Miljöpartiets tågvision!

Av , , Bli först att kommentera 7

Om Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer räcker det inte köra bilar på förnybara bränslen. Infrastrukturen måste ställas om och människor måste uppmanas till att resa på andra sätt än med bil och flyg.

Tågtrafiken i Sverige är viktig för att ställa om till ett hållbart samhälle. För Miljöpartiet är prioriteringen enkel: Planering för transporter ska utgå från klimatmålen och bidra till att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer Prioriteringen av infrastrukturen ska även styra mot målet om fördubblad kollektivtrafik.

Utifrån den schweiziska modellen för planering av infrastruktur ska staten ta fram en nationell tågplan som omfattar de tåglinjer som har betydelse för att knyta ihop landets alla delar – ett landsomfattande program för tågtrafik och Trafikverket bör inte ensamt få besluta om nedläggning av lågtrafikerad väg eller järnväg. Nattågstrafiken i Sverige och Europa ska utvecklas och länsjärnvägar rustas upp.

Visionära realister

Av , , Bli först att kommentera 5

Klar förstärkning av MP i regeringsombildningen! Två gröna visionära realister med bred lokal förankring och erfarehet. Alla spådomar om att MP skulle bestraffas har kommit på skam.

Karolina Skog blir ny miljöminister och Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister.

Isabella Lövin blir minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat, samt vice statsminister.

Mindre grupper i förskolan

Av , , Bli först att kommentera 2

Intresset för det bidrag till mindre grupper i förskolan som regeringen har infört har varit mycket stort, enligt skolvereket. 563 kommuner och fristående förskolor får i år totalt 950 miljoner för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Det innebär att barn i totalt 2800 förskolor till hösten kommer att kunna gå i mindre barngrupper till följd av bidraget.

Kommuner och fristående förskolor har sökt för totalt 1,2 miljarder kronor. Skolverket fördelar 950 miljoner till 242 kommuner och 321 fristående förskolor. Det var dubbelt så många sökande jämfört med förra året och man har sökt tre gånger så mycket pengar jämfört med förra året då bidraget var nytt.

 

Norrlandsoperan

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har miljöpartiet röstat nej till förslaget om att ge Norrlandsoperan 26,900,000 kr från investeringsmedel.

Vi har redan givit Norrlandsoperan 30 miljoner kr för att åtgärda arbetsmiljöproblem. Sådana nya investeringar som de har begärt går inte ihop då Umeå kommun har satt ett tak för investering, speciellt när man vill investera i en resturang.

Det är orimligt att minska investering i tex skola för att tillåta investering i Norrlandsoperan.

Vem har ansvaret och skyldigheten att investera i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 5
 
Nu har jag lagt märke till att det är några partier i alliansen som inte är nöjda med att Miljöpartiet vill investera mer i Umeå.
 Om Umeå ska växa måste kommunen ta sitt ansvar. För att kommunen ska vara så attraktivt som möjligt för företag att komma och etablera sig i Umeå, samt att många ska våga starta eget så att det leder till fler arbetstillfällen, måste man investera i fler bostäder, skolor, service etc. Detta för att ha en så attraktiv miljö som möjligt.
 Åter, om Umeå kommun inte investerar i grunderna, vem ska annars göra det. Och om kommunen inte gör dessa nödvändiga investeringarna kan vi glömma tillväxt i Umeå.
Ni kan titta på löneskulderna per invånare i tex Lindköping eller övik och jämföra dessa med löneskulden per invånare i Umeå.
Till slut blir min fråga, vem har ansvaret och skyldigheten att investera i Umeå?

Mer investering i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6
Nu pågår budgetarbetet och jag anser att själva investeringen i Umeå just nu är på en låg nivå. Just nu är räntan låg då man lånar från banken och vi måste utnyttja sådana situationerna, när signalerna från riksbanken tyder på att den låga räntan kommer att fortsätta framöver i några år till.
Umeå växer och växer snabbare än räknat. När vi har satt en vision på 200.000 invånare år 2050, måste vi jobba och uppfylla kraven till detta. Det behövs fler bostäder, skolor etc. för att dessa människor ska kunna leva i ett samhälle med kvalité.
Begränsa inte våra investeringsmöjligheter, höj taket för investering i Umeå kommun!

Tjänsten som rådgivare hos Löfven

Av , , Bli först att kommentera 5

Det kommer gång på gång inspel från Liberalerna i Umeå om hur statsministern skall avbryta samarbetet med Miljöpartiet. Man påstår att många i (S) skulle vara se samarbetet som ett misslyckande. Ja… vem vet nästa steg för Liberalernas gruppledare kanske skulle vara som rådgivare för statsministern…..eller kanske inte.

Sedan valet 2014 har regeringen med Gustav Fridolin som utbildningsminister drivit en skolpolitik som gett 13000 nya pedagoger in i skolan, man satsar med elev i fokus.

Efter åtta år av att alliansen drivit ner välfärden och skolan till botten med sitt oansvarstagande politik, så tar det nu ett litet tag att reda upp den sörja vi fått efterlämnat till oss. Men med vår rödgröna regering så tar vi oss dag för dag ett steg närmare ett hållbart Sverige med människan i fokus.

Inget färdigt förslag från riksvalberedningen

Av , , Bli först att kommentera 3

Under fredagen har det figurerat uppgifter i SVT, som sedan plockats upp av flera andra medier, om att Miljöpartiets riksvalberedning ska ha ett färdigt förslag samt att det inte skulle finnas förtroende för sittande språkrör inför kongressen i Karlstad. Detta är enbart spekulationer. Riksvalberedningen arbetar fortfarande och det finns i dagsläget inget färdigt förslag.