lika löner och inte lägre. Ungdomarna ska ha reella möjligheter att få jobb med riktiga löner. Vi säger nej till att låsa fast ungdomarna hos sina föräldrar och ja till att låta unga vuxna människor få möjlighet att stå på egna ben.

Ändra föräldraledighetssytemet

Av , , 1 kommentar 10

Alla familjer ser olika ut idag mer än någonsin. Ett modernt samhälle behöver följa med i den utvecklingen. Vi i miljöpartiet de gröna vill ha sådana ändringar i föräldraledighetssystemet :

Tredelad föräldraförsäkring

Vi vill införa en tredelad föräldraförsäkring. Föräldrarna får en tredjedel var och väljer att disponera den tredje delen som de önskar. Det ökar möjligheten för män att vara hemma med barnen. 
 

Föräldraledighet tillsammans

Vi vill att att båda föräldrarna ska kunna vara föräldralediga samtidigt, i 30 dagar under barnets första tre månader. Det ger mer tid för både mamman och pappan med det nyfödda barnet.

Bättre mat i skolan !

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi i miljöpartiet de gröna vill att eleverna i skolan ska få nylagad mat från lokala tillagningskök, istället för uppvärmd mat som körts långa sträckor. Skolkökspersonalen ska få möjligheter att lära sig mer om barn, mat och hälsa, ekologisk och rättvisemärkt mat. Programmet bör även vara öppet för personal inom äldreomsorgen.

I den rödgröna budgeten finns bland annat även ett nytt program för klimatinvesteringar i utvecklingsländer och stora satsningar på biologisk mångfald.

Förbud mot avgifter i skolan?!

Av , , Bli först att kommentera 9

 

I VK (5/5-2010) kunde man återigen läsa om hur vissa skolor tar ut avgifter för aktiviteter som erbjuds i skolorna. Ledande politiker som socialdemokratiske ordföranden i för- och grundskolenämnden Margareta Rönngren och Folkpartiets gruppledare Britt-Marie Lövgren lyfter avgifterna som ett stort problem. Vi i Miljöpartiet tycker också att detta är ett stort problem – emellertid inget nytt problem. Diskussionen kring på vilket sätt- och kring hur stora avgifter skolorna kan ta ut har förts i flera år.I Miljöpartiet föreslog vi i en motion till kommunfullmäktige, i oktober 2008, att kommunen skulle införa ett förbud mot avgifter i skolan. Förslaget behandlades först i för- och grundskolenämnden, sedan i kommunstyrelsen och till slut i kommunfullmäktige. Varken Socialdemokraterna eller Folkpartiet ville dock stödja förslaget då de ansåg att riktlinjer om att ”skolorna ska genomföra aktiviteter med inriktningen att de ska vara avgiftsfria” och att skollagens skrivningar att det får ”förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleven”, var tillräckliga. Därför finns alltså fortfarande inget förbud.

Det har nu visat sig att denna inställning inte alls var tillräcklig – betydande avgifter tas fortfarande ut. Margareta Rönngren och Britt-Marie Lövgren verkar nu erkänna detta som ett problem: det är glädjande. Innebär detta att dessa ledande politiker ändrat sin inställning? Detta ärende ska behandlas på nästa möte i för- och grundskolenämnden, det ska bli intressant att följa och att delta i de diskussioner som då kommer att föras. Kanske kan ett förbud mot avgifter i skolan ändå bli aktuellt framöver.

 

 

 

Mer till pensionärer och förbättrad A-kassa !

Av , , 2 kommentarer 10

De rödgröna lovar att halvera skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare redan under 2011. Vallöftet kostar 7, 5 miljarder kr under 2011, vilket är 2,5 miljarder kr mer än vad den borgerliga regeringen tänkt satsa under nästa år. Löftet ger mellan 400 och 600 kronor mer per månad för pensionärer med normal inkomst. Taket i A-kassan skall också  höjas från 680 kr per dag till 950 kr.

Klimatomställning

Av , , Bli först att kommentera 10

De rödgröna är överens om att Koldioxidskatten ska höjas med 10 öre 2011 och ytterligare 7 öre 2012. Detta motsvarar 29 öre 2011 och 20 öre 2012 i bensinskatt i konsumentled. En genomsnittsbilist som kör 1500 mil om året får ökade kostnader med 29 kr per månad första året och 49 kr per månad andra året. För att kompensera för dem som behöver bilen för att ta sig till och från arbetet, och de som använder bilen i arbetet, höjer vi reseavdraget med 75 öre 2011 och 150 öre 2012,. Vår bedömning är att nivån på koldioxidskatten, utöver den befintliga indexeringen, endast ska höjas i två steg under mandatperioden, 2011 och 2012. För att dämpa effekten av den höjda koldioxidsskatten på kollektivtrafiken ska fordonsbeskattningen på bussar sänkas med 100 miljoner kronor.

Bättre alternativ måste skapas för dem som använder bil. Fler bensinbilar ska bli miljöbilar.